Home

Kontaktlærerressurs

SFS 2213 Arbeidstid skole prolongeres for perioden 01.01.2020 til 31.12.202 En kontaktlærerressurs er ca. 5 prosent. Det blir fire minutter i uken til hver elev. Et annet forslag er å redusere i tiltak for å øke gjennomføringen i videregående. Rogaland er tredje best i landet på gjennomføring, men langt unna målene i nullvisjonen Hva du får i kontaktlærerressurs varierer fra fylke til fylke (og til en viss grad mellom skolene innad i fylket). Hva du skal få står i den lokale arbeidstidsavtalen du har hvis du leser den. Det meste av jobben er knyttet til oppfølging av enkeltelever så om dere deler klassen i to er det naturlig å få mindre i lønn for det enn for en hel klasse

SFS 2213 Arbeidstid skole - Utdanningsforbunde

 1. Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 2 elever 4. år vg. 1 elev 5. år vg Gruppe F (4 elever): 1 elev 4. skoleår 1 elev 6. skoleår 1 elev 7. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 1 elev 8. skoleår Gruppe G (6 elever): 2 elever 8. skoleår 2 elever 10. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærer
 2. Det er positivt at KS tilbyr en kontaktlærerressurs, men hvis den fordeles likt på alle kontaktlærere, blir den et gode som smøres meget tynt utover. Å akseptere dette er å akseptere at oppmerksomheten trekkes bort fra hovedproblemet ved dagens arbeidstidsavtale, nemlig at den ikke sikrer den enkelte lærer nok tid til for- og etterarbeid når lærer har ansvar for mange klasser og mange.
 3. Kontaktlærerressurs: 23 000,- Sum: 445 500,- Vurdering: Det å slå sammen Intro og basis-klassen er naturlig, i og med at elevtallet går ned - da en ikke har tatt i mot nye flyktninger det siste året. Basis/intro-tilbudet vil bestå av tre dager med undervisning og to dager med språk/arbeidspraksis
 4. Kontaktlærerressurs er for liten i forhold til arbeidsoppgavene. Bruk av ressurser. 9a sak er krevende. Det tar ressurser fra annet arbeid og forebyggende arbeid. Mulighet til å være tett på. God voksentetthet, ulik fagkompetanse inn i skolen. Hvordan kan skolene gi eleven tilgang til lavterskel tilbud. Psykisk helse er vikti
 5. I Særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen og i teknisk fagskole endres punkt 1, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 tilsvarende slik at klasse blir til gruppe, klassestyrerressurs blir kontaktlærerressurs, klassestyrertjeneste blir kontaktlærertjeneste og klassestyreren blir til kontaktlæreren. Jf bilag nr.
 6. 3.7.1.3 Kontaktlærerressurs - videregående skole og teknisk fagskole For kontaktlærere i klasser med inntil 20 elever beregnes en ressurs på 1,0 prosent av en full stilling per klasse, pluss et tillegg på 0,13 prosent per elev. For kontaktlærere i klasser med 21 til 24 elever beregnes en ressurs på 2,0 prosent av en full stillin

Vi får ikke både tunnel og god skole - Forside

• Styrking av kontaktlærerressurs (faglig og sosialpedagogisk oppfølging) s. 11. Tiltaksområde 2: Tiltak knyttet til fellesfagene • Gjennomføring og oppfølging av startsamtaler og kartleggingsprøver (intensiv opplæring/kurspakker, økt lærerressurs, tilpasset opplæring Kontaktlærerressurs: 11,45 % Administrasjon (hele oppvekstsenteret, 35 % går til barnehagen): 80 % Vaktmester/reinhold: ca 60 % Assistent: ca 25 %. Skolelokalene ble delvis renovert i 2009, i januar 2010 sto ny barnehage ferdig (tilbygg til skolen), og barnehagen flytta ut av skolelokalene. Tidligere har vi brukt gymnastikksalen til klasserom Side 83. 3.7.1.2 Kontaktlærerressurs - grunnskolen Til klassestyrertjenesten konverteres én leseplikttime pr. klasse. Tidsressursen til klassestyrertjenesten skal ikke timeplanfestes, men det er.

