Home

Når levde mammuten i norge

Mammuter - Wikipedi

Middelalderens mennesker var ikke ukjente med sykdom og epidemier. Men ingen epidemier kan måle seg i omfang med pesten. Den siste registrerte pestepidemien i Europa før svartedauden inntraff midt på 500-tallet.Siden den gang hadde folketallet i Europa mangedoblet seg En gruppe forskere har siden 2006 argumentert for at mammutene døde ut fordi et kometnedslag endret værforholdene. En ny studie feier nå et av hovedargumentene av bordet Steinalderen i Norge deles inn i eldre steinalder (10 000-4000 f.Kr.) og yngre steinalder (4000-1700 f.Kr.), mens steinalder generelt er betegnelsen som brukes på hele epoken. Navnet kommer av at mennesker i denne historiske epoken hovedsakelig brukte redskaper av stein, tre og bein fordi fremstilling og bruk av metaller ennå ikke var kjent Mammuten levde på blomster og urter NY FORSKNING: Det var altså ikke gress sto på menyen til enorme dyr som mammut og ullhåret neshorn. Dermed må også forklaringen på hvorfor dyrene døde.

Mammuten levde også i Norge fram til siste istid, Når du kloner et dyr, tar du ut kjernen fra en vanlig celle og putter den inn i en eggcelle som har fått fjernet kjernen sin Mammuten. Mammuten er elefanten som tilpasset seg istidens levekår. Den har sine aner 55 millioner år tilbake i tid, men den ble ikke utviklet som egen art før fem millioner år tilbake i tid. De første mammutene levde i Afrika, men etter hvert migrerte de nordover inn i Europa og Sibir og etter hvert også inn i Nord-Amerika De aller siste mammutene levde frem til for drøyt 4000 år siden. De var isolert på noen små øyer utenfor kysten av Sibir i Russland. Det skal også ha vært mammuter i Norden, men de døde ut for 50.000 år siden. Fakta Mammuten Deres konklusjon er altså at mammuten døde ut som en følge av klimaendringer og jakt De aller siste mammutene levde frem til for drøyt 4000 år siden. De var isolert på noen små øyer utenfor kysten av Sibir i Russland. Det skal også ha vært mammuter i Norden, men de døde ut for 50.000 år siden. Fakta Mammuten Ordet mammut kommer fra Sibir, og betyr Jord, og oppsto fordi levningene ble funnet under bakken. Det er gjort rundt 20 funn av fragmenter av mammut i Norge. Den levde av gress, urter, busker og mose som vokste i dalene og på tundraen. Støttennene ble brukt til å grave i snøen ned til gresset på tundraen, og forsvarsvåpen

Jernalderen i Norge er perioden fra cirka 500 før vår tidsregning til cirka 1050 etter vår tidsregning. Eldre jernalder regnes fra 500 fvt. til 550 evt. og yngre jernalder regnes fra 550 evt. til cirka 1050 evt. Jernalderen er den yngste av de forhistoriske tidsperiodene, og karakteriseres ved at jern i stor utstrekning ble nyttet til våpen og redskap For 50.000 år siden fantes en arktisk megafauna bestående av svært store dyr som mammut, ullhåret neshorn, hest, bison og sabeltanntiger. Megadyrene, som også levde i Norge, fant sin mat på vidstrakte tundrastepper, også kalt mammutsteppen Så hardt ble mammuten, moskusen og neshornet etterstrebet, at de til slutt ble utryddet. Moskusen overlevde imidlertid istiden på Grønland, og dagens moskus på Dovre er hentet derfra. At moskus og mammut levde i Norge i siste mellomistid vet vi med sikkerhet

Ingen vet når mammuten blir gjenopplivet, Tidligere mente man at den colombianske mammuten og den ullhårete mammuten, som levde samtidig i Nord- Amerika, Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge. Kundeservice Selvbetjening. Mammuten døde ut. Mammutsalget er over oss: Nå er mammutsalget her igjen. Man frykter en ny boligboble i Norge, en oljeboble,. • I Norge er det funnet 20 rester av mammut. De fleste funn er gjort i Gudbrandsdalen og traktene ved Mjøsa. • Den ullhårede mammuten var på størrelse med sin nålevende slektning, men. Hun og kollegene har sammenlignet DNA fra to forskjellige ullhårete mammuter som levde med 40 000 års mellomrom. Og da ble det tydelig at den yngste mammuten var utstyrt med en lang rekke skadelige mutasjoner som framskyndet utryddelsen av den - sannsynligvis som konsekvens av den lille populasjonen Mammuten levde over store deler av Norge for om lag 35.000 år siden. De fleste funn er gjort i Gudbrandsdalen, men funn over 900 meter over havet dokumenterer at den hadde tilhold i store deler av våre fjellområder i Sør-Norge. Mammut er derfor en viktig del av den naturhistoriske utstillingen i Gruvemuseet

