Home

Nyreligiøsitet artikkel

Nyreligiøsitet - en oversikt Religioner

 1. Denne artikkelen fokuserer på viktige, generelle tendenser i nyreligiøse miljøer, og vil kort redegjøre for teorier om hva som kjennetegner nyreligiøsitet som fenomen. Det vil også bli presentert eksempler på sentrale nyreligiøse grupper, personer og strømninger
 2. Nyreligiøsitet handler også om alle de nye troene som har kommet som for eksempel troen på at universet vil svare på dine tanker og materialisere de, heksebevegelsen og en del andre. Nyreligiøsitet delt i to grupper Nyreligiøsitet er delt opp i to grupper i løst organiserte grupper og organiserte grupper og trossamfunn
 3. Nyreligiøsitet er en betegnelse for i hovedsak nye religioner og nye religiøse trender i Vesten, Se også egen artikkel om ekstreme sekter. På 1980-tallet ble store deler av nyreligiøsiteten kommersialisert og organisert i nettverk, i Norge for eksempel Alternativt nettverk
 4. artikkel om 1997-årgangene (Romarheim 2000). Prosentsatsen regnes i forhold til den samlede mengde religiøse innslag i det angjeldende år. Resultatet for 2007 kan da, sammenlignet med tidligere år.

Nyreligiøsitet - møte mellom øst og vest De store verdensreligionene springer ut fra to store tradisjoner: én østlig med utgangspunkt i Inda og én vestlig med utgangspunkt i Midtøsten. Fra 1800-tallet dukker det opp nye former for religiøsitet i Europa og USA som kan forstås som resultat av et møte mellom disse to tradisjonene Artikkel Nyreligiøsiteten kan være et uttrykk for en berettiget lengsel i det senmoderne samfunn. I medisinen bør vi forstå hva denne lengselen handler om - den stiller oss overfor spesielle utfordringe Nyreligiøsitet er hovedsakelig en betegnelse for nye religioner og nye religiøse trender i Vesten, særlig om religioner og religiøsitet basert på gamle religioner. Noen eksempler på nyreligiøsitet er astrologi, meditasjon, healing, kontakt med engler, naturreligion og heksebevegelsen (wicca) Nyreligiøsitet omfatter nye religioner og nye religiøse bevegelser som er oppstått i løpet av de siste 150 årene. Mednye religioner mener vi trossamfunn som har et klart trosinnhold og ritualer, og som har medlemmer og en ledelse Kongefamiliens nyreligiøsitet Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Kristin Horsfjord Hovedfagstudent i religionshistori

Nyreligiøsitet er en samlebetegnelse for et bredt spektrum av religiøse og åndelige strømninger som har dukket fram i Vesten i løpet av de siste hundre årene. Det er neppe noen klare grenser for hva som skal regnes med. Ikke alt er nødvendigvis nytt heller; mange former av nyreligiøsitet faller klart innenfor den den esoteriske tradisjon i Europa, andre er variasjoner over orientalske. Artikkelen er en av de vanligste sakprosasjangrene, både i skolen og i arbeids- og samfunnsliv. Den er en typisk skriftlig sjanger der kravet om saklighet står sentralt. Vi finner ulike varianter av artikkelen i bøker, aviser, tidsskrifter, oppslagsverk og brosjyrer - på papir og på nett Hvordan skrive en artikkel? Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende. Heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere. Før du begynner med skrivingen: Finn gode kilder etter hva du ønsker å skrive om. Det er viktig med gode kilder for å bygge gode påstander og argumenter

