Home

Barentshav klassen

The Barentshav class of offshore patrol vessels consists of three vessels powered by liquefied natural gas.Ordered for the Norwegian Coast Guard, their main tasks are EEZ patrol, fishery inspection, search and rescue as well as tug readiness along the shore of Norway which is seeing increasing traffic from tanker KV «Barentshav» (W 340) er et norsk kystvaktskip i Barentshav-klassen.Skipet ble døpt av finansminister Kristin Halvorsen i Fosnavåg den 22. august 2009.Leveringen av fartøyet ble kraftig forsinket. Dette skyldtes blant annet lav vannstand i Donau, senere problemer med gassmotorene. Opprinnelig var planen at KV «Barentshav» skulle leveres i desember 2007 KLASSE KV «Barentshav» er klasset i Det Norske Veritas med klassenotasjonen +1A1, Ice C, Tug, E0, Fi-Fi 1, Oil recovery, Clean, Dynpos Aut, Gas Fuelled. MASKINERI Fartøyet har to motorrom; ett for gassmotorene og ett for dieselmaskineri

Barentshav-class offshore patrol vessel - Wikipedi

 1. Nordkapp-klassen bygget fra 1980 og utover, er en nåværende norsk kystvaktklasse med tre skip. Fartøyene opererer i arktiske områder og tilhører alle Ytre kystvakt. Beskrivelse Design. Nordkapp-klassen er bygget med en KV «Barentshav.
 2. Hun er ett av tre skip i Barentshav-klassen. De inngår også i slepeberedskapen. Slepeberedskapen skal ledes fra sjøtrafikksentralen Vardø VTS, og s kipene vil også ha oljevernutstyr om bord. KV «Jarl» og KV «Bison» er opprinnelig bygd for å flytte oljerigger
 3. Barents hav är ett bihav till Norra ishavet [1], beläget mellan den nordligaste delen av det europeiska fastlandet, Kolahalvön, Svalbard med den största ön Spetsbergen och Frans Josefs land samt Novaja Zemlja.Västgränsen mot Norska havet anses vara en linje Spetsbergen-Björnön-Nordkap.Havsområdet har namngivits efter Willem Barents, holländsk upptäckare i Arktis

KV «Barentshav» (W340) - Wikipedi

Den Barentshav-klassen består av tre skip, Barentshav (W340), Bergen (w341) og Sortland (W342). Sammenlignet med eldre modeller har de blitt utstyrt med mer omfattende oljevernutstyr. I tillegg til omfattende brannslukking og tauing, er de bygd for hensiktsmessig respons for forlis KV «Sortland» (W342) (2010) - innleid for 15 år fra Remøy Management A/S, fartøy i Barentshav-klassen; Indre kystvakt. KV «Nornen» (2006) - fartøy i Nornen-klassen, ansvarsområde fra Egersund til svenskegrensa (sone 7) KV «Tor» (2007) - fartøy i Nornen-klassen, ansvarsområde fra Egersund til Stad (sone 2 KV «Harstad» er et norsk kystvaktskip oppkalt etter byen Harstad.Skipet er bygget for kystvakt/beredskapsoppgaver blant annet fiskerikontroll, mulighet for tunge slep og oljevern. I tillegg er denne båten designet for å kunne redde ubåter.Harstad inngår i den statlige slepebåtberedskapen sammen med KV Chieftain og Kystverkets M/S Beta Ytre Kystvakt består av kystvaktfartøyene i Barentshav-klassen og Nordkapp-klassen, i tillegg til fartøyene KV «Svalbard», KV «Harstad», KV «Jarl» og KV «Bison». Totalt ti fartøy. Ytre Kystvakt opererer i hele Kystvaktens ansvarsområde, hovedsakelig i havområdene underlagt norsk jurisdiksjon Sjøforsvaret er en forsvarsgren i Forsvaret, og består av de to våpengrenene Marinen og Kystvakten. Sjøforsvaret ivaretar Norges interesser til sjøs og utgjør den sjømilitære delen av det norske terskelforsvaret. Marinen er Sjøforsvarets kampstyrke, og håndhever norsk suverenitet og ivaretar norske suverene rettigheter til sjøs, i samarbeid med Kystvakten

