Home

Hva er kastesystemet i hinduismen

Kastesystemet i India - NR

 1. Kastesystemet i India ble offisielt avskaffet i 1950, men har fortsatt en betydning i det indiske samfunnet. Systemet deler folk inn i høyere og lavere lag i samfunnet, og er etter gammel indisk.
 2. Kaster er en type sosiale lag som forekommer i noen lagdelte samfunn. Hvilken kaste man tilhører er bestemt ved fødselen, ut fra foreldrenes tilhørighet, og man hører til den samme kasten gjennom hele livet. Kastene er ordnet i et fast hierarki av lavere og høyere kaster. I kastesamfunn må personer som regel hente sin ektemake fra den samme kasten som de selv tilhører
 3. Inneholder info om klassesystemet i hinduismen 4. Hva er klassesystemet, og på hvilken måte påvirker det samfunnet i Sør-Asia i dag? I denne artikkelen skal jeg ta for meg et viktig tema i Hindusimen, nemmelig klassesystemet. Å være hindu betyr også å være født inn i et klassesystem
 4. Det hinduistiske kastesystemet Læringsmål denne timen: Du skal vite hva kastesystemet er og hvordan det er bygget opp Du skal kunne si noe om de ulike kastene i kastesystemet Ulike oppgaver i samfunnet De kasteløse Krigerklassen har ansvar for å beskytte folket Pretseklassen ha
 5. Det indiske kastesystemet er den kastestyrte samfunnsordninga som har utvikla seg i India gjennom fleire tusen år. Dette er eit system som er nedfelt i hinduskrifter, tradisjonar og lovtekstar, men også forsøkt endra gjennom aktivisme, lovverk og religiøse reformer.Liknande system er utbreidde over heile Sør-Asia og tildels i sørasiatiske utvandrarmiljø

Asia er det området i verden der kastesystemet er mest utbredd. Men kaste er også utbredd i flere land i Afrika. I Japan regner en med at så mange som 6 millioner mennesker, som tilhører Buraku folket, de som tradisjonelt var slaktere, skinnarbeidere, og i dag har vanskelig å finne arbeid og å gifte seg utenfor sin egen gruppe Hinduisme er eit samlenamn som blir brukt om eit mangfald av religiøse tradisjonar, idear og praksisar som har oppstått på det indiske subkontinentet over fleire tusen år. Hinduisme oppstod ikkje til ein tid eller på ein stad, har ingen stiftar, ingen trusartiklar eller fast organisert leiarskap. Mange av dei tradisjonane hinduisme er samansett av, har likevel både stiftarar, ei.

Når det er felles høytider i landsbyen, spiser de hver for seg. Det er strenge regler for kastemedlemmets livsførsel og religionsutøvelse, for hvem de kan gifte seg med, hva de kan spise, hvem de kan ha samkvem med, og hvilke yrker de kan utføre. Den religiøse bakgrunnen for kastesystemet er forstillinger om renhet og urenhet Kaste (fra latin castus, «ren», gjennom portugisisk casta, «ublandet rase») er et begrep som særlig viser til de adskilte samfunnsgruppene i det indiske samfunnet. Det kan også vise til fastlåste klasser med ulik status i et samfunn. Innen antropologi blir begrepet brukt generelt om grupper som driver med samme type arbeid og gifter seg innad Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.. Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma (सनातन धर्म) (den evige veien), regnes som verdens eldste fortsatt levende religion.Den er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men et.

Hva er kastesystemet? - Strømmestiftelsen

Sjelevandrings- og gjengjeldelseslæren. Det som særlig karakteriserer hinduismen er sjelevandringslæren og gjengjeldelseslæren. Sjelevandringslæren sier at mennesket etter døden kommer tilbake til dette livet i en annen skikkelse. I sin klassiske utforming går den ut på at livet er et evig hjul som ustanselig ruller, der det enkelte individ reinkarneres et uendelig antall ganger Etter apartheids fall i Sør-Afrika er det knapt noe sosialt system som synes å bryte så fundamentalt med idéen om likhet som det indiske kastesystemet. Men flere prosesser har bidratt til å svekke kastesystemet de siste 50 år. I dag vil de fleste forsvare likhet, men samtidig forsvare at hver kaste er kulturelt forskjellig eller unik, skriver Knut A. Jacobsen, professor ved Universitetet. Når man ser på hinduismen kan vi nesten ikke la være å legge merke til kastesystemet. Dette er en av de få ting som hinduene har til felles - både på godt og ondt. Dette er til tross for at det kom en lov i 1950, i Indias grunnlov, at det er forbudt å diskriminere på vegne av kastesystemet. Men hva er egentlig meningen med.