Nyreligiøsitet er en betegnelse for i hovedsak nye religioner og nye religiøse trender i Vesten, særlig om religioner og religiøsitet basert på i og for seg gamle religioner. .Hele artikkele Nyreligiøsitet er ikkje lenger noko sært i marginale motkulturar, men har sidan slutten av 1990-talet vorte ein ganske mainstream kulturstraum, seier religionsvitar

nyreligiøsitet Alternativbevegelsen. Alternativbevegelsen er en samlebetegnelse på en rekke ulike tanker og fremgangsmåter, for eksempel knyttet til åndelighet og religion, medisin og helbredelse. I løpet av de siste 30-40 årene har alternativbevegelsen slått rot i Norge Artikler ; Dialog med nyreligiøsiteten - kritikk og ros Begrepet nyreligiøsitet spenner videre, er mer omfattende, enn New Age. Samtidig er New Age kjernen og utgangspunktet for det meste innen nyreligiøsiteten. Et foredrag om nyreligiøsitet bør derfor ha som utgangspunkt en redegjørelse for hva New Age står for Wicca er en del av den moderne heksebevegelsen og er en nyhedensk religion, grunnlagt av Gerald Brosseau Gardner (1884-1964). De fleste wicca-tilhengere kaller seg hekser og praktiserer en form for heksekunst eller magi som kan ta mange former. Det er vanskelig å definere noen felles kult ut over at mange rituelle handlinger korresponderer med årstider og månefaser

Nyreligiøsitet - Daria

Mange religioner liker ikke å åpne seg for kritikk - men vil vi ha religion, må vi også godta religionskritikk. Det er nødvendig for å kunne gi religionen en positiv funksjon og anerkjennelse i samfunnet, mener JAN-OLAV HENRIKSEN , professor, dr. theol. og dr. philos. ved Det teologiske Menighetsfakultet Denne artikkelen tar utgangspunkt i noen av sekulariseringsteoriene og ser på dem i forhold til eksisterende data og offisiell statistikk, primært fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Å gi ett mål på sekulariseringsgrad i et samfunn er utfordrende og komplisert fordi det involverer ulike dimensjoner på endring. 1

Bokmål Artikkel. Märtha - ei utgreiing. Den tar for seg emnet nyreligiøsitet og hva fremveksten av dette fenomenet kan komme av. Her er fakta flettet inn med personlige refleksjoner. Karakter: 5- (3. klasse) Bokmål Temaoppgave. Nyreligiøsitet. Ulike. Nyreligiøsitet og kvasireligion Spiritisme, wicca-hekser, paganister, karismatiske kristne De nyreligiøse bevegelsene er mangfoldige og ofte obskure, men har en sentral plass i dagens samfunn. Tenk bare på Märtha Louises engleskole og TVNorges egenproduserte Fornemmelse for mord Nyreligiøsitet, folkereligiøsitet og populærkultur har tette bånd. Som «folkets» foretrukne religionsformer, har disse fenomenene blitt framstilt som latterlige, sykelige, farlige, kvinnelige

nyreligiøsitet - Store norske leksiko

Begrepet nyreligiøsitet i denne artikkelen samsvarer med den begrepsforklarin - gen vi gir i boken Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn (1998/2005). Nyreligiøsitet omfatter dermed organiserte religionssamfunn som man kan være medlem av, New Age/alternativbevegelsen, og uorganisert nyreligiøsitet Nyreligiøsitet. Les artikkelen i Dagsavisen og svar på spørsmålene under. Caplex og ordforklaringene i læreboka kan være til hjelp når du løser denne oppgaven. Oppgave. 1. Forklar ordene sekularisering, dogme, pluralisme, verdi, moral og fundamentalisme. 2. Forklar forskjellen på begrepene relativisme og toleranse. 3 I Universitetsforlaget sin Hva er -serie, kjem no den første samla framstillinga på norsk om feltet nyreligiøsitet. Forfattar er Siv Ellen Kraft, professor ved Institutt for historie og religionsvitskap ved Universitetet i Tromsø FORDYPNINGSRESSURS: Denne artikkelen, av Arne Tord Sveinall, gir et historisk riss over den nyreligiøse utviklingen. Last ned pdf-versjon. Av Arne Tord Sveinall Leder for Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad og førstelektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen. Det er en bemerkelsesverdig religiøs utvikling som har skjedd i Norge og i Europa forøvrig de siste 30-35 årene. Den [

