Home

Oslo kommune byrådsavdelingen

Byråd for oppvekst og kunnskap - Byrådet - Oslo kommune

Byråd for finans - Byrådet - Oslo kommune

TOPPSJEF: Anne Sigrid Hamran er en høyt betrodd medarbeider i Oslo kommune som mobilitetssjef ved byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel. Hun var havnedirektør fra 2002 til januar 2017 Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Oslo kommune, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Profil. Registrer deg i CV-database Legg til i jobbønsker Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har det overordnede ansvaret for Oslo kommunes arbeid på områdene skole og barnehage. For nærmere informasjon om avdelingen og våre fagfelt. I tillegg til tilsynet med Energigjenvinningsetaten har Arbeidstilsynet gjort et overordnet tilsyn med Oslo kommune, ved byrådsavdelingen for finans, hvor vi fokuserer på arbeidstid i hele kommunen. Denne rapporten er på grunn av koronasituasjon satt på vent,.

I tariffområdet Oslo kommune er det Byrådsavdelingen for finans som forhandler med arbeidstakerorganisasjonene. Forhandlingene gjennomføres i praksis av seksjon for personalledelse. På enkelte områder er fullmakt til å forhandle og fatte vedtak delegert slik at forhandlinger føres i den enkelte virksomhet Dette er den største investeringen Oslo kommune har gjennomført noensinne. Vann- og avløpsetaten (VAV) er byggherre for prosjektet på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Byrådsavdelingen søker nå en spesialrådgiver i fast stilling til å følge opp dette prosjektet særskilt og andre, store investeringsprosjekter på avdelingens område Oslo kommune ved byrådsavdelingen med overordnet arbeidsgivermyndighet, foretar fordelingen på de enkelte virksomheter innenfor den avsatte rammen. Fordelingen legges frem for beregningsutvalget og resultatet meddeles organisasjonene

En beregning fra byrådsavdelingen for finans viser at samtlige toppledere i Oslo kommune, i snitt har hatt en lønnsøkning på omlag 40 prosent de ti siste årene. I samme periode har Oslo kommunes øvrige ansatte, omfattet av ordinære tariffoppgjør, hatt en lønnsøkning på 47 prosent, ifølge byrådsavdelingen Om kunden og prosjektet Oslo kommune har som visjon å realisere et digitalt førstevalg for tjenester til innbyggere og næringsliv. For å realisere denne visjonen har kommunen etablert et program for digitalisering av kommunens tjenester. Ett av prosjektene skal bygge felles og gjenbrukbare byggeklosser som kommunens virksomheter skal bruke når de digitaliserer sine tjenester 1.3 Medvirkning i Oslo kommune..16 1.4 Forhandlingssystemet..17 1.4.1 Inngåelse og revisjon av tariffavtaler i Oslo kommune..17 1.4.2 Forhandlinger om forståelsen av tariffavtaler..18 1.4.3 Andre. Oslo kommune innfører ingen karantene for sine ansatte etter antirasistdemonstrasjonen i byen fredag, opplyser byrådsavdelingen for helse til NTB Om Oslo Kommune Byrådsavdelingen . Sentraladministrasjonen i Oslo kommune består av 7 byrådsavdelinger. Avdelingene er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av saker for byrådet og for planlegging, oppfølging og kontroll med kommunens virksomhet

Byråd for byutvikling - Byrådet - Oslo kommune

 1. istrasjon består av åtte byrådsavdelinger. Byrådsavdelingene er ansvarlige for forberedelser og gjennomføring av saker for byrådet, samt planlegging, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter
 2. Oslo kommune har for tariffperioden 1.5.2016 utbetales med de samme begrensninger som er fastsatt for lørdags- og søndagstillegget og med samme adgang for byrådsavdelingen med overordnet arbeidsgivermyndighet til å erstatte det med et årlig beløp
 3. Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester -Avtalen er uttrykk for et ønske om å styrke relasjonene mellom Det medisinske fakultet og Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester. Gjennom samarbeid skal partene finne løsninger på felles anliggender til best
 4. Oslo kommune har opprettet en egen coronatelefon med nummer 21 80 21 82. Anbefaler ikke å stenge skoler. Dette er nye tiltakene for Oslo kommune: Oslo kommune hever i dag beredskapsnivået til nivå tre. Det betyr blant annet at det opprettes sentral kriseledelse i Oslo kommune
 5. Det er hans kommentar til at Oslo kommune onsdag ga SIAN avslag på en klage de hadde inne. SIAN fikk kansellert en leieavtale med Deichman, og mente at biblioteket ikke hadde lov til dette

