Home

Oljeboring i lofoten vesterålen og senja arbeidsplasser

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja reagerer kraftig på at tillatelse for prøveboring er gitt til DEA, bare noen få mil sør for Røst i Lofoten. Oljedirektoratets geografiske oppdeling av kontinentalsokkelen gjenspeiler ikke hvor de viktige biologiske funksjonene i området finnes Oljeboring kan skape maksimum 1100 på bekostning av tusenvis av arbeidsplasser i fiskeriene. Lofoten, Vesterålen, og Senja har en mulighet for å være med til å skape en grønn framtid. Politikerne må våkne: Fall ikke for Ap's snikåpning av Lofoten! Vern Lofoten, Vesterålen og Senja, en gang for alle Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi mellom 400-1100 arbeidsplasser mellom Namsos og Tromsø. Men fiskeriet og turistnæringen i området kan gi opptil 6500 arbeidsplasser. I kunnskapsinnhentingen kommer det fram at det ikke er plass til både olje og fisk

Oslo Høyres vedtak om å ikke konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, skaper reaksjoner i nord. Av Synnøve Sundby Fallmyr. Oslo Høyre vil ha varig vern av LoVeSe-området Arbeiderpartiet sier nei til oljeboring i store deler av de omstridte områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Et samlet sentralstyre, minus AUF, står bak standpunktet Oljeboring i konflikt med fornybart næringsgrunnlag . Ressursene i havet har vært grunnlag for bosetning og arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja i tusener av år, og utgjør fortsatt den viktigste bærebjelken for næringslivet i regionen. Kontinentalsokkelen er på aller sitt smaleste utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Flere områder i nord ble da stengt for oljeboring på bakgrunn av hensyn til miljø og fiskeri. I 2010 skal denne forvaltningsplanen revideres. I denne revisjonen skal regjeringen ta en beslutning om hvorvidt det skal settes i gang en åpningsprosess for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe ønsker oljeboring i Lofoten og sier ja under visse betingelser. Senterpartiet har programfestet at partiet i denne fireårsperioden «viser ansvar ved å gå imot åpning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen og prioriterer livet i havet» Den norske oljevirksomhetens ekspansjon mot nord har bidratt til den mest polariserte konfliktlinjen i norsk oljepolitikk. På slutten av 1970-tallet sto striden om hvorvidt man skulle åpne områdene nord for 62. breddegrad for oljeboring. Fra midt på 1990-tallet fikk spørsmålet om hvorvidt havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle åpnes for oljevirksomhet mest oppmerksomhet I 2017 står et nytt stortingsvalget for tur, og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kommer igjen til å bli et aktuelt tema. De politiske partiene kommer til å bruke store, fine ord, men det kan være vanskelig å vite akkurat hva de forskjellige partiene mener Norsk olje og gass er fornøyd med det de mener er fortsatt gode rammevilkår for næringen, men er skuffet over at det ikke åpnes for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. - Det er et område der vi mener potensial for fremtidig virksomhet er stort, og som kan gi nye, viktige arbeidsplasser i Nord-Norge, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Men Lofoten, Vesterålen og Senja har mer å by på enn vakker natur Oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (forkortet LoVeSe) er en omstridt politisk sak i Norge.Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring her har startet i 1970 Det er veldig mange gode grunner til å si ja til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen Ett av spørsmålene har vært om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. I flere år har knappe 50 prosent av befolkningen vært motstandere av boring. Drøye 30 prosent har vært tilhengere. Men våren 2017 skjedde det noe. Nesten 60 prosent var blitt imot boring utenfor Lofoten og Vesterålen. Flest imot i Nord-Norg

