Home

Maritim utdannelse

Maritim utdanning Maritim Utdanning - et hav av muligheter

Optimist: Leder ved Fagskolen i Kristiansund, Per Kvarsvik

Maritim utdanning gir yrkesrettet utdanning i maritime fag. Etter skole og lærlingtid om bord på skip, kan elevene avlegge fagprøve og få fagbrev. Elevene kan deretter begynne å jobbe som henholdsvis matros eller motormann, eller de kan velge å gå videre med maritim fagskole Da er maritime studier noe for deg. En maritim utdanning gir gode karrieremuligheter om bord på skip eller på land. I studiene har du tilgang til simulatorer av verdensklasse og kontakt med den maritime næringen gjennom praksis, oppgaveløsing og bedriftsbesøk

September 2020

Maritime fag utdanning

Norge har seks ganger så mye hav som land, og over 70% av jordens overflate er dekket av hav. Hvor tror du fremtidens jobber er Maritime navigasjonsfag gir kompetanse innen navigasjon, maritim kommunikasjon, skipssystemer, skipsadministrasjon og ledelse. Varighet . Bachelorgrad tar normalt 3 år. Mastergrad tar normalt 5 år. Opptakskrav . Generell studiekompetanse og spesielle krav som for eksempel realfagskombinasjon, teknisk fagskole eller forkurs Tollutdannelse eller maritim utdannelse 17.10.2014 2014 Utdanning Maritim utdanning i utlandet 15.08.2019 2019 Studier i utlandet Kan jeg gå Vg2 maritim etter Vg1 elektro? 28.10.2015 2015 Skolehverda Det er sikkert flere her inne som har maritim utdannelse og som har endel fartstid på de syv hav og offshore, så jeg lurte på om noen av dere kloke hoder har noen tanker å dele. Jeg er 32 år gammel og begynt på utdannelse nummer 2 siden det gikk dårlig med den første, og nå følger jeg drømmen om.

Norges største båtutstyrskjede. Arendal, Bergen, Fredrikstad, Stavanger, Kristiansand og Oslo Serviceverksted. Vi har eget serviceverksted med meget høy kompetanse og lang erfaring på produktene vi selger. Vi bruker mye ressurser på å utvikle vårt tekniske personell for at du som kunde skal få best mulig service Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet - også i sivilsamfunnet. Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret. Gratis utdanning: Vi dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån. En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis. Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret

Maritim utdanning Fagskolen

Maritim Slependen ble raskt Norges største båtutstyrsbutikk målt i omsetning og resultatene fra pilotprosjektet på Slependen har dannet grunnlaget for videre utvikling av kjedekonseptet til Maritim Båtutstyr. Følg oss på Facebook. Følg oss på YouTube Vervet meg og tok 4 års utdannelse som Teleelektoniker. Etter disse 4 årene hadde jeg fagbrev og de sivile arbeidsgiverene stod i kø for å kapre deg. Jobber i dag som serviceingeniør i databransjen med spesilfelt innen printerteknologi. I marinen får du topp utdannelse, tilleggs kurs dersom du er intresert og lønn under utdannelsen Tenker litt på maritim utdanning. Hadde det ikke vært for av/på ordningen de har, så ville det vært et klart første valg for meg. Noen som kan si noe positivt om maritim utdanning? Da tenker jeg på styrmann utdanning. -Er det gode muligheter for en ny utdannet styrmann? -Lønn? (Start lønn ligger. Maritim utdannelse. Oppdatert 25. februar 2003. Artikkelen er over 19 år gammel. Høgskolen i Vestfold www.hive.no. Ved skolen kan studentene velge to hovedretninger som kvalifiserer dem til å. USN Maritime. USN Maritime har egen linjeforening. Linjeforeningen samler studenter i en felles forening for internt samhold og for at du kan bli kjent med studenter fra de andre maritime utdanningene våre. Linjeforeningen arrangerer diverse sosiale og faglige arrangementer, blant annet fag- og karrieredager hvor maritime næringer er.

