Home

Skjønnlitterær tekst kjennetegn

Hva er en Skjønnlitterær tekst? - Skole og leksehjelp

 1. Hei, sitter nå å forbereder meg til norsk prøve i morgen. Men vet ikke hva en skjønnlitterær tekst er.. Noen som kan hjelpe meg
 2. Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak i skjønnlitterære tekster.. Liste over ulike virkemidler. Allusjon - henvisning til en kjent tekst.; Besjeling - At man gir konkrete ting menneskelige egenskaper (konkrete ting er ofte naturen, dyr eller planter) Eks: Klokken går.; Bokstavrim - At to/flere ord som kommer etter eller i nærheten.
 3. - Saksprega tekstar kallar vi ofte for sakprosa. Tekstane byggjer på fakta og skildrar røyndomen på ein eller annan måte. Føremålet med slike tekstar kan for eksempel vere å informere om eit tema, å beskrive ein gjenstand eller å argumentere for eit synspunkt
 4. Det sentrale vil som oftest være å lokalisere virkemidlene og si hvilken virkning de har. Virkningen vil naturligvis variere fra tekst til tekst. Noen av virkemidlene er viktigst i lyrikk, andre i noveller og andre fortellende tekster. Her er noen «runde formuleringer» du kanskje kan ha nytte av: Gjentagelse. Forsterker og understreker.
 5. Kjennetegn ved modernistisk lyrikk og prosa i 1960-årene; Kjennetegn på tradisjonell prosa i 1970-årene; 9 Postmodernisme og realisme - 1980 til i dag. Test deg selv. Quiz; Dra tekst til bilde; Begreps-lotto; Forfatter og verk - dra og slipp; Forfatter-lotto; Finn feil setning; Oversikt. I et nøtteskall; Kjennetegn på postmodernistisk.
 6. Novelle er en skjønnlitterær sjanger og skrivemåten er annerledes enn i sakprosa. Forfattere skriver på ulike måter, derfor vanskelig å gi en nøyaktig oprift på hvordan man skriver en novelle. Det er på grunn av dette at mange finner novellesjangeren vanskelig og krevende. Under følger noen generelle kjennetegn på en novelle

De fleste tekstene vi leser, er saktekster. Vi skal nå se litt nærmere på denne typen tekster, og vi begynner med å gi ordet til verdens første professor i sakprosa, Johan Tønnesson Nevn viktige kjennetegn på a) funksjonell sakprosa og b) litterær sakprosa. Gi også eksempler på sjangrer som hører inn under hver av hovedtypene. Hva er de viktigste forskjellene mellom sakprosa og skjønnlitteratur? Oppgave 2. Et problematisk forhold til virkelighete Skriverammer 31. desember 2015 | Print ut. Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.. Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre Så å si alle tekster har et budskap. Det enkleste å finne frem til er reklamens: Kjøp vårt produkt, så blir du lykkelig! Andre budskap er både tvetydige og mer skjult, og det er opp til leseren å finne det. Nå vil ikke alle lesere oppfatte en og samme tekst likt, og det finnes ingen fasitsvar for hva budskapet i en tekst er

Litterære virkemidler - Wikipedi

 1. Skrive saktekster/artikler Det å skrive saktekster er uten tvil en svært viktig kompetanse dersom du skal lykkes på skolen og i arbeidslivet. Kunnskap om hvordan du kan bygge opp saktekster vil også kunne overføres til muntlige fremføringer og presentasjoner. Under finner du derfor noen oppgaver knyttet til skriving av saktekster. Hvorfor skrive saktekster
 2. Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. Flere definisjoner og betydninger av sakprosa er diskutert nedenfor i avsnittene om bruk og definisjoner. Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er lærebøker, biografier, busstabeller, leksikon, statsbudsjett og nettavisenes.
 3. Den gode tekst er nøkkelen til godt innhold og effektiv kommunikasjon. Men hva er en god tekst? Her drister jeg meg til å forslå seks kjennetegn. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud». Slik åpner Johannesevangeliet. Sterkt, ikke sant? Jeg er blitt utfordret til å holde en tale o
 4. Kjennetegn på måloppnåelse 5. utgave formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterær tekst. Oppbygging: Kan bruke relevante virkemidler. Har ryddig struktur med god avsnittsbruk. Er mottakerbevisst. Språk: Har flyt, god syntaks, variert ordtilfang og god tekstbinding