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

 1. Lofoten, Vesterålen og Senja Natur- og fiskeressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unike og sårbare. I dag er det over 6500 arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiselivsnæring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er om lag seks ganger så mye som oljeboring i området, i beste fall, vil kunne skape av arbeidsplasser
 2. st verdens klima. Det ser heller ikke særlig lyst ut når det kommer til arbeidsplasser. Det veier i alle fall ikke opp for alle de negative konsekvensene
 3. Oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (forkortet LoVeSe) er en omstridt politisk sak i Norge.Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring her har startet i 1970
 4. Det er veldig mange gode grunner til å si ja til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Og det er også noen gode grunner til å si nei. Når jeg lander på et ganske så tydelig ja-standpunkt i denne saken, er det rett og slett fordi ja-argumentene er både bedre, tyngre og tydeligere enn nei-argumentene. Olje- og [
 5. Lofoten, Vesterålen og Senja er uvanlig artsrikt for et så begrenset område, men hvorfor er det sånn? Havforskningsinstituttet 07.03.18. Havforsuring skader hele økosystemet. Norsk Ornitologisk Forening 11.03.13. Oljeboring i Lofoten vil true fastlandseuropas sjøfuglhovedstad. iTromsø 23.01.18. Døv fisk - en mulig konsekvens av.
 6. Dersom Arbeiderpartiet skulle snu på landsmøtet i april, vil det for første gang være stortingsflertall for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. - Når dette eventuelt blir et vedtak i årsmøte til Vestland Ap, vil det være avgjørende for hvordan vi håndterer det i landsmøtet, sier Dale
 7. I Lofoten, Vesterålen og Senja er fiskeri og turisme store næringer. Oljeboring vil kunne ødelegge for begge. Det er ikke mulig at fiskerinæringen og oljenæringen kan sameksistere i disse områdene. Innen fiskerinæringen omsetter tre bedrifter, Lofoten Viking, Ellingsen Seafood og John Greger, for 1,6 milliarder kroner til sammen årlig

Olje og Lofoten, Vesterålen og Senja: Vinninga går opp i

Lofoten, Vesterålen og Senja er kjent for sine majestetiske fjell, storslåtte natur og idylliske fiskevær. Hvert år strømmer hundretusenvis av turister, klatrere, surfere, dykkere, fotografer og kunstnere til det slående vakre landskapet. Men Lofoten, Vesterålen og Senja har mer å by på enn vakker natur Støre og LO tapte kampen om Lofoten. Ap går ikke inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, men LO og Ap-leder Jonas Gahr Støre må oppgi konsekvensutredning Når vi hører representanter fra oljenæringen og politikere som ønsker oljeboring velkommen i Lofoten, Vesterålen og Senja er det fort gjort å få inntrykk av at disse petroleumsressursene skal løse enn rekke av de utfordringene Norge og verden står overfor Det kan nemlig bli en realitet om det åpnes for oljeutvinning i de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det er nettopp det reiselivs- og fiskerinæringen frykter. Reiselivet i Lofotenområdet har vokst kraftig de siste årene. Mange frykter reduserte inntekter og omdømmeproblemer dersom det åpnes for oljeboring

Ingen olje i Lofoten, Vesterålen og Senja Nordnorsk Debat

Folkelisten mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja var en valgliste i Nordland som stilte til Stortingsvalget 2013.Listen gikk til valg på å stanse oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja og å stanse innføringen av EU-direktiver.. Listen ble toppet av Øystein Meier Johannessen, som i 1985 grunnla Samfunnspartiet.. Listen fikk 268 stemmer (0,2% i Nordland fylke) Oljeboring i lofoten vesterålen og senja may Det handler også om hva vi skal leve av i framtida. Rapporten Framtid i Nord fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at potensialet for arbeidsplasser innenfor marine næringer i Nord-Norge er større enn arbeidsplassene man regner med å få ved en åpning av området for oljeboring Arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeidsplasser er et viktig argument i debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Myndighetenes kunnskapsinnhenting har så langt vist et større potensiale i fornybare næringer Fiskeri- og turistnæringen i Nord-Norge kan gi en omsetning på 55 milliarder og tusenvis av nye arbeidsplasser, mot oljeboring i Lofoten og Senja. av Lofoten og Vesterålen

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja - Alle artikler

Olje- og [ Oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja - Wikipedi . dre aktuell for oljeboring. - I dag er det fortsatt et bilde at olja er lik vekst, men dette bildet stemmer ikke mer, sier Lorentzen, og viser til regjeringens sluttrapport om verdiskaping i nord «Framtid i nord» - Kall det hva du vil. Men jeg mener det er ærlig og redelig. Nordland Ap snur om oljeboring i Lofoten - sier nei. Nordland Arbeiderparti har gjort helomvending i LoVeSe-saken og vil legge bort kravet om konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten

Olje- og [ Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversikten er oppdatert før stortingsvalget 2017 Saken om oljeboring i LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja) har vært politisk betent i mange år Vi er mange som er skuffet over vedtaket i Nordland Arbeiderparti om å legge bort kravet om en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Det virker som et forsøk på å piske en død hest når Høyres programkomité og Kjell Gievær i Petro Arctic igjen vil løfte debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. For Norges befolkning har sagt klart ifra - vi vil ikke ha oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. I nord er motstanden enda større. Det er på tide at Høyre og oljeindustrien innser at slaget o Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja www.folkeaksjonen.no // #levehavet // #oljefrittlovese // @folkeaksjonen Arbeidern, 2. etg. 8310 Kabelvåg. Tlf: 97 50 50 9 De ville markere sin motstand mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. - Vi har et ansvar her i Rogaland også, og opplever at også rogalendinger er skeptiske til olje i Lofoten. VI håper AP lytter til miljøfaglige råd og sier nei til å risikere våre mest sårbare og verdifulle havområder med olje, sa Perla Eyvardsdottir

Konsekvensutredning Lofoten og Senja - Ytrin

Sammenlignet vil olje- og gassutvinning i dette området kunne gi mellom 400 og 1100 arbeidsplasser, fra Namsos til Tromsø, forutsatt ilandføring og en oljepris på̊ 100 dollar. Det finnes allerede over 6500 fornybare arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Dette er om lag seks ganger så mye som oljeboring i området, i beste fall, vil kunne skape av arbeidsplasser Oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (forkortet LoVeSe) er en omstridt politisk sak i Norge.Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring her har startet i 1970 Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja reagerer kraftig på at.

I 2017 gikk partiet inn for å verne mesteparten av Lofoten, Vesterålen og Senja, men åpne for konsekvensutredning av området kalt Nordland 6 sør for Lofoten og utsette beslutningen om områdene Nordland 7 og Troms 2. Bare fylkeslagene i Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Finnmark står fast på kompromisset fra 2017 Høyre, Frp og Venstre ble søndag enige om en ny regjeringsplattform. - Vi skal ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene, heter det i regjeringserklæringen, som ble lagt. Kanskje vi heller skulle se oss rundt i Lofoten, Vesterålen og Senja, se hva fiskerinæring og reiseliv betyr for vekst og utvikling. Oljenæringa har fått en status som overskygger realitetene: Det er fisken, både vill og tam, som er grunnpilaren og som skaper arbeidsplasser og aktivitet i store og små lokalsamfunn i vår region - Arbeiderpartiet skal opprettholde og utvikle norsk olje- og gassnæring, og opprettholde skatteregimet for oljebransjen. Men Lofoten, Vesterålen og Senja skal legges til siden. Det er flertall i redaksjonskomiteen og fylkene for å si dette, erkjente Støre og la til: - Jeg har som partileder tatt dette til etterretning

5 gode grunner til å holde Lofoten, Vesterålen og Senja

 1. Den nye regjeringen vil ikke åpne for å konsekvensutrede oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja feiret med kake og champagne
 2. Natur- og fiskeriressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unike og sårbare. Lofoten har en 1000 år ubrutt tradisjon for skreifiske. I dag er det over 6500 arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiselivsnæring i Lofoten Vesterålen og Senja. Dette er om lag seks ganger så mye som oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja beste fall.
 3. Høyre vil konsekvensutrede mulighetene for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF slår imidlertid fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredes i perioden 2013-2017, og ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene
 4. Venstre fikk gjennomslag for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Regjeringen og samarbeidspartiene er i samarbeidsavtalen var i forrige periode enige om at det ikke skulle være oljeboring ved iskanten mot Arktis, men det har ikke vært enighet om hvor iskanten faktisk er ; Venstre vil ikke ha oljeboring utenfor i Lofoten, Vesterålen og Senja
 5. Framskrittet er ikke oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Min oppfordring er denne: Ta opp pennen eller tastaturet og argumenter imot! Bruk din stemme! Bli hørt! Vi kan ikke sitte stille og håpe det går bra — vi må ut og bli sett, bli hørt, bli forstått og bli regnet med! Vi er ikke alene, vi er ikke få
 6. - Vil man ha arbeidsplasser og satse på evig fornybare ressurser, Hun er for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja selv om flertallet i Unge Høyre ikke gikk inn for dette. Ap i Bergen sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Lofoten, Vesterålen, Senja og oljeboring

Sak: Stopper oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. FrP satt i syv år i en regjering som ikke åpnet for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, gjennom regjeringserklæring etter. Det er fullt forsvarlig å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet, mener oljestatsråden. Men han vil ikke gjøre det nå Fredag fikk vi høre at Unge Høyre er i ferd med å snu i spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.Dette kan være begynnelsen på slutten på en sak som i årevis har. Foto: Ida Tolgensbakk Oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (forkortet LoVeSe ) er en omstridt politisk sak i Norge Folkelisten mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja var en valgliste i Nordland som stilte til Stortingsvalget 2013.Listen gikk til valg på å stanse oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja og å stanse innføringen av EU-direktiver.