De første menneskene kom til Norge for rundt 10.000 år siden. De bosatte seg først langs de fiskerike kystene og etterhvert som isen trakk seg tilbake trakk også menneskene og dyrene innover i landet også Mennesket og mammuten sameksisterte tross alt i lang tid, noe som styrker vår teori, påpeker Dalén. De aller siste mammutene levde frem til for drøyt 4000 år siden. De var isolert på noen små øyer utenfor kysten av Sibir i Russland. Det skal også ha vært mammuter i Norden, men de døde ut for 50.000 år siden

I løpet av kort tid ble Mammuten rett og slett utryddet som følge av kombinasjonen av rovdyret Det var ikke slik at bronsen aldri nådde opp steinalderen for 7600 år siden, Universitetsforlaget 2008. Boken tar utgangspunkt i den såkalte Nøstvedtkulturen som levde i Øst-Norge/Vest-Sverige for å beskrive endringene som. Middelalderen i Norge regnes fra 1030 til 1537. Denne perioden blir igjen inndelt i tidlig middelalder, høymiddelalder og seinmiddelalder Når var vikingtida? Vikingane tenkte nok ikkje sjølv på at dei levde i noko bestemt tid, men det er greitt for oss å ha nokre årstal for når vikingtida byrja og slutta. Mange meiner at vikingtida byrja og slutta med krig

Forskerne mener det ullhårete neshornet og mammuten spiste blant annet skjermplanter, korgplanter, erteplanter som mjelt, harerug, skrubbær, maure, forglemmegei, skogstjerne, mure, primula, og mange flere. Dødbringende spiral. Mange av urtene som mammutene spiste, er mer næringsrike og lettere å fordøye enn gress Dette er også før den såkalte Clovis-kulturen, som blant annet levde av å jakte mammut med nye og bedre spyd for ca. 13000 år siden. Les også: Denne musa døde - for 16 år siden. Høna og. På verdensbasis regner man nå med at 50 - 100 millioner mennesker døde (2). I internasjonal målestokk var dødeligheten i Norge lav, men omtrent på samme nivå som i andre europeiske land og i USA. Mamelund har regnet ut at overdødeligheten i perioden juni 1918 - juni 1919 var 5,7 dødsfall per 1 000 innbyggere i Norge (4)

Kanskje levde den på land og snappet fisk fra strandkanten? Kanskje spiste den isteden små øgler og insekter i skogen, eller svømte den rundt i vannet? Dyret har nemlig en ganske merkelig kropp. Halsen er lang som hos en sjiraff. Faktisk er halve kroppen hals. Ellers minner den om en krokodille. Nå har forskere funnet ut mer om det rare dyret - Vi tror det har vært dinosaurer i Norge. Når jeg sier TROR, så skyldes det at bergartene i Norge er for unge til at vi kan finne dinosaurfossiler. Tidligere, på dinosaurtiden, så naturen helt annerledes ut enn i dag. Vi hadde for eksempel fjell som var like høye som Himalaya Informasjon om arkeologiske tidsperioder. Steinalder 10000 - 1800 f.Kr I Norge begynner steinalderen da de første menneskene kom til landet en stund etter istidens slutt for ca 12000 år siden, og varer frem til bronsealder, ca.1800 f. Kr. Steinalderen utgjør hele 8000 år av den tiden det har bodd folk her i landet Den siste ble funnet i 1975. NTNU Vitenskapsmuseet har flere av disse i sine samlinger. Dette er dyr som har vært viet stor interesse blant vitenskapsfolk gjennom tidene. Dessverre er det ikke mulig å stille dem ut. Det skyldes tilstanden dyrene er i, både når de finnes i fjæra og slik de ligger bevart i samlingene Norge på 1800-tallet Norge var ved inngangen til 1800-tallet et bondesamfunn. Det var da ca. 883 000 nordmenn, og omtrent 80 prosent av dem levde av jordbruk, fiske eller skogbruk. I 1800-tallet ble den norske grunnloven skrevet på Eidsvoll. Christian Fredrik ble valgt til norsk konge 17. mai 1814. I 1814 ble unionen mellom Danmark og Norge.

