Home

Norges første datamaskin nusse

NUSSE - Store norske leksiko

 1. NUSSE var den første digitale datamaskinen i Norge. Maskinen ble bygget av en gruppe ledet av Tomas Hysing etter initiativ fra NTNFs Utvalg for matematikkmaskiner, og var i drift mellom 1954 og 1961. NUSSE hadde stor betydning ved Universitetet i Oslo fordi det var første gang norske forskere fikk mulighet til å få prøve ut datateknologi
 2. NUSSE (Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk, utviklet mellom 1950 og 1954 i Oslo) var en av de første norskbygde datamaskiner.. Initiativet til byggingen ble fremmet av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds Utvalg for matematikkmaskiner i 1950. Maskinen ble sammensatt ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk ved Universitetet i Oslo, under ledelse av Thomas Hysing.
 3. De første datamaskinene med lagrede programmer etter von Neumanns prinsipp, fullført i Storbritannia (Manchester Mark I) og USA (BINAC). 1950: Lanseringen av den første kommersielle datamaskinen, UNIVAC, i USA. 1950-54: Sentralinstituttet for industriell forskning bygger NUSSE, Norges første datamaskin. 195
 4. På TV2-nyhetene i dag var det med en liten reportasje om NUSSE, Norges første datamaskin. De intervjuet også han som bygde den (Husker ikke hva han het.) Noen som så denne reportasjen
 5. Han var regnet som far til Norges første elektroniske datamaskin, Nusse. Av: Einar Karlsen - 09-04-2010 08:37 Thomas Hysing ledet i sin tid utviklingen av en av de første elektroniske regnemaskinene i Europa, den såkalte Nusse, ved Sentralinstitutt for industriell forskning (SI, i dag Sintef Oslo) på femtitallet
 6. EDVAC og UNIVAC, de første komersielle datamaskiner : Nusse - Norsk Universiell Siffermaskin. Norges første datamaskin; Thomas Hysing ledet utviklingen; Var i praktisk bruk fra 1953 -1963; Bygd opp av elektronrør; En universiell siffermaskin; Planlagt av Sentralinstituttet for industriell forskning (SI)
 7. NUSSE: Norges første datamaskin EMMAS KAVALERER: Professor Godske, stående, var drivkraften for å få Emma til Norge., mens professor Kåre Fløisand, som den gang var en 30-årig forskningsassistent

Datamaskiner på 1950- og 60 tallet var dyre, og Norge slet fortsatt med å komme ut av etterkrigstidens trange kår. Prioriteringer var nødvendig, og det var Universitetet i Oslo som ble tildelt den første digitale datamaskin i Norge i 1954. Den ble kalt NUSSE - Norsk universell siffermaskin selvstyrt elektronisk En datamaskin er en samling av mekaniske og elektroniske komponenter som ved hjelp av dataprogrammer kan utføre arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Fra begynnelsen var datamaskinen i hovedsak et hjelpemiddel for å utføre aritmetiske og matematiske beregninger, men i dag er den en del av vår livsstil og finnes i de fleste miljøer, for eksempel som PC-er, i mobiltelefoner, biler og.

Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk

Det er Nusse som har blitt tildelt æren av å være Norges første datamaskin. Det er tvilsomt. Nusse var i stor grad en kopi av en annen engelsk maskin (APEXC), og gjorde heller ikke nytte for seg. Av større verdi var Lydia, selv om den ble bygget flere år senere. Men heller ikke Lydia var en datamaskin i egentlig forstand Norges første datamaskin hette Nusse. Den ble laget i 1953 i sammenheng med etterkrigstiden. Bondesjakk var det første programmet som ble laget. De første amerikanske datamaskinene var hele store bygginger. Telenette var teknologien de brukte for å kommunisere i starten. Bedriften som først tok datateknologien i bruk var bankene Sentralen har løst vanskelige regneoppgaver siden 1952, og hadde Norges første elektroniske datamaskin. Den heter Nusse, og finnes i dag på Teknisk Museum. I dag er datamaskiner allemannseie, og det er 75 forskere som er sentralens viktigste ressurs