Litteratur er i sin aller videste betydning hele menneskehetens samlede tekstproduksjon. Som oftest brukes termen imidlertid i noe snevrere betydning, som en betegnelse på skriftlige verk med varig verdi. I utgangspunktet dekker et slikt litteraturbegrep alle fagområder og inkluderer dessuten også personlige skriftformer som dagbøker og brev. Litteraturbegrepet brukes også ofte i enda. Norsk Stil: Hva er en god tekst? Her er de viktigste rådene angående å skrive en helhetlig god tekst. Oppgavetyper og eksamener for Vgs Her er en presentasjon av oppgavetyper og eksamener for Videregående skole. Generelt om norsk stil. Skriving av skjønnlitterær tekst Februar 2012 Dette er et opplegg som strukturerer skrivingen av en tekst for eleven, kan brukes både til skriving av skjønnlitterære og sakpregede tekster. Eleven skal ta skrivingen steg for steg. Til slutt skal teksten settes sammen til en helhet. Heftet Skrivetrappa har vært et godt utgangspunkt her En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/en problemstilling og prøve å overbevise mottagerne dine om holdningen din til emnet. Underveis i oppgaven skal du forholde deg nyansert og se på både argumenter for og imot

Å skrive egen skjønnlitterær tekst (fortelling). 1. undervisningstime: (60 minutter) Mål: Å kunne fortelle om sjangertrekk til fortelling ( skjønnlitterær tekst). Vi samtaler og elevene skriver ned på sin PC det som gruppen, sammen med lærer, kommer fram til. Lærer skriver på tavla. • Hva kan en skjønnlitterær tekst være beskrive språklige og tekstlige kjennetegn ved ulike typer tekst, spesielt i akademiske sjangre; kunne redegjøre for særskilte språk- og sjangerrelaterte utfordringer for andrespråksstudenter ved lesing av skjønnlitterær tekst; anvende sin tekstkompetanse i egen akademiske framstilling, muntlig og skriftli Samtidstekster. er i hovedsak skrevet de siste to tiårene. Lydfilene til hver tekst finner du til høyre på denne siden. Mapper og tekster med stjerne * finnes bare på nettsiden Min tolkning: En tekst med fakta hentet fra real life, ingen skjønnlitterær dikting. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. Elij 0 Elij 0 Medlemmer; 0 102 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 22. januar 2008. Ordbokdefinisjonen: sakprosa (av. Det er fordi at leseren skal forstå enkelt det som står i teksten. Men uansett blir ikke tekstene tolket likt. Det er fordi alderen på leserne kan være forskjellig og hvordan man ser sammenhengen. Språket i en saktekst er ofte mer presist. Det er brukt enkle ord, som alle kan forstå, og teksta går rett på saken

Engelsk: Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. trinn . Vurderingsmatrisen i engelsk beskriver elevens kompetanse på tvers av hovedområdene i faget og gir retning for hvordan elevens kompetanse skal vurderes ut fra om kompetansen vises muntlig eller skriftlig Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa. Av Ingrid Slettevoll, Nynorsksenteret. Vaksne som skal lære norsk som eit nytt språk i eit nynorskområde, kan ha nytte av å lese og snakke om skjønnlitterære tekstar på nynorsk Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa. Forfatter: Ingrid Slettevoll; Utgivelsesår: 2015; Eitt av kapitla i lettlesboka Flukt av Atle Hansen er utgangspunkt for dette undervisningsopplegget der vi legg vekt på å avgrense lærestoffet og finne strukturar i språket