Maritim utdannelse 22.01.2014 2014 Maritim utdanning i utlandet 15.08.2019 2019 Studier i utlandet Er det mulig å ta en maritim utdanning som styrmann eller kaptein hvis man velger studies... 03.03.2015 201 Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MARITIM JUS (Master).Studiet går under: Jus.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 10 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen MARITIM JUS (Master) Norsk Maritim Kveldsskole Alfa Kompetanse AS Pb 40 Holmlia, 1201 Oslo Org.nr: 946 656 569. Siden 1981. Se våre facebooksider. Telefon: 22 62 21 22 Sentralbord: 22 62 21 00 Mobil: 930 50 645 E-post:. Vi søker engasjert medarbeider som vil jobbe med ungdommer, som ønsker en maritim karriere. Vi tilbyr en fast heltidsstilling. Vi har 310 lærlinger i de maritime lærefagene knyttet til vårt konto.. I Singapore vet folk hvor Fosnavåg er, og i USA trener sjøfolk i simulatorer fra Kongsberg. Bli kjent med tre veier til en maritim karriere. - Jeg valgte yrkesfag fordi jeg hadde veldig lyst til å jobbe på sjøen. Og yrkesfag var perfekt for det. Livsstilen er det beste med en maritim karriere

Som ferdigutdannet med master i operativ maritim ledelse får du lederkompetanse innen operativ maritim ledelse. Du blir rustet til å jobbe i ledende stillinger innen maritim næring eller i andre operative yrker. Andre operative yrker kan være politi, brannvesen, ambulansetjeneste, forsvaret og pilot/flyger Maritim fagskole styrmansskole styrmannsutdanning skipper maskinsjefutdanning maskinistutdanning. Vi tilbyr utdannelse både i Nautiske fag (styrmann/kaptein, klasse D4 til D1) og Skipsteknisk drift (maskinist/chief, klasse M4 til M1) Bergen maritime har simu-latorer til bruk i både maritime og offshorerelaterte fag. Skolens seneste investering er en fullskala 3D boresimulator. Brosimulator. Bergen maritime har en fullskala navigasjonssimulator som brukes av studentene på fagskolen. Elektrofag. Rekrutterer til stillinger innen landindustri, sjøfart og offshore. Motorhal

Maritim utdanning - Wikipedi

 1. OSO Maritim AS er et av Nord Norges eldste skipsmegler firma, etablert av Odd Sigvald Olsen i 1971.Med sin kunnskap og sitt kontaktnett i flere bedrifters tjeneste, innen både bedriftsledelse, økonomisk rådgiving og fra flere større styreverv, samt sin utdannelse som Dispasjør og Sjøkaptein med handel - og sjørett som sitt spesial område, var stiftelsen av et Skipsmegler-firma en.
 2. Stiftelsen kan gi støtte til maritim utdannelse av norske sjøfolk, derunder norske skipsoffiserer i Norge. Stiftelsen utdeler en sjømanns pris til den person eller institusjon som har gjort en innsats for norske sjøfolk og den norske sjømannsstand
 3. Ny maritim utdannelse på fire steder. Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet tilbyr ny maritim bachelorutdannelse. Samfunn. Ole Erik Klokeide. Telefon 55 21 33 09 Mobil 478 09 837. 17. desember 2018 08:22
 4. Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor bl.a. myndigheter og virkemiddelapparatet. Bransjen generelt skal fremstå med tyngde og troverdighet i diskusjoner om rammebetingelser og konkurranseevne. Utfordringen er å få fokus på og synliggjøre viktige saker, arbeide langsiktig og få bedre koordinering av begrensede ressurser for å realisere målene

Har du lyst til å jobbe på skip er dette veien å gå. Dette er første trinn på en utdannelse for å bli motormann, maskinist og maskinsjef eller matros, styrmann og kaptein. Du søker på vg2 maritime fag, inndelingen av matros/motormann skjer på skolen Shipping er en av verdens mest spennende bransjer - kjent for sitt høye tempo og hurtige endringer. Du får inngående kunnskap og innblikk i den unike maritime kompetansen som har gjort Nordvestlandet verdensledende. Du vil nyte godt av NTNU i Ålesund sine tette bånd til den store, regionale og internasjonale maritime næringen Han velger maritim utdannelse, men fraråder skippertak. Men bachelorstudiet i nautikk ved Nord universitet anbefaler Anders Lid varmt Får 30.000 i stipend for å velge maritim utdannelse. Stavanger Rederiforening vil at flere skal velge en høyere maritim utdanning, og betaler inntil 30.000 kroner i stipend til 10 utvalgte studenter fra Rogaland På EUs årlige maritime konferanse, European Maritime Day, som ble avviklet i Göteborg i vår, ble det lagt stor vekt på at ulike europeiske akademiske miljøer må samarbeide for bedre utdannelse og mer maritim forsking