Artikkelen og videoen ble først publisert på Religionsoraklene.no. Religionsoraklene er en gruppe religionsforskere fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Litteraturtips: Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson. Kulturens refortrylling: Nyreligiøsitet i moderne samfunn For mange år siden, jeg tror det må ha vært i 1988, stod jeg på flyplassen i Arequipa, og skulle sjekke inn på et fly til Juliaca. Begge byer ligger i Peru. Jeg var på den tiden misjonær, og skulle være et par uker i Juliaca der det ble gjennomført et bibelkurs. Køen frem til skranken var lang, Nyreligiøsitet kan deles inn i to hovedtyper: løst organiserte grupper, uten en bestemt lære, og organisert grupper eller trossamfunn, ofte kalt nye religioner. Alternativbevegelsen har blitt stadig mer mangfoldig. Den har ingen felles organisasjon, men mange av de aktive i bevegelsen synes det er nyttig å samarbeide. Alternativbevegelse DENNE HØSTEN har kontakten mellom levende og døde vært heftig debattert. På den ene siden har prinsesse Märthas samarbeid med det britiske mediet Lisa Williams hisset på seg alt fra ateister til Den norske kirke. På den andre siden har Den norske kirkes spøkelsesutdrivelser i hus og hjem igjen dukket opp i avisene. Begge deler omtales gjerne som utslag av nyreligiøsitet og.

Religionskritikk innebærer at man vurderer ulike sider av en religion og ser på den med et kritisk blikk. Det trenger ikke nødvendigvis være på en negativ måte, men visse deler av religionen blir satt på prøve, og vurdert med litt nye øyne I første halvdel av artikkelen presenterte vi en rekke trekk ved senmoderniteten, som større refleksivitet (Giddens, 1991), økt risiko (Beck, 1992), autoritetenes fall (Bugge, 2015) og nyreligiøsitet (Kraft, 2011), som kan kaste lys over hvorfor ortoreksi ser ut til å melde seg i livet til stadig fler vestlige menn og kvinner

Artikkel om nyreligiøsitet - dybderessurs - Damaris Skole Vg

 1. Artikkel om nyreligiøsitet - dybderessurs. Førmodernitetens ånder i senmodernitetens samfunn. Fordypning for læreren. Av Arild Romarheim (Gjengitt med tillatelse fra forfatteren) Last ned pdf-versjon
 2. Nyreligiøsitet. Nye utfordringer i dag. Nyreligiøsitet. Nettressurser På hjemmesiden til Alternativt Nettverk finner du stoff om det meste innen alternativbevegelsen. Det er blant annet egen ordbok og søkefunksjon på siden. http:/ / www. altnett. no. Wicca. http:/ / www. wicca. no. Om Under samme himmel 1-3
 3. 8 hva er nyreligiøsitet. Felles for de fleste av dem er at de er bitte små, dør ut med første generasjon tilhengere, og at de stort sett er marginale med hensyn til samfunnsutviklingen for øvrig
 4. Nyreligiøsitet. Kalvig forklarer at selv om programmet «Åndenes makt» drar en halv million norske seere ukentlig, så betyr ikke det at Norges befolkning i dag består av svært mange okkultister. - Fenomenet er nok mer kjent for folk som nyreligiøsitet eller «New Age», enn som spiritisme og okkultisme, sier hun
 5. Åsatru eller åsatro er en gren innenfor et mangfold av nyhedenske trosretninger og betegner flere nyreligiøse bevegelser som henter inspirasjon fra norrøn mytologi.At en trosretning er nyhedensk betyr at den revitaliserer en før-kristen tro. Åsatru har tilhengere verden over, og en rekke grupperinger har vært offentlig godkjent som trosretninger i Norge
 6. Om hvordan du lager en god problemstilling. Enheter og variabler. Men først skal vi se på hvordan en problemstilling kan bygges opp. Den eller de vi vil finne noe ut om, kaller vi gjerne enhetene.Enhetene er ofte enkeltpersoner, men kan også være grupper, organisasjoner, kommuner, nasjoner etc