På detektivjakt i teksten. Skal du finne ut mer om en skjønnlitterær tekst, kan du undersøke den omtrent som en privatdetektiv eller en politietterforsker gransker et åsted = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses, noe å gjøre Konflikt = noen som er uenige, motsetninger Noe uventet som skjer o Underveis har man gjerne Å skrive sammendrag av en tekst man har lest er en fin måte å synliggjøre kunnskap på, men forskning viser også at det bidrar til at elevene utvikler seg som skrivere. Elevene bør lære å skrive sammendrag fordi det: er en ferdighet elevene trenger gjennom hele utdanningsløpet; hjelper elevene med å trekke ut essensen av en tekst Å tolke blir definert slik: forklare, utlegge betydningen av, utlegge innholdet av en tekst. I de seinere årene har det blitt mer vanlig at det bare står: Tolk diktet/novella Å tolke skulle da innebære både analyse og tolking, dvs at du skal forklare hva teksten inneholder, hva den betyr etter din vurdering, og peke på de enkelte detaljene i teksten, altså de virkemidlene. analyse av skjØnnlitterÆr tekst / sakprosatekst våga 2014 En analyse vil i større eller mindre grad bygge på elementene under. Les oppgaven nøye og vær sikker at du svarer på det som det spørres om

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Tips til hvordan du kan skrive en god tekst 13. februar 2018 Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på strak arm, eller misliker du alt som har med egenskriving å gjøre? I norskfaget må vi gjennom alt fra artikler til kåseri. Dette skaper. Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne opriften. Disse tipsene er i stor grad hentet fra Gyldendals Kontekst (Tekster 3). Elever som kommer opp til muntlig eksamen kan også bruke denne framgangsmåten. Husk ogs I skjønnlitterær skriving står du fritt til å dikte og bruke fantasien. I sakprosaskriving skal du komme med bevisbare fakta. 6. Hva er en novelle? En forholdsvis kort, skjønnlitterær tekst med en klar spenningskurve, få personer, og gjerne ett eller flere høyde- eller vendepunkt. 7. Hva er forskjellen på en skildring og en beskrivelse

Skjønnlitteratur og sakprosa Sjangerbokse

Først og fremst når du skal skrive en nyhetsartikkel så er det et par regler og punkt du skal følge. Det første er det som vi kaller den omvendte pyramide, så har vi overskrift, ingress, brødtekst og bildevalg og de syv hjelperne. Det som er viktig å tenke på med den omvendte pyramide er a En god tekst krever grundig arbeid. Å skrive en god kreativ tekst krever altså et godt forarbeid der idéfasen er avgjørende. Som i alle tekster du skriver, er god struktur og en tydelig rød tråd viktig. Før du leverer fra deg teksten, er det derfor viktig at du sjekker at teksten flyter godt. Det gjør den når det er lett å følge Sjangrer - Fortelling Fortelling Hva er en god fortelling? - Handling? - Mål? - Belønning? - Risiko? - Hindring? - Verktøy? Hva er forskjellen på en saktekst og en skjønnlitterær tekst? - Begynnelse, hoveddel og avslutning Hva er forskjellen på en saktekst og en skjønnlitterær

Informativ tekst om norrøn litteratur. Karakter: 5/6 (3. klasse, videregående) En annen viktig del av den norrøne litteraturen er islendingesagaene.Disse er ganske unike, da de forteller om hverdagen til folk flest på Island omkring 1000-årsskifte Her kan du finne oversikt over sjangerkjennetegn + vurderingsskjemaer for 6. og 7. trinn. Først kommer imidlertid informasjon, tips og råd: Endelig, etter at jeg har jobbet 13 år som kontaktlærer og alltid har hatt norsk i egen klasse, så føler jeg at jeg har funnet formen på skriving i ulike sjangre på 6. og 7. trinn Kjennetegn og Sjangertrekk i en Novelle. 4.Komposisjon og oppbygging av novellen. In medias res | Novellens åpning. Handlingsforløp og utvikling. Frampek og tilbakeblikk. 5.Fortellermåte og Fortellerteknikk. Forteller med autoral synsvinkel. Forteller med objektiv synsvinkel. Allvitende forteller

virkemidler i skjønnlitterære tekster Kjetils

Kjennetegn på måloppnåelse - norsk Vg3 SF - Vg3 påbygging; Kjennetegn på måloppnåelse - norsk Vg3 SF - Vg3 påbygging. og sammenligninger av tekster og underbygger sin egen forståelse med enkle refleksjoner over forholdet mellom tekst og kontekst kjennetegn (Tyrannosaurus Rex) bedre enn korte visuelt like ord (har - han -hun. Kommentar: 3. Tidlig fonologisk lesing Ja Delvis Nei Ikke målt 3.1 Har tilegnet seg det skjønnlitterær tekst, men kan ikke bruke begrep som beskriver fagtekser som avisinnlegg, intervju og Eventyr finnes i alle kulturer. Og selv om mange kjennetegn er like, så er det også en del kjennetegn som er typiske for den kulturen eventyret har sin opprinnelse i. Nedenfor finner du noen kjennetegn som går igjen i de aller fleste eventyr. Typiske kjennetegn. Ikke tidfestet - starter for eksempel med Det var en gan Eksempeltekst reflekterende tekst. Tekstanalyse. Vis i tekste