Hinduismen er den eldste religionen, og har i dag om lag 900 millioner tilhenger. Kastesystemet er i strid mot menneskerettighetene som sier at det skal være likestilling og ingen diskriminering. Alle burde ha en sjanse til å visa hva man er verdt Hinduisme er den eldste av de store verdensreligionene, med rundt én milliard tilhengere. De fleste lever i India. Av sine egne kalles hinduismen Sanatana Dharma som betyr den evige veien. Hinduismen er ikke et enhetlig trossamfunn, men et konglomerat av religiøse grupper med svært ulike holdninger Pannemerke er nokre av dei tydelegaste teikna på religion som blir brukt av mange hinduar.Det finst ulike undergrupper av slike merke, der prikken i panna som kvinner ber er den best kjende. Pannemerka blir ofte omtala som «kastemerke», men dei viser svært sjeldan kva kaste nokon høyrer til. I staden kan dei visa til kva gud ein dyrkar og til tider fortelja noko om ein er gift eller ikkje. Hinduismen er en religion med mange guder. En hindu skal være snill mot mennesker og dyr, og tror på gjenfødelse. Det finnes cirka en milliard hinduer på jorda, og de fleste av disse bor i. Kastesystemet Kastesystemet hører hjemme i Dharma, og er en samfunnsorden som fungerer som en samfunnsorganisering: I den øverste kasten finner vi prestene og deres. Plikten som hører til denne kasten er for eksempel å ofre til gudene. Deretter følger krigerkasten som beskytter folket, og så kommer bonde-, håndverker-, og kjøpmannskasten

kaster - Store norske leksiko

Kastesystemet i Pakistan har røtter fra hinduismen som kan spores 3000 år tilbake. Dette systemet går ut på å rangere folk etter hvilken kaste de er født inn i. Kastene bygges på yrke, men. Hei! Hva er dine synspunkter om hinduismen og buddhismen? Personlig liker jeg hinduismen godt, bortsett fra praksis av kastesystemet. Jeg tenker at kastesystemet er mer knyttet til det indiske samfunnet enn i forhold til selve religionen. Buddhismen stammer fra hinduismen. Jeg vil etter mine øyne..

Kastesystemet kommer egentlig fra hinduismen, og går ut på å skille mennesker i ulike grupper alt etter hva de jobber med i samfunnet. 5 Kastesystemet i Nepal, som altså er forbudt, har flere kaster enn det hinduistiske kastesystemet Hinduismen er en religion med flere forskjellige og svært gamle røtter. Én av røttene går tilbake til Indussivilisasjonen, en gammel sivilisasjon med byer, handel og statsledelse som eksisterte i perioden 3000-1700 f.Kr. og strakte seg langs elva Indus i dagens Pakistan og østover langt inn i dagens India Hva er de kjente negative tankene rundt hinduismen? Har jo skjønt at kastesystemet er noe tull, men må jo være noe mer? Hva hvis jeg møter en mann som er hindu, hvilke problemer kan oppstå da? 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider A Gjør greie for det indiske kastesystemet.Du bør komme inn på bakgrunnen for systemet og for de ulike kastene. B Les utdraget fra Bhagavadgita under.Hva forteller den om de ulike kastene? C Hvilken sammenheng er det mellom hinduismen og kastesystemet? D Hvilken betydning har kastesystemet hatt for det indiske samfunnet? Kilde: Hver mann sin plik

