Home

O2 metning eldre

Velferdsteknologi - KOMP Pr

 1. I Lillesand bruker de KOMP Pro for å øke livskvalitet og trivsel hos pasienter. Det gjør at de kan utsette tjenester, spare penger og får mer fornøyde brukere
 2. Lavt nivå av O2-metning er ofte et tegn på respiratoriske lidelser som astma eller kronisk lungesykdom. Hos personer som er i store høyder (f.eks. fjellklatrere) kan verdiene også ligge under normale verdier. Alder vil også kunne påvirke målingene dine f.eks. en sovende eldre har en lavere oksygenmetning enn en sovende ung)
 3. Oksygen metning nivået hos friske pasienter som er normalt mellom 97 prosent og 99 prosent. Pasienter som har normale hemoglobinverdier kan ha en metning på 95. Når mengden av oksygen i blodet reduseres, en tilstand som kalles hypoksemi resultater, og behandling er da nødvendig
 4. Oksygenmetning er et uttrykk som i medisinsk sammenheng måler hvor stor andel av hemoglobinet i blodet som har binding til oksygen (oksyhemoglobin, et hemoglobin som har tatt opp oksygen). Normal oksygenmetning i arterieblod (SaO 2) regnes som 97-99 %, mens normalen for veneblod (S v O 2) er cirka 75 %.Oksygenmetningen avhenger imidlertid av oksygentrykket i blodet (PO 2)
 5. Oksygenmetning er et mål for hvor stor andel av hemoglobinet i blodet som har inngått en kjemisk forbindelse med (eller binding til) oksygen (oksyhemoglobin). Andelen angis i prosent av hemoglobinets maksimale oksygenbindingsevne og angis ofte med forkortelsen S (engelsk: saturation).Normal oksygenmetning i arterieblod (SaO2) er 97-98 prosent og i blandet veneblod (SvO2) om lag 75 prosent

Oksygenmetning normalverdier - Test-deg A/

Oksygenbehandling. Ved akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus er oksygen et viktig medikament. Ofte anbefales rikelig oksygentilførsel. Behandlingsmål bør være O 2 metning >90-95, avhengig av tilstand. Velg en administrasjonsmåte som passer til den mengden oksygen pasienten trenger Du er så flink at jeg blir helt imponert her jeg sitter. Jeg blir litt mer optimistisk når jeg hører at det går så greit med deg:-) Jeg har vært hos legen og fått resept på Zyban. Han påstår at det er sånne tilfeller som meg som har best effekt av dem, så da får jeg vel gjøre et forsøk? Kanskje m.. Oksygen er et legemiddel og skal ordineres og dokumenteres av lege på pasientens kurve med grenser for luftstrømshastighet og ønsket mål for oksygensaturering ().Unntak: akuttsituasjoner der lege ikke er tilstede eller ved hjertestans ().; Valg av utstyr er en del av ordinasjonen ved start av oksygenbehandling Nyhetsartikler og intervju som er eldre enn to år, er merket med dette. Vi fjerner ikke arkiverte nyhetsartikler, fordi vi mener at de har en historisk verdi. Lukk. Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjo Dårlig o2-metning i blodet » Temaoversikt » Allmennmedisin; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Dårlig o2-metning i blodet. Av sivny, Juli 20, 2005 Skrevet Juli 20, 2005 Jeg er en dame på 44 år som jobber i helsevesenet.Har etter lengre tid fått konstatert at o2-metningen i blodet mitt er dårlig.Først trodde man det var.

Oksygenmåler til fingeren. Hvis du lider av pusteproblemer eller redusert lungefunksjon, er det svært gunstig å ha en oksygenmåler liggende hjemme. En oksygensensor gir deg raske og sikre resultater som lar deg ha det trygt til tross for dine kvaler Normal O2 Metning . Hvordan Analyser O2 metning Barn eldre enn 10 normalt ha en puls mellom 60 til 100 bpm. Jenter . Jenter har en tendens til å ha lavere puls priser enn gutter. Slow pulsfrekvens . Langsom puls priser kan indikere problemer, inkludert arytmi,. Lav oksygenmetning i blodet kobles til svekket hjertefunksjon Redusert oksygenmetning i blodet kan forutsi hvem som har redusert evne til å fylle hjertet med blod mellom hvert slag, ifølge en ny doktorgrad