Norske mammutfunn - Naturhistorisk museu

Drapssiktet levde dobbeltliv i Norge. De er overrasket over at mannen de kjente som stille og rolig nå er siktet for drap og drapsforsøk. Hyppig identitetsskifte Når en skal avgjøre hva som bør være med i beskrivelsen av barns levekår, kan en ikke uten videre anvende de samme tankemodellene som ligger til grunn når vi måler levekår for voksne. Barns virkelighet er på mange områder såpass forskjellig fra de voksnes at en dekkende beskrivelse av deres levekår i noen grad bør vektlegge andre sider

Video: Mammut - i Gudbrandsdalen og andre steder

Barna ble tidligere voksne, men så levde de også ganske kort. - Kanskje ble de 35 til 40 år. Jeg blir 35 år denne uken, så jeg hadde jo vært en ordentlig gammel dame i vikingtiden, sier Marianne. De som blir født i Norge i dag, vil i gjennomsnitt leve til de er 82 år. Det er dobbelt så lenge som vikingene. Spor etter bar Om å være jødisk i dagens Norge «Kritikk mot Israel tas ofte særlig personlig opp av jøder, også av dem som bor i Norge - det rører ved vår identitet. Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen (IK) gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Les mer. Godkjente organisasjoner; OBS-liste; For givere; For godkjente organisasjoner; Bli godkjent.

Doner. Da vi begynte å jobbe for femti år siden, levde 1 av 3 mennesker i verden i fattigdom. Nå? Bare 1 av 8. La oss fullføre jobben Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner. Gjennom generasjoner levde våre forfedre av rike forekomster av fisk langs Norgeskysten. høyteknologiske Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre. Målet er at Norge skal bli best på hav Les Anooshes historie Våren 2001 kontaktet Anooshe Sediq Ghulam journalist og forfatter Hege Storhaug, som i mange år har jobbet med innvandrernes problemer Arten levde på den australske øya fram til rundt for 2000 år siden, men menenskenes inntog var med på at arten nærmest ble utryddet. Arten overlevde likevel på Tasmania, men etter at først Van Diemen-selskapet og senere også regjeringen på Tasmania utlovde dusør for hver døde fra rundt 1830 til 1909 ble det nærmest ingen igjen

Når så mange ekteskap nå inngås borgerlig, må dette blant annet antas å ha sammenheng med at om lag 20 prosent av dem som gifter seg, inngår ekteskap nr. 2, 3 osv. En trend som ser ut til å avta, er å gifte seg i utlandet. Nesten 17 prosent av ekteskapene i 2018 ble inngått i utlandet, mot 23 prosent i 2013 Du er nå inne i en læringssti. Oppgave. Steinalderen i Norge. De første menneskene som kom til Norge etter istiden, levde i små, nomadiske familier. Se animasjonen før du svarer på spørsmålene nedenfor. Eva Bratvold (CC BY-SA) Sist oppdatert 09/25/2017 Bruk innhold. Denne. Mammut til Gruvemuseet i Folldal! Stiftelsen Folldal Gruver er i ferd med å utvide den naturhistoriske del av utstillingen i Gruvemuseet. En viktig del av denne er mammutens historie: «Hvorfor kom den og hvorfor forsvant den». Mammuten levde over store deler av Norge for om lag 35.000 år siden. De fleste funn er gjort I Norge har vi faktisk minst ni ulike haier! Den største kan bli ca. 10 meter lang og den minste er ca. 30 cm. Vi har hai langs hele kysten og den er mest vanlig på dypet, men enkelte ganger går de inn på grunnere vann. Haiene i våre farvann er ikke farlige! Det er nok heller vi mennesker som er farlige for haiene