Skjønnlitterære tekster - Portfoli

30 - 40 sider skjønnlitterær tekst som skal være et sammenhengende utdrag fra et skjønnlitterært arbeid under utvikling (f.eks. novelle-, roman-, lyrikk- eller kortprosamanus). Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende: Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med de Skjønnlitterær tekst med liv som tema. Sidemålsoppgave. Bokmål Novelle. Det virket så lett... Stil om rus og kriminalitet. Skrevet i 8 Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan.

Hvordan analysere og tolke skjønnlitterære tekster og

Hva skjer med en tekst når forfattere blander det selvbiografiske med fiksjon? Bøker: Kenneth Moe: Rastløs (2015) Eline Lund Fjæren: Klokken og sengen (2015) Leonard Ibsen: Jar (2015) Ari Behn: Entusiasme og raseri (roman 2006) J. M. Coetzee: Barndom- Ungdom - Sommer (trilogi, Sør. Afr.) Thomas Espedal: Imot naturen (2011 Boka er delt inn i årstidene høst, vinter og vår. Hver årstid har ulike temaer, og hvert tema har en skjønnlitterær tekst, en naturfaglig tekst og en matematisk tekst. Disse tre teksttypene KAN og MÅ leses på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategier, slik at elevene lærer - å lese for å oppleve - å lese for å lær Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa; Praksisforteljing del 2: Ordkjeder og ordpar; Praksisforteljing del 2: Ordkjeder og ordpar. Vi las teksten saman. Vi hadde lese kapittelet før, men det var likevel nyttig å lese det ein gong til. No las vi med vekt på ord som heng saman Tekst Idébanken / Berit Bakken 12 kjennetegn på en helsefremmende arbeidsplass. Forankring Ledelsen viser tydelig at arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass prioriteres høyt. Aller helst er hensynet til de ansattes helse forankret i virksomhetens strategi skjønnlitterær tekst. I den forbindelse har jeg gjennomført et undervisningsopplegg der aktiviteten meddiktning har vært særlig vektlagt. Meddiktning er en aktivitet som ofte anvendes i litteraturundervisning der elevene vanligvis får i oppgave å dikte videre på en lest tekst, for eksempel hva skjer etter slutten

Hvordan skrive en novelle - Studieweb

Kommunikasjon og kultur - Saktekster - NDL

Norsk hovedmål - skjønnlitterær tekst Velg én av oppgavene. Oppgave 1 Velg en tidsepoke, en verden eller en kultur, og skriv en fortelling som handler om det å leve der. Lag tittel selv. Skriv ein sakprega tekst. Oppgave 2 Skriv en skjønnlitterær tekst der du får fram at en hobby eller en fritidsaktivitet kan gi gode opplevelser Kjennetegn på tekster: Helhets-inntrykk. Tekstene mine svarer tydelig og presist på oppgavene som blir gitt. Jeg kan på en meget god måte formidle følelser og opplevelser i en skjønnlitterær tekst. Jeg viser tydelig gjennom teksten hvem jeg skriver for (mottakerbevissthet)

