Home

Circumferensen røros

Rundt det første store malmfunn ved Storwartz, ble det trukket en sirkel med radius fire gamle norske mil (45,2 km.). Innenfor denne sirkelen - circumferensen - fikk Røros Kobberverk kontroll med skog, vann, malmer, mineraler - og all arbeidskraft Utviding av verdsarvområdet Røros Etter tilråding frå ICOMOS Norge arbeider ein no med utviding av verdsarvområdet Røros og fastsetjing av ei buffersone. Det er foreslått at namnet på den utvida verdsarven skal vere Røros bergstad og Circumferensen

Video: Circumferensen Røros Bergstad Verdensarv UNESC

Røros bergstad og Circumferensen er ei oppføring på UNESCOs verdensarvliste som omfatter bergstaden Røros med de viktigste kobbergruveområdene og kulturlandskapene rundt, vintertransportruta sørover, og smeltehytta Femundshytta med tilknytta områder i Tufsingdalen.Verdensarvområdet befinner seg i Røros og Holtålen i Trøndelag, og Tolga, Os og Engerdal kommuner i Hedmark Circumferensen. Røros bergstad - med slagghaugene og bygatene - ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til å få med deler av Circumferensen - Røros Kobberverks opprinnelige privilegieområde fra 1646 Røros bergstad og Circumferensen Da verdensarven ble utvidet i 2010 var det for å vise hvordan Bergstaden og samfunnet her kunne vokse fram så høyt til fjells midt på 1600-tallet. Smeltehytter, transportveier til lands og til vanns, gruveområdene, jordbrukslandskap, skog og vannkraft er viktige elementer for denne forståelsen Destinasjon Røros strekker seg fra Nord-Østerdalen i Hedmark til sør i Sør-Trøndelag og grenser også til Sverige og omfatter hele UNESCOs verdensarv Røros og Circumferensen. Historie og kultur I 1644 ble det funnet kobbermalm i Rørosfjella, da bare noen få og små fjellgårder fantes her Røros bergstad og Circumferensen Gruvedrift og jordbruk var grunnlaget for Røros sin eksistens. Bergverks- og bondebyen har bevart mye av sitt opprinnelige preg, med hus og gårder fra 1700- og 1800-tallet og et gatemønster i sentrum som fremdeles er slik de ble formet på 1600-tallet

Cirkumferensen Røros Bergstad Verdensarv UNESC

 1. Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen er knyttet til 3 av verdensarvkonvensjonens 10 verdensarvkriterier. (iii) et unikt eller eksepsjonelt vitnesbyrd om en kulturtradisjon eller en sivilisasjon som fortsatt lever, eller har forsvunnet, (iv) et framragende eksempel på en type bygning, et arkitektonisk eller teknologisk miljø eller et landskap som illustrerer en eller flere viktige.
 2. nene i verdensarven på kart. Besøk verdensarvsenteret på Røros. RØROSMUSEET SMELTHYTTA. Forside; image/svg+xml. Rørosmuseet | Verdensarvsenter Røros Lorentz Lossius gata 45, 7374 Røros Telefon 72406170 E-post post@rorosmuseet.no. Personvernerklæring og.
 3. Circumferensen strekker seg gjennom fem kommuner (Tolga, Os, Engerdal, Holtålen og Røros) i Trøndelag og Hedmark fylker. Begrunnelsen for innskrivingen var slik: «The extension is a serial site and comprises the Town and its industrial-rural cultural landscapes; Femundshytta, a smelter with its associated area; and the Winter Transport Route
 4. Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen på nett. Rørosmuseet er verdensarvsenter for Røros bergstad og Circumferensen, og er ansvarlig for nettstedet verdensarvenroros.no som som presenterer verdensarven gjennom film, foto, litteratur og artikler
 5. Destinasjon Røros strekker seg fra Nord-Østerdalen i Hedmark til sør i Trøndelag og grenser også til Sverige og omfatter hele UNESCOs verdensarv Røros og Circumferensen. Historie og kultur. I 1644 ble det funnet kobbermalm i Rørosfjella, da bare noen få og små fjellgårder fantes her