Ja til oljeboring i Lofoten - Tu

striden om oljeboring i nord - Store norske leksiko

 1. Arbeidsplasser, Klima, Miljø, Nei til Oljeboring, Oljeindustrien, Senja og Vesterålen Vår neste gjesteblogger er Ragnhild Gjærum. Ragnhild er født i Tromsø, men vokst opp i Stange kommune i Hedmark
 2. Debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) pågår altså med full styrke i Ap. - Arbeidsplasser kontra miljøhensyn, hva vil veie tyngst om Ap overtar makta
 3. Det er i dag 6500 arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja innen turisme og fiskeri som settes på spill dersom disse områdene skulle åpnes for oljeboring. Til sammenlikning kan oljeindustrien gi mellom 400 og 1000 arbeidsplasser, forutsatt en nesten dobling i oljeprisen og lokal ilandføring av oljen
 4. Lofoten, Vesterålen og Senja. Lofoten og Vesterålen er lette å kjenne igjen på norgeskartet fordi det skjærer ut som en mothake nord for midten av en ellers ganske jevn kurveforma kystlinje. Området ligger nord i Nordland, helt ved grensa til Troms. Senja er landområdet (Norge nest største øy) helt sør i Troms fylke
 5. Rødt: Vil ha varig vern mot oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja, i Barentshavet, på Mørekysten, i Farsundbassenget, Jan Mayen og Arktis. Disse vil ha oljeaktivitet i LoVeSe Høyre: Vil ha konsekvensutredning av alle lovende områder utenfor Nord-Norge med sikte på å starte oljeaktivitet, inkludert Lofoten, Vesterålen og Senja - det som kalles Nordland 6 og Nordland 7 og Troms 2

Utblåsningen i Mexicogulfen viser med all tydlighet at katastrofer kan skje. Å tenke på hva et tilsvarende utslipp utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen eller Senja er skremmende. Her har vi også mer ekstreme forhold en i Mexicogulfen. Det er kaldere, bølgene. 4 - Fiskeriressurser og arbeidsplasser står på spill med oljeboring - Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag. 5 - Slik har vi vunnet kampen om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og slik skal vi vinne igjen - Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet og Wenche Cumming, leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

- Jeg tror Frp er et parti som ser store muligheter i det grønne skiftet, som et parti som er opptatt av industriutvikling og arbeidsplasser, sier hun. Bru vil ikke peke på enkeltsaker der Høyre kan bedre klimapolitikken og sier hun alltid har stemt langs partilinjen i saken om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring Vi i nord tror ikke lenger på løftene om arbeidsplasser fra oljeutvinning. Det at tradisjonelle næringer settes i fare gjør valget enkelt og det bør det også være for LO-kongressen. Det begynner å tetne seg til i debatten om konsekvensutredning og oljeleting i Lofoten og Vesterålen og Senja. Særlig har debatten hardnet til i fagbevegelsen Vi har kunnskapen vi trenger for å si nei til oljeboring i sårbare og produktive havområder som gir tusener av fornybare arbeidsplasser og millioner av fiskemåltider! Derfor håper vi Vestvågøy Arbeiderparti sier nei til konsekvensutredning og ja til et oljefritt, Lofoten, Vesterålen og Senja Den politiske debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja omfatter deler av området Nordland 6 og områdene Nordland 7 og Troms 2. Høyre vil konsekvensutrede alle områdene, men gjennom Granavolden-plattformen er det bestemt at regjeringen ikke vil åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021 Meningene om oljeboring på feltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er svært sterke i miljøbevegelsen og de partiene som holder en høy profil i «grønne saker». SV, Venstre, KrF, Rødt og Miljøpartiet er alle imot. Høyre er klart for. LO og NHO er også for. FrP har vært nølende, men er trolig for