KV Barentshav (09/2009) Maritimt Magasi

Barentshav-klassen Lengde: 93,2 meter Bredde: 16,6 meter Brutto registertonn: 4000 tonn Fart: Over 20 knop Kapasiteter Tauekraft (bollard pull): 100 tonn Oljeoppsamling: 1000 tonn Sengeplasser: 40 Arbeidsdekk: 440 m2 Ubåtredning. Dette e - KV Barentshav er et bevis på hva et dyktig industrisamfunn kan få til. Fartøyet er miljøvennlig og fremtidsrettet, og jeg er veldig stolt over å få døpe det. Kystvakten har, på vegne av oss alle, en spesiell oppgave i å passe på de enorme verdiene vi har i våre havområder, sa gudmoren, som forsikret at hun vil følge sitt fartøy når det nå starter sin aktive tjeneste Barentshav-klassen: Lengde: 93,2 meter Bredde: 16,6 meter Brutto registertonn: 4000 tonn Fart: Over 20 knop Kapasiteter Tauekraft (bollard pull): 100 tonn Oljeoppsamling: 1000 tonn Sengeplasser: 40 Arbeidsdekk: 440 m2 Ubåtredning. Dette e Tidligere besto den statlige slepebåtberedskapen av fire slepefartøy, to i sør og to i nord. Med det nye samarbeidet mellom Kystverket og Kystvakta er denne beredskapen nå økt til seks fartøy: kystvaktskipet KV «Harstad», tre kystvaktskip i Barentshav-klassen (KV «Bergen», KV «Sortland» og KV «Barentshav»), samt de to nye kystvaktfartøyene KV «Jarl» og KV «Bison» Kystvakten er en del av Sjøforsvaret og dermed også en del av det militære forsvaret av Norge. Kystvakten ble opprettet i 1977 som en fortsettelse og utvidelse av Det sjømilitære fiskerioppsyn. Den viktigste oppgaven er fremdeles overvåking av fiske, som legger beslag på rundt 70 prosent av Kystvaktens ressurser. Kystvakten utfører sine oppgaver i fredstid i henhold til Lov om.

Nordkapp-klassen (1980) - Wikipedi

Her er Kystvaktens første nye skip på nesten ti å

Det tredje og siste kystvaktfartøyet i Barentshav-klassen, KV Sortland, skal døpes på Sortland i august. KV Svalbard ved kystvaktbasen på Sortland. I august blir det fest for nye KV Sortland her. Arkivfoto:Dag Erlandse Tte kystvaktskip i Barentshav-klassen, KV Barentshav, KV Sortland og KV Bergen. De to nye kystvaktfartøyene KV Jarl og KV Bison vil gradvis fases inn. Ber samferdselsministeren gripe inn . Les mer | Politikk. Satser på hydrogen, bredt samarbeid om forskningssøknad Fra 1. februar vil antallet fartøy i statens slepeberedskap gå fra fire til seks. Fartøyene vil være: kystvaktskipet KV Harstad, tre kystvaktskip i Barentshav-klassen. De to nye kystvaktfartøyene KV Jarl og KV Bison vil gradvis fases inn. Alle fartøy vil ha minst 100 tonn slepekraft. (BP) Siste nyt

Barentshav-klassen er bygd på samme, optimale skrog som ringnotbåten Libas, utviklet for å ha gode fartsegenskaper og lett og rasjonell drift. - Vi er godt fornøyde med båten, og vi har fått prøvd den ut i ulike kondisjoner KV «Barentshav», har trekkraft i massevis, men er likevel uegnet for den statlige slepebåtberedskapen. Årsak: Fartøyet har bare én propell. Med den nye Barentshav-klassen går dermed kystvakt og slepebåtberedskap hver sin vei KV «Barentshav» (W 340) er et norsk kystvaktskip i Barentshav-klassen. Ny!!: Liste over den Kongelige Norske Marines skip og KV «Barentshav» (2009) · Se mer » KV «Eigun» KV «Eigun» var mellom 2001 og 2008 et norsk kystvaktfartøy som opererte i ytre kystvakt sør. Ny!!: Liste over den Kongelige Norske Marines skip og KV «Eigun.

Hun påpeker at Kystvakten kjenner godt til LNG og gass med sine tre skip i Barentshav-klassen. De har både rene gassmotorer og dieselmotorer. - Det er underlig at de så kategorisk slår fast at de nye Kystvaktskipene skal ha diesel-elektrisk framdrift. Gasselektrisk er utslippsmessig langt bedre Barentshavklassen-Klasse (2009-2010 von Myklebust Verft in Gursken, Norwegen gebaut): Barentshav (W340), Bergen (W341), Sortland (W342) Reineklassen-Klasse (2010-2011 von Morska Stocznia Remontowa Gryfia in Stettin gebaut): Magnus Lagabøte (P381 - 2010-2013 bei Marineheimwehr, W335), Olav Tryggvason (P380 fakta/KV «Barentshav»* Skipet er det første i den nye Barentshav-klassen og skal brukes i den ytre kystvakten. Senere kommer KV «Bergen» og KV «Sortland».* Alle fartøyene skal eies av Remøy Management.* Skipene blir de første gassdrevne kystvaktfartøyene.* Prisen er 245 millioner kroner pr. fartøy.