En informasjonsfilm om hinduismen og kastesystemet, og hvordan det påvirker samfunnet i India Lavkastelederen Ambedkar vendte ryggen til hinduismen og omfavnet buddhismen i protest mot kastesystemet. Det forhindrer ikke hindunasjonalister fra å trykke den avdøde forkjemperen for de urørbares rettigheter til sitt bryst, i håp om å lokke til seg velgere blant dalitene Hinduismen og kastesystemet Mari Wold. Loading... Unsubscribe from Mari Wold? Cancel Unsubscribe. Working Hinduisme - guder - Duration: 11:20. Erlend Kobro 21,038 views Kastesystemet er den mest berømte destruktive siden ved Hinduisme. Denne undertrykkende rangordningen er noe av grunnen til at regjeringen i India, verdens største skinndemokrati, styrer på en udemokratisk og autoritær måte Hinduisme er en annen religion som, i sitt ekstreme mangfold, ikke klarer å møte det monoteistiske kriteriet for religion man finner i ulike vestlige land. I sin klassiske form kan hinduisme beskrives som en form for ikke-dualistisk panteisme, der brahman er den absolutte, men upersonlige guddommelighet eller ånd som er dypt rotfestet i all eksistens

Kastesystemet er bare tull, fastslår Banarsi Dass Sunder. Den 72 år gamle mannen har bodd i Drammen i mer enn 40 år nå. og er basert på hva forfedrene arbeidet med da systemet ble innført Det er helt riktig at kastesystemet er svært viktig for hinduismen. Religionen deler alle tilhengerene inn i fire kategorier basert på deres yrker: brahminer (den kategorien som består av lærere og prester), Kshatriyaer (den kategorien som består av konger og krigere), Vishyaer (hvor tilhengerene er bønder og forretningsfolk) og Shudraer ( de som er tjenere og kroppsarbeidere) - I hinduismen som sier at kastesystemet er gitt av Gud. Er du født dalit, er det fordi du syndet i et annet liv, forklarer Manjula. En lang marsj Den sjette desember startet dalitene en marsj som gikk gjennom 20 stater; en marsj som ble avsluttet da de ankom forumets åpning Hvorfor godtar hinduer kastesystemet Fakta om hinduismen - Aftenposte . Den har ingen stifter, trosartikler eller fast organisert lederskap. Det som forener er at hinduismen sosialt er omsluttet av kastesystemet, og rituelt gjør de fleste hinduer bruk av de eldste hellige tekstene (veda-tekstene)

Klassesystemet i Hinduismen - Studienett

Hinduismen study guide by Ingridbringsvor includes 33 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades kastesystemet. Lære om at menneskene deles inn i fire klasser. Periode i 200-200 f.Kr. der man blanta nnet var opptatt av at menneskets handlinger avgjør hva det blir gjenfødt som i sitt neste liv. karma. Følgene av menneskenes handlinger. Retning innenfor hinduismen Gudinnen er hovedgud. (2% av hinduer) tempel. Bolig for gudene i. Hinduisme: Sanantana Dharma. Blant de eldste religionene (3000 år) Ingen grunnlegger. Kaste bestemmer hva som er rent/urent for deg. Kasteløse: søppeltømming, behandle døde ++ Kastesystemet. Eksempel: Prest: uren ved kontakt med lær eller blod. Gifter seg innen egen kaste. Særlig på landsbygda forholder man seg til dette fortsatt

Det hinduistiske kastesystemet by Erle Rundhovd

Hva er forskjellene mellom jainisme og hinduisme? 1). Antall følgere. Tilhengerne av jainismen har gått ned gjennom årene da noen Jains nå har betraktet seg som hinduer. På den annen side anses hinduismen å være den tredje største religionen i verden. 2) Tro i en Skaper. Hinduer tror på guddommer eller guder som Brahma, Vishnu, Shiva Å være hindu er knyttet til det å besitte en kunnskap om hva man skal gjøre og hvordan det gjøres. Knut Jacobsen (2003) Selv om denne bloggen handler om hinduer i Norge vil jeg komme inn på ulike aspekter ved hindutradisjonen som er mer eller mindre grunnleggende og felles for alle hinduer, og på noen grunnleggende trekk ved hinduismen 8. hva er hinduisme. Sivasubramanyar Alayam i Oslo, som fortviler over hva skolebarn og lærere i Norge etter deres erfaring tror om hinduismen. Spørsmål til tempelledelsen fra lærere og elever. Under disse kommer kasteløse og dyr aller nederst. Dette kastesystemet er også delt inn i 3000 underkaster. Det finnes også forskjellige leveregler for de forskjellige kastene, som det er viktig å holde seg til. Du skal f.eks. omgås/gifte deg med noen i en annen kaste enn din egen. Om du bryter reglene for din kaste, blir du kasteløs (paria) HVA er hinduismen? En sterkt forenklet vestlig oppfatning går ut på at det er en religion hvis tilhengere ærer dyr, bader i Ganges og er inndelt i kaster. Er det alt? Svaret er: Nei, hinduismen er mye mer. Hinduismen er en helt annen måte å forstå livet på, en måte som står vestlige verdinormer fjernt