Ta en maritim utdanning ved US

 1. Maritim utdanning - arbeidsmuligheter, studiesteder mm. Av PongPing, 10. juli 2016 i Annen utdanning. Svar i emnet.
 2. Skipsoffiser er en betegnelse som brukes om de personene ombord på et skip, både handelsfartøy og krigsfartøy, som har maritim utdannelse som sammen med fartstid gir rett til et skipsoffisersertiftkat. Begrepets motsetning er mannskap.Inndelingen i offiserer og mannskap har sin parallell i det militæres inndeling i offiserer og soldater
 3. Det er lite samarbeid mellom skolene som tilbyr maritim utdannelse. Lærerrekruttering er en stadig økende utfordring (høy snittalder), delvis på grunn av lavere lønn og ofte små fagmiljø
 4. Utdannelse fra Teknisk Fagskole og NHH. 25 års erfaring innen salg og ledelse som samarbeidspartner og utstyrsleverandør til havbruksnæringen både nasjonalt og internasjonal. 15 års bred ledererfaring fra IT, olje og gass og maritim sektor. +47 46 44 11 00 vr@fjordmaritime.no LinkedI
 5. Marinestaben består av Marinens ledelse. Deres viktigste oppgave er å støtte sjef Marinen med situasjonsforståelse og beslutningsstøtte til å kunne prioritere og koordinere styrkeproduksjonen i Marinen slik at styrkene, inkludert et deployerbart taktisk ledelseselement, er klare til innsats i henhold til operative krav
 6. Søk etter Maritim utdanning-jobber i Førde. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 12.300+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 7. Måløy marine ressurssenter (MMR) er et forprosjekt i regi av Måløy Vekst som har som mål å etablere et marint FoU-senter i Måløy. MMR skal sette næringen og bedriftene i førersetet, og sammen med Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) gjennomføre FoU gjennom bedriftstilknyttede bachelor, master og doktorgradsprosjekt

Maritim Karriere - Bli med på å forme fremtidens Norg

Du søker på Vg2 maritime fag og valg av matros eller motormann skjer etter skolestart. En utdannelse innen skipsfart gir deg et hav av muligheter. Dette er første trinn på en utdannelse for å bli motormann, maskinist, maskinsjef, matros, styrmann eller kaptein Studenten har kjennskap til maritim næring og utviklingen av maritim teknologi, og har kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, Praksisperioden for Nautikk studentene som ønsker å utløse dekksoffisersertifikat kommer etter endt utdannelse ved UiT Kurs for shipping og maritim industri. Her finner du alt av kurs og opplæring innen industriell shipping og maritimt miljø. Her finner du både nødvendig sertifisering for å manøvrere båter og skip av forskjellige art, samt nødvendige sikkerhetskurs for arbeid på sjøen

Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for den nasjonale lostjenesten, og har ca. 280 loser i tjeneste fordelt på 18 losstasjoner Maritim utdannelse som gir rett til å løse D1; Praksis som navigasjonsoffiser; Gode IT kunnskaper; Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig; Gode samarbeidsevner; Vi søker en person som er strukturert, engasjert, omgjengelig og positiv, og som motiveres av å bidra til videreutvikling av havnen En lærer og instruktør innen maritim utdannelse og trening skal ha kjennskap til omfanget av kompetansebasert trening, STCW og den internasjonale rammen som undervisningen/treningen situasjoneres i, samt kunnskap om læringsprosesser. Didatikk, læren om undervisning, og mellom-menneskelig interaksjon, er sentrale tema på instruktørkurs - Maritim utdannelse som gir rett til å løse D1 - Praksis som navigasjonsoffiser, fortrinnsvis utenriksfart - Gode IT kunnskaper - Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig - Gode samarbeidsevner. Vi søker en person som er utadvent og serviceinnstilt