Mammut - kvartærtidens pelskledde elefant - Naturhistorisk

 1. Fire blindpassasjerer levde bak roret på norsk oljetanker i ti dager Fire menn ble oppdaget etter å ha levd bak roret på den norske oljetankeren Champion Pula i ti og en halv dag
 2. Når det gjelder livslengde, har man funnet at kvinner som ble født i mai eller desember levde tre år lenger enn de som var født i august . Andre har vist at de som ble født om høsten, levde 0,6 år lenger (Østerrike), 0,3 år lenger (Danmark) og 0,35 år kortere (Australia) enn de som var født om våren
 3. I de siste 30 årene har det vært mulig å datere mange av de eldste boplassene i Norge med radiologisk datering (14C-datering). Det finnes nå så mange dateringer av de riktig gamle boplassene at spørsmålet om hvor gammel den eldste bosetningen er, kan tas opp til ny vurdering
 4. Det politiske system som man ser i Norge i dag, bygger på et prinsipp om fordeling av makten. For å forstå maktfordelingsprinsippet, må man gå enda lenger tilbake enn 1814. Vi må se på hva filosofen Montesquieu, som levde på 1700-tallet, mente om makt i samfunnet
 5. «Når Guds sønn henger på korset, er det ikke den lidende og døende Jesus som vi kjenner fra krusifiksene senere i middelalderen, men som den seirende og triumferende kongen.» (Alnæs, 1996,s.210) Når riket hadde fått en ny religion var det også behov for lover og regler som gjaldt for et helt og samlet Norge
 6. Vi har valgt å ta for oss kvinnenes situasjon i det norske samfunnet på 1800-tallet. Elin har fordypet seg i kvinnens sosiale forskjeller og de ulike klassene. Hun nevner ulikheter på rike og fattige, de ulike arbeidsmulighetene som de hadde, og om karens jul (Amalie Skram). Mens Jannicke har skrevet om kvinnenes posisjon i samfunne
 7. De følger krigen fra Norge. Når telefonen ringer, frykter de at enda et familiemedlem er drept. Hun hadde aldri sett ektemannen gråte før. Nå følger de krigen i hjemlandet fra stuen i Lillestrøm. Det visker vekk alt som ellers er normalt

Kjempen som forsvant - gamle bein forteller ny historie

Gresvig var en stor forhandler av Mammuts breddeprodukter. Da kjeden gikk konkurs samtidig som Norge stengte ned, ble selv en optimistisk bergenser bekymret. Men heldigvis forsvant regnværsskyene raskt. Sterk vekst hos andre kunder kombinert med en meget god sommer gjør at Mammut nå rigger for vekst. Sportsbransjen.no møtte Mammuts Markedssjef, Øystein Halvorsen på selskapets nye. 3. Du levde slik du ville, ikke slik andre forventet. 4. Du tok godt vare på deg selv og de du var glad i. 5. Du eide lite og levde mye. 6. Du turte å si hva du følte. 7. Du tillot deg selv og være glad og litt gal. 8. Du levde i nuet og samlet mange gylne øyeblikk 20:46 Norge Seks av ti tviler på immunitet etter coronasmitte 20:27 Verden - Vi kan få fire år til med misbruk og ødeleggelse 20:16 Norge Lene Løken er død 20:04 Verden Selvmordsbombe i tyrkisk grenseby 19:59 Norge Barneombudet er bekymret for sårbare barn når det blir mer hjemmekontor 19:50 Verden WHO-sjefen: - Vi må ikke gi opp 19:38 Verden Mer vann på månen enn tidligere. Midt på 1600-tallet levde 440.000 folk her. I 1700 over 700.000, Dette førte nå til at Sverige og Danmark-Norge gikk inn i en konstruktiv fredsperiode. Historiebesvarelsene nå tilgjengelig som ebok (ca. 22000 ord!) Alle repetisjonsbesvarelser på studentnotaternettsiden er nå tilgjengeliggjort som ebok,.

Når eggene klekkes graver larvene sine egne små ganger, - Det var som vi levde i en skabb-boble, fordi de har manglet godkjenning i Norge. Nå har en variant av ivermektin-tabletter fått dette og situasjonen er en annen, påpeker han. Kommentarfeltet er dessverre stengt av tekniske årsaker. Kanskje levde det også urokser i Norge i steinalderen? Det vet vi ikke sikkert. Vi vet at det levde ville hunder, og etter hvert klarte menneskene å temme hundene og bruke dem til jakt. Steinaldermat. Steinaldermenneskene spiste noe av maten rå, uten å steke eller koke den. For å kunne steke eller koke mat trengte de ild Bergen levde av tørrfisk, Nordland ga byen råstoffet den trengte, Europa var markedet. Lenge var Bergen som en byrepublikk å regne, som kun svarer for en makt i hele verden, nemlig kongen i København. Det irrelevante Østlandet - Levde du i Bergen før 1800, var verdensbildet ditt ganske annerledes enn det ser ut for oss som bor her i dag Norge er blant de fremste i verden når det gjelder likestilling og menneskerettigheter. Sametinget ligger i Karasjok og ble opprettet i 1989. Tinget skal sikre de ca 60 000 samene som bor i landet politisk representasjon og medvirkning. Menneskelig utvikling. 1 av 186