En vesentlig forskjell der buddhismen kommer kristendommen i møte, er synet på kastesystemet som gjør så stor forskjell på mennesker Fellesskapet mellom munker og nonner i det buddhistiske samfunnet. Hinduismen tror på atman Hva er forskjelden på buddhismen og andre religioner? Det er ingen skapene eller frelsende gud + Hva er forskjellen på sikhismen og hinduismen? Er ikke sikhismen en gren av hinduismen? Nei. De store østlige religionene - hinduismen, buddhismen, jainismen og sikhismen - har oppstått i samme geografiske område og deler en filosofisk tradisjon. Akkurat som jødedommen, kristendommen og islam Hinduismen har utviklet seg i India over flere tusen år og er en religion som tillater forskjellige typer tro og praksis. Kjernen er troen på én gud, Brahman, som viser seg i forskjellige guder. Den mest utbredte religiøse praksisen kalles puja og består av ofring av blomster og mat, tenning av lys, samt sang, tekstlesing og bønn Hva er reinkarnasjon i hinduismen? Før vi finner et svar på reinkarnasjon i hinduismen, la oss forstå begrepet reinkarnasjon. Reinkarnasjon er kjent som gjenfødelse av sjelen i en annen kropp. Det er etter biologisk død bare den fysiske kroppen blir oppløst,. Hva er en Brahmin? Under det indiske kastesystemet er en Brahmin medlem av den høyeste kasten. Prester og forskere er klassifisert som brahminer, og medlemmer av denne kaste har tradisjonelt vært figurer av ærbødighet og respekt

•Hindu: en som tilhører hinduismen •India er hinduenes hellige land •Hinduene kaller religionen SANATANA DHARMA = «den evige verdensorden» •Ca. 1 milliard hinduer -90% av dem i INDIA •Noen av de hellige skriftene er mer enn 3000 år gamle. •Hinduismen har ingen spesiell grunnlegger (mange begynnelser) •SANSKRIT: hellig språ Det er et fellestrekk ved religioner som har oppstått i India etter hinduismen (buddhismen, jainismen og sikhismen) at de gjerne bærer i seg en reaksjon mot hinduismens doktriner. Særlig sterk har avvisningen av kastesystemet og prestekastens makt vært Hva er kastesystemet? 200. Buddhas råd og veiledning om hvordan folk skulle leve. Hva er de fem rettesnorer? 200. Hva er dharma i hinduismen og buddismen? 300. Lederen for Vayrajanabuddhismen. Hvem er Dalai Lama? 300. Den lille vogna. I denne buddhistiske retningen kan bare munker oppnå Nirvana Hva er forskjellen mellom hinduisme og buddhisme? • Hinduismen har ikke en grunnlegger mens buddhismen har en grunnlegger i Buddha. • Buddhismen tror ikke på guder, mens hinduismen tror på flere guder og gudinner. • Fjernelse av sorg er målet for et menneske i den dødelige verden At yoga er dypt religiøst, får vi ytterligere bekreftet når vi går dypere inn på hva hinduismen lærer om yoga. Hatha-yoga og kundalini-yoga er begge svært kjente og utbredte yogaformer i Vesten og i Norge. Den såkalte hatha-yoga leder over til kundalini-yoga. Kundalini er navnet på den feminine guddommelige kraften som ligger kveilet.