Vi søker en person som har høyere maritim utdannelse, erfaring fra maritim sektor og gjerne erfaring fra strategisk planlegging og forvaltningsarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Personlige egenskaper Vi inne har maritim kompetanse i form av maritim utdannelse, kombinert med lang fartstid ombord på samme type skip ALL-transport AS i dag beskjeftiger. Fordelene er mange, men en praktisk tilnærming til logistikkutfordringer har vist seg å være en av dem IMES a/s er totalleverandør av maritim elektronikk til fartøyer i alle størelser. På avdelingen for skipselektronikk er vi for tiden fem ansatte. Vi har medarbeidere som har god utdannelse og lang fartstid innen skipselektronikk og data. Les mer >> Fullført teknisk maritim fagskole gir utdannelse som skipsoffiser; Maskinist. Elevene på VG2 nivå får et godkjent sikkerhetskurs for skip og offshore. Vi legger opp til at du skal få en spesielt god anledning til både teori og praksis i og med at vi er på et skoleskip Deler av disse pengene vil styret i organisasjonen bruke for å få flere norske ungdommer til å ta maritim utdannelse. Derfor tilbyr den rentefrie lån på opptil 75.000 kroner per skoleår for den som velger en maritim utdannelse. Toppen av kaka er at den som klarer eksamen får strøket hele lånet

Maritime navigasjonsfag utdanning

Vågsholm har maritim utdannelse (sjøkaptein) fra høgskolene i Ålesund (NTNU) og tilleggsutdannelse fra forsvaret, befalskole, nasjonalt langkurs kystvakt og stabstudie. Løvenvoldg 11, 6002 Ålesund, PB 876, 6001 Ålesund - Telefon: +47 70 11 86 00 - Fax: +47 70 11 86 80 - post@havfisk.no Powered by Avent Han har sin maritime utdannelse fra Nautisk linje ved Høgskolen i Vestfold. Videre har han høyere utdannelse innenfor områdene organisasjon og ledelse og informatikk. jarle.rodahl@tts.no. Terje Nøss Mathisen. Driftsleder. Terje Nøss Mathisen har jobbet i TTS i over 30 år Maritim utdannelse på høyskolenivå; Ledererfaring fra stilling til sjøs eller havn; Gode IT kunnskaper; Gode norsk og engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig; Førerkort klasse B er en forutsetning; Vi søker en person som har høyere maritim utdannelse, erfaring fra maritim sektor og gjern

Fullriggeren Sørlandet er en enestående kulturarv fra det maritime Norge under seil. Tidligere var hun et skoleskip for sjømannsopplæring av skoleskipsgutter. Nå er hun tilgjengelig for videregående utdannelse og opplevelsesseilas for ungdom i alle aldere Vi innehar maritim kompetanse i form av maritim utdannelse, kombinert med lang fartstid ombord på samme type skip ALL-transport AS i dag beskjeftiger. Dette gjør at vi også evner å se ting fra ett mer praktisk perspektiv, noe vi mener er en styrke Maritim fagskole. Skolen gir to tilbud innen Maritim Fagskole; Skipsoffiserutdanning nautisk og skipsteknisk drift.. Elever som tar utdannelse etter innføringen av kunnskapsløftet i 2006, kan for den nautiske linjen, teoretisk løse D4-sertifikatet etter første året.Etter andreåret vil man inneha teorikunnskapen for å kunne løse D1-sertifikatet.. Direktør Key Myhre Kay Myhre er ansatt som leder i Intertransport Ltd. Han har maritim utdannelse og kommer fra stillingen som direktør for Barber Wilhelmsen Agencies kontor i Jeddah. Efter finansrådmannens oppfatning bør det være mulig å lokalisere funksjoner av maritim , oljerelatert, kulturell og informasjonsmessig art til det område hvor forholdene naturlig ligger best til rette 2017-Forsvarsminister. 2016-2017. EØS- og EU-minister. 2013-2017. Stortingsrepresentant. 2009-2013. Stortingsrepresentant. 1999-Daglig leder og eier, Båtsfjord Reiseservic