Lan Marie Berg under valgvaken til Miljøpartiet De Grønne (MDG) på Sentralen i Oslo i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen For å komme oss ut av dette sporet, må det første punktet i forhandlingene mellom de mulige regjeringspartnerne etter valget i 2021 handle om hvordan Norge raskest mulig kan omstilles til den nye virkeligheten og til en framtid hvor verden når 1,5-gradersmålet i. Når vi tenker på steinalderen ser vi ofte for oss mennesker i skinnfell som sitter og fryser i en hule. Men de første menneskene som levde i Norge på den tiden var faktisk sjøfolk! Solveig graver et kikkhull tilbake til steinalderen. Programleder: Solveig Hareid I 1990 levde 36 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I dag lever 10 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Til tross for denne framgangen er verden ikke i rute for å nå bærekraftsmål 1 om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 Det er en stor begivenhet at vi nå får en Ruth Maiers plass i Oslo, bare noen hundre meter fra hospitset ved Sankthanshaugen hun bodde på den siste høsten hun levde

Hvem drepte mammuten? - forskning

Knut-Erik Risan er flyger i Norwegian. I mars ble han, som mange andre, permittert. Med base i London, ansatt i et heleid datterselskap på lokale vilkår, har han ikke rett på ytelser verken i Norge eller Storbrittania. Til tross for at han bor på Jessheim med kone og tre barn. - Jeg er tredje generasjons [ - Når du ser hvordan fremtredende muslimer, også imamer, tolker islam, hvordan de praktiserer islam, det er det som skaper frykt hos oss. Det er klart, jeg møtte ingen terrorister på Vålerenga, muslimene der levde stille og fredelige liv. Men det er nok mye av det som skjer i moskeene som vi egentlig ikke har full oversikt over Her finner du skole og nær-orienteringskartene i Bodø Kommune til fri nedlastnin smaalenene.no lagres regelmessig av Nasjonalbiblioteket. Nettsiden vil bli gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og dokumentasjo Den dramatiske historien om Per Einar kommer på Norge rundt overlevde. På sykehuset de neste månedene var det operasjon etter operasjon for å holde ham i live, og de rundt ham levde i angst for at hver Usikkerheten er stor og man vet lite når hodeskadene er så omfattende. Men så er jo Per levemannen da. Han som skal videre, han.

For første gang er det nå over 1.000 personer som er over 100 år gamle i Norge. - Det er mange som når en ekstrem høy alder, og det blir nok mer og mer vanlig framover, sier aldringsforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet til P4.. På 1970-tallet var det veldig få nordmenn som levde i 100 år, men nå ser det altså ut til at vi pusher den øvre grensa framover Når det er valg i Norge stemmer vi på partiene og politikerne vi vil skal styre landet vårt eller kommunen vi bor i. Når politikerne blir valgt tar de valg på vegne av oss. Det heter representativt demokrati fordi de representerer oss som er folket. I Athen ble det gjort på en litt annen måte. Der var det direkte demokrati Nå er det 3.000 av disse i Norge. Carlsen levde farlig, men slo Tari i Norway Chess NTB. Når du står med null av tre så hjelper det ikke særlig,.

Svartedauden - Norgeshistori

Ullhåret mammut eller ullmammut var en mammutart som levde i de nordligste områdene av Eurasia og Nord-Amerika fra tidlig pliocen og fram til slutten av siste istid.Takket være funn av frosne og uttørkede kadavere er dette den forhistoriske dyrearten som er best kjent, både når det gjelder utseende og levevis Tannen hadde hørt til en mammut som levde for omkring 40 000 år siden. Antakelig er den fraktet med isen fra et område lenger nord. De fleste mammutfunn i Norge er gjort i Gudbrandsdalen og ved Mjøsa. Funnet er i privat eie. Senere har mammuttannen gitt opphav til både fester, ordensbånd og revy. Kilde: Løvseth, Øystein (Red). (2011) I Norge regner vi eldre steinalder fra istidens slutt og fram til da tamfe og korn ble introdusert på menyen. I tid strekker perioden seg fra 9500 til 3900 f.Kr., hele 5600 år. Nesten alle spor av eldre steinalders menneskeliv er borte for oss. I hovedsak er kun gjenstander av stein bevart. Flint fra Risøy i Hordaland