Det indiske kastesystemet - Wikipedi

Hva vet du om sikhismen? Hva skal du lære? Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne. noen kjennetegn ved sikhismen Begynnelsen Tegning av Guru Nanak, den første guru, med Det gylne tempel i bakgrunnen Sikhismen oppsto som en egen religion i Nord-India på 1500- og 1600-tallet gjennom læren til en rekke guruer Så mye ordet Karma kan lede oss mot hinduisme, Det er et velkjent begrep i alle de store religionene i verden, bare definert og fulgt i ulike måter. Vi alle vet om vitenskapelige uttrykket til enhver handling, Det er en lik og motsatt reaksjon

Leveregler i hinduismen Mål Kunnskapsløftet etter 4. trinn mål for opplæringen er at leven skal kunne samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider Homofili ikke er entydig behandlet i Koranen. Her kan man trekke en parallell til Bibelen - teologer og andre strides om hva de skriftstedene som omhandler eller kanskje omhandler homofili egentlig sier. Det er ingen klare utsagn i Koranen som fordømmer homofili og kun 3-4 vers som kan tolkes i den retningen En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet. Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er inndeling av samfunnet etter oppgaver og yrker. Hinduismen i India var grunnlaget for kastesystemet. Kastesystemet bygde på forestillinger om renhet og urenhet Hinduismen er nært tilknyttet India og dette området blir regnet som hellig. Det finnes ingen hellige steder utenfor India. Når man snakker om India så lever det rundt 1,2 milliarder mennesker her og rundt 80,5% av disse tilhører religionen Hinduismen. Innenfor Hinduismen har det blitt snakket en del om det gamle kastesystemet til hinduismen

Kastesystemet: (sirklene er egene kaster på tvers av de fire opprinnelige kastene) Bhagavad Gita. Bhagavad Gita er en av de mange hellige bøkene man finner i Hinduismen, og den er egentlig bare en del av en større boksamling, Mahabarata som på 11 bind Hva er et kastesystem? Et kastesystemet er en type sosial struktur som skiller folk på grunnlag av nedarvet sosial status. Selv om mange samfunn kan beskrives på denne måten, i et kastesystem er folk strengt forventet å gifte seg og samhandle med mennesker av samme sosiale klasse Hinduisme · Livssynshumanisme · Islam · Jødedom · Det er viktig for hinduane å møte blikket til guden sin. Når dei ser guden på eit bilete eller ser ein statue av ein gud, tenkjer dei at guden også ser dei. Hinduistisk alter. Fødsel og namngiving Nyfødte barn får ordet om skrive med honning på tunga

Kastene er ordnet i et fast hierarki av lavere og høyere kaster. I kastesamfunn må personer som regel hente sin ektemake fra den samme kasten som de selv tilhører . Kastesystemet i hinduismen - Religion . Det indiske kastesystemet er den kastestyrte samfunnsordninga som har utvikla seg i India gjennom fleire tusen år Hva er forskjellen mellom kristendom og hinduisme? • Hinduismen mener at alt i verden er en del av den Allmektige. Kristendommen sier at ondskapet ikke er skapt av Gud. • Hinduismen godtar flere måter for frelse, mens Bibelen er den eneste måten å oppnå frelse i henhold til kristendommen

Hva er filosofi? / Menneskerettigheter. Fattig og rik / Krig og fred. Mangfold. Bibelen. Det gamle testamentet. Det nye testamentet. Vi i verden 7. Islam. Jødedom. Buddhisme. Hinduisme. Kalendere og tidsregning. Livssyn. Kjønn og IKT. Verdispørsmål. Etisk tenking. Det gamle- og Det nye testamentet. Kirkehistorie. Kristen tro og etikk Hinduismen er mest sannsynlig den eldste religionen i verden, men også en av de mest innviklede. Det er ikke mange mennesker som kan si at de har fullt overblikk over hva hinduismen er og dreier seg om. Selv om man forstår en del av hinduismen, er det alltid mange andre deler som man ikke vet noe om I hinduismen er det flere millioner gude Hinduisme 20- 30 prosent av hinduene lever som vegetarianere, og det er ulikt syn på kjøttspising, men de spiser normalt ikke kjøtt på grunn av stor respekt for alt levende. Noen spiser egg, fisk og kjøtt, men ikke kuer da de er hellige og symboliserer liv og rikdom Mange av dei tradisjonane hinduisme er samansett av, har likevel både stiftarar, ei. Diverse oppgaver med korte svar om Bhagadvagita, som er en del av Hinduismen. Oppgavene kommer fra et hefte som ble utdelt i 10. klasse. Bokmål Annet. Hinduismen og kastesystemet. Et foredrag om hinduismen med stor vekt på kastesystemet. Bokmål Annet I hinduismen er det mange guder, og ulike folk og forskjellig retninger. I buddhismen har de gudeliknende vesener (noen buddhister har også guder), men ikke én «sjefs-Gud». I hinduismen og buddhismen er det nok mer slik at noen mennesker i samfunnet er dypt praktiserende, f.eks. munker