Barents hav - Wikipedi

 1. - Nordkapp-klassen - Barentshav-klassen - KV Ålesund og KV Harstad • Indre Kystvakt - Nornen-klassen Sjøheimevernet. Marinen • Fregatt • Kystkorvett • Ubåter • Minefartøy • Marinens Jegervåpen • Logistikkfartøy Papirløs militær navigasjon. Sjøsikkerhetskonferansen 201
 2. Videre er det under bygging tre spesialbygde havgående fartøy, - Barentshav-klassen. De nye fartøyene har generelt bedre slepekapasitet, bedre kapasitet til oppsamling av oljeutslipp og moderne operasjonsrom for å lede større operasjoner, eksempelvis redningsaksjoner
 3. Den stående statlige slepeberedskapen vil bestå av: KV Harstad, de tre fartøyene i Barentshav-klassen og to tilførte KV-fartøy. Dette betyr at slepeberedskapen vil bestå av seks fartøy, istedenfor dagens fire fartøy

Norges kystvakt - Norwegian Coast Guard - qaz

 1. Barentshav Klassen (6 besetninger) Nornen/ Reine kl (10 besetninger) Andre (4 besetninger) KV Svalbard KV Nordkapp KV Senja KV Andenes KV Barentshav KV Bergen KV Sortland KV Ålesund KV Harstad KV Nornen KV Tor KVNjord KV Heimdal KV Farm KV Magnus Lagabøte. Kystvakte
 2. KV «Barentshav» (W340) (2009) - innleigd for 15 år frå Remøy Management A/S, fartøy i Barentshav-klassen KV «Sortland» (W342) (2010) - innleigd for 15 år frå Remøy Management A/S.
 3. -Nordkapp-klassen -Barentshav-klassen -KV Ålesund og KV Harstad • Indre Kystvakt Sjøheimevernet Marinen • Fregatt • Kystkorvett • Ubåter • Minefartøy • Marinens Jegervåpen • Logistikkfartøy Papirløs Navigasjon . Forfatter Brukerkonferanse KystverketProsjektittel 23.04.2014
 4. Dagen før dåpen blir det holdt åpen kystvaktbase på Sortland. Når skipet er i full drift, vil Kystvakten drifte 14 fartøy i indre- og ytre kystvakt. De to andre fartøyene i Barentshav-klassen, KV «Barentshav» og KV «Bergen», er lokalisert henholdsvis til Kystskvadron Sør og Kystskvadron Nord
 5. De nye skipene i Norne og Barentshav klassen, har slepekapasitet og oljesøl beredskap, for denne type oppdrag. I tillegg har hvert skip av denne klassen i Indre Kystvakt, soldater ombord og spesialbåter for bordring av skip i høy sjø, som nekter å lystre ordre om å flytte seg ut i åpent hav, for å unngå miljøkatastrofer
 6. KV «Barentshav» har søkt sørover langs ruten. Sysselmannens helikopter er i søk. Kystverkets fly fra Bodø er i søk. Orion-fly er på vei ut fra Andøya. Sysselmannens fartøy «Polarsyssel» er i transit fra Longyearbyen. 15 sivile fartø Den noe uvanlige hendelsen fant sted ved Olavsvern, like utenfor Tromsø, fredag 14. juni

Liste over norske kystvaktfartøyer - Wikipedi

KV «Harstad» - Wikipedi

De følgende 69 sidene bruker denne filen: 2. klasse kanonbåt; A-2 (undervannsbåt) (1913-1940) A-3 (undervannsbåt) (1913-1940) A-4 (undervannsbåt) (1914-1940 Reineklassen er en modifisert utgave av Nornen klassen og har da de samme spesifikasjonene. De to båtene er SHV Olav Tryggvason og SHV Magnus Lagabøte og er innleid i fra Remøy Management da forsvaret ikke ønsket og eie de selv. Ytre kystvakt. Ytre kystvakt har tre forskjellige båttyper, det er Nordkapp klassen, isbryter og Barentshav klassen