Toppledelsen i Oslo kommune fikk et varsel om at en leder skal ha trakassert kolleger gjennom flere år. Kommunen gjorde ingenting med varselet. Helt til de fikk et spørsmål fra NRK Den eneste som svikter nå, er kommunen. Oslo kommune opplyser på sine nettsider at deres eiendomsforvaltere kan gi utsettelse på husleien, inntil det er avklart hvilke statlige støtteordninger som innføres. Kommunen praktiserer slik utsettelse også for leie av gategrunn, opplyser byrådsavdelingen for miljø og samferdsel til Børsen Oslo kommune er enig i at det bør være et samarbeid mellom NAV, utdanningsmyndighetene og lokalt arbeidsliv for å gi tilbud om karriereveiledning for voksne. Oslo kommune finner det ikke riktig at man på nasjonalt nivå fastsetter hvilke lokale organisasjonsformer som skal etableres i fylkeskommunene og Oslo kommune Byrådsavdelingen viser til mottatt høringsbrev datert 14.08.2018 vedrørende ovennevnte med frist for uttalelse satt til 08.10.2018. Oslo kommune har behov for mer tid til behandling av uttalelse og ber på denne bakgrunn om forlengelse av fristen med to uker til 22.10.2018. Med hilsen Elisabeth Eidså Dale plan- og utbyggingssjef Rune Rakne Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Postadresse: Utviklingen har vært drøftet i møte mellom byrådsavdelingen og de kommunale enhetslederne i NAV i mars 2014, og sist i møte 5. september

Siden 2016 har det vært over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i etatene under byrådsavdelingen til Lan Marie Berg i Oslo kommune Jeg har ved flere anledninger henvendt meg til Byrådsavdelingen for byutvikling med spørsmål om saksbehandlingen ved Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Tidligere har jeg funnet å kunne la sakene bero med redegjørelsene kommunen har gitt, men har fortsatt å motta klager på saksbehandlingen ved etaten. Klagene gjelder blant annet lang saksbehandlingstid, at saken [

Det blir årlig arrangert HMS/IA-seminar i regi av Byrådsavdelingen for finans. I år var temaet nærværsarbeid, sykefravær og gode verktøy for hvordan Oslo kommune kan nå sine mål Byrådsavdelingen hans takket i april nei til et møte med Maskinistforbundet for å diskutere - Det skulle være helt unødvendig å dra ansatte i Oslo kommune gjennom rettsapparatet Prøv oslo.kommune.no i stedet. Det nye Oslo. Norges hovedstad har vært gjennom den reneste metamorfosen de siste par tiårene. Fra å være en ganske alminnelig storby uten verken det store utelivet eller de store attraksjonene så har den blitt en by som mange utlendinger oppsøker nettopp på grunn av det yrende livet og de mange attraksjonene Oslo kommune har for tariffperioden 1.5.2016 utbetales med de samme begrensninger som er fastsatt for lørdags- og søndagstillegget og med samme adgang for byrådsavdelingen med overordnet arbeidsgivermyndighet til å erstatte det med et årlig beløp

Oslo kommune vil understreke at bevarelse av marka må vektlegges høyt i fremtidige planer. Konsekvensene planen vil ha for naturen er noe alle i Oslo vil bli rammet av, ikke bare de som bor i nærheten av marka. 1.4 Etter 5. avsnitt: Oslo kommune vil understreke at dersom traseen Ringerike - Smestad blir valgt, må det ta Byrådsavdelingen forteller at de «vurderer kontinuerlig» en avvikling, Oslo kommune behandler sine egne planer: Kommunen eier tomten. Byrådet gir en bestilling til Omsorgsbygg, som søker Plan- og bygningsetaten om tillatelse, som innvilges. Dette ser ut som selvtekt - Etter utbruddet av viruset, ble vi i Oslo Origo raskt enige med byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid om at vi skulle vri organisasjonen vår så mye som mulig til å bistå kommunen med Covid-19-arbeid. Særlig har det vært behov for våre ressurser på teknologi, tjenestedesign og organisasjonsutvikling