hva er en normal o2 metning nivå? - helsenet

Oksygenmetning - Wikipedi

 1. Pulsoksymeter. Indikasjon: Pulsoksymeter brukes sammen med kliniske funn for å diagnostisere hypoksi og monitorere effekten av oksygenbehandling. Oksymeteret er laget for å måle oksygenmetningen i kapillært hemoglobin og registrerer samtidig pulsfrekvens. Fremgangsmåte: Sensoren er formet som en klemme som kan settes på en finger, en tå eller på en øreflipp
 2. GHQ-20 General Health Questionnare-20. Generelt skjema for måling av livskvalitet med vekt på mental helse. Hypoksemi Lav konsentrasjon/metning av oksygen i arterielt blod. Mild hypoksemi PaO2: 8,1-10,0 kPa. Moderat hypoksemi: PaO2: 7,3-8,0 kPa. Uttalt hypoksemi: PaO2: <7,3 kPa. Intermitterende Periodisk, med jevne mellomrom. Inhalasjonssteroider Steroider eller kortison til inhalasjon
 3. Hjertesvikt kan oppstå akutt (for eksempel etter et stort hjerteinfarkt), men er oftere en gradvis innsettende tilstand som utvikler seg over flere år. Hjertesvikt rammer først og fremst eldre mennesker, og 10% av alle over 75 år lider av kronisk hjertesvikt. Mulige årsaker: Kransåresykdom; Gjennomgått hjerteinfarkt; Hjerteklaffefei

Hjertesvikt betyr at hjertet ikke pumper blodet rundt i kroppen din så godt som det skal. Det finnes god behandling mot hjertesvikt som kan hjelpe Spesielt ser det ut til at sammenhengen mellom lavt oksygenopptak og migrene er sterk. Professor Knut Hagen ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine er førsteforfatter på studien, som er publisert i Cephalalgia. - Dette er den første studien hvor man har sett på sammenhengen mellom hodepine og pasientenes maksimale O2-opptak, sier Hagen til Dagens Medisin Dette tallet indikerer O2 metning. Hvis maskinen ikke er nøyaktig med puls, vil SpO2 tallet være av så vel. Kontroller for normal O2 metning, mellom 95-98 prosent. Mindre enn 95 prosent indikerer sirkulasjon kompromiss. blir eldre og utføre anstrengende fysiske oppgaver Det høyest målte O2-opptak noensinne har tidligere skikonge Bjørn Dæhlie, med 96 ml/kg. Mange vanlige mosjonister vil også ha nytte av å måle oksygenopptaket, mener Lauvstad. - Måling av oksygenopptak er relevant for alle som ønsker å oppnå best mulig resultater av treningen

oksygenmetning - Store medisinske leksiko

•Redusert O2-opptak •Langvarig svikt gir stive kar sure og trøtte muskler • Tiltak: » Tilstrebe regelmessig fysisk aktivitet - øker blodgjennomstrømmingen og yteevnen » Legge inn hvilepauser » Avpasse aktivitet etter kapasitet » Unngå brå anstrengelser Pulsoksymeter Pulsoksymeter er et lite apparat som plasseres på fingeren for å måle puls og oksygenmetning i blodet. Alle våre pulsoksymetre går på batteri noe som gjør dem praktiske å bruke i hverdagen, da man slipper forstyrrende elementer som f.eks ledninger. Pulsoksymeter er et praktisk verktøy for mennesker med kols, nedsatt lungefunksjon, søvnapne, narkose eller som av ulike. Røykere må slutte å røyke. Eksponering for betydelig luftforurensning bør reduseres/begrenses. Overvektige kols-pasienter vil ha nytte av vektreduksjon. Alle anbefales regelmessig fysisk aktivitet og sunne livsvaner. Behandling av kols kan forøvrig skje ved bruk av en rekke ulike medisiner og andre tiltak. Ingen medisiner kan helbrede sykdommen, men de kan lette symptomer og plager