datamaskin - historikk - Store norske leksiko

 1. Norges første datamaskin - NUSSE . I 1955 fikk vi Norges første datamaskin. Den fikk navnet NUSSE. Jeg tar for meg litt om de to personene som står sentralt i utviklingen av denne maskinen og videre litt om selve NUSSE. Svein Rosseland . Svein Rosseland (1894-1985) Rosseland var begavet på mange områder
 2. 10.apr.2017 - Analogmaskinen DIANA var en av Norges to første datamaskiner. DIANA dannet kjernen i reguleringsteknisk laboratorium - senere Institutt for teknisk kybernetikk - ved NTNU og SINTEF. Teknisk forskning utført på DIANA har hatt stor betydning for norsk næringsliv. Maskinen ble påbegynt i september 1952, og kjørte sine første oppgaver to år senere, omtrent samtidig med at.
 3. Datamaskinen Nusse ble også satt opp her hvor arbeidsmiljø med dagslys var ukjent. Forskning i kjernefysikk ble ledet av professor Roald Tangen og sivilingeniør Jacob Sandstad ledet et elektronisk laboratorium som bygget elektronikk for kjernefysikerne. Norges første display
 4. NUSSE, den første datamaskin bygget i Norge, står ferdig ved SI i Oslo i 1954. Kort organisatorisk historie 1949: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd vedtar å opprette Sentralinstitutt for Industriell Forskning (SI) i Oslo

NUSSE - Norges første datamaskin - Hovedkort - Diskusjon

Norsk datapioner borte - Elektronikknet

Norges første datamaskin NUSSE var bygget ved Universitetet i Oslo. Subpages (4): Los Alamos MANIAC Stafford Beer The Tale of the Big Computer Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Site Fikk hederspris for Nusse. Hedersprisen gikk i år til Thomas Hysing, som blant annet bygget Norges første elektroniske datamaskin. Maskinen,. Thomas Hysing (86) er tildelt IT-Norges høyeste utmerkelse, Rosingakademiets Hederspris. Det er 50 år siden Hysing bygde Norges første programmerbare datamaskin Nusse, som nå er en del av Teknisk museum samling. Denne prestasjonen er bare en av mange i Hysing NUSSE Norges første datamaskin Hullkort Fyrstikkspill 1950: Hurra hvis maskinen seiret og Bravo hvis mennesket vant Beregnet blant annet stabiliteten til skip fra tre uker til 1 time Systemet AUTOKON (AUTOmatisk KONstruksjon) var i bruk ved ca. 80% av alle skipsverft verden ove

I 1953 ble den første norskproduserte datamaskinen - Nusse - satt i gang. I 1961 kom den første industrielle roboten, som overtok mange av menneskenes kjedelige og risikofylte oppgaver Verdens første datamaskin Electronic Numerical Integrator and Computer Utviklet under andre verdenskrig, USA Formål: lage ballistiske tabeller for skyting med artilleri 17 500 radiorør - 167 kvm Ingen lagring av program Apr 14, 1950. Nusse. Verdens første praktisk brukbare elektroniske digitale datamaskin med lagret program, EDSAC, utførte sitt første program ved University of Cambridge 6. mai 1949. Samme år tilbragte Thomas Hysing et halvt år som gjesteforsker i dette miljøet. Fire år senere utførte Norges første datamaskin, Nusse, sine første regneoperasjoner. 200 >> forbindelse at landet kun ville trenge en datamaskin. >> >> Noen som har mer detaljer rundt dette? > >Hva er du mest interessert i - forholdene rundt opprettelsen av NR og >byggingen av Nusse, eller uttalelsen om at landet kun trengte en >datamaskin? Begge deler. Det første er jo interessant historie, det siste en illustrerende digresjon