Religion og etikk - Nyreligiøsitet - møte mellom øst og

 1. I denne samleressursen har vi samlet en mengde ressurser om nyreligiøsitet, nyåndelighet og New Age. Dette er fordypningsressurser til deg som lærer, men det finnes også ressurser med ulike former for aktualiseringer (videoer, artikler, etc) som kan brukres inn i undervisningen
 2. På tilsvarende måte som når vi sammenlikner to grupper (2), er signifikans, p-verdi og konfidensintervall viktige tall å se etter i artikler hvor ANOVA benyttes. Ikke-parametriske tester. Vi har tidligere sett eksempler på sammenlikning av to grupper (2), og i denne artikkelen har vi beskrevet hvordan vi kan sammenlikne flere grupper (ANOVA)
 3. Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Ved inngangen til 2008 hadde én av ti personer enten innvandret selv eller var født i Norge av innvandrerforeldre. Med økt innvandring endrer også det religiøse bildet seg, og i den senere tiden har religionstilhørighet - særlig til islam - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan.
 4. Slik fremstilles religion i norske medier — Nyreligiøsitet: Relativt usynlig i norske nyhetsmedier, med unntak av Märtha-saken, der norske journalister inntok en sjokkartet «er det mulig»-holdning, skriver forfatterne [av boken Religion i pressen, professor Siv Ellen Kraft og seniorforsker Cora Alexa Døving].Norsk presse har liten kunnskap på området, og omtaler det som oftest som.
 5. Siv Ellen Kraft (1967) er professor i religionsvitenskap ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Hun har skrevet en rekke kronikker, artikler og bøker om blant annet samtidsreligiøse fenomener, kjønn, tatoveringer og nyreligiøsitet
 6. Oppgavehjelp til elever på VGS Studienett hjelper tusenvis av elever med oppgaver hver måned. Hent inspirasjon, til hvordan du løser oppgaven din, blant våre mange oppgavebesvarelser
 7. Et eksempel på moderne Nyreligiøsitet er www.riksavisen.no Du kan bli forvirret og tro at dette er et kristent nettsted - men det er Nyreligiøst. Se f.eks. artikkelen: Påskemorgen slukker sorgen Der kan du se hvor mye som ligner kristen tankegang, men hvor feil det likevel er! Noe mer gjennomskuelig er: Alternativt Nettver

Nyreligiøsiteten som utfordring Tidsskrift for Den

Margrethe Løøv og Knut Melvær har artikkel på trykk i DIN - tidsskrift for religion og kultur.. Sammendrag En av hovedutfordringene i forskningsfeltet for nyreligiøsitet er at få mennesker bruker betegnelsene «New Age» eller «ny­religiøs» om seg selv, selv om de er vel etablerte som faglige begreper Hans artikler og bøker har trolig vært den kilde som har popularisert satanismen mer enn noe annen litteratur man kjenner til. Den mest kjente og betydningsfulle person innen satanismen i nyere tid er Anton Szandor La Vey, bedre kjent som Den svarte pave

Han forsker blant annet på nyreligiøsitet, religion og konspirasjonsteorier og har nylig publisert artikler om konspirasjoner og esoterisme i The SAGE Encyclopedia of the Sociology of Religion. Asprem knytter forestillingene om massearrestasjoner til millenarisme , en betegnelse på religiøse forestillinger om at endetiden er nær Eim av nyreligiøsitet. Det er umulig ikke å se Folkeopplysningen som nok et utslag av «hard science»-bølgen i akademia og populærvitenskap. For en medisiner er det noe nyreligiøst over det. En god kirurg sa til meg en gang: «Å være lege er å ta avgjørelser på sviktende grunnlag» Healing er en fellesbetegnelse for ulike alternative behandlingsteknikker som skal muliggjøre psykisk og fysisk helbredelse uten bruk av konvensjonelle medisinske metoder. Healing baserer seg på tro, og har ingen forankring i kunnskapsbasert medisin eller naturvitenskap. Hun har forsket på nyreligiøsitet og har skrevet artikkel om mediedekningen av prinsesse Märtha Louises engleskole. Tause biskoper I 2007 kom opprettelsen av engleskolen som en bombe på folk: Særlig det at prinsesse Märtha Louise trodde på engler og at hun har hatt kontakt med sin egen engel vakte sterke reaksjoner i mediene