Røros bergstad og Circumferensen - Wikipedi

I 1980 kom Røros bergstad med smeltehytta på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv som første industristed. I 2010 ble hele circumferensen innlemmet, og verdensarvområdet Røros bergstad og circumferensen med buffersone omfatter dermed et areal på over 5000 kvadratkilometer Røros Kobberverk var et selskap innenfor gruvevirksomhet som hadde tilhold på Røros fra 1644 til 1977, hvilket i sin driftstid var en av de eldste private virksomheter i i dette landet.. Røros Kobberverk regner sin oppstart fra 1644.Det var fra oppstarten et såkalt partisipantskap, hvilket i praksis var forbeholdt bedre borgere av Trondhjem by, og kongen av Danmark-Norge sine. På denne siden finner du informasjon om kommuneplanens arealdel i Røros kommune. Arealdelen viser hvilke arealer som skal brukes til hva Utvidelse av verdensarven. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet med flere verdier som ligger i den gamle Circumferensen, Røros Kobberverks privilegieområde som går 45.2 km i alle retninger, med sentrum i Gamle Storwartz gruve

Røros bergstad til Røros bergstad og Circumferensen, ble det også vedtatt å utarbeide en regional plan for området, gjennom en felles planprosess mellom Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. De to fylkestingene fattet likelydende vedtak om utarbeidelse av en felle Røros bergstad og Circumferensen: Røros er heilt unik når det gjeld kulturmiljø i Noreg. Her ser ein kulturminnene både som heilskap, i samanheng og i enkeltdetaljane. Røros bergstad og Circumferensen. Les meir om verdsarvstaden her. Verdsarv Rørosmuseet arbeider for å ta vare på og utvikle de kultur- og naturhistoriske verdiene i Røros-distriktet. Vi har et spesielt ansvar for verdensarven, sørsamisk historie, bergverkshistorie, bygningsvern og info om Femundsmarka Nasjonalpark Kommunene Røros, Holtålen og Midtre Gauldal i Sør-Trøndelag og kommunene Os, Tolga, Engerdal og Tynset i Hedmark berøres av Circumferensen. Det er sporene i landskapet og bygninger og anlegg etter Røros Kobberverk som er grunnlaget for statusen som verdensarv. Circumferensen er buffersone og utgjør totalt et areal på ca. 5000 kvadratkilometer

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av statusen til beste for hele Circumferensen Røros Mining Town and the Circumference. Røros Mining Town and the Circumference is linked to the copper mines, established in the 17th century and exploited for 333 years until 1977. The site comprises the Town and its industrial-rural cultural landscapes; Femundshytta, a smelter with its associated area; and the Winter Transport Route

Circumferensen - Verdensarven Røros

Circumferensen og verdensarv. I 1644 ble Røros Kobberverk grunnlagt, og Kobberverket fikk enerett på mineraler, skog og vassdrag i en radius på 45,2 km i fra Røros smeltehytte, den såkalte Circumferensen. Nesten hele Os kommune ligger innenfor denne Circumferensen 2010 er Røros bergstad og Circumferensen nå innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Utvidelsen av selve verdensarven er geografisk avgrenset til nærmere definerte områder (kjerneområder), mens hele privilegieområdet til Røros kobberverk, Circumferensen, utgjør et område av særlig betydning for verdensarven Vedtekter for verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen. Vedtatt 07.05.2012. Formål. Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av verdensarvstatusen til beste for hele Circumferensen Røros bergstad og Circumferensen» med handlingsprogram vedtatt. Senere er handlingsprogrammet revidert to ganger og er nå inne i en ny periode fram mot 2021. Dette er et nyttig styringsinstrument for prioritering av innsats, både økonomisk og personellmessig Norges Verdensarv er en organisasjon som består av alle de 7 stedene og 4 norske punktene på Struves meridianbue som er innskrevet på UNESCOs Liste for kultur -og naturarv. De første stedene i Norge som fikk denne statusen var Bryggen i Bergen og Urne