Maritim utdannelse - Ung

Per dags dato eksisterer det ikke oppgraderingskurs fra FSB/D5 utdannelse til FSAB/D4 utdannelse. Jeg har kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B (FSB) og ønsker å beholde dette, hva gjør jeg? Hvis du innehar FSB og ikke behøver/ønsker økte førerrettigheter vil ikke endringen ha noen betydning for deg. Når utløpsdato for sertifikatet nærmer seg må sertifikatet fornyes på vanlig. Maritim utdanning finnes i både sekundær- og tertiærutdanningene, og felles for dem begge er at praksis er påkrevd for å kunne tjenestegjøre i yrket. For elever som tar videregående utdanning må man ha lærlingetid om bord på fartøy for å oppnå tilstrekkelig fartstid både for å kunne ta fagbrev samt for å kunne løse et påkrevd ferdighetssertifikat Gjert Wilhelmsen, 1927-. Foreldre: Skipsreder Anders Wilhelmsen (1899-1969) og Aslaug Gjertsen (1900-99). Gift 1953 med Bodil Johanne Magdalene Garmann (6.4.1927-), datter av disponent Moltke Garmann (1884-1964) og Gudrun Johansen (1890-1970). Bror av Arne Wilhelmsen (1929-). Som medeier og teknisk direktør har Gjert Wilhelmsen vært aktivt med i utviklingen av familierederiet.

Maritim utdannelse, hva er sikrest? - Båtforumet

Telenor Maritim Radio, ved Kystradio, driver Redningstjenestens radiokommunikajon, i kombinasjon med den kommersielle kystradiotrafikken. Det vil si å stille til rådighet et kommunikajonssystem i overensstemmelse med krav i internasjonale avtaler og som fungerer effektivt under søk- og redningsaksjoner Emil Aall Dahle er en norsk maritim konsulent som er sakkyndig på skipsfart. Han har arbeidet som forsker og senere som professor ved NTNU i Trondheim, som sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet og som overingeniør og senere sjefingeniør i Det Norske Veritas (DNV). Dahle har deltatt en rekke utredninger om sikkerhet i skipsfart, skipsleder og spørsmål rundt oljeledninger og.

3) Søkere som kan dokumentere ekstra motivasjon for maritim utdannelse (vedlegg 2), samt mulighet for helseattest for sjøfolk * 4) Elev som har lang reisevei til maritim utdanning og av den grunn trenger skoleplass med internat 5) Kontinuitet i tidligere skolegang, lite udokumentert fravær 6) Beste karakter i atferd prioritere Dette har ført til at Texaco og Mobil ved Maritim på Drammensveien i tur og orden har tilbud om billigere bensin denne helg. 27. Direktør Key Myhre Kay Myhre (46) er ansatt som leder i Intertransport Ltd. Han har maritim utdannelse og kommer fra stillingen som direktør for Barber Wilhelmsen Agencies kontor i Jeddah. 28 Kongsberg Maritime, som er en del av Kongsberg-gruppen, har signert en kontrakt med MacGregor, datterselskapet til finske Cargotec. Det fremkommer i en melding tirsdag. MacGregor skal levere noe som kalles Pile Gripper Guidance System (PGGS), et system som gjør det raskere og sikrere å installere fundamentene til vindturbiner til havs

Vi ønsker Gøran Furland velkommen - Safetec

Maritim Båtutsty

 1. Vi søker en person som har høyere maritim utdannelse, erfaring fra maritim sektor, gjerne erfaring fra strategisk planlegging og forvaltningsarbeid. For å lykkes i denne stillingen må vedkommende være resultatorientert, serviceinnstilt, ha evne til å jobbe selvstendig og i team, samt ha gode samarbeidsegenskaper. Vi kan tilby
 2. Som Fleet Manager får du ansvaret for å utvikle og forvalte vår flåte som i dag består av seks spesialskip. Skipsflåten vår er strategisk viktig og du skal sikre at investeringer og drift optimaliseres i samspill med vårt mannskap, våre fabrikker og eksterne samarbeidspartnere. Selve skipsforvaltningen er outsourcet til Ulvan Rederi AS, så vi er avhengig av at du har god bestiller.
 3. § 10. Stiftelsen Skipsbyggerienes Fond for Forskning og Utdannelse. Stiftelsen har midler i fond og aksjer i Marintek AS som er overført til Maritim Bransjeforening fra TBL Skip. Videre forvaltning av fondsmidler og aksjer ivaretas av Skipsforum. § 11. Vedtektsendringer og oppløsning av foreninge
 4. høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis på mastergradsnivå, gjerne MRR; 3-5 års erfaring, fortrinnsvis fra revisjon samt eventuelt tilsvarende rolle innen controlling; interesse for og erfaring fra shipping eller annen maritim industri er en fordel; god regnskaps- og skattefaglig kompetanse og helst noe erfaring med IFR
 5. Guro Austvik Letnes har arbeidet med skatt og selskapsrett siden 2005. Hun har omfattende erfaring med nasjonal og internasjonal person- og bedriftsbeskatning. Guro har også omfattende erfaring med generell forretningsjuss og arbeidsrett, og har deltatt på flere store granskningsoppdrag