Nyreligiøsitet - Mæla ungdomsskol

 1. Prosjekt om ufologi -nyreligiøsitet. Videregående -> Religion -> Prosjekt Ingen karakter på dette prosjektet registrert hos oss, men et spesielt tema så derfor publiserer vi det. -StudentTorget.no- Sist oppdatert 11. sep. 2004. Les mer om: unknown. Ufologi . Ufologi er en.
 2. KIFO-forskere publiserer mye. Forskningsresultater formidles gjennom bøker, både egne og redigerte bøker med bidrag fra andre forskere. Mindre forskningsprosjekter presenteres i KIFO Rapport eller KIFO Notat. Her på nettsidene grupperer vi publikasjonene i: Bøker - som blant annet omfatter KIFO Perspektiv bokserie. Dette er større vitenskapelig arbeider (Nasjonalt vitenskapelig nivå I.
 3. Gjennom forskning på nyreligiøsitet i Norge hadde vi en viss idé om hva man kan forvente å finne av selvforståelser, praksiser og holdninger, men manglet gode og systematiske data. Den lille statistikken som vi til da hadde om nyreligiøse strømninger var begrenset til noen få spørsmål i den store religionsundersøkelsen fra 2008
 4. Denne artikkelen er del av dette arbeidet. - Vi lever i bibelsk tid. Barn av lys vs. barn av mørke. Han forsker blant annet på nyreligiøsitet, religion og konspirasjonsteorier og har nylig publisert artikler om konspirasjoner og esoterisme i The SAGE Encyclopedia of the Sociology of Religion
 5. Frå New Age til nyåndelegheit - praktisert nyreligiøsitet gjennom seksti år
 6. VIDEO: - En dokumentar om kirkens historie presentert på Lausanne III-kongressen i Cape Town 2010. Kirken er Jesu legeme på jord, og selv når det har sett som mørkest ut og forfølgelse eller falsk lære har truet kirkens eksistens har Gud reist opp troende som har stått opp for evangeliet og bragt det videre

RLE-nett: Religiøst mangfold - Nyreligiøsitet

 1. Nyreligiøsitet og «mennesket i havet» - Noen indianerstammer hadde hval som totem. De trodde at hvalene hadde det samme sosiale samfunnet i havet som menneskene hadde på land. Liknende forestillinger kan vi finne i New Age-bevegelsens drøm om superhvalen i dag, hevder Kalland
 2. Historie Kilder til samisk før-kristen religion Lære Ritualer og kult Myter Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Ulike retninger Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis som tradisjonelt har vært utbredt blant samer i Skandinavia, Finland og Russland. Fra slutten av 1600-tallet ble det satt i gang en [
 3. Spådomskunst (å spå, fra norrønt spá, beslektet med latinske specere, 'å se') er kunsten å forutse framtidige hendelser ved hjelp av overnaturlige krefter som synskhet, tegn i omgivelsene eller beskjeder fra åndemakter.Spådomsutøvelse er kjent i de fleste samfunn på kloden og har i mange kulturer vært del av religiøs praksis..
 4. Feng shui, eller fengshui, (kinesisk: 風水, pinyin: Fēng shuǐ) er den eldgamle kinesiske praksis å plassere og arrangere rom for å oppnå harmoni med miljøet.Den har sin opprinnelse i taoisme.Praksisen er anslått til å være over tre tusen år gammel. «Feng shui» betyr bokstavelig talt «vind (og) vann» på kinesisk.. Oversikt.

Video: Kongefamiliens nyreligiøsitet - Dagblade

Hijab brer om seg i Europa - Magasinet - Dagbladet

Mediefokuset er sterkt tilstede i Ingvild Sælid Gilhus' artikkel, som illustrerer hvordan nyreligiøse entreprenører bruker aviser, TV og egen-skrevne bøker for å promotere seg selv og sitt budskap, og dermed bidrar til å flytte religionsfenomenet ut av spesifikt religiøse arenaer og 5 1/2014 nyRElIGIøSITET Nyreligiøsitet i Norge â en bibliografisk oversikt Her presenteres en bibliografisk oversikt over den forskning som har blitt gjort på nyreligiøsitet i Norge siden 1970-tallet. Oversikten dekker bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger og hovedoppgaver/ masteroppgaver