røros bergstad og circumferensen I 1644 ble det funnet kobbermalm i Rørosfjella. Allerede to år etter var Røros Kobberverk etablert og kong Christian IV ga verket privilegier til å utnytte alle naturressurser innen for en Circumferens (omkrets) på fire gamle norske mil, i da Røros bergstad og Circumferensen er ei oppføring på UNESCO si verdsarvliste som omfattar bergstaden Røros med dei viktigaste koppargruveområda og kulturlandskapet rundt, vintertransportruta sørover, og smeltehytta Femundshytta med tilknytte område i Tufsingdalen.Verdsarvområdet ligg i Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag, og Tolga, Os, Engerdal kommunar i Hedmark Circumferensen. Bergstaden Røros fikk verdensarvstatus i 1980. I 2010 ble verdensarvstedet utvidet til også å gjelde en radius på fire gamle norske mil (ca 44 km) målt fra gruven Storwartz. Denne såkalte Circumferensen var området der Røros Kobberverk i 1646, gjennom kongelige privilegier, fikk enerett på naturressursene Røros bergstad og Circumferensen. Vis på kart. Sjekk inn. Sjekk ut. Rørosmuseet har en betydelig samling av bygninger, tekniske anlegg, kulturhistoriske gjenstander, foto, kart, tegninger, arkivmateriale, fra bergstaden Røros og bygdene rundt. Innhold. Vis på kar Langhelg i Circumferensen. I begynnelsen av august 2017 tilbragte vi noen utomordentlig fine dager i vakre og UNESCO-listede Røros, i anledning feiring av Vigdis sin 60-årsdag.. I løpet av noen innholdsrike dager fikk vi dekket så vel historiske, kulturelle, kulinariske og sosiale behov

Foto: Fra; Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen Arbeidet med å overvåke avrenninga fra de gamle gruvene på Røros startet på 1970-tallet. På Nordgruvfeltet ble det på 90. Circumferensen bjørkner vekk. Skrevet av Iver Waldahl Lillegjære 18/10/2019 19:00 Bli abonnent. For å Lokale nyheter fra Røros leses du på Rørosnytt. Som Doktortjønna speiler familieparken, vil vi speile Røros. Ikke vakrere enn det er og ikke styggere enn det er Circumferensen » 1 unike treff Røros Kommune. Bergmannsgata 19, 7374 Røros. 72 41 94 00. Mer info · Hjemmeside · Kart · Avdelinger · Del av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet . Nord-Norge 0 Vestlandet 0 Trøndelag 1 Østlandet 0 Sørlandet 0

Røros bergstad og circumferensen - Røros kommun

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har lagt ut Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023 på høring. Høringsfristen er satt til 01.03.2020. Forvaltningsplanen gir en bred oversikt over de forskjellige områdene og verdiene i verdensarven og tilstanden for disse i dag, av hvem og hvordan verdensarven forvaltes, hvilke økonomiske kilder som brukes.

Røros – Wikipedia

Røros' historie {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors ( read / edit ). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply Røros blev populært sagt bygget af kobber, og den atmosfæriske Olavsmine er et helt særligt sted. Gennem næsten 400 år er der fra de over 40 miner rundt om Røros blevet udgravet omkring 110.000 ton ren kobber. Disse fund har gjort det økonomisk muligt at have et rigt kulturliv i byen og området Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen og forvaltningen av denne holder et høyt nivå både nasjonalt og internasjonalt. Planen legger opp til å videreføre og utvikle forvaltningen både kvalitativt og kvantitativt. Rea-liseringen av de høye ambisjonene er avhengig av et godt samspill mello