Som Fleet Manager får du ansvaret for å utvikle og forvalte vår flåte som i dag består av seks spesialskip. Skipsflåten vår er strategisk viktig og du skal sikre at investeringer og drift optimaliseres i samspill med vårt mannskap, våre fabrikker og eksterne samarbeidspartnere Den maritime næringen har en innovasjon man aldri har sett maken til og vi håper vi virkelig at dette er en utdannelse som frister. Nordland Fagskole/Lofoten maritime bærer med seg lange utdanningstradisjoner innenfor ulike maritime næringer. Skolen har utdannet dekksoffiserer i en tidsperiode på over 60 år Da er en utdannelse og jobb innenfor den maritime næringen noe for deg! Gjennomsnittslønnen er noe av det høyeste Norge har å by på, og i tillegg kan du bortimot velge hvor i landet eller verden du vil bo. Med våre drøyt fire millioner innbyggere, er Norge et lite land i verdenssammenheng, men på havet er vi en stormakt Dette er første trinn på veien mot en utdannelse som dekkoffiser. På denne linjen vil du få både teoretisk og praktisk kunnskap i sjøfartsfagene. VG 1 TIP + VG 2 Maritime fag + 2 års lærlingtid vil gi deg fagbrev som matros. Deretter kan du søke deg videre på 2-årig maritim teknisk fagskole

på maritim utdannelse innenfor fagskole og høgskole/universitet (MARKOM 2020). I tillegg er det nå stor etterspørsel etter matros- og motormannlærlinger. Men fra skoleåret 2013-14 til skoleåret 2018-19 ser vi en nedgang i elevantall på Vg2 Maritime fag på nesten 200 elever. Dette er en negati Vi ønsker deg på laget som interesserer deg for salg og service innenfor maritim bransje. Du har stå-på-vilje og ønske om å lykkes. Du bør ha kjennskap til bruk av delekataloger og ERP system. Dette for hurtig å kunne bistå våre kunder Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble etablert 23. oktober 2003 etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet. Stiftelsen forvalter det beløp rederiene betaler pr. ansatt pr. måned for å omfattes av tilskuddsordningen, Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet Maritim teknisk driftsledelse: bachelor: maskinsjef: generell studiekompetanse, teknisk fagskole eller fullført og bestått forkurs. 3 år: Master i barnehage- og profesjonsutvikling: master : 2 år: Master i helsefremmende arbeid: master : utdannelse tilsvarende bachelorgrad og minimum 2 års relevant yrkespraksis fra offentlig, privat eller. Utdannelse: Fagbrev Radio TV. Arbeidgivere: B&O, HP, Metier. Product Motion sensor NMEA 2000. Spesialisert på N2K + 2016 startet samarbeid med Makspower Har utført befaring, rådgiving og komplett installsjon på en rekke tur og regattaseilbåter og motorbåter. Ole Jo Søbye. Mob.: + 47 907 68 250 olejo@maritim-dataservice.no. B&G SERVICEPARTNE

Lukk meny Cookies For å gjere nettsidene våre best mogleg, brukar vi informasjonskapslar (cookies). I personvernerklæringa vår kan du lese om korleis vi brukar dei og gjere om på valet ditt Alt om utdanning i Sverige og mulige studier, skoler og studiesteder i Sverige Bacheloroppgaven Fører dagens maritime utdanning i Rogaland til en seilende karriere er et prosjekt som er skrevet for å finne ut av hvor maritimt utdannet personell fortsetter sin karriere etter en periode til sjøs. Årsaken til denne problemstillingen er at en del sjøfolk velge