Norges første datamaskin hette Nusse. Den ble laget i 1953 i sammenheng med etterkrigstiden. Bondesjakk var det første programmet som ble laget. De [] Nrk Radioprogram spørsmål. Forventningene jeg har til dette faget er at jeg skal lære meg å lage websider og slikt Det var en forutsetning for at de skulle kunne utveksle informasjon med hverandre.Første land utenfor: Norge ble det første land om ble koblet til det tidlige internettet utenfor USA i 1979, mens England fulgte etter via den norskdrevne satellittforbindelsen. Oversikten viser universitet som var tilkoblet arpanet i 1973. Kilde: Unikr Skjermdum

Sentralinstitutt for industriell forskning (SI) ble etablert 1949 i Oslo og var et norsk senter for tverrfaglig industriell forskning, etablert av NTNF.Instituttet flyttet inn i nybygg på Gaustad i 1956, og skiftet etterhvert navn til Senter for industriforskning (SI).. Opprettelsen av SI i tilknytning til Universitetet på Blindern i ble sett på med skepsis ved Norges tekniske høgskole i. Til tross for en liten serie med anekdoter med plass til verdens første programmerer (Ada Lovelace) og norges første datamaskin , er det Rogers sjongleringsballer som stjeler showet. Det er ikke bare det at sjongleringsballene er intelligente, men Roger er også god til å sjonglere Norges mekaniske super-datamaskin. Før Alan Turings banebrytende ideer om en universell datamaskin, fantes de analoge, mekaniske regnemaskinene. En av verdens største mekaniske regnemaskiner ble bygget i Oslo på 1930-tallet. Nå skal den kanskje bygges opp på nytt Dette er pant anno 1972 Den første panteautomaten kom i 1972. Noen her husker vel den? DEN FØRSTE PANTEMASKINEN: Denne prototypen er den første automatiske pantemaskinen som kom, i 1972. Den baserte seg på fotoceller, og hver gang det kom en ny flaske på markedet, måtte en servicemann fysisk ut og flytte på fotocellene

Norges første datamaskin NUSSE var bygget ved Universitetet i Oslo. Subpages (5): Los Alamos MANIAC Norsk Data Stafford Beer The Tale of the Big Computer Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Site I 2008 hadde rundt halvparten av oss mobiltelefon. I dag eier rundt 80 prosent av Norges befolkning smarttelefon, sier Blakkisrud. Den aller første mobiltelefonen hans er fortsatt i god stand - og i de beste hender. - Den er en del av Telenors historiske samlinger I Norge så var det Thomas Hysing som i 1951 klarte å få penger nok til å bygge Norges aller første datamaskin, den stod ferdig i 1954 og fikk navnet Nusse. Posted by: admin // PC // July 2, 2013 Post navigatio Den første datamaskinen som ble laget, ble laget i England i 1943 av Alan Turing.Datamaskinen het Colossus og ble brukt for å knekke en tysk kode under andre verdenskrig. Den første datamaskinen som kom til Norge kom i 1954 og het Nusse og var en stor datamaskin. Etter dette har datamaskinene blitt mindre, raskere og har mer kapasitet Norges eldste elbil Norges eldste elbil ga rekkeviddeangst allerede i 1902. Den tidligere sykkelfabrikken Waverley introduserte sin første elektriske bil i 1898. - Jeg har satt inn litium-batterier, av samme type som du finner i en Tesla. Jeg må bruke datamaskin med et tsjekkisk dataprogram for å lade