Gud, skjebner og makter - en antologi om nyreligiøsitet Med artikkel av: Notto R. Thelle: Reinkarnasjon - et evangelium om nye muligheter? Redigert av Arne Tord Sveinall. Utgitt av Institutt for Sjelesorg. Publisert 9. okt. 2013 17:07 - Sist endret 9. okt. 2013 17:07 Nyreligiøsitet. Nye utfordringar i dag. Nyreligiøsitet. Nettressursar På heimesida til Alternativt Nettverk finn du stoff om det meste innan alternativrørsla. Det er mellom anna eiga ordbok og søkjefunksjon på sida. http:/ / www. altnett. no. Wicca. http:/ / www. wicca. no. Om Under samme himmel 1-3. Om forfatterne 50 år med nyreligiøsitet. Artikkel i Tormod Engelsviken m.fl. (red): Nye Guder for hvermann. Femti år med alternativ spiritualitet, Tapir 2011 I denne artikkelen går jeg i dialog, både med utfordringer fra alternativt nettverk ved Øyvind Solum og med de svarene Per M. Aadnanes eksplisitt og implisitt fremmer i boka Gud for kvarmann Frå New Age til nyåndelegheit - praktisert nyreligiøsitet gjennom seksti å Utviklingen av vitenskapsdisiplinen egyptologi og dens betydning for fremveksten av moderne nyreligiøsitet. Artikkelen omhandler den gryende vitenskapsdisiplinen egyptologi sin rolle for samtidens populærkultur, og i forlengelse av dette den nyreligiøse blomstring utover på 1800-tallet

2012 - et skjebneår?

Nyreligiøsitet - Wikipedi

Alle emner » Aktuell orientering » Nyreligiøsitet. Emne: Nyreligiøsitet (2 ressurser) Aktuelt . Kan kristendom og yoga forenes? Arne Helge Teigen — 29/04/2020. Artikkelen er en oppdatert utgave av en artikkel publisert i 2017, oppdatert av forfatteren selv (særlig siste del). I løpet av de siste årene. Oversiktsbøker om nyreligiøsitet finnes det mange av i verden, og Winje og Uldals bok går gjennom den vante løypa. Den behandler New age-bevegelsens røtter i teosofi, spiritisme og Rudolf Steiner (med omkringliggende avleggere) og beveger seg fram mot nyhedninger, moderne åsatruere, hekser, ny-sjamanister, gudinnedyrkere og hele det nyreligiøse lappeteppet

New Age - Nyreligiøsitet (Rev!) Vi har laget sekkebegreper. Men her er det utrolig store variasjoner! Les hva jeg har erfart! Teosofi Høyreklikk på Hør artikkelen og velg: Lagre mål som. 2: Det er lagt inn eget kontaktskjema i slutten av hver artikkel. 3 NYRELIGIØSITET. Siv Ellen Kraft Hun har skrevet en rekke kronikker, artikler og bøker om blant annet samtidsreligiøse fenomener, kjønn, tatoveringer og nyreligiøsitet Denne artikkelen omtaler spesielle forhold ved polene, og en meget alvorlig fortielse når det gjelder Paris-avtalen - som et skremmende eksempel på denne ny-religiøsiteten. Kort fortalt var det en varmere periode 1915 - 1945, etterfulgt av en kald periode ca. 1945 - 1979, en verm periode 1980 - 1998 og etter dette er periode uten observerbare forandringer av klodens temperatur. Nyreligiøsitet Nyeste artikler . Se bildene av Nye Deichman: Bøkene kommer nesten i bakgrunnen. Koronakrisen en katalysator for bedre cybersikkerhet. Star Wars Squadrons er det neste stjernekrigspillet fra EA. Logg inn for å følge dette . Følgere 0

Norsk - NDL

Kjøp 'Det guddommelige jeg, nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur' av Robert W. Kvalvaag fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827674977 Medlemmene er hovedsakelig forskere som har nyreligiøsitet som forskningsfelt. Aura FINYAR utgir tidsskriftet Aura: Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet med artikler på svensk, norsk og dansk. Mer om Aura Fo Del artikkel: Anne Kalvig er aktuell med boka «Spiritisme - Samtaler mellom levende og døde». Helt siden 2005, har «Åndenes makt» blitt sendt i beste sendetid på TVNorge, og programmet er en av kanalens største seersuksesser