Hvorfor døde mammutene ut

 1. Svartedauden var en pestpandemi som ramma Europa i perioden 1346-1353, og er en av de verste epidemiene i historien.Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia. Til Norge kom den først i 1348, men døde da raskt ut.I 1349 etter kom den tilbake, og spredde seg til store deler av landet. Det er anslått at mellom 175 000 og 200 000 døde i Norge, av en befolkning på rundt 350 000
 2. For titusener av år siden beitet moskusen side om side med mammuten i norske fjell og daler. I dag kan du fortsatt oppleve I motsetning til andre dyr som rømmer når de føler seg truet, flykter ikke moskusen fra E6 30, 7340 Oppdal, Norge: Utgangspunkt for moskussafari, og startsted for moskusstien. Kongsvoll. Dovrevegen 3622, 7340.
 3. 1370-87, konge i Norge 1380-87, i Danmark 1386-87, var sønn av Håkon 6. Magnusson og Margrete Valdemarsdatter. I 1376 ble den no. arveprinsen valgt til konge i Danmark etter morfaren Valdemar Atterdag. Slik ble Danmark og Norge forent i en personalunion ved Håkon 6.s død i 1380. Margrete Valdemarsdatte
 4. Reformasjonen 1500-tallet var en tid for forandringer ute i Europa. Dette fikk ringvirkninger også i vårt land. Humanistiske tankestrømninger, misnøye over den skjeve fordelingen mellom de overdådige kirkene og grasrota, og kritikk overfor ubibelske praksiser som avlatshandelen, la grobunn for reformasjon. Dette var langt på vei muliggjort av den teknologiske utviklingen, nemlig.
 5. Norge i middelalderen. Vi regner begynnelsen på denne tiden til ca. 20 år etter Slaget ved Stiklestad der Olav den Hellige falt i kamp og senere ble Helgenkonge. Norge gikk deretter inn i fredstid under Olav Kyrre, men på 1100-tallet brøt det ut en rekke borgerkriger

Sunniva er også framstilt på en alterkalk som nå er i Sverige, men som opprinnelig kan komme fra Norge (Ugglas 1933/35). Vår Frue kirke i København hadde en Sunniva-relikvie i 1515, og det fantes relikvier av henne eller hennes følge hos minorittene i Roskilde og i Lunds domkirke ( Scriptores rerum Danicarum VIII, s 266, 305, 405) Sagnet sier at Kong Hadding levde på Garnås og regjerte over Hallingdal inntil Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. Det kan være fra Kong Hadding at Hallingdal fikk sitt navn og derav også Hallingmarken. I 1985 skrev Sivert Hansen, Ingebrigt Bakk og Alf Gunnes en innstilling til martnasdager i Rennebu I Norge levde det tidligere brunbjørn så og si over hele landet. De største bestandene fantes på Nordvestlandet, i Telemark og Agder. På midten av 1800-tallet fantes det omlag 3.000 bjørner i Norge Spanskesyken var en influensaepidemi som i perioden 1918-1920 rammet store deler av verden, og som derfor kalles en pandemi. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde, det vil si flere enn antall døde under første verdenskrig og andre verdenskrig til sammen. Influensaen kom i tre til fire bølger og smittet minst en tredjedel av verdens befolkning

Steinalderen i Norge - Wikipedi

Flest i Norge. Det er vanskelig å si hvor mange samer det finnes. Man anslår at et sannsynlig tall ligger på i overkant av 60.000, hvor ca 40.000 lever i Norge. Likevel er det under en tredel av disse som faktisk snakker samisk (15.000 i Norge, 3.000 i Sverige, 2.000 i Finland og 500 i Russland). Samene i da Om Serieliv. NorskeSerier gir deg de beste historiene av de beste forfatterne, og er Norges mest leste serieromaner. Med NorskeSerier lever du deg inn i en annen tid og drømmer deg bort til et annet sted Journalisten Martin Schibbye og fotografen Johan Persson ble arrestert i Etiopia i 2011. De var fenglset i 438 dager og levde i stadig uvisshet under kummerlige forhold. Det første året i frihet ble en enda større påkjenning