I tillegg til produktene som vises på hjemmesiden vår, kan vi også utvikle mange spesialprodukter og tilpassede løsninger. Send gjerne din forespørsel Maritime fag Vg2 . Dette utdanningsprogrammet er første trinn på en utdannelse for å bli motormann, maskinist, maskinsjef, matros, styrmann eller kaptein. Har du gått Vg1 Teknologi- og industrifag eller Elektro og datateknologi, så kan du søke om opptak på Vg2 Maritime fag 16 ledige jobber som Maritim er tilgjengelig i Bergen på Indeed.com. Vil Du Jobbe Ved Norsk Fmc I Fiskeridirektoratet?, Dyktige Fagarbeidere Søkes Til Skipsteknisk Vedlikehold, Formann og mer

Chittagong – WikipediaJeg har en venn som er sivilingeniørNye medarbeidere i NEK! — Norsk Elektroteknisk Komite (NEK

- Praktisk erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. - Språkkunnskaper: Engelsk er et krav, og norsk ønskelig. - Erfaring med datasystem/Software: Autodesk Inventor eller lignende, evt Ansys til større beregninger. - Må ha erfaring med konstruksjon av utstyr for maritim næring, og helst kran. Haster: Søknader behandles fortløpende Vil i hovedsak være innen maritim navigasjon, fiskeleiting, fangstkontroll og maritim kommunikasjon. Arbeidet består av installering, service, vedlikehold, reparasjoner, montering, igangkjøring og brukeropplæring av nytt ut-styr på eksisterende og nye fartøy. Ved oppdrag i utlandet også rådgiving/supervising og bygge tilsyn Arbeidserfaring. Fast advokat, Wiersholm, 2016. Secondment, Secondment hos multinasjonal industribedrift innen maritim sektor, 2016. Advokatfullmektig, Wiersholm, 201 For godkjenning som sakkyndig person type B-1: Det må dokumenteres relevant teknisk utdannelse og erfaring. Vi praktiserer at relevant teknisk utdannelse minimum skal være teknisk fagskole innen relevante områder. Dette kan være drift & vedlikehold, sveising, mekanikk osv BEVI specializes in high quality energy-efficient electric motors. The combination of the best available materials, high quality sheet metal and the right amount of copper in the rotor/stator makes BEVI's electric motors highly energy-efficient

Lars Kristian Wulff Myklebust har bred forretningsjuridisk erfaring og er leder for vår Maritim-gruppe. Hans hovedfokus er på offshore og maritim industri, hvor han primært bistår rundt spørsmål om kontrakt, tvisteløsning og anbudsprosesser. Han jobber også med landentreprise. Før Lars Kristian kom til Hammervoll Pind var han ansatt i Statoil hvor han har blant annet [ Maritim Forum Bergensregionen har dette semesteret to studenter fra sammenlignende politikk i praksis. Nylig besøkte de Sjøkrigsskolen på Laksevåg. Her ble det omvisning på skolens område og mulighet til å teste sjøforsvarets egen skipssimulator

Småkraft blir mer og mer ulønnsomt - TuDette kan vi leve av etter oljen - Tu

Tromsø maritime skole på Rambergan er et bygg som står som et fyrtårn, med assosiasjoner til gode tradisjoner med Tromsø som en inkluderende by for sjøfolk og gode minner om de sjøfolk som kom til Tromsø og tok sin utdannelse i denne byen Alle ledige Maritim Konsulent jobb i Norge. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge Alle ledige Offshore Maritim jobb i Vestland. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge Det er mye maritim industri, men jeg tenker kanskje det er større potensial. Jeg tenker at utdannelse er viktig for å tiltrekke seg unge, siden mange har flyttet hit for å studere og blir her, sa Rokkan Utdannelse. Med vår omfattende erfaring innenfor utdannelsessektoren kan vi tilby utdannelsesfasiliteter som garanterer økonomisk, teknisk og driftsmessig effektivitet år etter år.. Vi samarbeider med eksperter innenfor offentlige sektor, blant annet lærere og personale, om å sikre at utdannelsesbygg som barnehager, skoler og idrettsfasiliteter er funksjonelle, sikre og kostnadseffektive