IT historik

Jens Glad Balchen (født 20. april 1926 i Kristiansand, død i Trondheim 12. april 2009) var professor i teknisk kybernetikk ved NTH, senere NTNU, fra 1962 til han ble professor emeritus i 1996. Det var Balchen som bygget opp faget reguleringsteknikk ved NTH fra midten av 1950-tallet, først som stipendiat og dosent, fra 1962 som professor.Han skapte også et omfattende miljø for. Norges forslag vant da Europa skulle bestemme seg for en felles radiostandard til det nye GSM-nettet. Arbeidet startet i 1982. Oppjekkingen av Ekofisk. I 1987 ble flere av plattformene på Ekofisk-feltet jekket opp rundt seks meter etter innsynking av havbunnen under. Datamaskinen Nusse Den norske dataforening, Oslo, Norway. 4,8 k liker dette. Ditt kompetansenettverk i et digitalt Norge Den første avisen kom ut, kalt Tsing Pao (Keiserens avis) i Kina. Avisen ble trykket på en treplate. Verdens første avis lagde store muligheter for maktene å kommunisere med folket

50 år med kommersiell databehandling - Tu

Fra ingen datamaskin til datamaskin - Forskning

TIDLIG SUPERMASKIN: Den første norske datamaskinen ble til ved SINTEF i årene 1950-54. Nusse - Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk - ga regnekraft til forskere fra flere institusjoner. Deriblant Nobelpris-vinnerne Ragnar Frisch (økonomi) og Odd Hassel (kjemi) NR hadde Norges første elektroniske datamasin NUSSE som i dag står på Teknisk museum. NR er kjent for å ha utviklet det første objektorienterte programmeringsspråket Simula i 60-årene. I 2001 mottok Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard både IEEE John von Neumann Medaljen og Turingprisen for å ha oppfunnet Simula Norges første datamaskin sto ferdig i 1954 og fikk navnet NUSSE (Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk). Den står utstilt på Teknisk Museum i Oslo . Når Charles Babbage gjerne kalles datamaskinens bestefar er det vel kanskje riktig å si at Mauchy og Eckert er datamasinens to fedre Nusse - første datamaskina Forfatter: Scandion Publiseringsdato: 31.01.2004. I 1950 blei den første norskbygde datamaskina planlagt av Sentralinstituttet for industriell forskning (SI). NUSSE - er i dag bevart i Norsk Teknisk Museum i Oslo

Bygde den første datamaskinen. En modell av den første digitale datamaskinen, som stod ferdig i 1942, fire år før den mer kjente ENIAC. Foto: Wikimedia Commons. Nå kommer Norges mest solgte i ny og tøff utgave. Populært. Amalie Iuel og Aksel Lund Svindal er kjærester Datamaskinen IBM 650, som ble Norges første datamaskin, hadde da blitt fløyet fra Paris for å dekke behovet for databehandling og regnekraft i landet i uoverskuelig fremtid. Det holdt i ti år

I 1984 kom den første dataterminalen på Stortinget, skriver Mikrodata PC, nærmere bestemt på kontoret til Høyre-politiker Marit Løvvig. En dag på nettet med Internet Explorer 8. Hvordan går det når man bruker Altinn, Komplett, Dagbladet, Reddit, Facebook og kode24 i fortida? fredag 12. april 201 50 år siden de første norske eksperimentene i rommet Norge var i 1968 tidlig ute med datamaskin og andre tekniske nyvinninger Pascal lagde vel en regnemaskin på 160- tallet. Grekerene skryter av å være de første med en datamaskin og sier at de hadde datamaskiner alerede under antikken, men ossen datamaskiner dette dreier seg om har jeg null peil på. Det skulle ikke forundre meg om det bare var en regnestav Studenter ved NIH har tilgang til Office 365, med blant annet e-post, 1 TB lagring i OneDrive, online-versjoner av Office-applikasjoner og mulighet til å installere Office på egen maskin Norges Mobilcasino. Moromedthor.com å gi deg et fullstendig gratis alternativ der du både kan underholdes og prøve de beste spillene for første gang. Det spiller ingen rolle hva slags datamaskin, nettbrett eller telefon du vil spille på