Video: Verdensarven Røros og Circumferensen - Destinasjon Røros

På menyen står rømmegrøt og spekemat i Kaffestuggu før vi skal utforske Røros. Etter lunsj blir det tid til å rusle rundt i alle de koselige gatene og kikke i de små butikkene. Julestemning loves! Her har husene blitt bevart til perfeksjon - Røros bergstad og Circumferensen er jo også oppført på UNESCOs verdensarvliste Byen og gatene. Uansett hvor vi setter føttene i bergstaden Røros og 45 kilometer videre i alle retninger, så er vi på verdensarv-grunn. I Norge er det kun 7 steder som står på UNESCOs liste over verdens kulturarv, og det er stort at Røros og Circumferensen er på denne listen.. En Bergstadvandring på Røros er vel anvendt tid Circumferensen. Det er ikke mange timene inn i mitt Rørosopphold før jeg hører ordet første gangen. Siden 2010 står Circumferensen på UNESCOs verdensarvliste. - Circumferensen er virkeområdet til Røros Kopperverk, sier omviser Lars. Det er et område på 9 mil i diameter

Røros bergstad og Circumferensen - Riksantikvare

I prosessen fram mot nominasjonen av verdensarven Røros bergstad og Circumferensen i 2010, er Holla omtalt i 2 faglige utredninger. a) «Prosjekt avgrensing, vern og forvaltning av verdensarv Røros, Sluttrapport» fra Sør- Trøndelag fylkeskommune, Røros kommune og Riksantikvaren 2001. Her omtale Det ble holdt innlegg av leder for verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen og ordfører i Os, Runa Finborud og ordfører i Røros, Hans Vintervold. Verdensarvkoordinator Torfinn Rohde holdt innlegg om verdensarv-arbeidet og fra Rørosmuseet ble det holdt innlegg av museumsdirektør Odd Sletten og ansatte innen formidling og verdensarv Per Øyvind Riise og Kirsti Sæter

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen | Sek. verdensarven Røros bergstad og Circumferensen @: erlend.gjelsvik@roros.kommune.no Røros kommune v/Erlend Gjelsvik T: 72 41 95 55 Bergmannsgata 19 M: 97 67 73 31 7374 Røros e 1 Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høringsuttalelse fr På menyen står rømmegrøt og spekemat i Kaffestuggu før vi utforsker Røros: Etter lunsj blir det tid til å rusle rundt i alle de koselige gatene og kikke i de små butikkene - julestemning loves. Her har husene blitt bevart til perfeksjon, Røros og Circumferensen er jo også oppført på UNESCOs verdensarvliste I Røros by og området rundt finner vi mange ulike tiltak for vern av natur- og kulturverdier. Likevel er det ennå mye å gå på før vi har et integrert natur- og kulturvern. I dette området ser vi utallige eksempler på samspillet og konfliktene mellom menneskelig aktivitet og naturressursene og det biologiske mangfoldet

Røros bergstad og Circumferensen - Norges Verdensar

Røros koparverk vart starta i ei tid med stor aktivitet i bergverksindustrien. Dei mange krigane i Europa var kostbare for fyrstane, som søkte å dekke kostnadene gjennom produksjon av metall. Kong Christian IV av Danmark-Noreg sende våren 1644 ut eit skriv der han lova å belønne dei som fann metall, og harde straffer til dei som ikkje melde frå om metallfunn Vinterveier i Circumferensen: en kartlegging og beskrivelse av vinterveier knyttet til Røros i tidsperioden 1644-1950 : en rapport for verdensarvrådet Røros Huskelisten er tom Dra og slipp hit for å legge til titte Røros Kobberverk regner sin oppstart fra 1644.Det var fra oppstarten et såkalt partisipantskap, hvilket i praksis var forbeholdt bedre borgere av Trondhjem by, og kongen av Danmark-Norge sine forretningsvenner. Det var lenge et hovedsak privat selskap hvor partisipant'erne måtte skyte inn egne penger hvis det var et årlig underskudd, mens et årlig overskudd gikk rett i lomma på. Forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen •Alle norske verdensarvsteder skal ha en forvaltningsplan for verdensarven innen utgangen av 2019 (Føring i tildelingsbrevet fra Klima- og miljødepartementet febr. 2017) •2. generasjonsplan for Røros bergstad og Circumferensens vedkommende