Løsningen krever innleie av to ekstra fartøy som fra 2020 bemannes med kystvaktpersonell. Fartøyene vil inngå som en del av Kystvaktens struktur. Den stående statlige slepeberedskapen vil bestå av: KV Harstad, de tre fartøyene i Barentshav-klassen og to tilførte KV-fartøy KV Bergen er av Barentshav-klassen, og er et av Kystvaktens nyeste skip. Foto: Forsvaret . Vis mer. Les hele saken med abonnement. Allerede abonnent? Logg inn. Start dagen med. Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet. For KV «Ålesund» er 19. oktober truleg siste dag i teneste for Kystvakta Vi har fått et roligere fartøy etter vi fikk installert rulledempningsutstyret, og det kan bli meget nyttig når utstyret blir tilpasset og kalibrert optimalt for Barentshav-klassen, med enkel avlesning for anbefalt tankfyllingsgrad Problema for Kystvaktas indre beredskap held fram. Fire av fem skip i Nornen-klassen vil liggje til kai til midten av februar. KV Barentshav

Kystvakten - Forsvare

 1. Den stående statlige slepeberedskapen vil bestå av: KV Harstad, de tre fartøyene i Barentshav-klassen og to nye KV-fartøy. Kystvakten får operativt ansvar for statlig slepeberedskap
 2. Vi søker maskinsjefer for snarlig tiltredelse på våre ytre kystvaktfartøy i Barentshav-klassen. Vi søker etter en selvstendig stå på-person, med sertifikat som Maskin Offiser kl. M1. Fartøyene er spennende med hybrid fremdriftsløsning, gass/diesel. Nødvendig kurs innen gassdrift blir gitt. Se vår hjemmeside for info om fartøystype
 3. Generelt tegner der sig et billede af fred og samarbejde i Arktis. Enkelte forskere sætter dog spørgsmålstegn ved om der reelt er et samarbejde i Arktis, eller om der i virkeligheden er e

Sjøforsvaret - Store norske leksiko

Kystvakten – Wikipedia

Kystvakt på naturgass - Tu

Slaget om Forsvaret i gang: Her er detaljene i regjeringens langtidsplan. Forsvaret får 165 milliarder mer de neste 20 årene - men må spare inn gigantsummer og kutte baser for ti milliarder kroner Barentshav-klasse kystvakt, Norge. Alle bildene er beskyttet av lov om opphavsrett til åndverk m.v. og kan ikke benyttes uten avtale med fotografen. Klikk på bildene for å se dem større Den stående statlige slepeberedskapen vil dermed bestå av: KV Harstad, de tre fartøyene i Barentshav-klassen og to tilførte KV-fartøy som også vil bli utrustet med oljevernutstyr. Dette betyr at slepeberedskapen vil bestå av seks fartøy, istedenfor dagens fire fartøy

KV Barentshav W 340, 93,2 x 16.6 x 5,4 m., overlevert fra Myklebust Verft, Gursken Det er et kystvaktfartøy i Ytre kystvakt/oljevern i Barentshav-klassen, ( de to andre i samme klassen er KV Bergen og KV Sortland). Det var det første kystvaktskipet med hybrid fremdriftsmaskineri Den stående statlige slepeberedskapen vil bestå av: KV Harstad, de tre fartøyene i Barentshav-klassen og to tilførte KV-fartøy. Dette betyr at slepeberedskapen vil bestå av seks fartøy, istedenfor dagens fire fartøy. Les meir på sidene til Skipsrevye KV «Sortland» (2010) - innleid for 15 år, fartøy i Barentshav-klassen Indre kystvakt. KV «Farm» (2007) - fartøy i Nornen-klassen, overtatt fra verft 9. mars 2007 (erstattet KV «Nysleppen») KV «Heimdal» (2007) - fartøy i Nornen-klassen Kystvaktskvadron Sør Ytre kystvakt. KV «Bergen» (2010) - fartøy i Barentshav-klassen