Emma EDB er Norges første IT-selskap og har sine røtter helt tilbake til 1958. Navnet kommer fra Norges første kommersielle datamaskin; Emma, som i dag står plassert på teknisk museum i Oslo Tande-P skriver om sin første datamaskin i Hjemmedata. : Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer #4: Tande-P prøver data. kode24 har allerede vist hvordan det gikk da Tande-P viste internett til Norge i 1994. I Hjemmedata, altså i 1983, forteller han om da han kjøpte sin aller datamaskin - i artikkelen «Æ e i EDB æ å» Boligforskerens datamaskin spår sterkeste prisvekst siden 2017: Mamre, som for tiden jobber med en doktorgrad om boligmarkedet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Den første prognosen la hun frem i januar i år Når kom den første pc til Trondheim? (22.11.02, 00:44) Trondheim fikk Norges første pc-butikk på gateplan først på åttitallet. Men den første pc kom nok til byen flere år før det, og kanskje kom den til Gløshaugen? Vi tilbyr et gavekort på 500 kroner til den som kan dokumentere tidligste anskaffelse av en personlig datamaskin I 1857 åpnet Norges første turnhall i Christian IVs gate og det var her turnerne fra Christiania Turnforening trente. Den 9. desember 1897 ble det besluttet at man skulle bygge en turnhall i St. Olavsgate, og foreningen fikk en ny samlingsplass

Finans Norges nettsteder benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsidene, både for at du skal oppleve at nettstedet er enkelt å bruke og til statistiske formål. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som installeres på din datamaskin når du laster inn nettsiden Så jeg kom på ideen om å lage det. Vi kjøpte datamaskin, og så satt vi og tastet inn selv, sier Warren. Tre år med daglige børskurser ble til Norges første chartbok med kursgrafikk over norske aksjer. Den kom ut hver 14. dag, og kostet 9.600 kroner i året i 1981

Datamaskin - Wikipedi

Datamaskinen kombinerer et lett og stilrent design med høy prestasjonsevne og lang batteritid samt fordelene som kommer med Googles økosystem. Med Chromebook 4 fortsetter Samsung satsningen på laptops i Norden etter lanseringen av de tre produktene i Galaxy Book S-serien som allerede er annonsert I 2019 fikk Atlanterhavsparken tildelt status som Norges første marine vitensenter av den norske regjeringen. Første byggetrinn var gjennomført vinteren 2020 mot det som skal stå klart høsten 2021. Det vil skje store endringer på Atlanterhavsparken. Noe vil forsvinne og noe vil komme til - på; samme måte som vi har utviklet oss frem til i dag NGI får sin første datamaskin - PR1ME 400. 1983. Institutt for fjellsprengningsteknikk innlemmes i NGI. 1985. NGI (og andre forskningsinstitutter som lå under NTNF) ble fristilt og omgjort til selvstendig stiftelse. NGIs registrerte navn er fra nå Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt. 198 Nå er Norges første forskerlinje i psykologi offisielt åpnet I dag startet fire studenter på den nye forskerlinja i psykologi ved UiT Norges arktiske universitet. Forskere har utviklet en datamaskin som kan lese tankene dine. Nyheter, Pluss - Like mye som emosjonelt ustabile personer misforstår andre, misforstår andre dem Norges første BREEAM sertifisering på industribygg Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller tilsvarende. Informasjonskapslene inneholder data som blir samlet inn for statistikk om bruk av våre- og underliggende nettsider

Pappaen til Nusse er borte Computerworl

Her er første titt på deres nye drivere, wooder, hybrider og jern. Mens fjorårets datamaskin-teknologi konsentrerte seg om slagflaten, er en langt større del av køllehodet i årets drivere designet av datamaskinen. Norges Golfforbunds sponsorer. Webløsning:. Norges første Atlanterhavsparken er et fantastisk utstillingsvindu for livet langs Norskekysten og Atlanterhavet. I 22 år har det vært et av Nord Europas største og mest unike akvarier Nå etableres Norges første studieløp i bærekraftsøkonomi. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 20 studieplasser til å starte opp nye studietilbud i bærekraftsøkonomi. Høgskolen i Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger søkte høsten 2018 om plasser til et slikt fremtidsrettet, unikt og relevant tilbud i Kongsvinger Raspberry Jam blir holdt i både Sverige og Danmark, men dette er første gang det holdes i Norge. - Jeg har ikke hørt om at noen har arrangert Raspberry Jam i Norge, sier Gamnes. Det er veldig kult at den først er her i Kirkenes Norges flåte består i dag av 57 F-16 kampfly, og de ble første gang tatt i bruk her i landet i 1980. Foto: Sigurd Steinum / NRK - Siden den gang har Norge hatt mellom 50 og 60 ulike typer.