Kunngjøringer fra byrådsavdelingen for - Oslo kommune

 1. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune oppfordrer spesielt ledere med innvandrerbakgrunn å søke
 2. istrativt av en kommunaldirektør. Byrådsavdelingen har også det overordnede arbeidsgiveransvaret. Seksjon for personalledelse er Oslo kommunes sentrale enhet for arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverutvikling
 3. Oslo Bilfritt byliv har vært et prestisjeprosjekt for byrådet i Oslo. Nå er organisasjonen bak avviklet, blant annet etter at en evalueringsrapport slaktet flere av tiltakene som er gjennomført
 4. Etaten henviser videre til byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune. Byrådsavdelingen opplyser at de har mottatt to henvendelser angående etatsledelsen i år
 5. Oslo kommune Byrådsavdelingen for kultur og utdanning - Jurist Lederstilling. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Oslo kommunes gründersatsing «Oslo Business Region» er i pengeknipe Byrådsavdelingen har siden da arbeidet med OBR for å bringe klarhet i hvilke konsekvenser dette har for selskapet Oslo Kommune - SPESIALRÅDGIVER. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Byrådsavdelingen er etablert den 1.oktober 2011, i kommunaldirektørens stab er det ledig fast nyopprettet stilling som spesialrådgiver Oslo kommune Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid Oslo kommunes rammeverk for styring og ledelse Tillitsbasert styring og ledelse i EHA - sektor Vi skal bygge en tillitsbasert kultur gjennom å praktisere åpenhet, medvirkning og samskaping i alle ledd

Byråd for arbeid, integrering og sosiale - Oslo kommune

Byråd for næring og eierskap - Byrådet - Oslo kommune

Grorudalssatsningen - Oslo Kommune - Byrådsavdelingen for byutvikling aug. 2013 - nå 7 år 4 måneder Utarbeide og holde presentasjoner, informasjonstiltak, kontakt med presse og samarbeidspartnere, besvare henvendelser fra beboerne i bydelene Vår bestilling, som kommer fra Byrådsavdelingen for byutvikling, er å se dette området samlet. Det er spesielt Bymiljøetaten og Byantikvaren skal delta i kartleggingen her. Kontakt Oslo kommune. Oslo kommunes kontaktsenter - åpningstider og priser. Finn en ansatt. Skriv til oss - pålogging med ID-porten. Ring 21 80 21 80 oslo2022.oslo.kommune.no: Oslo2022 var en midlertidig etat i Oslo kommune, underlagt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, som hadde ansvaret for å utarbeide Oslos søknader og nødvendig dokumentasjon i forbindelse med Vinter-OL 2022 og Paralympiske vinterleker 202 Oslo kommune innfører ikke karantene etter antirasistdemonstrasjonen. Publisert: 08.06.2020 10:24. Oslo kommune innfører ingen karantene for sine ansatte etter antirasistdemonstrasjonen i byen fredag, opplyser byrådsavdelingen for helse til NTB Oslo kommune. October 19, 2019 · Mer enn 50 nye benker i marka! Vi har samarbeidet med, og fått støtte fra, byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid for å få satt ut flere gode benker i marka.

Ved hjelp av et tastetrykk kunne hvem som helst laste ned et flere hundre sider stort dokument om en arbeidskonflikt fra Oslo kommunes nettsider. - Jeg er rystet, sier en av de ansatte som er. Totalt er det avdekket 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune, og hele kommunen skal under lupen. Svært alvorlig, mener gruppeleder i Oslo Venstre. - I tillegg har vi nå besluttet å gjennomføre tilsyn med Byrådsavdelingen for finans, som er ansvarlig for Oslo kommunes personal- og arbeidsgiverpolitikk, sier Halmrast OSLO (Nettavisen): Oslo kommune fikk 279 millioner kroner til rusomsorg, men deler av potten går til helsestasjoner, jordmødre og skolefritidsordning Oslo kommune betaler tilbake Har du bodd på rehabiliteringsinstitusjon i Oslo kommune etter 2012? Da kan Tone Tellevik Dahl (Ap) skylde deg penger Byrådsavdelingen påpeker at rapporten vil være nyttig for de som skal arbeide videre med kvalitetsutviklin-gen både generelt for sykehjem i Oslo kommune og spesifikt ved Langerud sykehjem. Byrådsavdelingen viser videre til at de vil avvente Bydel Østensjø`s tilba-kemelding til de punktene som skal og bør løses lokalt

Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Dato: 17.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/303 Christian Bøgh, 95 08 98 96 Saksgang Saksnr Utvalg Møtedato 14/8 Ullern bydelsutvalg 27.03.2014 REFERAT OPPSTARTSMØTE MED BYRÅDSAVDELINGEN FOR ELDRE OG SOSIALE TJENESTER (EST) Bydelsdirektørens forslag til vedta Oslo kommune Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 7/2011 KONSULENTBRUK I OSLO KOMMUNE; STRATEGIER OG OPPFØLGING Saken gjelder: I 2010 og 2011 gjennomførte Kommunerevisjonen en forvaltningsrevisjon der det ble undersøkt om Oslo kommune hadde en målrettet og effektiv bruk av konsulenttjenester Da næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo kommune ble konfrontert med saksbehandlingen i en spørretime forklarte hun at saken var komplisert og at det måtte ta den tiden det ville ta: «Det er sånn at klager og klagesaker behandles i den rekkefølgen de kommer inn til byrådsavdelingen

IT-system i Oslo kommune som håndterer utbetaling av bostøtte og bolig­tilskudd til mellom 4000 og 5000 mennesker. I 2015 tilsvarte det 383 millioner kroner av Oslo-budsjettet. Innført i 2000 Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har med bakgrunn i bystyrevedtak 22. mai 2003 for Radiumhospitalet - Smestad, nytt lokalt veisystem, byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og plan- og bygningsetaten. Fra statens side deltok Statens vegvesen Region øst,. Oslo kommune Protokoll 3/10 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 06. mai 2010 kl. 18.00-20.45 Åpen halvtime Det var møtt fram 11 personer til åpen halvtime. Gro Worren tok ordet til sak 57/10 og redegjorde for hvorfor Cafe Con Bar ønsket å utvid

Bydel Nordstrand, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Tore M Andresen, Bydelsdirektør 3. E-post: tore.m.andresen@bns.oslo.kommune.no postmottak@bns.oslo.kommune.no 4. Telefon: 46 66 41 39 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen 2017 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 02.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/1281 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 052.0 Saksgang Utvalg Møtedato Arbeidsutvalget 04.04.2013 ORIENTERING OM HR-PROSJEKTET Bakgrunn Oslo kommunes HR-prosjekt ble igangsatt i 2009 da det ble klart at leverandøren av de

Unio krever at det skal settes ned et partssammensatt utvalg i Oslo kommune med mål om forpliktende tiltak knyttet til klima og bærekraftig utvikling Kap. 18 Ikrafttreden, varighet, etterbetaling og 2. avtaleår 18.3 2. avtaleår Unio kommer tilbake til krav knyttet til 2. avtaleår Unio tar forbehold om nye og endrede krav NRK har avdekket at arbeidsmiljøloven er brutt over 250.000 ganger i Oslo kommune de siste årene. Dette har ført til en 2. oktober 2020 kl. 07:11 Ber politiet etterforske Oslo Oslo kommune, Bydel Ullern - Støttekontakter (Ref.nr: 2512624356). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune underlagt Byrådsavdelingen for kultur og næring. Foretaket ble opprettet 1. januar 2002 for å eie, drifte og utvikle kommunens skolebygg. Det gjør det til Oslos største eiendomsforvalter, med en samlet bygningsmasse på cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger Oslo kommune har som nevnt en kommunedelplan (vedtatt av bystyret 27.11.2002). Kommunedelplanen ble senest bekreftet fortsatt virkning i Oslo kommuneplan 2009 med juridisk bindende arealdel, vedtatt av bystyret 16.12.2009. Oslo kommune vil vurdere en eventuell revisjon av kommunedelplanen når ny kommuneplan for Oslo samt regional plan fo

Oslo kommune iverksetter en rekke tiltak for å begrense spredning av coronaviruset. Det vil nå være straffbart å bryte hjemmekarantene i Oslo Byrådsavdelingen for kultur og næring (KON) viser til departementets høringsbrev 15.1.2013 vedrørende endringer i overnevnte forskrift. Oslo kommune har ikke virksomhet tilknyttet infrastruktur som transporterer naturgass. Kommunen vil derfor ikke avgi noen uttalelse til høringsbrevet

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til forslag til forslag til forkrifter om rammeplaner for læreutdanningen trinn 8-13: Oslo kommune gir både generelle (felles) kommentarer til de fem forskriftene om rammeplaner, og uttalelse til problemstillinger som etterspørres i høringsbrevet Heller ikke kommunaldirektør i byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune, Geir B. Aga, eller etatsdirektør Ellen de Vibe, vil kommentere den angivelige trakasseringen - Oslo kommune ble orientert om dette av oss - I tilbakemeldingen kommer det fram at byrådsavdelingen ikke har en tilfredsstillende oversikt over innhold og omfang av brudd på.