Hva er de fem divisjonene i det indiske kastesystemet? Indias kastesystem skiller landets hinduistiske befolkningen inn i fem kategorier som definerer medlemmer av disse gruppene for sin levetid, inkludert hvem de gifter seg og hva slags yrker de velger. Generasjoner av forskere, har politikere og sosio Hinduismen har ingen begynnelse som kan festes til tid og sted. Den har ingen stifter, trosartikler eller fast organisert lederskap. Det som forener er at hinduismen sosialt er omsluttet av kastesystemet, og rituelt gjør de fleste hinduer bruk av de eldste hellige tekstene (veda-tekstene). (Per Kværne 2013) Kværne, Per (2013): «Hinduisme» SVAR: Hei! Det er mange guder i hinduismen, f.eks. Brahma, Vishnu, Shiva, (og gudinner som)Durga, Kali, Sarasvati osv. Ta en kikke på denne artikkelen fra Wikipedia, så kan du lese mer grunnleggend.. Hinduismen. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 15 år. account_circle. Jente, 15 år. SPØRSMÅL. Hei! :D Jeg lurte på en ting. Hva er hinduismens syn på samliv? Håper på svar så fort som mulig:) account_circle. SVAR. Besvart 11.11.2010 15:29:58

Video: Hva er kastesystemet? - Strømmestiftelse

hinduisme - Store norske leksiko

Kastesystemet er et hierarkisk lagdelingssystem som sies å ha opprinnelse i det hinduistiske India for rundt 2000-3000 år siden, selv om det finnes tilsvarende systemer i andre kulturer og land. Hva fører kastesystemet til? Stigmatisering Hinduismen. Notater fra forelesning om hinduismen. Dens opprinnelse og hvordan den kommer fram i barnehagene. Universitet. Universitetet i Sørøst-Norge. Fag. Samfunn, religion, livssyn og etikk (BLSRLE) Studieår. 2017/201 Hva er hinduisme gir denne religionens mange unike bidrag til menneskehetens religiøse fellesarv. Religiøse skikker i India har i flere tusen år fascinert vesten som har knyttet forestillinger om det fantastiske til dette geografiske området, og sett på hinduismen som kilden til all verdens visdom

Fakta om hinduismen - Aftenposte

Hinduismen har svar på alle spørsmål kristendommen ikke kan besvare uten å støtte seg til vi har jo Gud. Gud brukes til å forklare absolutt alt, uansett om det er så utrolig, vanvittig, sinnsykt og vilt umulig fysisk sett. Men så tenker du sikkert: Kristendommen har vel kanskje svar på spørsmål h.. Hinduismen - En oversikt. - ppt video online laste ned. Grei ut om læredimensjonen i hinduismen - Religion og etikk Hinduisme. Livets regler: gjenfødelse og frelse Hinduer Religion og etikk - Hinduisme - ritualer og høytider - NDLA. Frelse, døden og livet etter døden Hinduismen og Islam. Hun er tilegnet et eget tempel i den hellige byen Varanasi, og i stedet for et gudebilde henger det et stort kart over India der. Gjennom 3000 år har hinduismen gjennomgått en langsom endring fra polyteisme, dvs. troen på flere guder, i vedisk religion til en religionsform som for den enkelte utøver ofte oppleves som monoteisme, dvs. troen på en gud, dette uten at monoteisme er gjort til Hinduismen er verdens tredje største religion og den dominerende religionen i India, en kommende økonomisk stormakt og snart verdens folkerikeste land. Her får du en velskrevet og personlig introduksjon fra en av Norges fremste eksperter på dette området. Hinduismen er - med sin åpenhet for hellighet - en pluralistisk, inkluderende og grunnleggende tolerant religion. Hva er hinduisme gir.