Oksygenbehandling - Oksygenbehandling - Praktiske

 1. -metning i vann Yara Praxair AS www.yarapraxair.com tlf.: 04277 e-post: norge@yarapraxair.com Spør oss - vi hjelper deg med riktig oksygenering ! Oksygenløselighet (mg/l) ved 760 mmHg Oksygenløselighet (mg/l) ved 760 mmHg Ferskvann oC 100% 80 % 0 14,60 11,68 1 14,20 11,36 2 13,81 11,05 3 13,45 10,7
 2. Lavt nivå av O2-metning kan være et tegn på respiratoriske lidelser som astma eller kronisk lungesykdom. Hos personer som er i store høyder (f.eks. fjellklatrere) kan verdiene også ligge under normale verdier. Alder vil også kunne påvirke målingene dine f.eks. en sovende eldre har en lavere oksygenmetning enn en sovende ung)
 3. eHåndboken for Oslo universitetssykehu

10.01.2017: Fra andre tidsskrifter - Oksygentilskudd på fast basis til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom og moderat redusert oksygenmetning gir verken bedre prognose, helsetilstand eller livskvalitet Tilstreb O2-metning på 92-96 %, maks 3L O2 initialt hos pasienter med KOLS, observer nøye; 6. Forebyggende behandling. Det anbefales å starte behandling etter bare ett uprovosert anfall hos eldre, siden risikoen for nye anfall er større hos eldre enn hos yngre; henholdsvis 80 % og 40

Og dessuten kan sat-måleren vise mye lavere O2 hvis pasineten er kald på fingrene eller dårlig sirkulert. Gi O2 til pasienten puster greit. Ikke gi til han saturerer på 100. En med kols bør mye heller ligge på 1 liter og 90 % enn 3 liter og 100 % Apotek 1 Gruppen AS. Besøksadresse: Skårersletta 55, 1473 Lørenskog Postadresse: Postboks 243, 1471 Lørenskog Telefon: 21 61 10 00 Kontakt Apotek 1 (sentralbord) Org. nr 983 044 778 mv Hjertesvikt (hjerteinsuffisiens) vil si at hjertets pumpekraft er nedsatt. Det vanligste er at det er hjertets venstre kammer som har nedsatt pumpekraft 1-2 l/min på nesekateter. Initial målsetting er O2 metning på 85-90%. OBS: fare for CO2 retensjon (redusert bevissthet). Mer liberal bruk så snart blodgasser viser at det er trygt eller hvor normal PaCO2 nylig er dokumentert. Puritanfukter kan evt forsøkes ved vedvarende hypoksi, økt pCO2 og normal pH. 3. Steroide

Oksygen (% metning) 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 s-1) Oksygen (% metning) 18 deg C 14/4 12 deg C 31/3 Hva bruker de? Kritisk oksygenmetning ved ulike temperaturer (nødvendig for å opprettholde normal aktivitet, fordøyelse og vekst) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 VO2-maks er definert som maksimalt oksygenopptak per minutt under tilnærmet maksimal fysisk anstrengelse. VO2-maks testing brukes som et mål på en persons aerobe kapasitet (utholdenhet, kondisjon) Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, «syre», bokstavelig «skarp», fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, «produsent», bokstavelig «opphav»), eldre betegnelse surstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8. Målt i masse, er oksygen det grunnstoffet som man finner tredje mest av i universet, etter hydrogen og helium i underkant av eller rundt metning på 90! Men; i tillegg høyreforskyves kurven ved kronisk hyperkapni. CO2-styrt respirasjon • Normalt styres altså vår respirasjon av CO2 • Endringer i arteriell CO2 påvirker de sentrale kjemoreceptorene i hjernestammen som igjen påvirke

På denne måten har man oversikt over pasientens puls og o2-metning, og man kan raskt gi ekstra oksygen eller sette inn andre tiltak dersom verdiene skulle synke. Mange bruker også pulsoksymeter hjemme, da det kan gi en god trygghet i hverdagen for folk med kols, søvnapne, nedsatt lungefunksjon eller andre tilstander hvor overvåkning av puls og O2-metning er en fordel For hospitaliserte eldre gjennomføres geriatrisk konsultasjon hvis tilgjengelig kapasitet. Eventuelt kontakte alderspsykiatrisk avdeling ved differensialdiagnostiske spørsmål i forhold til psykisk sykdom. Unngå faktorer som er kjent for å forårsake eller forverre delirium , se tabell 1