btk - Nusse

 1. OSLO FAMILY OFFICE ER NORGES FØRSTE «MULTI FAMILY OFFICE» Vi bistår ledende og engasjerte norske eiere som gjennom generasjoner har skapt arbeidsplasser og betydelige verdier for både samfunn og eiere. Partnerne i Oslo Family Office har solid bakgrunn fra familieeierskap, og er rådgiver for eierfamilier i å profesjonalisere sitt eierskap
 2. Norges første biologiske stasjon ble opprettet her i 1892, og her lå også landets første akvarium som var åpent for publikum. Senteret huser også Universitetet i Bergens kraftigste datamaskin, som i november 2010 ble regnet som den 253. kraftigste i verden med sine 5550 kjerner
 3. Vegard Gamnes håper programmerings-workshopen under Kirkenesdagene trekker flere inn i faget han brenner for. Ved å bruke en liten datamaskin kalt «Raspberry Pi», ønsker han å vekke interessen hos både store og små
 4. Hedrer Norges første operasjef: Kristin Flagstads 125-års jubileum. Foto: Privat: Anne Spetz. Startskuddet på Kimen er bare en av flere aktiviteter som markerer operaikonet denne uken. Anette Fossmo
 5. Første byggetrinn var gjennomført vinteren 2020 mot det som skal stå klart høsten 2021. Det vil skje store endringer på Atlanterhavsparken. Noe vil forsvinne og noe vil komme til - på samme måte som vi har utviklet oss frem til i dag. Norges første marine vitensenter blir i Ålesund - Norges fiskerihovedsta
 6. Stem på oss som Norges beste golfbane! Posted on 11. august 2020 in Ukategorisert. Share. World Golf Awards har er en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Vi plasserer både første og tredjeparts-cookies
 7. Hva er en datamaskin og hva kan den brukes til Litt om datamaskinens historie og faglig basis Prinsipper for datamaskinens virkemåte Kort om binære tall Data, informasjon og kunnskap Datasystemer og informasjonssystemer Pensumstoff Kjos med flere (Innføring i IT), Kap.

Lars Monrad-Krohn - Norsk biografisk leksiko

Norges første Atlanterhavsparken er et fantastisk utstillingsvindu for livet langs Norskekysten og Atlanterhavet. I 22 år har det vært et av Nord Europas største og mest unike akvarier. I 2019 ble Atlanterhavsparken utnevnt av Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet til Norges første Marine Vitensenter Den første boken Silje skrev heter «Mørkets hemmeligheter» og beveger seg i fantasy-sjangeren. - Den er på 164 sider, men jeg er ikke så fornøyd med den lenger, sier Silje. Flere av bøkene hun har skrevet er kopiert opp og blir lånt ut til medelever på Blakstad skole Åpner Norges første ubemannede døgnbutikk. Ingen avtale mellom NRK og Norsk Filmforbund. LES MER . Kortsvindelen avtar. LES MER . Slik så tørketrommelen ut etter brannen. Kvinne i koma fødte barn. Barn i Portugal røyker for å feire Jesus. Dra bildet hit eller søk på datamaskin WGA: Norges Beste Golfbane! En cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Vanligvis bruker nettsteder en cookie til å forbedre din brukeropplevelse og ved innlogging. Vi plasserer både første og tredjeparts-cookies