I Norge tok Sjøforsvaret fra 2006 i bruk den første av i alt fem fregatter i Fridtjof Nansen-klassen.Disse erstattet fregattene i Oslo-klassen, som hadde vært i bruk fra 1966.Hver av disse to klassene har opplevd et alvorlig havari: KNM Oslo grunnstøtte 24. januar 1994 og sank dagen etter under slep, mens KNM Helge Ingstad forliste 8. november 2018 etter en kollisjon med et tankskip i Geschichte. Die Nornen-Klasse besteht aus fünf Booten des ST-610 Designs von der norwegischen Werft Skipsteknisk AS; gebaut wurden sie jedoch in Polen. Am 24. November 2004 konnte der Vertrag für die fünf Boote unterschrieben werden. Nach Ablieferung werden die Boote für 15 Jahre geleast und ersetzen die ältesten Einheiten der norwegischen Küstenwache Nornen-klassen er en klasse kystvaktskip bygget i perioden 2006-2007 for Kystvakten.Skipene er spesialbygd for sine oppgaver i Indre kystvakt. Fartøyene opererer i samsvar med kystvaktloven og assisterer samarbeidsetater som Politi- og lensmannsetaten og Tolletaten.Andre oppgaver er å assistere Hovedredningssentralen som innsatsleder under søk- og redningsoperasjoner, og oljeoppsamling Hver posisjon viser deg bl.a. nærmeste adresse og omregnede koordinater som du kan bruke. Information. The current position of KV SVALBARD is at North East Atlantic Ocea De to fartøyene supplerer KV «Harstad», og de tre fartøyene i Barentshavklassen: KV «Barentshav», KV «Bergen» og KV «Sortland» som siden 2009-2010 er leid inn fra Remøy Management på 15-årskontrakt. Om et par år skal det første av tre nye kystvaktskip, som skal erstatte trioen av 40-åringer i Nordkapp-klassen, sjøsettes

Kystvaktens nye gasskip i Barentshav-klassen. Foto: Animasjon: Kystvakten. Publisert: 21. november 2007, kl. 12:37 Sist oppdatert: 21. november 2007, kl. 12:53. Artikkelen er over 12 år gammel LNG fra Hammerfest er valgt som drivstoff til to av Kystvaktens nye fartøyer. DEL (Finnmark. Det Kongelige norske Sjøforsvaret. Login or Sign Up Logging in.. KV Barentshav er i Leith, Skottland for å gjør seg klar til ubåt-redningsøvelse - som skal foregå i Norge. Ca. 68 tonn med vekter må til for å teste at utstyret holder mål. Første bildet er av.. - Seks korvetter, Skjold-klasse, avvikles på sikt - Seks ubåter, Ula-klasse, reduseres til fire og erstattes av fire nye ubåter - Fire mineryddefartøyer, erstattes av autonome mineryddesystemer - Minedykkerkommando - Tre logistikk- og støttefartøyer - Fire Ytre kystvakt m/NH90 - Fire Ytre kystvakt, Harstad-/Barentshav-klass

KV Barentshav døpt og overtatt - Skipsrevyen

Kystvakt med kombiløsning - Tu

Norske krigsskip: Liste over den Kongelige Norske Marines skip, Skjold-klassen, Motortorpedobåter i Norge, KNM «Horten», F|S «Marjata» [Kilde Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Norske krigsskip: Liste over den Kongelige Norske Marines skip, Skjold-klassen, Motortorpedobåter i Norge, KNM «Horten», F|S «Marjata - 3 Ytre kystvakt m/ NH90, Nordkapp-klasse Grensevakten - Militær kommunikasjons-satellitt - 5 Ytre kystvakt; Ålesund-/ Harstad-/Barentshav-klasse Logistikkbase, land Felles NATO luft- og bakkeovervåkning - 5 Indre kystvakt, Nornen-klasse Logistikkbase, felles Transportkontrollenhet Luftterminalenhet Havne - og jernbaneterminalenhe Skjold-klassen blir viktig i overgangsfasen når ubåter og kampfly skiftes ut, men det vil oppstå delvis overlapp i kapasitet når de nye F-35-kampflyene er operative med Joint Strike Missile. Skjold-klassen avvikles fra anslagsvis 2025. Mineryddingsfartøyene av Alta- og Oksøy-klassen faller for teknisk levetid fra 2020 Kystvakten. Kystvakten - alltid tilstede. St prp nr 51 (1994-95), jfr Innst S nr 220 (1994-95), sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å etablere et stående indre kystoppsyn me

KV BARENTSHAV passerte Risøyhamn på vei mot Bodø i går ettermiddag. Designet av Wärtsilä Ship Design AS, type VS 794 CGV, og levert fra Myklebust Verft AS, 19. august 2009, som bygg nr.: 48. Navnet.. Fra-krig-til-nasjonsbygging-1807-70. Forsvarsmuseet. Dokumentasjo

det første av fartøyene i Barentshav-klassen. være på plass, og vi er da enda et skritt. nærmere en topp moderne struktur. Både for. Barentshav-klasse kystvakt, Norge. Alle bildene er beskyttet av lov om opphavsrett til åndverk m.v. og kan ikke benyttes uten avtale med fotografen. Klikk på bildene for å se dem større.Nye bilder har gul ramme Det fremgår av oppslag i pressen at Kystvakten i Nord-Norge (KV Nord) legger opp til en 20 prosent nedgang i antallet operative seilingsdøgn i år, og det regnes samtidig med et kutt på 1000 flytimer til maritim overvåkning i 2008. Hva er statsrådens vurdering av disse forhold, og anser statsråden at dette vil være i tråd med Regjeringens påståtte satsning i nordområdene