Hvordan skrive en artikkel - Studieweb

Publisert artikkel. Spirituell, religiøs eller åndelig? Margrethe Løøv og Knut Melvær . Knut Melvær og Margrethe Løøv. Photo: Magnus Halsnes. By Magnus Halsnes Updated: 19.08.2014 (First published: 18.08.2014 Nyreligiøsitet og kultur . Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her! Se våre øvrige abonnement. For det første har det kome ferske tal om kva haldning nordmenn har til nyreligiøsitet. Desse tala er samla og omtalt i boka Religion i dagens Norge, redigert av Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt.Artikkelen Mot en alternativreligiøs revolusjon av Pål Ketil Botvar og Jan-Olav Henriksen tek opp spørsmål omkring nyreligiøsitet i samfunnet vårt I kulturforskningen blir alternativ behandling oppfattet som en del av den kulturelle strømningen som kalles New Age eller nyreligiøsitet. I skandinavisk sykepleie er det ingen klar oppfatning av forholdet mellom sykepleie og alternativ behandling, internasjonalt derimot integreres alternative behandlingsformer i den sykepleiefaglige retningen som omtales som Holistic Nursing

Nyreligiøsitet - Norsk biografisk leksiko

Nyreligiøsitet (Læreplanmål 2e + 2g + 2h) Les artikkelen Nyreligiøst århundre av Frank Bjerkholt i VEDLEGG til høyre og svar på spørsmålene under. O rdforklaringene i læreboka eller på nettstedet kan være til hjelp når du løser denne oppgaven. Oppgave MODERNE NYRELIGIØSITET AVVIDAR EDLAND Artikkelen omhandler den gryende vitenskapsdisiplinen egyptologi sin rolle for samtidens populærkultur, og i forlengelse av dette den nyreligiøse blomstring utover på 1800-tallet. Endringen i holdninger til og kunnskap om Egypt fra det første til det siste kvartal av 1800 Fagartikler om islam: Islam - en oversikt Hva er ramadan? Videoer om islam Hvordan forholder norske sunnimuslimer seg til den norske julehøytiden? Hvordan ser norske sunnimuslimer på Jesus? Hvordan forholder norske ahmadiyyamuslimer seg til julehøytiden? Hvordan ser norske ahmadiyyamuslimer på Jesus? Artikler om islam Frykten for å kritisere islam Ikke i islams navn Hvorfor er [ Her finner du en rekke av de foredrag og artikler han har signert. Klikk på tittelen og du vil kunne laste ned tekstene i pdf-format. 40 år med nyreligiøsitet

Mainstream med nyreligiøsitet - Forskning

Artikkel 5 av 9 Kirke og Kultur 02 / 2012 (Volum 116) Vitenskapelig publikasjon. Seansar og minnet om dei døde. av Anne Kalvig. Har publisert artikler og bokkapitler om nyreligiøsitet, samtidsspiritualitet, populærkultur og kjønnsperspektiv på religion og religiøse endringer Vår pris 199,-. Boka tar for seg nyreligiøsitetens opphav og utvikling, og viser hvordan nyreligiøsitet henger sammen med det moderne. Forfatteren diskuterer også markedets. Oppdatering/skriving av artikler om Albania i Store Norske leksikon Oppdatering/skriving av andre/nye artikler på temaer som religion, nyreligiøsitet, språk og Balkan. Se alle arbeider i Cristin Publisert 1. mars 2016 13:21 - Sist endret 10. sep. 2020 08:1 Antireligiøs psykiatri Sigmund Freud, psykiatriens far, hevdet at religion representerer en slags sinnslidelse. Mange psykiatere er antireligiøse og ser på religion som en nevrose og noe som hindrer folk i å bli mentalt friske. Bare et fåtall psykiatere er nøytrale når det kommer til religion. De mest ekstreme hevder at det er et teg Ambisjonen med artikkelen er heller å være en av flere mulige inspirasjonskilder som kan inngå i det pågående utviklingsarbeidet som foregår på de enkelte skolene. Refleksjonsspørsmål. Diskuter og vurder hvordan skolen du jobber på står i forhold til de komponentene som blir trukket fram i internasjonal forskning