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er å risikere miljø, arbeidsplasser og skattebetalernes penger. Det er en pris vi ikke er villig til å betale! Bli med i kampen for et varig oljefritt.. Uaktuelt med oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Av Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet (01.08.2017) Forslaget om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja vil medføre at olje- og gassindustrien rykker nærmere globalt viktige områder for sjøfugler. Oljeutslipp her vil være en katastrofe Oljenæringen vil bore etter olje ved Trænarevet, i området oljebyråkratene kjenner som «utenfor» Lofoten, Vesterålen og Senja. Men så enkelt er det ikke. I sommerferien fikk det tyske oljeselskapet Wintershall DEA tillatelse til å prøvebore etter olje ved Trænarevet, like utenfor Lofoten Nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja! Postet den 20/01/2011 by kurtlolsen Lo-Ve Petro har i det siste vært veldig aktiv i å framstille meningsmålinger som viser stor oppslutning for Konsekvensutredning etter petroleumsloven som en seier for dem selv og resten av Oljehaukene Petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil føre til naturinngrep i et av verdens mest sårbare havområder som blant annet er et av våre viktigste gyteområder for fisk. Å sette i gang petroleumsvirksomhet her vil true naturmangfoldet og fiskerigrunnlaget i området. Vi mener at det langsiktige hensynet til fiskeressursene skal veie tyngre enn de kortsiktige [

Dette mener partiene om oljeboring - Puts

 1. Høyre og FrP har gjort det klart at de er for oljeboring. Det kan se ut som om spørsmålet om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja vil være avhengig av en fortsatt flertallsregjering med AP, Sp og SV - der SV er sterkt nok til at utbyggingsvennene i AP må gi seg
 2. isteren selv lot seg verve
 3. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det havområdet vi vet mest om langs hele kysten vår. Over ti år med kunnskap har sagt nei til oljeboring, det gjør også denne. Konsekvensutredning etter Petroleumsloven vil ikke bidra med ny kunnskap, og er kun en formalitet for å tillate boring, mot faglige råd
 4. Da sa et overveldende flertall ja til å legge bort kravet om å få konsekvensutredet Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) i sitt partiprogram for 2019. - Vi har gjort et historisk vedtak - et vedtak for fisken og framtida, sier ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Vågan, Lena Amalie Hamnes, til NRK , mens Bodø-ordfører Ida Maria Pinnerød mener at fylkespartiet med vedtaket har.

Ressursene i havet har vært grunnlag for bosetning og arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja i tusener av år, og utgjør fortsatt den viktigste bærebjelken for næringslivet i regionen. Kontinentalsokkelen er på aller sitt smaleste utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja . Dette mener partiene om oljeboring - Put Oljevirksomhet i området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil ikke gi mer enn mellom 400 og 1300 arbeidsplasser i hele Nord-Norge til sammen. I motsetning, kan vi få 5000 nye arbeidsplasser av å satse på marine næringer, biomarin industri og reiselivsnæringen Håkon Flydal mener at vi skal verne Lofoten, Vesterålen og Senja, mens Aleksander Stokkebø vil ha en konsekvensutredning av området. Vern Lofoten, Vesterålen og Senja! Det er en vanlig misforståelse at oljefeltene i LoVeSe ikke er konsekvensutredet tidligere: Feltene ble utredet i1989 og 1994, og begge ganger endte det med et nei grunnet miljørisikoen Frp og Høyre sier at oljeboring vil gi flere arbeidsplasser til folk. Men hvis en oljeulykke skjer, Derfor må vi si nei til konsekvensutredning og oljeboring ikke bare i Lofoten, men også Vesterålen og Senja. Emneord til denne artikkelen. debatt Klima og milj. LO-leder Gerd Kristiansen står derimot fast ved at områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja bør konsekvensutredes for oljeutvinning. Annonsørinnhold Hun viser til handlingsprogrammet som LO-kongressen vedtok i 2013, der det heter at «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak»

Ny regjering verner fortsatt Lofoten, Senja og Vesterålen

 1. Cookie. Gamereactor bruker cookies slik at du kan browse nettsiden vår best mulig. Hvis du fortsetter antar vi at du er fornøyd med vår cookies policy.. O
 2. g, leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
 3. Under havbunnen i Lofoten, Vesterålen og Senja finnes det både olje og gass. Utslippene er enorme, ifølge oljefritt fakta er det hele 476 500 000 tonn co2, eller utslippene fra 183 000 000 biler. Skal verden løse klimaproblemet må mesteparten av oljereservene i verden bli liggende under bakken. Da bør vi la oljen og gassen ligge i våre alle
 4. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja avholdt denne helgen landsmøte i Bodø. Organisasjonen har kommet styrket ut av valgkampen og står nå med et solid flertall av folket i ryggen i kampen for et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.. Odd Arne Sandberg ny leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Ja til oljeboring i lofoten vesterålen og senja