Dårlig o2-metning i blodet - Allmennmedisin - Doktoronline

Når O2-metning er vedvarende under 90 prosent, eller når FEV1 synker under 30 prosent av forventet, For førerkortgruppe 2 og 3 og samme verdier for blodgassmåling,. Vi gir ikke O2 før SpO2 ligger under 95%, så sant det ikke er andre indikasjoner på at pasienten trenger O2 da, som pneumoni, astma ol 21.01.2011: Nyheter - Behandling med 88 - 92 % oksygenmetning reduserer mortaliteten sammenliknet med høydoseoksygen ved akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom Bruk av høydose oksygenbehandling ved akutt respirasjonssvikt er omdiskutert Jeg reagerer ikke så mye på en metning på 94-95, men når den er 93 og under er det ganske lavt. Har selv hatt et raskt fall i metning til 86 og da lå jeg bevisstløs på gulvet på grunn av manglende oksygenering. Men det er jo annerledes med kronikere selvfølgelig

Norsk forening for Lungemedisin ba Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om å oppsummere dokumentasjonen som foreligger for effekt av intermitterende oksygen hos KOLS-pasienter uten uttalt hyp Dersom barnet har lavere metning, det forekommer hos 1-2 prosent av alle nyfødte, vil barnet testes igjen 2-3 timer senere. Hvis barnet da fortsatt har for lav oksygenmetning, vil barnelege undersøke barnet. Hørselstest Alle nyfødte får tilbud om en hørselstest når de er en til to dager gamle

Helsekravet knyttes til stabile blodgassverdier målt når personen er i ro. Når O2-metning er vedvarende under 90 %, eller når FEV1-verdi synker under 30 % av forventet verdi, skal det innhentes uttalelse fra spesialist i indremedisin eller lungesykdommer GasAlertExtreme O2 (oksygen) gassmåler. Solid måler for deteksjon og varsling av O2 (oksygen). 3 990,00 kr. Radonmåler Saphymo AlphaE. Batteridrevet radonmåler med dosimeterfunksjon. 20 500,00 kr. RAE Systems QRAE 3 trådløs flergassmåler. Flergassmåler med og uten innebygd pumpe.. Søknad om O2 Ligger i DIPS (BL Utlån av beh.hjelpemidler) Oksygen ved bilkjøring Ved respirasjonssvikt (definert som PaO2 < 8 kPa og/eller PaCO2 > 6.5 kPa) oppfylles ikke helsekravene for å føre bil Metning av O2 (SAO2) i blod definerer prosentandelen av hemoglobinbindingssteder som okkuperte med O2. Hvert hemoglobinmolekyl kan oppta fire O2-molekyler da det allosterisk kan modifisere sin konformasjon for å lette binding av O2 til dets bindingssted. Den normale SAO2-verdien til et sunt individ forekommer mellom 95 - 100%

• Mål for O2 metning 88-92 %. • Lite evidens for effekt av oksygen som lindrende behandling- unngå psykisk avhengighet • Generell bruk av oksygen for symptomlindring ikke er • 1mg (hos eldre)-2-2,5-5mg hver 4.time ved stabil dosering. Kan ellers titreres hvert 30.min til effekt. Gis eller ved beho Om lag ti prosent av eldre over 75 år har hjertesvikt i en eller annen grad. I alt har mellom 50 000 og 100 000 nordmenn hjertesvikt. SYMPTOMER. Symptomene er avhengig av om hjertesvikten rammer høyre eller venstre hjertehalvdel O2-metningen blir målt med et apparat som heter Pulsoksymeteret. Simen testet også sin metning og hadde 75 %, hvis jeg husker riktig. Etter legge på røret seansen, lå jeg relativt flat i flere dager. Beveget meg som en gammal kjerring. Så jeg hvilte