Norsk - Sakprosa eller skjønnlitteratur? - NDL

I naturfag har det tradisjonelt vært lagt mye vekt på praktiske aktiviteter, selv om skriving, lesing, muntlig, regning og nå også ikt, alltid har vært viktige innen naturvitenskapene. I denne artikkelen beskriver jeg et eksempel på hvordan elevene kan lære å skrive sammenlignende tekster kom med forslag til en god skjØnnlitterÆr tekst som tÅler Å bli formidlet! Etter dette vil en litteraturgruppe velge ut fem tekster ut fra de forslagene som er kommet inn. Videre vil det holdes en avstemning mellom disse fem tekstene, hvor alle som vil kan være med å stemme frem den ene, som blir den obligatoriske skjønnlitterære teksten i NM i litteraturformidling 2012 - å vurdere en skjønnlitterær tekst - å skrive en anmeldelse av en skjønnlitterær tekst Arbeidsboka til lese. boka, s. 24-25 . Kopiark 52: Bli kjent med en forfatter 7 Setnin. gsanalyse (Språk. boka, s. 132-140) s. 64-66 Lære - hva setningsledd er - å analysere setninger og finne • verbal • subjek Lekens viktigste kjennetegn er koblet til det jeg kaller lekens egenverdi; som følelse av glede, nysgjerrighet, opplevelse av kompetanse, å kunne bestemme selv, å finne sine egne kreative og personlige uttrykk i leken, opplevelse av samhørighet med andre, og at det i leken finnes en slags flow - leken er barnas tilgang på mindfullnes Kjennetegn nr 1: Kan leses på lengre avstand. Det betyr at leseser kan se va som står fra lang avstand og være godt synlig. Kjennetegn nr 2: Orden og oversiktig. Det betyr at plakaten/annonsen er ryddig og ting er der det skal være Kjennetegn nr 3: Store elementer Store elementer kan være stor tekst elle

Skriverammer Skrivesentere

Hva er en dagbok? Hva vet elevene om dagbøker? Dagbøker er er en privat tekst. En dagbok beskriver, nåtiden, fortiden og tanker rundt fremtiden. Dagbøker er ofte en sammensatt tekst, består ofte av tekst og bilde ( se eksemplet over). Det er mulig å skrive hva elevene vil i en dagbok, fra de innerste ønske Derfor vil vi muligens i fremtiden finne hvilke kjennetegn som var mest vanlig i Litteratur 2001-20xx og finne en litteraturhistorisk definisjon på perioden. (Innlegget ble redigert 29.05.14 21:33

Tekstanalyse - Riksmålsforbunde

En pedagogisk tekst kan være skrevet som sakprosa, men den kan også være en skjønnlitterær tekst dersom den står i en pedagogisk-didaktisk sammenheng eller ramme. Det kan videre være tale om tekster man til vanlig ikke tenker inn i en slik sammenheng, som bruksanvisninger, togtabeller, bokanmeldelser, forord i forskjellige bøker Arbeid med innhold, form og formål i skjønnlitterær tekst Delt av: julie bjørnstad - Publisert: 19.01.2015 15:42 - Oppdatert: 01.06.2015 15:44. Beskrivelse: Heftet Treffsikker undervisning er gitt ut av Skrivesenteret. Det er.

Skriving av saktekster - Gyldendals norskblog

Kjennetegn på Rap Musikk. Rap musikk oppsto i 1970-årene , da elektronisk dansemusikk og hip hop ble populær i danseklubber over hele landet. Ifølge EZ Tracks, fremveksten av DJ og emcee korresponderte med begynnelsen av rap musikk Hvordan skrive en skjønnlitterær barnebok. Grunnen til at vi begynner med noen tips om å skrive en skjønnlitterær barnebok er at denne type sjanger er mer populær enn sitt faglige søskenbarn. Derfor bør du huske på følgende når du jobber med en prosabok Når jeg har skrevet novelle på skolen har det alltid vært en skjønnlitterær tekst, slik tror jeg også at det skal være. Noe som er viktig når man skriver tekster er å holde seg innenfor sjangertrekkene, derfor ville jeg prøvd å holde meg til en skjønnlitterær tekst hvis jeg var med i en skrivekonkurranse om novelleskriving Dramatisk diktning ordet drama er gresk og betyr «handling» den dramatiske teksten er skrevet for å bli framført på en scene handlingen blir framsstilt gjennom replikker som skuespillerene sier, og gjennom det de gjør på scenen Hva handler dramaet om? Mennesker i konflikt med seg selv andre mennesker et miljø Hvordan blir handlinge

sakprosa - Store norske leksiko

Hovedmeny. Kaleido 6. Hjemlenke; Tilbake; Noe å tenke på; Tilbake; Skriveramme reflekterende tekst En kort skjønnlitterær tekst Hva er en novelletolkning? En argumenterende tekst, en slags artikkel. Alle påstander må argumenteres for, og «bevises» med noe konkret du finner i teksten Eksempler og sitater 1