Kystvakten får operativt ansvar for statlig slepeberedskap

Det Kongelige norske Sjøforsvaret. Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter Radarbildet fra KV «Barentshav» viser «Admiral Chabanenko», - Med i flåtegruppen er det også tre store landgangsfartøyer i Ropucha-klassen og to mindre støttefartøyer, sier Lien Grove påstander. Under overskriften «Forsvaret mot avvikling», sier forsvarsekspert Jacob Børresen i Aftenposten 20. oktober, at «kronisk underbemanning i store deler av Fregattvåpenet er en skandale som før eller senere vil treffe Regjeringen midt i fleisen». Påstander og konklusjoner i denne artikkelen er så grove at de ikke kan stå uimotsagt Tilbakemelding fra KV Sortland . Vi har fått et roligere fartøy etter vi fikk installert rulledempningsutstyret, og det kan bli meget nyttig når utstyret blir tilpasset og kalibrert optimalt for Barentshav-klassen, med enkel avlesning for anbefalt tankfyllingsgrad Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

KV Bergen er det andre kystvaktskipet i Barentshav-klassen. Skroget byggjer på designet til ringnotbåten Libas. KV Bergen er bygt ved Myklebust verft i KlevenMaritime-gruppa. Tida sidan overtakinga i februar er brukt til trening og vidare utrusting. Toggle navigation Kystvakten er en integrert del av Forsvaret og er Sjøforsvarets fremste verktøy for å løse maritime oppdrag og oppgaver i fredstid. Kystvaktens oppgaver er regulert av en egen lov som setter et skille mellom Kystvakten og Forsvarets øvrige militære enheter, fartøy og personell

- 6 korvetter, Skjold-klasse - 2 mekaniserte bataljoner-Forsvarets Spesialkommando. 18 Bell 412 transporthelikoptre - 5 fregatter, Fridtjof Nansen-klasse m/NH90 helikoptre - 1 infanteribataljon - Marinejegerkommandoen. 4 P-3 C og 2 P-3 N maritime overvåkingsfly - 3+3 minejakt/-sveip, Oksøy/Alta-klasse - Etterretningsbataljo Kystvakta sparte navnet på heimehavna til den siste båten i flåtefornyelsen. KV Sortland blir utvilsomt en av Kystvaktas aller fremste ressurser. Se bildegaller

 • Lyoness lotteritilsynet 2017.
 • Painting tool for mac.
 • Lundefugl jakt.
 • Directx 10.
 • Hvordan se om en vegg er bærende.
 • Verkaufsoffener sonntag ikea brinkum.
 • Alkoholiker symptomer.
 • Calabrisella pizza.
 • Ny batteriteknologi elbil.
 • Smurfene norske stemmer.
 • Lone rider adventure motorcycle equipment.
 • Busslomme regler.
 • Entstehung hawaii video.
 • Ny pyramide funnet.
 • Frag einen anwalt mietrecht.
 • Spielplan barcelona 2017/18.
 • Inkclub login.
 • Dativ akkusativ verben.
 • Hjelpefrukt.
 • Smart objects photoshop.
 • Lydbok barn 3 år.
 • Nevn noen maskinelementer du kjenner der det er brukt kiler og pinner.
 • Asics gel kayano 24 prisjakt.
 • Arnulf øverland familie.
 • What font in image.
 • Elbiler norge statistikk.
 • Apokalyptik christentum.
 • Lavkarbo hvor mye fett per dag.
 • Brukt iphone 6s til salgs.
 • Tivoli köpenhamn priser 2017.
 • Rückrunde bundesliga tabelle.
 • Barbie rapunzel.
 • Kaffemaskin tilkoblet vann.
 • Auto baral lahr schwarzwald.
 • Wozzeck düsseldorf.
 • Dosenbier band landau.
 • Empire disco.
 • Pub makarska.
 • Youtube oboe.
 • Geld terugvorderen particulier.
 • Nikki undateable.