Findus sin historie starter helt tilbake i 1892 i Norge og 1903 i Sverige. I dag er vi del av Europas ledende produsenter av fryst mat. Lær om ferden her Han var også den første rektoren som i sin strategi la inn målet om at BI skulle bli Norges første private universitet. Overgangen fra 90-tallet til 2000-tallet BI hadde gjennom mange år hatt stor suksess som Norges mest kjente undervisningsinstitusjon og gjort en imponerende jobb både i Oslo og resten av landet Norges tørreste golfbane!? Posted on 29. september 2017 in Ukategorisert. Share. Oktober er like rundt hjørnet, så ta turen til Kongsvingers Golfklubb for en unik golf opplevelse på Norges tørreste og beste høstbane!. Imma (eller imma.gram på Instagram) har 250.000 følgere og ble skapt av det japanske selskapet ModelingCafe for to år siden. Navnet er hentet fra det japanske ordet ima, som betyr nå. Mange ser ikke ved første øyekast at hun er skapt av en datamaskin, og Imma ble også presentert på forsiden av magasinet CG World for et år siden

Verdens første datamaskin - NRK Kultur og underholdnin

Kongsvingers Golfklubb er for fjerde året på rad nominert til Norges Beste Golfbane i forbindelse med 2017 sesongen via World Golf Awards! er en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Vi plasserer både første og tredjeparts-cookies Stjørdalsbosatte Lars Moa begynte å undersøke færøysk litteratur, en av de første som fanget interesse var Jóanes Nielsen. Han bestemte seg derfor for å oversette diktene til norsk og sendte resultatet av gjendiktningen i posten til Nielsen

Bakgrunn: Verdens første dataspil

Bygger Norges tredje høyeste bygg i rent tre. Vestaksen Eiendom har inngått avtale med Betonmast Buskerud-Vestfold om bygging av Dr. Hansteins gt. 13 i Drammen. Bestemødre tok de første spadestikkene for E16 Kvamskleiva. Det største massivtre-prosjektet i Nord-Norge. Betonmast: bygger leiligheter i vannkanten

Teknisk Museum skal lage IKT-basert IKT-utstilling

 1. Yngvar Lundh - internett-pionér og skaperen av den første
 2. Ærespris til norsk nettpionér Yngvar Lundh - Digi
 3. september 2008 Siljes IT Blogg
 4. Finregner på pan
 5. Data historie i Norge - oyvind
 6. DIANA - datamaskin - Store norske leksikon Datamaskin, Dian
 7. Fra kjernefysikk til IT-utvikling - Museum for
 • Studentsamskipnaden tromsø mat.
 • Hva er skyer laget av.
 • Koi norge.
 • Käthe kollwitz museum köln programm.
 • Personfradrag i 2016.
 • Dab kanaler.
 • Fløtesaus pasta.
 • Barnemark og bading.
 • Oude auto spelletjes.
 • Hvordan pakke håndbagasje.
 • Tapene kryssord.
 • Norges kraftigste luftgevær.
 • Hva er månefaser.
 • Benns cruise.
 • Rauschgold regensburg partypics.
 • Cinestar chemnitz kindergeburtstag.
 • Freising zwischenmiete.
 • Www roblox studio develop.
 • Dybde sofa.
 • Politiet arendal.
 • Bytte hode på kropp.
 • Tarif umzugshelfer.
 • Ideo labs gmbh kontakt.
 • Camilla collett realismen.
 • Vondt under skulderbladet.
 • Sorselestugan attefall.
 • Partnervermittlung st. gallen.
 • Oxe burger haugesund meny.
 • The new deal explained simply.
 • Gjøvik sykehus inngang 5.
 • Bakeri hadeland glassverk.
 • Hawaii krans butikk.
 • Tower of london wikipedia english.
 • Hose auf englisch.
 • Musikk miljo as.
 • Hva er dumpa drikke.
 • Flybuss finnsnes bardufoss.
 • Hawaii krans butikk.
 • Vintersportssted i saanen dalen i sveits.
 • Peanøtter plante.
 • Ansa australia.