Siri Gathun Kielland blir ny sjef i Plan- og

Video: Oslo Origo - Etater, foretak og ombud - Oslo kommune

Fisketorget i Oslo møtt med massiv kritikk - Fisketorget

Stillinger hos Oslo kommune Byrådsavdeling for helse

Oslo kommune unngår rettssak etter å ha gitt sjefen for Bilfritt byliv sparken. Kommunaldirektør Inger-Anne Ravlum ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) i Oslo kommune Kommunen: I mål før 2020. Seksjonssjef Hege Sevatdal i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap sier det er grunn til å tro at dette vil «løse seg ganske raskt». Kommunen vil unngå å si opp medarbeidere i Oslo-barnehagene. For å få på plass de nye barnehagelærerne vil kommunen «frigjøre» stillinger I 2014 etablerte Oslo kommune 31 nye digitale tjenester. Blant disse kan man nevne Min side, SvarUT og Chat med kemneren. Ifølge finansbyråden er det særlig en tjeneste som har gjort godt for kommunen. - Nye tjenester for salgs- og skjenkebevillinger har halvert saksbehandlingstiden Hovedavtale Oslo kommune (dok 24) Hovedavtalen er arbeidslivets spilleregler. Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være Oslo bymiljøetat (Bymiljøetaten) er en etat i Oslo kommune under Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel

Oslo kommune vil lage egne korttidssykehjemRenovasjonsetatens direktør i ny jobb på Oslo rådhusTo byråder i Oslo får sparken – VG

ByplanOslo er et nettmagasin om byutvikling. Vi skriver mest om de store utviklingsprosjektene i Oslo, om områdeutvikling, planer og prosjekter, men også om mindre saker. Les oss dersom du vil følge med på hvordan Oslo utvikler seg Saken gjaldt Oslo kommunes behandling av en søknad om byggetillatelse for enebolig. Behandlingen hadde foreløpig pågått over tre år og ført til to avslag fra plan- og bygningsetaten, som begge var blitt opphevet som ugyldige av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen gjaldt blant annet tidsbruken og etatens «overprøving av vedtak fattet av overordnet myndighet» Streikende akademikere i Oslo: - Kommunen sløser med fellesskapets penger 140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meklingen i.

Budsjettforslag 2020 og økonomiplan - oslo

Oslo kommune brukte 18 millioner på garderober som aldri ble bygget. Byrådsavdelingen bestilte en ekstern kvalitetssikring av planene, og konklusjonen fra konsulentbyrået Concreto var knusende: Det var flere usikkerheter og risikoer knyttet til prosjektet Kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune. Byrådsavdelingen har ansvaret for barnehager, barnevern og helse, formålsbygg og utdanning. Beskrivelse: Bidro til avdelingens informasjonsarbeid sammen med dagens kommunikasjonsrådgiver. Primært presse- og mediearbeid - Reguleringsplan for øyene i Oslofjorden: Nå må Oslo kommune få fart på skøytene Reguleringen av øyene har rekord i planforslag, høringer, depuasjoner og korrespondanse. I fjor vedtok bystyret å lage en plan for øyene. Ikke la dette ta ytterligere 20 år