Om Oss

Erfaring fra tilsvarende stilling i rederi-/maritim næring Maritim utdannelse ønskelig, men ikke et krav Prosjekt-/konsulenterfaring innen kultur og endringsledels Bjørn har sin utdannelse fra forsvaret som marinejeger og Sjøkrigsskolens operative studieretning (KS 2 status), mellomfag fra Universitet i Bergen samt mastergrad (MBA) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har lang erfaring fra offshorebransjen og maritim virksomhet. Han var ansatt i Nutec-gruppen (RelyOn Nutec) fra 1992 til 2003 Siemens Energy Offshore & Marine Centre er verdensledende innen utvikling og produksjon av kraftløsninger for skip og offshoreinnretninger. Vi er Siemens Energys teknologisenter for kraftelektronikk og elkraftsystemer til shipping og offsho Les mer remarkedet. Ambisjonen vår er å være et verdensledende utviklings- og produksjonsmiljø for energioptimale og miljøvennlige løsninger for. Utdannelse Haugesund - førsthjelurs, fagopplæring, automatisering, aktiv omsorg, beredskapsledelse, førstehjelurs, beredskap, beredskaurs, dekksoffiser. Men så fikk hun høre om en spennende utdannelse, Teknikk og industriell produksjon (TIP) og grunnkurs i mekaniske fag ved Borgund videregående avdeling Nørve. - Så da grep jeg den muligheten, sier hun nøkternt i dag. I 2006 ga det henne innpass som lærling hos Rolls-Royce Brattvåg, som nå er en del av Kongsberg Maritime

Sivilingeniør-studentene får i snitt 1,67 jobbtilbud - TuJa vel, herr Forsvars-/Utenriksminister - Tu

Wencke, Sulejman og Nina har til sammen 92 års ansiennitet. Nå er de sagt opp Gjennom 21 år i Forsvaret, med utdannelse fra Sjøkrigsskolen, tjeneste i Sjøforsvaret og spesialstyrkene, har jeg tilegnet meg en meget variert kompetanse innenfor maritime fagfelt. I mine år i Forsvarets spesialstyrker samarbeidet jeg tett med nasjonale beredskapsressurser, så vel som en rekke internasjonale maritime avdelinger 205 gule treff for Utdannelse - Norge med telefonnummer, adresse og kart. Oppdaterte opplysninger for Utdannelse registrert 9-9-2020. Motta ditt søk Utdannelse gratis på SMS Jeg har min utdannelse fra sjømatnæringa som tekniker innen feltet maritim elektronikk. Jeg har mange års erfaring med service og installasjon av elektronisk utstyr for navigasjon, fiskeleting, kommunikasjon og fangstkontroll om bord i fiskeflåten. Jeg har også i en årrekke arbeidet med databaserte veie-systemer for fiskeindustrien

 • Bergans anorakk dame.
 • Utvide syntetiske sko.
 • Wwoof norge farms.
 • Norges største byer areal.
 • Beretta 92 vs glock 17.
 • Einwohnermeldeamt sondershausen.
 • Er skjære og spurv samme art.
 • Nikolaus ii..
 • Styret konstituerer seg selv.
 • Sigma r1 løsningsforslag kap 7.
 • Blod i avføring mensen.
 • Ballettschule ilonka theis hannover.
 • Fahrrad erfurt.
 • Hsz uni bonn.
 • Tinglysingsgebyr fritidseiendom.
 • Jojoba olje bruksområder.
 • Datasikkerhet i bedrift.
 • Handel og kontor stavanger.
 • Weinkeller dortmund preise.
 • Radio gong verkehr münchen.
 • Båtmaling biltema.
 • Kloss hold trondheim.
 • Overgangsritualer i buddhismen.
 • Uni bremen produktionstechnik master eingangstest.
 • Gothaer kinderwunsch.
 • Saturns måner.
 • Piteraq arctic bedding hd xl.
 • Seabird expedition kajakk test.
 • Unternehmungen zu zweit abends.
 • Hummer pris meny.
 • Umbreon evolve.
 • Storbritannia kart byer.
 • Hobbes politisk filosofi.
 • Tanzschule fritzlar.
 • Roma primark.
 • Best adventure games 2017.
 • Skal jeg fortælle ham om mine følelser.
 • Kreuzberg bier alkoholgehalt.
 • Best free tumblr themes for artists.
 • Fdp ziele.
 • Alles ok bilder.