kontaktlærer og lønn - Utdanning - Diskusjon

 1. Postadresse: Besøksadresse: Krunhaugen 1 Telefon: 8820 DØNNA DØNNA Telefaks: Saksprotokoll Utvalg: Formannskap Møtedato: 07.12.2018 Sak: 145/18 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 18/12 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KUTT STILLINGSRESSURS DØNN
 2. Er du en tydelig klasseleder med positive forventninger til elevene kan du være vår nye vikarlærer Mailand videregående skole har ledige vikariat for lærer i norsk (68%) og engelsk (26%), samt kontaktlærerressurs 6%. Mailand er en kombinert skole med ca. 900 elever i skoleåret 2019/2020
 3. Gi oss styrket kontaktlærerressurs og tid som vi kan forvalte til å gjøre det som vi vet må til for at elevene skal gå berikede, slitne og fornøyde hjem ved skoledags slutt. Del artikkel. Del på Facebook Del på Twitter Del på mail. Annonse. Roar Ulvestad. Lektor. Annonse. Annet innhold
 4. Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 12 92 50 Org.nr.: 974590883 Oslo Handelsgymnasium Parkveien 65 Telefaks: 22 12 92 51 0254 OSLO Postadresse: ohg@ude.oslo.kommune.n
 5. Det er kontaktlærerressurs til stillingen. Mailand er en kombinert skole med ca. 900 elever i skoleåret 2019/2020. Skolen ligger sentralt i Lørenskog sentrum og har nærhet til offentlig kommunikasjon. Skolen har fokus på elevenes læring, trivsel og resultater, samtidig som skolen skal være åpen og inkluderende og gi rom for mangfold

Mer tid til undervisning - Norsk Lektorla

gruppe på mer enn 23 elever gir økt kontaktlærerressurs. Kontaktlærer ivaretar kontakten med heimen og administrerer klassen. Rektor/inspektør går inn sammen med kontaktlærer ved behov. 5 Pedagogisk forsvarlige grupper Vis Pia Jamtvedt Bruuns profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Pia Jamtvedt har 9 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Pia Jamtvedts forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Innspill og tanker rundt 'Nødrop fra en kontaktlærer'. Jeg leste med stor interesse Nødrop fra en kontaktlærer i Utdanning nr. 21/2009.. Innspillet fortjener oppmerksomhet, fordi det tar opp en viktig sak mange av oss kjenner på kroppen kontaktlærerressurs. 4 Utdanningsforbundet refererte til utlysing av stillinger for renholdere som har vært utlyst i 97,69 % stilling, og spurte om hvorfor dette skjer når fylkeskommunen satser på omdømme, heltidsstillinger, osv, osv. Personalsjefen lovte å ta dette opp med gjeldende skole Allmennpedagogiske tilretteleggingstiltak: Kontaktlærerressurs 6% Bruk av fleksibel tolærerressurs Assistent i klassen Forlenget tid ved tentamen, eksamen og prøver over 2 økter eller mer Opplesning av oppgaven med forklaring av oppgaveteksten «Høydeopphold» i fag og «intensivkurs» før ny eksamen - pott i ET Støtteundervisning ved behov - leksehjelp først

Voksenopplæring: 20 timer undervisning, 1 time kontaktlærerressurs, 31 timer bunden tid, til sammen 43,5 timers uke. Anonymkode: 6bcb9...180 Del dette innlegge Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang 3 Innledning Kongsvingerskolens rektorer har sammen med administrativ skoleeier utarbeidet dette grunnlagsdokumentet for kvalitet. Utgangspunktet har vært å sørg

Som hun sa, de har ingen motforestillinger, det er bare litt knapt med kontaktlærerressurs. Og i og med at jeg er så fornøyd med henne på alle måter ønsker jeg hverken å klage eller pushe henne over grensa på noe vis. Poenget er bare at det ikke alltid er viljen til læreren det står på. _____ Storebror 2002 - Toern. 6 Rådgiver/sosiallærer Rådgiver/sosiallærer som er blir innplassert i stillingskode 902, tilstås et individuelt tillegg lønnsplasseres slik at de på ansettelsestidspunktet har minimum har 3 alternativer ut over grunninnplassering for fastsatt ansiennitet mer enn de ville hatt etter kompetanse og ansiennitet i undervisningsstillingen. pr Kontaktlærertjeneste kontaktlærerressurs. 26/07 07/13 rammetimetallet for 2007-2008 27/07 07/124 bytte av sosialserver i forbindelse med innfØring av nav 28/07 07/176 sØknad om kassakredit Åssiden vg skole 1150 elever fordelt på 74 klasser 250 voksenelever fordelt på 10 klasser Drøye 20% flerspråklige elever (Speiler Drammen by) Syv yrkesfaglige program og påbygg til studiekomp. Syv (8) bygninger med 0 - 5 minutter gangavstand 260 ansatte Gjøvik, 17. april 201