Seks kjennetegn ved gode tekster Forskningskommunikasjo

Romaner virker på en annen måte enn sakprosa. Jeg ville bruke en skjønnlitterær tekst til å gå i dialog med en skjønnlitterær tekst, sier hun. Vil ha en løpende debatt Kjennetegn ved språket i bruk beskriver hva som karakteriserer vokabular, uttale, grammatikk, flyt, tekstutforming, ortografi/tegnsetting og kommunikasjon hos en språkbruker på nivå C1. I læreplanen er det lagt vekt på strukturen, begrepsbruken og de utvidede og mer nyanserte deskriptorskalaene som er innarbeidet i Tillegget til Rammeverket Sjangertrekk - Kjennetegn på ulike sjangre benyttet ved skriving til tentamen/eksamen. I en god tekst bruker eleven eventyrtrekk som passer til innholdet, og teksten vil ha en muntlig og noe knapp språktone, slik vi kjenner den fra eventyrene. Dikt Du trenger ikke være en student ved Universitetet i Oslo for å sende inn en tekst. Bidrag skal bestå av: Et dikt eller en tekst på maks 1000 ord av skjønnlitterær kvalitet. En kort beskrivelse av deg selv med navn, fødselsår, og studieområde eller yrke; Valgfritt: et bilde som illustrerer teksten; Teksten sendes til boktorsdag@gmail.com

> kjennetegn på renessansen. Stikkord: kjennetegn på renessansen Renessansen - mennesket i sentrum. Renessanse betyr gjenfødelse og for renessansemennesket er det tankene, filosofien og menneskesynet fra antikkens Hellas og Roma som fødes på ny.. Å skrive en sakprosa tekst om til en skjønnlitterær tekst Savnet 8-åring funnet Lille Thomas hadde gledet seg for å bli med meg på skitur. Det er ikke hver dag en får bli med bestefar på tur. Vi hadde pakket en fin matpakke med vafler og kakao Arbeid med tekst. Et teksteksempel til diskusjon: Utforskende samtale rundt teksten Løp for livet av Roy Jacobsen. Introduksjon (5 min): Les teksten og arbeid med teksten på egen hånd. (Hva legger du merke til?) Det er ikke meningen at dere skal lage noe didaktisk opplegg til teksten, kun arbeide med den som skjønnlitterær tekst mai er det skriving av «sakpreget tekst», torsdag 24. mai står skjønnlitterær tekst for tur. Elevene velger selv hvilken av dagene de besvarer oppgaven på nynorsk og hvilken de skriver på.

 • Hvordan kommer sønnen eller datteren din til å se ut.
 • Feste løsnet flis.
 • Paradise city tab.
 • Britney spears baby one more time lyrics.
 • Interrail telt.
 • Polizeiwache eberswalde.
 • New york lerret.
 • Stat i internasjonal politikk.
 • Morrabrød.
 • Kleive kirke.
 • Kleines haus münster kaufen.
 • Rapture of the deep.
 • Personen finden nur mit namen.
 • Ledig stilling askøy senter.
 • Meme deutsch generator.
 • Villach unterkunft.
 • Harley quinn tattoo.
 • Båtmaling biltema.
 • Pastaskruer kryssord.
 • Schwarzwaldverein hütten.
 • Andesitt dannelse.
 • Tolk lønn 2017.
 • Buchstaben ausdrucken gratis.
 • Superfluous.
 • Hvordan regner man ut prosent på excel.
 • Bluthund mischling.
 • Bandera colombia.
 • Napoleonskrigene sult og nød.
 • Hubble deep field.
 • Uni bielefeld ekvv.
 • Shane macgowan 2017.
 • Ettermontere sokkelskuff.
 • Hemoroider.
 • La zenia.
 • Hallo niedersachsen ehemalige moderatoren.
 • Mass of an atom.
 • Nattmodus mac.
 • Ethiopia wikipedia.
 • Belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis.
 • Jack daniels bourbon or whiskey.
 • Sandnes garn oppskrifter barn.