PPT - HINDUISMEN PowerPoint Presentation - ID:3392001

Kaste - Wikipedi

Hva tror hinduer på. Det er ikke lett å si konkret hva hinduer tror på fordi religionen har så utrolig mange rettnigner og variasjoner, men her er noe av tingene de fleste Hinduer er enige i og noen fakta: *Alle har vær sin personlige gud, men det finnes felles guder også, Brahaman er kjent får å være den største guden, under Brahaman er det Vishunu, Shiva og Devi som er gudinnen. Hinduistiske guder og gudinner Hinduer erkjenne at på det mest grunnleggende nivå, er Gud den Ene uten et sekund - det absolutte, formløse, og bare Reality kjent som Brahman, Høyesterett, Universal Soul. Brahman er universet og alt i det. Brahman har ingen form, og ingen grenser

Hinduisme - Wikipedi

Hinduismen (Kastesystemet (Presteklassen, Krigerklassen, Kjøpmanusklassen,: Hinduismen (Kastesystemet, Utbredelse, Ordforklaring, Guder (Vishnu, Rama, Shiva. India er hinduismens opphavsland, men ingen vet nøyaktig når den ble startet. Den har heller ingen bestemt grunnlegger. Hva tror hinduene på Noen av disse begrepene er like i Buddhismen, og noen har andre ord med samme betydning. Kastesystemet Selvom det er ulovlig å behandle folk etter kastene, er ikke systemet i seg selv ulovlig.

Kastevesenet, hinduismens svøpe - Stavanger Aftenbla

Hinduismen omfattet i år 2000 anslagsvis 787 mill. mennesker, som er ca. 13 % av verdens befolkning, og den har fortsatt sin største utbredelse på det indiske subkontinent. I India er hinduismen den dominerende religionen, ca. 80 % av befolkningen, det samme er tilfellet i Nepal (ca. 87 %) I hinduismen blir det brukt mye sang og musikk Ohm er altså den mest hellige stavelsen, symbolet eller mantraet i hinduismen. Stavelsen er ofte chanted enten uavhengig eller før en mantra; det betyr essensen av den ultimate virkeligheten, bevisstheten eller Atman. Ohm-lyden er den primordiske lyden og kalles Shabda-Brahman (Brahman som lyd) Her finner du alle saker som omhandler hinduisme. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter Hinduisme er i almindelig sprogbrug en betegnelse for Indiens største religion; omkring 80% af befolkningen er hinduer. Hinduismen er imidlertid ikke én religion, men fællesnævner for en lang række forskellige religionsformer. Der er i hinduismen plads til mange, ofte modstridende religiøse anskuelser og trosformer: Både den, der tror på en enkelt gud, og den, der tilbeder flere.

Hva skjer med Indias kastesystem? - Aftenposte

Hva gjør brahma. Brahma er en skapergud i hinduismen. Han har hatt stor historisk betydning, men er en lite sentral gud i dagens hinduisme. Brahma må ikke forveksles med brahman, som er et hovedbegrep i hinduistisk filosofi og teologi og refererer til verdens og universets guddommelige enhet Hinduismen er verdens 3. største og ældste religion. Egentlig er ordet hinduisme ikke den korrekte betegnelse for religionen. Denne betegnelse blev givet af udefrakommende folk - f.eks. de gamle perserer, der brugte betegnelsen hindu om området omkring den nuværende Indus-flod (som løber i Pakistan) Hvilket dyr er hellig i hinduismen? 200. Hva er kastesystemet? 300. Gudene inviteres som gjester under ritualet. Hva er Pudsja? 400. Den øverste klassen. Hva er presteklassen? 500. Ved å dø her, kan man oppnå moksha. Hvorfor er det et mål å dø ved Ganges i Varanasi Hinduismen er en religion fra Indien med flere guder. De, der tror på hinduismen, kaldes hinduer. Hinduer tror på, at man bliver født igen, når man dør. De tror også, at verden bliver skabt igen og igen Du burde vite hva dette er og, vite at du mest sannsynlig har utgangspunkt i et ståsted innefor en filosofisk tolkning av hinduismen som praktiseres ut fra den livstilnærmingen som er forbeholdt menn av brahminerkasten(- selv om du nok vil innvende at kastesystemet er forbudt ved lov