Oslo kommune: - Oslo-byrådet fikk bekymringsmeldinger om

Oslo kommune (sektorområdet eldre, helse og sosiale tjenester) leverer tjenester til innbyggere via 15 bydeler og 4 etater. Uavhengig av bosted skal befolkningen i Oslo kommune tilbys likeverdige Helsearena Aker, byrådsavdelingen, allmennlegevakt, økonomikonsulent og jurist Les mer om Oslo kommune Byrådsavdelingen for kultur og utdanning; Registrer deg i CV-database Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 81 700 elever og lærlinger og ca. 12 700 ansatte. Årlig netto driftsbudsjett er 9,2 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige,. I Historien om Tim får vi se at Tim, innbyggeren i Oslo kommune, ha en enkel hverdag hvor han får tjenester fra offentlige når han trenger det, og ofte uten å søke. Dette representerer en fremtidsvisjon for digitaliseringen av innbyggertjenester i Oslo kommune. Og nettopp derfor ble Oslo Origo opprettet; for å nærme oss denne visjonen i den virkelige verden Oslo kommune Byrådsavdelingen oppvekst og kunnskap barnehageseksjonen. jan. 2016 - nå 4 år 9 måneder. Rådhuset i Oslo. Oslo kommune Seksjonssjef Aina Skjefstad Andersen er leder av Unio Oslo kommune. - Vi har et godt forhandlingsklima med Oslo kommune, og har tro på å komme frem til en forhandlingsløsning. Men vi er selvfølgelig godt forberedt, slik vi i er alle tariffoppgjør. Det viktigste i år er å sikre reallønnsvekst for alle medlemmene. Publisert: 1. september 202

Oslo kommune - Startside

Første spadetak for ny boligtype i Oslo kommune Nyhet • okt 03, 2017 09:23 CEST Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, fikk æren av å ta det aller første. Slik ble MDGs prestisjeprosjekt Bilfritt byliv motarbeidet av Oslo kommune Byrådet la frem svært ambisiøse planer for et bilfritt sentrum etter at de vant valget i 2015 Oslo (mellom 1624 og 1925 - Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.Fylket og bykommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden.Med sine 1 019 513 innbyggere består byområdet helt eller delvis av bebyggelsen i Oslo og elleve nærliggende kommuner. Oslo kommune utgjør sentrum i det. Forskrift 13. mars 2020 nr. 285 om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune, Oslo. Forskrift 15. mars 2020 nr. 296 om tillegg til forskrift 13. mars 2020 nr. 285 om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune, Oslo. Forskrift 20. mars 2020 nr. 370 om tillegg til forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune, Oslo Søk og sjekk om bilen er tauet in

Utleiekonsept Deichman - Kulturbyggene i Bjørvika - OsloKVU Drift av Holmenkollen nasjonalanlegg – ConcretoNå kan elevene igjen få skolefri for å dra i bestemors

Oslo kommunes kunstsamling finnes over hele hovedstaden, på tusen ulike steder, ute og inne i kommunens mange bygg og byens offentlige rom - kort sagt der folk ferdes og bor. Samlingen består av kunst som er tilkommet ved direkte oppdrag til kunstnere, utlyste konkurranser, gitt som gaver eller kjøpt inn Klager på behandlingen av plan- og byggesaker i Oslo kommune Kommunerevisjonen 3 Hovedbudskap I perioden 2003 - 2008 behandlet Oslo kommune mer enn 27 000 plan- og byggesaker og ca 1900 klagesaker. 1504 klager ble realitetsbehandlet av Fylkesmannen som ga klager helt eller delvis medhold i 173 saker. Vi har gjennomgått 151 av diss

Oslo kommune Kommunerevisjonen Grenseveien 88, 0663 OSLO Telefonnummer: 23 48 68 00 Telefaksnummer: 23 48 68 01 www.krv.oslo.kommune.no postmottak@krv.oslo.kommune.no Grafisk produksjon: Allkopi AS - 17.10 Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 17/2010 Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping 2 0 1 0 Oslo kommunes rehabiliteringssenter i. - Byrådsavdelingen skriver at markedet ikke er stort nok, men litt av poenget var vel å skape det markedet? - Ja, som vi har gjort andre steder, som med innovative anbud i byggebransjen. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for totalt 26 milliarder kroner i året, og det vi nå gjør med å stille krav til fossilfrie byggeplasser,. Ledere Oslo kommune Download the executives list. Raymond Johansen. Daglig leder. Fabian Stang. Ordfører. Other Companies recomended by Kompass: Buy your prospection list. Purchase a Company list with the executives and contact details. Buy a Company list. Nøkkeltall Oslo kommune Brukerveiledning til Oslo kommune på net