Mammuten levde på blomster og urter - Innenrik

Sant liv i Gud er ikke en religiøs bevegelse eller et nytt trossamfunn, men et kall til hver og en av oss til å leve et sant liv i Gud. I budskapene påminner Gud oss om hvordan den første kristne Kirken levde i kjærlighet, ydmykhet og enhet Vi snakker et tiår hvor språket i Norge settes under hardt press av det engelske språket. Hvor vi tar til oss masse engelske ord og begynner å bruke dem med engelsk skrivemåte. Vi føler en tilknytning til de nye ord vi får og når det norske språkrådet prøver å fornorske ordene er det for sent

Mammutgener skal redde elefanten - Viten - NR

I 1349 kom svartedauden til Norge, via byen der hvor mesteparten av eksport og import foregikk, Bergen. Smitten kom opprinnelig fra Ukraina, som ligger nord for kaspihavet. Der levde det jordekorn, og noen av dem hadde pestbakterier i blodet. I pelsen hadde de lopper, og loppene hoppet over på rotter når de hadde sugd blodet av ekornene Mandag publiserte Proceedings of the National Academy of Science studien. Den konkluderer også med at mammutene kan ha bidratt til sin egen undergang fordi de samlet seg rundt de siste drikkevannskildene, slik at de ødela vegetasjonen og økte jorderosjonen. Mammutene levde på St. Paul-øya i Alaska inntil for 5.600 år siden

Mammutmannen - en attraksjon i seg selv - Geo36

Palatalisering er når dobbeltkonsonantene ll, nn, tt og dd blir uttalt med en j-lyd. Andre eksempler er folljt (fullt), reddj (redd) og mannj (mann). Foruten Trøndelag, er målmerket å finne i store deler av Nord-Norge, samt sørover mot Sunnfjord på Møre og Mjøs-området i øst Tykk- og endetarmskreft: Norge har hatt en dobling i ratene for tykk- og endetarmskreft fra 1970-tallet og frem til i dag, og har siden begynnelsen av 1990-tallet hatt den høyeste raten i Norden, både for kvinner og menn, men de siste tallene viser at Danmark nå har passert Norge for menn, og er på samme nivå for kvinner I Norge startet steinalderen for omtrent 12000 år siden, og den sluttet for omtrent 3700 år siden. 2. I steinalderen levde mennesker som jegere og samlere. Hva var det menneskene jaktet med Da kunne de fiske. De dro også inn i skogen for å jakte. Menneskene flyttet rundt på seg når det ble ny årstid. De flyttet til dit det var. Befolkningen i Norge i middelalderen. Befolkningsøkningen fra vikingtiden fortsatte utover i middelalderen. Rundt år 1300 var folketallet ca. 450 000. Svartedauden i 1349-50 reduserte befolkningen med 50-60 %, til under 200 000. I årene som fulgte, ble Norge rammet av flere andre epidemier som bidro til å holde folketallet nede Norge hadde i perioden 1850 til ut på 1880-tallet den høyeste registrerte levealderen for menn og kvinner i verden. Det samme var tilfellet i perioden fra 1947-1955 for menn og 1945-1970 for kvinner. Senere har levealderen steget mindre i Norge enn i andre land. I 2013 var forventet levealder i Norge 81,4 år (begge kjønn samlet)

Derfor ble mammuten utryddet - Aftenposte

Grigrien levde uansett i sus og dus og uten konkurranse i mange år inntil Faders Sum og Trango Cinch kom på 2000-tallet. Men det var langt fra nok til å vippe Grigri av pinnen som klatreres førstevalg. Sum er lite brukt og Cinch finnes ikke lenger, den har endret form og navn til Vergo Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne. gi en presentasjon av samisk kirkeliv Samisk historie. Ingen vet sikkert hvor lenge samene har levd i Norge, eller hvor langt sør i landet de har bodd. Så lenge det har vært skriftlige kilder til norsk historie, har samene vært beskrevet som en del av befolkningen Fattigdom i Oslo før og nå» har Byarkivet satt fokus på arkivet etter Fattigvesenet i Kristiania og Aker, og sett på likheter og forskjeller når det gjelder synet på fattigdom. Arkivene etter Fattigvesenet i Kristiania og Aker er tilgjengeliggjort for studenter, forskere og lesesalsbrukere, og et utvalg er digitalisert Når en som står oss nær dør, blir gjerne livet bli fylt av sorg. ektefelle/partner eller samboer som levde i ekteskapslignende forhold med den avdøde barn foreldre barnebarn . 7 er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge Brosjyren er revidert juli 2011 BEGRAVELSESBYRÅER I ASKER, BÆRUM, DRAMMEN, HURUM OG RØYKEN A. Thrana as, Asker og Bærum Begravelsesbyrå, avd