Nyreligiøsitet - Om Store norske leksiko

Få en god oversikt over begreper og fenomener innenfor fem centrale religioner til Religion og etikk med Studienetts dyptgående notater og sammendrag! - Side Ledige stillinger. Opptak Beredskapstroppen 2021. Søknadsfrist 1. februar 2021. PST Leder for seksjon for sikkerhetsetterretning. Søknadsfrist 11.11.202 Del artikkel. Følg oss på Facebook og Instagram, Han var født i 1924, og ble tidlig trukket mot mystisisme, spiritualisme og nyreligiøsitet. I 50-årsalderen dannet han et new-age-selskap i Sveits, Den Gylne Veien. I 1984 slo han seg sammen med den tjue år yngre legen Luc Jouret, og karrieren som sektleder skjøt fart for alvor Artikler - egenproduserte Artikler - oversettelser Kursmateriale Kompendier Bøker Hefter STUDIEARK: Religionssosiologi KRL TILBAKE FOREDRAG - PAPERS - MEDIEKONTAKT - UTSTILLING - PERFORMANCE - ARRANGEMENTER. 2005 Vårt møte med nyreligiøsitet og privatreligiøsitet, forelesning i seminaret Religion og livssyn - et tema for sosial- og. På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon om hvordan studenter bør gå fram når de skal lage problemstilling for en oppgave. <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Les mer om oppgavestruktur. Struktur (Søk & skriv); Å bygge opp en vitenskapelig oppgave (Viko); 2. Problemstilling. Problemstillingen er forskningsspørsmålet, dvs. det du ønsker å undersøke og finne ut av. Den skal være faglig relevant og mulig å svare på innenfor rammene av oppgaven Tok oppgjer med nyreligiøsitet. Vikarprest Matias Austrheim meiner julebodskapen gjer det enkelt for kristne. Prest Matias Austrheim tok oppgjer med nyreligiøsitet. Foto: Rune Sæbønes. Kring femti personar deltok under Høgmessa i Ørsta kyrkje 1. juledag. Foto: Rune. Moderne hekser i Italia tar avstand fra den katolske kirka som bindeledd mellom menneske og guddom. De har valgt en religion hvor kvinner er like viktige som menn, og hvor individet har direkte kontakt med guddommen. Det forteller sosialantropolog Kjersti Hilden Smørvik

 • Boats for sale.
 • Parteien links rechts schema deutschland 2016.
 • Karbohydrater i mat.
 • Liebesbeef bretten geschlossen.
 • Daren kagasoff.
 • Uday and qusay hussein.
 • Rainbow tekstil oslo.
 • Nissefest for voksne.
 • Nordnorsk kunst.
 • Tur treungen.
 • Krav maga wiki.
 • Luxor köln kapazität.
 • Facebook messenger loading.
 • Tyler perry boo a madea halloween.
 • Patrick kelly kinder.
 • Bauvorhaben oberursel im setzling.
 • Viking gore tex barn.
 • Skrivevansker uten lesevansker.
 • Popcorn time usa.
 • Diashow mac endlosschleife.
 • Fitpark bad oeynhausen öffnungszeiten.
 • Ny mitsubishi outlander.
 • Gmail office.
 • Kalorier i ostebriks.
 • Weingut kühnert alsbach.
 • Kungafamiljen släktträd.
 • Acetylsalisylsyre apotek.
 • What to do in stuttgart.
 • Hva er det gode liv sosialkunnskap.
 • Kapitalen i det 21 århundre anmeldelse.
 • Viksund 770 cruiser.
 • Holle melkefri grøt.
 • Bauvorhaben oberursel im setzling.
 • What font in image.
 • Etisk handel enkelt forklart.
 • Sailing yacht a inside.
 • Hobbes politisk filosofi.
 • Www colegio no.
 • Plantagen västerås.
 • Lisa marie presley benjamin keough.
 • Sony professional cameras.