I Nord-Norge er over 70 prosent imot oljeboring i Lofoten

Det er ikke plass til kompromisser i havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Kartleggingen viser at de mulige utvinnbare oljereservene befinner seg i nøyaktig samme havområder hvor vi har en helt unik biologisk produksjon. 70 prosent av all fisk som fanges i norske havområder har sin opprinnelse fra disse områdene Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja - Alle artikler Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe ønsker oljeboring i Lofoten og sier ja under visse betingelser. Senterpartiet har programfestet at partiet i denne fireårsperioden «viser ansvar ved å gå imot åpning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen og prioriterer livet i havet Leserbrev11. mars brenner varder over hele landet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: det er på tide med varig vern for å bevare både natur og bærekraftig fiske i nord. Debatten om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har pågått i årevis Et flertall i LO-kongressen kan si ja til varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja etter at tre store LO-forbund har gått inn for dette. Frp ser rødt, mens miljøorganisasjonene jubler. Osdag vedtok landsmøtet til Handel og Kontor å følge i sporene til Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag og støtte innstillingen om å verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring

Oljefrie områder S

Sigurd Enge. Det er nok ikke lett å være arbeiderpartivelger i Nordland og skeptisk til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Med en oljedryppende partipisk vil flere arbeiderpartipolitikere kneble enhver debatt om temaet, og om noen sør for Mosjøen skulle mene noe om fremtiden til Lofoten, Vesterålen og Senja, er det uhørt Det er det som skaper trygge og stabile arbeidsplasser, ikke oljeutvinning! Oljeboring er sååå 2000 and late, verning er det nye, hippe og kule nå! Ta opp kampen mot miljøverstingene nå, og støtt AUF i arbeidet våres mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja! Det handler om fritiden DIN(og fiskens.) Verne Priy

DEBATT: - Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja for

I Lofoten, Vesterålen og Senja kan rent hav gi flere arbeidsplasser enn et par tiår med oljevirksomhet, sier Hansson som mener norsk industri har potensial til å bli verdensledende på grønne, fornybare arbeidsplasser. - En oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen kan forsinke denne prosessen og gjøre at vi mister et mulig konkurransefortrinn LENE SVENNING OG EVA LER NILSEN. hk-nytt@lomedia.no. Handel og Kontors delegasjon kom til LO-kongressen med et klinkende klart miljøvedtak fra eget landsmøte i lomma: De vil verne havområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja mot all framtidig petroleumsvirksomhet 29. For oljeboring i Lofoten og Vesterålen: I Norge er det mange som er for petroleums utvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Det finnes mange argumenter for dette: 1) Penger: -Norge tjener.

Fugl - Fakta for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Video: Oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja - Wikipedi

«AP snikåpner Lofoten»LO - La olja ligge! - naturvernforbundetStatoil vil omvende oljeskeptikerne – NRK NordlandTomme løfter om Lofoten - BellonaBellonas Marius Holm i nettmøte om olje - BellonaKnallharde krav fra AUFs landsmøte - AUF
 • Vestlandske trailer import no.
 • Regntett sekk.
 • 8 glass tjøme.
 • Jon olsson height.
 • Liebes zeichnungen mit bleistift.
 • Unfall winsen luhe.
 • Nye outlander phev 2018.
 • Scheermesjes gillette.
 • Personlig trener kurs.
 • Vitamin e effekt.
 • Symfoni satser.
 • Sturmwarnung kreis göppingen.
 • Luftkompressor til salgs.
 • Clogs europris.
 • Lekestue byggesett.
 • Berliner philharmoniker proben.
 • The square movie.
 • Dcss lnb canal digital.
 • Mini cooper problemen forum.
 • Champix uten resept.
 • Pannekaker med kulturmelk og havregryn.
 • Hadeland energi cup 2017.
 • Rs 07 cosmic talisman.
 • Tøyposer til frukt.
 • Avtegn hest.
 • St helena flyplass.
 • Die taunus tanzschule motsi mabuse.
 • Ont i örat efter bad.
 • Pink palace preise.
 • Als forskning norge.
 • Als forskning norge.
 • Suleman malik wikipedia.
 • Apache tribe geography.
 • Sprøstekt kantarell.
 • Hva brukes basilikum til.
 • Barberen i sevilla libretto.
 • Ledig stilling budbilsjåfør.
 • Fride tvedt 2016.
 • Autorotasjon samsung s5.
 • Admiral p.
 • Bluetooth receiver.