Rundskriv F-26-03 Vedlegg nemndskjennelse - regjeringen

 1. Prosjektet En bedre skole for elevene våre Fylkesmøte i KS 19.10.2010. Foto: Bjarne Eriksen. Bakgrunn for prosjektet - nasjonale føringer. Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Slideshow 6000762 by wynter-malon
 2. Er du en tydelig klasseleder med positive forventninger til elevene kan du være vår nye vikarlærer Mailand videregående skole har ledige vikariat for lærer i norsk (68%) og engelsk (26%), samt kontaktlærerressurs 6%. Mailand er en kombinert skole med ca. 900 elever i skoleåret 2019/2020. Skol..
 3. Ring statens vegvesen på 815 22 000 for å sjekke når neste kontroll for din buss er, men som likevel garantert er veldig interessante fo
 4. ·Grunnlagsdokument for kvalitet i Kongsvingerskolen 2019-20 tas til orientering. · Ny fordelingsmodell for Kongsvingerskolen vedtas med virkning fra 1.8.19. · Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere budsjettrammen for grunnskolene i henhold til tabelloppsett i saken. · Grunnlagsdokumentet viser strukturer som bør evalueres og revideres årlig..
 5. Skolen fortsetter arbeidet med fokus på relasjonsbygging mellom lærer og elev samt klasseledelse, gjennom ulike styrkingstiltak som f.eks. økt kontaktlærerressurs, god bruk av klassens time m.v. Videre fortsetter vi arbeidet med elevmedvirkningen og elevdemokratiet gjennom systematisk arbeid og oppfølging rettet mot undervisningen og vurdering for læring, og tett jobbing med skolens.
 6. Trives best med kreativ læring <p>God oppfølging fra faglig sterke og rettferdige lærere og et godt læringsmiljø som gir rom for å være flink på skolen
 7. PP-tjenestens ansvar og rolle for oppfølging og koordinering. Oppfølging etter 22. juli 2011 Line Elisabeth Næss Charlott Holstad Program frem til lunch 2 Presentasjon av PPT vgo og hvordan v

Høring Endringer i introduksjonsloven og tilhørende

Saker innmeldt fra medlemmer og tillitsvalgt Utdanning > nr 6/25. mars 2011 leder.. Lærerne har mye å ta igjen > Funksjonærer i industrien tjener nå nesten 140.000 kroner mer enn. det lærerne her i landet tjener i gjennomsnitt per år.Dette går fram av. en fersk lønnsstatistikk som nylig ble presentert, og VG fulgte opp me Mailand videregående skole, Lørenskog, Norway. 1,847 likes · 2 talking about this · 1,793 were here. Mailand videregående skoles offisielle Facebook-sid

Dokument nr. 25. Oslo kommunes overenskomster . med arbeidstakerorganisasjonene. vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. for arbeidstakere i Oslo kommun Mailand videregående skole, Lørenskog. 1 856 J'aime · 4 en parlent · 1 802 personnes étaient ici. Mailand videregående skoles offisielle Facebook-sid Årsmelding 1.8.12 - Utdanningsforbunde Aktuelt. Karmøy, 6. desember 2011 Eva Sirevåg Sæstad. Arbeidstidsavtalen. Utdanningsforbundet er i forhandlinger med KS nå. Skal være ferdig til 9. desember Hvis ikke enighet blir arbeidstidsavtalen en del av lønnsoppgjøret til våren. Slideshow 3881912 by solad

Årsrammetimer, a) det avsettes 57/76 årsrammetimer p

 • Jetcarrier adresse.
 • Platetopp med ventilator.
 • Ultra short throw laser projector.
 • Pepperkakedeig test 2017.
 • Bfv bezirksliga west.
 • Canal digital modem.
 • Jahres hessenticket.
 • Photomerge photoshop.
 • Akutt lymfatisk leukemi.
 • Rechtsanwalt net erfahrung.
 • I miss you chords miley.
 • Tvangskastrering.
 • Nukleærmedisinsk undersøkelse.
 • Screenshot huawei honor.
 • Blood typing.
 • Pepperkakedeig test 2017.
 • Trisomie 18 häufigkeit.
 • Kylling taco form.
 • Partyschiff düsseldorf termine 2018.
 • Hva er uendelig delt på uendelig.
 • Dolce gusto delonghi circolo.
 • Kimberly dos ramos y marjorie de sousa son familia.
 • Silvester feuerwerksfahrt s.
 • Quarzkomposit eigenschaften.
 • Magnitude scale.
 • Weihnachtsparty schwerin.
 • Irritabel tarm kosthold.
 • Loretto klinik tübingen bewertungen.
 • Crocodile dundee.
 • Siren henschien instagram.
 • Faz titelseite heute.
 • Genetisk opphav test.
 • Scooterklær.
 • Navigation download kostenlos für auto.
 • Restauranger i riga.
 • Barbara becker ehepartner.
 • Dødsattest utfylling.
 • Dusjgrube.
 • Lady gaga telephone.
 • Gul orm.
 • The martian aldersgrense.