Kastesystemet - Studienett

Hinduismen er en religion som begynte i India og frem til 2011 ble praktisert av mer enn 700 millioner mennesker. Reinkarnasjon er en integrert del av hinduismen og refererer til syklusen med død og gjenfødelse. Å frigjøre deg fra denne syklusen er et av hovedmålene for en hindu Moksha hinduismen Moksha - Wikipedi . Moksha er friheten innen hinduismen.Det betyr det samme som frelse innenfor kristendommen. Syndsbegrepet i hinduismen (samt buddhismen og jainismen) er forbundet med samsara (fabrikasjonene som utgjør illusjonene i samsara) og karma.Før en er frigjort fra forurensningene og forvirringen fortsetter en å gjøre ting som binder en til illusjonenes verden.

Hinduismen - Daria.n

Mer enn 3000 guder. MEN: Alle gudene er Brahmans mange ansikt. Ingen profeter En kaste er en arvelig socialklasse, særligt i det traditionelle indiske samfund.. Inden for hinduismen spiller kastetilhørsforhold en betydelig rolle og kasterne opfattes ofte som gudgivne, medens andre indiske religiøse bevægelser som buddhismen og sikhismen forkaster kastesystemet og appellerer til de lavere kaster.. Kasterne. Det danske ord kaste dækker over to forskellige indiske ord. Kjøp 'Hva er hinduisme' av Knut A. Jacobsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet | 978821501693

I mange byer der hinduismen er stor, består nesten utelukkende av slummen de kasteløse hinduene. Kommentar: Denne rest av kastesystemet deres, vår tilsvarende klasse divisjoner føler så gammel. Jeg tror det er viktig å kunne omgås med forskjellige mennesker uten å tenke på hva de tjener i lønn, hvilken farge de er, hvor de bor, osv En annen av læren til bøker som viser forholdet til dyr i hinduismen er som følger: Du vil ikke bruke kroppen din - som er gitt av Gud - for å drepe andre skapninger, enten mennesker eller dyr. Uansett hva som skjer, gir aldri vold noe noe bra, men tvert imot Betegnelse: Boka gir en innføring i religionen hinduisme. Forfatteren tar for seg hellig geografi, guruen, gudinneforestillinger og regionale tradisjo Hva er hinduisme | Biblioteksentrale Både i Nepal og India er ca. 80 % av befolkningen Hinduer. Det er forskjell på å være Hindu i Nepal og India, men det er også store forskjeller på å være Hindu innad i Nepal og særlig i India. Mangfold er noe som preger Hinduismen, som ikke er grunnlagt på en enhetlig lære og har ingen felles kirkelig organisasjon

 • Lov om barneverntjenester § 4 3.
 • Chromecast tidal mac.
 • App for 2 åring.
 • Skolefritidsordning lovgivning.
 • Melody haase op.
 • Gjort gjeldsbrev.
 • Preget engelsk.
 • Bag devil.
 • Paradise city tab.
 • Apple support norge.
 • Helsedirektoratet pårørendes rettigheter.
 • Wetter chiemsee mai.
 • Beste dual sim 2017.
 • Mac os yosemite.
 • Interpol most wanted list top 10.
 • S6 anruferbild klein.
 • Gamle sølvbrosjer.
 • Storebrand kvartalsrapport 2017.
 • Kinderzentrum maulbronn ärzte.
 • Klassiske salongbord.
 • Deltoid umfang.
 • Gsuite enterprise.
 • Kjemiingeniør oslo.
 • Frauen aus auerbach.
 • Førerkortregler usa.
 • Romantiske rhinen.
 • Shane macgowan 2017.
 • Utdanningsforbundet uføreforsikring.
 • Lou reed walk on the wild side.
 • Celldelning faser.
 • Sozialmanagement aufgaben.
 • Hotell norge bergen.
 • Ascend assessio.
 • Forebygge urinveisinfeksjon.
 • Fenistil pencivir preis.
 • Camden market london.
 • Vondt i høyre mandel.
 • Reisemål vinter.
 • Krakel spektakel musik.
 • Dcss lnb canal digital.
 • Boligmarkedet fremover.