Direktør virksomhetsstyring i OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN Bydel Gamle Oslo, Oslo, Norge 166 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN. Budsjettkoordinator i byrådsavdelingen. Ansvar for planlegging og oppfølging av avdelingens arbeid med byrådets budsjettforslag Oslo KF 2/2007 Kontroller i og rundt det elektroniske bestillings- og fakturasystemet i Oslo kommune 3/2007 Intern kontroll i og rundt IT-systemer - Samlerapport 2006 4/2007 Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk For mer informasjon om Kommunerevisjonen og våre rapporter se, www.krv.oslo.kommune.no Rapport 5/200 Oslo KF sin kommunes eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen». Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oslo kommune etter kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltningsrevisjon er med virkning fra 1. juli 2004 ned-felt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd Saken gjelder manglende svar fra Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune på henvendelser om spesialundervisning og partsinnsyn. Sivilombudsmannen har kommet til at det foreligger brudd på forvaltningsloven § 11a om å gi foreløpig svar og om å behandle henvendelsen om partsinnsyn uten ugrunnet opphold. Det er videre grunn til å tro at også klagene på.

Tirsdag ble fire nye steder stengt i Oslo på grunn av brudd på smittevernreglene. Det var VG som først omtalte saken.. Utestedene som ble midlertidig stengt av kommunen tirsdag, var Tukthuset ved Youngstorget, Sandaker Kro, Pöbel og Dojo, ifølge dokumenter Aftenposten har fått innsyn i Oslo; Oslo kommune; Publisert 05.11.2015 , sist oppdatert 24.01.2020 . Faresonekart. Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar. Kvikkleiresoner i din kommune. Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Sonene. Seksjonssjef hos Bergen kommune byrådsavdelingen for helse og omsorg Fusa, Hordaland, Norway 165 forbindelser. Bli med for Seksjonssjef at Universitetet i Oslo Oslo. Heidi Bjøntegaard. Heidi Bjøntegaard Avdelingsdirektør stab at Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten), region øst. - At Oslo kommune sa nei til å få pensjonsvedtektene inn i overenskomsten er hovedbegrunnelsen, sier regionsleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo 16.09.2020 av Ellisiv Solskinnsbakk KAH, som er den forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune Fagforbundet Oslo er en del av, har brutt forhandlingene med Oslo kommune

Ullevål IL runder 100 år, og feirer med bokutgivelse

Oslo Kommune - forretningsregnskap, regnskap, regnskapsbyråer, fysioterapi, årsoppgjør, regnskapsbyrå, nakke, regnskaontor, regnskaontorer, regnskapsarbeid. «Labs» er Oslo Origos arena for eksperimentering, innsikt og inspirasjon. Her deler vi hvordan det jobbes med tjenesteutvikling og brukerinvolvering både i Origo og ellers i kommunen barnehage.skole.idrett. bergen.kommune.no Telefon: 55565556 Mer kontaktinfo. Om oss. Les mer om oss. Hva skjer Nytt fra byrådsavdelingen og viktige meldinger til innbyggerne legges ut på Hva skjer. Tema. Kvalitetsportalen. Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø i Bergen

 • Sjakk klubb i bergen.
 • Komplett rettet graf.
 • Gravering av skilt.
 • Coocazoo erfahrungen.
 • Gothaer kinderwunsch.
 • Fakta om unicef.
 • Besøksgårder i akershus.
 • Vaffeljern til primus.
 • Problemer med dybdesyn.
 • Hotel zur post bansin speisekarte.
 • Shittyflute ymca.
 • Krumkakejern best i test.
 • Custom sulky norge.
 • Essentials buy.
 • Registrere rytterlisens.
 • Toys r us kristiansand.
 • Conversational korean.
 • Momentarm definisjon.
 • Kart over colombia.
 • Atletico madrid drakt griezmann.
 • Limousine inside.
 • Europosters levering.
 • Bikepark winterberg saison 2018.
 • Andre van engelen enschede kozijnen.
 • Kokeboka mi på nett.
 • Cellulitt kopp.
 • Engasjement vs vikariat.
 • Kryssord kunstuttrykk.
 • Ulykke harstad 2018.
 • Asia gourmet göttingen.
 • Overflate av sylinder.
 • Hva er en standfugl.
 • Ideo labs gmbh geschäftsführer.
 • Flytende serveringsbrett.
 • Ultralyd trondheim pris.
 • Tanzen für kinder herten.
 • Humpty dumpty sat on a wall.
 • Uptown funk karaoke.
 • Sleeve length deutsch.
 • Baby foot bruksanvisning.
 • Hennig olsen drammen.