Alle pasienter med symptomer på akutt hjerneslag bør vurderes for øyeblikkelig innleggelse i sykehus med slagenhet. Se ellers under punkt 6. `Akutte tiltak`. Hvis pasienten er vurdert til å være i, eller nær siste livsfase, eller av annen årsak ikke skal legges inn på sykehus skal det vurderes å gi behandling som under punkt 7. 1 Syre/basestatus i blodet, blodgass. Indikasjoner. Diagnostikk og kontroll av syre/base-forstyrrelser. Prøvetakingsrutiner. Arterieblod, tatt med tett sprøyte tilsatt heparin, må benyttes hvis man ønsker å vurdere alle parametre, inkludert pO 2 og O 2-metning. Arterialisert kapillærblod kan benyttes til å vurdere pH, pCO 2 og base excess. Perifert veneblod kan brukes til å vurdere pH og. O2-metning; alder; røykeanamnese; rask progresjon av symptomer; grad av dyspné; komorbiditet og usikker diagnose; lav alder (under 50 år) Ukompliserte tilfeller forutsettes primært ivaretatt i primærhelsetjenesten og tilbys enkel utredning og behandling der. Enkelte pasienter i gruppen kan tross relativt lite fall i FEV1 ha utviklet emfysem Søvnapné.no, nettsiden er utformet for å gi informasjon om søvnforstyrrelser og søvnapné og om hvordan du får diagnosen og behandling for den Jeg har hørt at når man har hjerteinfarkt så har man ekstrem dårlig metning av oksygen i blodet. Gutten min var på legevakta for vel et år siden da han hadde stygg hoste. Da fikk han måler på fingeren for å sjekke metningen. Det samme gjalt meg når jeg var dårlig og dro på legevakta. Da målte de også metnignen

Oksygenbehandling for voksne pasienter innlagt på sykehus

drende og eldre, og kan også skyldes diabetes mellitus, perifere karsykdom-mer, medikamenter og metabolske sykdommer. Periodiske beinbevegelser under søvn er en objektiv diagnose som stilles ved hjelp av polysomnografi. Beinbevegelsene består vanlivis av dorsalfleksjon av tå og ankel, av og til kombinert med fleksjon i kneet og innimel Indisert ved økende resp. besvær med fallende O2-metning. Respirasjonsrate viktig klinisk parameter. Tubestørrelse minst 0,5 mm mindre enn normalt. Intubasjon krever nøye overvåkning med høy beredskap på intensivavd. Aksidentell ekstubasjon og tett tube vanligste årsak til alvorlig komplikasjoner

Dårlig o2-metning i blodet. Av sivny, Juli 20, 2005 Skrevet Juli 20, 2005 Jeg er en dame på 44 år som jobber i helsevesenet.Har etter lengre tid fått konstatert at o2-metningen i blodet mitt er dårlig.Først trodde man det var. Hypoksi er en tilstand hvor tilførselen av oksygen til et vev eller en organisme er utilstrekkelig i forhold til oksygenbehovet cellene har for å drive en normal. Ved dette nivået må det dermed tilsettes ca. 80 % av fiskens forbruk når inntaksvannet er fullmettet med O2 (øverste delfigur av figur 2). Hvis inntaksvannet holder hhv. 90 % og 80 % O2-metning, må altså mer enn 90 % av totalt O2-forbruk tilsettes (nederste delfigurer av figur 2) SAO2 er den direkte måling av O2 bundet til hæmprotein av hemoglobin i blodet. SPO2 måling er den oximetriske pulsmåling av funksjonell metning av hemoglobin med O2. Metningsnivå i en sunn person: SAO2 i sunn person bør være 95 - 100%. SPO2 i sunn person bør være over 94%. Enhet som brukes til måling: Co-oximeter brukes til å måle SAO2 O2-metning bør være ≥ 95 % O2 O2-tilskudd bør gis med nesekateter med 1-4 liter hvis redusert metning, evt. med kirurgisk munnbind over Det er anbefalt å ikke bruke fuktet O2 (eller maske) for å redusere risiko for dråpesmitte, dog er nebuliserende medikamentbruk ikke regnet som aerosolgenererende (11 O2-metning vil si oksygennivå i blodet.. er denne lav, kan det være at barnet puster dårlig/ ikke tar opp o2 i tilstrekkelig grad i blodet selv.. De tilfører da O2 ved brillekateter( sånn slange med to små tupper inn i nesen, som blåser inn O2), eller evt cpap dersom det trengs.