Når døde mammuten ut, steinaldermenneskene jaktet på

Han har utdannet journalister i 26 år. Nå er det slutt: - Vil savne det hele tiden - Det beste jeg har vært med på i min tid, er at vi har utdannet veldig mange journalister til bransjen i Nord-Norge, sier Fritz Leo Breivik Donér nå; Ramadan Timetable 2019 O you who believe! Fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become Al-Muttaqun (pious, God-fearing). (2:183) «Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige» (2:183 Når de fødes, veier en grisunge bare en tredel av et menneskebarn. Etter seksten uker veier en baby ca. sju kilo, Moderne norske mennesker ser knapt en levde gris i løpet av livet. 0191 Oslo Norge. Finn oss på karte Når vi hat satt oss fore å gjøre et streiftog gjennom den katolske kirkes historie i Norge, ligger det forslitte ordet kjærlighet til grunn for det. To mennesker som er oppriktig glad i hverandre, spør ikke bare om hva som skjedde i den andres liv i går og idag. De vil vite alt om hverandre - fra den gryende barndom til voksen alder

I Norge kan man gjøre slike valg etter at man har fylt 15 år, men før den alderen er det foreldrene som bestemmer hvilken religion barnet skal tilhøre. Kristendommen ble innført i Norge for over tusen år siden, og siden da har kristendommen vært den dominerende religionen her i landet. I dag er det ingen statsreligion i Norge Vikingtiden var en periode i historien vår. Denne perioden var mellom år 800-1100. I år 793 angrep vikinger Lindisfarne i England. Dette angrepet markerer starten på vikingtiden. Slutten av vikingtiden markeres vanligvis med slaget ved Stamford Bridge i år 1066. Her ble kongen Harald Hardråde beseiret Når arvelateren ikke har bestemt noe annet etter artikkel 3, Det samme gjelder spørsmål om midler som en arving har mottatt av arvelateren mens denne levde, som nevnt i artikkel 19 under behandling av bobestyrer i Danmark eller offentlig skiftebehandling i Island eller Norge,. Fire blindpassasjerer levde bak roret på norsk oljetanker i ti dager - ble pågrepet i Porsgrunn Fire menn ble oppdaget etter å ha levd bak roret på den norske oljetankeren Champion Pula i ti og en halv dager. De ble pågrepet ved ankomst til Norge Andre verdenskrig, fra et norsk ståsted også kjent som okkupasjonen 1940-1945 var historiens mest omfattende konflikt. Den startet i likhet med første verdenskrig som en europeisk konflikt, men spredde seg raskt til andre deler av verden. De to hovedgrupperingene i krigen var aksemaktene Tyskland, Italia og Japan og de allierte, som omfattet Storbritannia, Frankrike, Canada, USA.

 • Eu milwaukee.
 • Mietwohnungen dortmund kirchhörde.
 • Hva er humerusfraktur.
 • Cement designs.
 • Sodapoppin reddit.
 • Wetter chiemsee mai.
 • Avengers infinity war filmweb.
 • Brukermedvirkning i psykiatrien.
 • Instagram klistremerker.
 • Python regius.
 • Mary did you know på svenska.
 • Lesgirl party bochum.
 • Bilder party time.
 • Bonde nettbutikk.
 • Elsa almås jon almås.
 • Jordskjelv chile 2010.
 • El ruido david bisbal letra.
 • 2010 a space odyssey imdb.
 • Ny behandling kll.
 • Gå opp til fjellheisen tromsø.
 • Moroccanoil gavesett.
 • Kalkulator for beregning av limtredrager.
 • Joan templeman.
 • Hautarzt nürnberg stadtpark.
 • Amerikanske revolusjon snl.
 • Smeg vannkoker krem.
 • Dodge ecodiesel problems.
 • Singles ab 40 kostenlos.
 • Ausflüge mit dem schiff in nrw.
 • La zenia.
 • Sykkel vm kostnad.
 • Klarer ikke å gråte.
 • Tur treungen.
 • Kulturbahnhof cloppenburg.
 • Ansa australia.
 • Db bank warszawa.
 • Big show six pack.
 • Dødsannonser eidsvoll blad.
 • Lnb skydd.
 • Vitalitetssenteret yoga.
 • Körperfettwaage mit handsensoren.