Circumferensen og verdensarv - Tolga kommuneEtablererkurs - Røros kommune

Forside - Verdensarven Røros

Røros kommune og Raasten rastah inviterer til joikeworkshop og konsert med Ozas på Storstuggu! Joikeworkshop med Ozas på Storstuggu kl. 12.00. Barn, En utstilling om Verdensarven Røros Bergstad & Circumferensen og verdensarv i Norge og verden; Kobberverket - En utstilling om gruvedrift og kobbersmelting på Røros - med audioguide. Røros har hatt verdensarvstatus i 40 år, men det betyr ikke at landskapet er uendret. Det synlige beviset kan du se på Rørosmuseets storstilte fotoutstilling som åpner i helga. - Se hvordan verdensarven har forandret seg i vår nye fotoutstilling, inviterer Rørosmuseet Verdensarvsenteret ved. Drøftinger: Handlingsprogrammet for regional plan for Røros bergstad og Circumferensen for 2019-21 inneholder mange viktige tiltak for å oppfylle planens målsettinger. Foto: Rørosmuseet Fylkeskommunen ønsker et hovedfokus på felles spørsmål, utfordringer og tiltak som gjelder hele verdensarvregionen, og at temaene forvaltning og kunnskap skal være prioritert i den aktuelle perioden Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen Planen har som formål å bevare, videreutvikle og tilgjengeliggjøre kulturarven for dagens og framtidas samfunn samt klargjøre mål og strategier for verdiskaping og utvikling i fjellbygdene basert på kulturarven knyttet til bergverksdriften Femundshytten En del av verdensarven Hjemmeside Facebook post@femundshytten.no +47 62459577 / +47 91396444 Femundshytten, N-2443 Drevsjø Hytteutleie Spise Femund Hytte, som det kaltes, var smeltehytte under Røros kobberverk fra 1739 til 1822. Det vokste fram et eget samfunn med flere hundre personer tilknytta smeltehytta. Det var på det meste 11 gårdsbruk og familier,med 80-90 persone

Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen - Trøndelag

Rørosmuseetss ansvarsområder er bergverkshistorie, bygningsvern, sørsamisk kulturhistorie, naturhistorie og Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Her får du spennende historier for både store og små Circumferensen fra 1646 . Rørosmuseet Doktortjønna: Nasjonalparksenter Circumferensen fra 1646 . Rørosmuseet Femundsmarka og Røros kobberverk Norsk område fram til 1645 -(freden i Brömsebro - Jämtland og Härjedalen) Svensk område fra 1645 - 1751 -(grensefastsettelsen Norge og Sverige 1751) Røros kobberverks aktivitet

Røros bergstad - med slagghaugane og bygatene - vart innskreven på UNESCO si liste over verdas kultur- og naturarv i 1980. I 2010 vart verdsarvområdet utvida til å få med deler av Circumferensen - Røros Kobberverk sitt opprinnelege privilegieområde frå 1646 Byantikvaren har fått laget en film som forteller om Småsetran på Røros og bevaringen av kulturlandskapet i seterområdet. Småsetran er en viktig del av verde..

KulturPunkt - verdensarven på kart - Verdensarven Røros

Røros bergstad og Circumferensen, og i tiltaksdelen i Forvaltningsplanen for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Den økende aktiviteten på kulturminneområdet i alle verdensarvkommunene de senere årene, har styrket behovet for spesifikk kompetanse på fagområdet i kommuneadministrasjonene i verdensarven Gratulerer Røros og circumferensen med dobbelt jubileum ! See more of Simen Bjørgen i Kulturminnefondet on Faceboo verdensarvverdiene -Røros bergstad og Circumferensen Byantikvaren på Røros. TAP AV KULTURMINNEVERDIER. BERGSTADEN. Bergstaden Røros og Circumferensen - Kommuneplanen for Røros •« Det er et hovedmål at hensynet til verdiene verdensarvstatusen hegner om vil ligge som et overordnet og sektorovergripende forutsetning for all lokal samfunnsplanlegging og ressursforvaltning på Røros. Dette for at kulturarven ikke gradvis skal bli svekket, men styrket.