Neglelakk påvirker mål av oksygenmetning - NHI

Fitbit har i flere år vært en gigant på smarte klokker og armbånd. I starten fikk du vite antallet skritt du hadde tatt i løpet av en dag, og ikke minst en enkel søvnmåling. Siden den gang har disse blitt langt smartere. For med selskapets flunkende nye toppmodell, Fitbit Sense, står blant. Gode / akseptable O2-verdier ut fra et velferdsperspektiv i hele perioden. O2-nivået stiger en del i mars og kan forklares ved at dette sammenfaller med den første våroppblomstringen. Hypoksi-verdier er alle godt over 2 i hele kvartalet. Ukesmiddelverdier av O2 er alle høyere enn 90% metning Flere eldre tar influensavaksine Fortløpende dialog - en rød tråd i forløpet Thomas Holm Osbakk . Slår hardt ned på personvern-brudd: - Vi vil vekke sykehusene Blogg. Aksons kinderegg. Tarje Bjørgum. Legene drømmer om en ny seier i Arbeidsretten 1. FHI har startet. Eldre er en stor heterogen gruppe når det gjelder fysisk funksjonsevne, noe som må få konsekvenser når vi skal arbeide med fysisk aktivitet. Friske eldre kan følge anbefalingene til yngre voksne, spesielt råder sef.no og andre til å være generelt mer aktive i hverdagen

SINTEF utvikler flere type membraner som kan brukes for separasjon av CO2 før eller etter forbrenningsprosesser og fra industri Måling av puls og O2-metning. 6 programbare visninger. Autmatisk Off-knapp. 2 fargers display med også grafisk fremstilling. Bruker 2xAAA batterier. Veier bare 50gr. Fingermodell Bruk av C-pap, bi-pap og O2 behandling. Hva er rett behandlingsnivå, hva er begrensningene, hvordan få til god samhandling? Overlege Anne-Marie Gabrielsen. 15 35 - 16 15. Pause med servering av en varmrett. 16 15 - 17 00. Hva skjer med det aldrende hjerte, vanlige hjertesykdommer hos eldre. Behandlingsavklaring, bruk av statiner Dosering Et forsiktig doseringsopplegg bør etterstrebes, spesielt hos eldre, pga. interaksjoner med andre legemidler og endret farmakokinetikk av antiepileptika. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Store individuelle variasjoner, men vanligvis i området 17-50 μmol/liter. Før behandlingsstart skal alle pasienter med han-kinesisk eller thailandsk opphav screenes for HLA-B*1502 før. O2 metning: Måles på foten, fortrinnsvis høyre side. Normalt > 95%. Metning <95%: a) har barnet symptomer, skal barnelege kontaktes umiddelbart. b) Ny O2-metningsmåling etter 2 nye timer. Hvis fortsatt <95%, kontakt barnelege for tilsyn og eventuelt overflytting til 3D. Ved CYANOSE vurder: respirasjon, puls, frie luftveier, ekstra behov for.

 • Tisse i buksa voksen.
 • Walbilder.
 • Witch fire build poe.
 • Rolig trening hund.
 • Friseur altdorf.
 • Kald hudtone hårfarge.
 • Hva er en lesestrategi.
 • Form for komposisjon.
 • Possum.
 • Bussresa legoland 2018.
 • Kinderzentrum maulbronn ärzte.
 • Swish swish dance.
 • Øyenskygge koster sett.
 • Föda upp grisar.
 • Sprichwörter mit 3 worten.
 • Sturmwarnung kreis göppingen.
 • Ansa australia.
 • Forrest gump miljö.
 • Suppe med scampi og laks.
 • Geoje sør korea.
 • Barnevennlig youtube.
 • Vikeplikt regler i lyskryss.
 • Miss mr mrs ms definitions.
 • Sykehjem betaling.
 • Be fit studio mülheim an der ruhr mülheim an der ruhr.
 • Bergseng harstad.
 • Hvorfor må dna kopieres før vanlig celledeling?.
 • Skifer hjørne.
 • Reverso conjugaison.
 • Cobuilder pro.
 • Helly hansen bukse dame.
 • Kulturverkstedet tromsø.
 • Håheim gård.
 • Tour de france 2017 results.
 • Skokjelleren bergen.
 • Gäubschwarzsüchtig.
 • Kos hellas kart.
 • Symptomer på for mye protein.
 • Esa efta.
 • Norske verdier.
 • Seo wiki.