I 1979 ble Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke plassert på listen.* Året etter kom bergstaden på Røros. Senere er helleristninger i Alta, Vega-øyene, Geirangerfjorden og Struves triangelkjede kommet til.* Med innskrivingen av Røros bergstad og Circumferensen denne helgen har Norge i alt sju steder innskrevet på Verdensarvlisten Arkivet er avgjørende for forståelsen av Verdensarven Røros bergstad og circumferensen på UNESCOS liste over verdensarvsteder. Arkivet tas inn som en del av Norges dokumentarv. Mer informasjon på arkivverkets nettsider og Rørosmuseets nettside. Nominasjon av Røros kobberverks arkiv (PDF

Julegavetre på Røros - Røros kommuneArbeidet med Den gode Rørosbarnehagen er godt i gangGi tid! Verdensdagen for psykisk helse 2019 - Røros kommuneOppstart prøvegraving - Røros kommune

Røros på UNESCOs liste SKAL BEVARES: Området som nå er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste dekker arealer i Holtålen, Røros, Os, Tolga og Engerdal kommuner. Bildet viser rester etter gruvedrift i Storwartzfeltet ved Røros Privilegieområdet Circumferensen I 1646 skrev kong Christian 4. et privilegiebrev til Røros kobberverk, som gav denne eneret på mineraler, skov og vandløb inden for et område afgrenset af en cirkel med radius på fire gamle norske mil med center i Røros smeltehytte, omkring 45 km i dag Vedtaket ble gjort sent lørdag kveld under UNESCO-møtet i Brasil. Den gamle trebebyggelsen på Røros har stått på verdensarvlista i 30 år, nesten like lenge som Bryggen i Bergen. Hele tiden har Røros arbeidet for at hele Circumferensen skal bli innskrevet på listen Circumferensen. Circumferensen, altså områdene rundt Røros, ble innskrevet på verdensarvlisten i 2010. Dette fordi kulturlandskapet rundt byen også forteller mye om Røros' og gruvedriftens tilpasning til kaldt klima, fjellandskap og natur, og dårlige kår for jordbruk

 • Tog london paris tid.
 • Hand in hand bilder.
 • Sangteknikk tips.
 • Ideo labs gmbh kontakt.
 • Jacobs utvalgte sjokolade.
 • Halvarsson mc kläder.
 • Ferdigplen bergen.
 • Mastiff logo.
 • Speak out barn mot voksne.
 • Standard fotoformat.
 • Mason pearson zoo.
 • Morten andreas meyer.
 • Form for komposisjon.
 • Bekymret kryssord.
 • Vitrineskap møbelringen.
 • Wann hat der heilige alexander namenstag.
 • Smerter i hofte kne og ankel.
 • Monica blogg.
 • Nfkino ledige stillinger.
 • Ikea 17907.
 • Gudstjeneste julaften haugesund.
 • Psg kader 2015.
 • Online leute kennenlernen.
 • Kule t skjorter.
 • Meme deutsch generator.
 • Dde julekonsert olavshallen.
 • Hvordan trøste noen.
 • La taverne bohain en vermandois.
 • Fiskesuppe med laks og torsk.
 • Billie jean tennis.
 • Hvor mange glitter butikker i norge.
 • Bosch 10 8 v ec.
 • Dekk til mountain buggy.
 • Parkering sandvika kino.
 • Polizeibericht straubing unfall.
 • Nowy targ polen.
 • Akutt lymfatisk leukemi.
 • Lego education shop.
 • Dolce gusto kompatible kapsler.
 • Reparere solskadet hud.
 • Kunsthaar einflechten.