Home

Substantiv undervisningsopplegg

Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Svisj! Tilbake; Substantiv Substantiv 15 kategorier med regelrette substantiv. 1. Bøyningsformer av regelrette substantiv (maskuline): en bil - bilen - biler - bilene. 2. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -e: en familie - familien - familier - familiene. 3. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -er (mest personer): en lærer - læreren - lærere - lærern

Kaleido 1-4: Substantiv

Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv Sort Method: View. 1. Finn substantivene i teksten 2. Substantivbøyning 3. Riktig form 4. Riktig form 5. Riktig form Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk. Differensiering: Det finnes også det samme opplegget med kun 3 ordklasser (verb, substantiv & adjektiv) nedenfor. Man kan da dele klassen inn i grupper med de sterke elevene sammen, og de svake elevene sammen, så kan de jobbe samtidig med det samme opplegget, men med færre ordklasser for de svake Egennavn og fellesnavn Når substantivet er et felles navn på mange av samme type, kaller vi det for fellesnavn. Fellesnavn skrives med liten forbokstav dersom de ikke står først i en setning. Ukedager og måneder skrives med liten bokstav. Eksempel: fjell, elv, dal, jente, by, tårn, søndag, januar. Når substantivet er navn på en spesiell person

Ord som står istedenfor andre ord, ofte for et substantiv. hun, han, det. Interjeksjoner: Et ord som står alene i en setning. hurra: Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående.. Her kan du bla deg gjennom undervisningsopplegg, leker, pedagogiske triks og mye mer! Du kan søke etter ønsket informasjon, eller sortere etter fag, navn, forfatter, klassetrinn, stikkord eller forfatter ved å klikke på tittelen Bokstavplansjer Alfabetet_oppheng til veggDownload Dersom du ønsker å henge det opp på veggen, anbefales det å forstørre det til A3. Jeg bruker også å printe ut et sett som jeg bruker i samling, f Substantiver! Denne leken heter «I went to town».!-En elev starter å si setningen «I went to town and bought» og fyller inn sixte del med et substantiv, f.eks. «some apples». !-Den neste eleven skal starte setningen likt som forrige elev, men skal legge til enda et substandiv

Substantiv Norsk for deg

 1. En, ei eller et?Entall og flertallUbestemt og bestemt En eller et? Skriv substantivet i flertall Bøy substantivene Ei Skriv subatantivet i flertall Sett inn riktig form En, ei eller et? bolig Flertall, spesiell bøyning Sett inn riktig form - gutt En, ei eller et? Kropp og helse Bøy substantivene Lege eller legen? En, ei elle
 2. substantiv og fortel om eigenskapar ved substantivet. Adjektivet kan stå føre substantivet ( Når eit perfektum partisipp eller eit adjektiv står rett føre substantivet (som attributt), står dei i attributiv stilling. eit kjøpt hus, det kjøpte huset, kjøpte hus eit raudt hus, det raude huset, raude hus ei lesen bok, den lesne boka, lesne bøker ei open bok, den opne boka, opne bøke
 3. Substantiv er navn på ting. Vi deler substantiv inn i fellesnavn og egennavn. Egennavn: Larvik, Nanset, Mjøsa, Farris, Ole, Sverre. Fellesnavn: rev, sti, skog, by, gutt. Fellesnavn har ulike kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Artiklene som er plassert foran forteller oss hvilket kjønn fellesnavnene har: En foran ord som er hankjønnsord.Et foran ord som e
 4. Jeg legger ut undervisningsopplegg på nett både for å dele det med andre lærere i dette lille land, men også for å systematisere det jeg lager for meg selv. Det er lett å glemme lure ting man gjør, og selv om jeg har gode systemer for å lagre det jeg lager, så blir det etter hvert mange filer og mapper å finne frem i

Oppgaver med substantiv - Netteleven

 1. Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 4; Tilbake; Fakta, faktisk! Tilbake; Substantiv
 2. Substantiv substantivbøying 1. Substantiv 2. Verb 3. Pronomen og eigedomsor
 3. sammensatte substantiv; å lage sammensatte ord; For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk, som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne. Oppgaver. 1 Hvilken artikkel? 2 Med eller uten artikkel? 3 Bøyning av substantiv
 4. Etter substantivet brev kan vi sette -et, men ikke -en eller -a. Etter substantivet frokost kan vi sette -en, men ikke -a eller -et. Etter substantivet bygd kan vi sette -en eller -a, men ikke -et. Nå er vi inne på enda en ting vi skal lære om substantiv: De kan deles inn etter grammatisk kjønn
 5. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os
 6. utt, et vindu Det er ikke [
 7. Substantiv. Adjektiv. Verb. Preposisjoner. Setninger. Grammatiske termer. Fasit til oppgavene i arbeidsboka. Oppgaver. 1 Hvilken artikkel? 2 Med eller uten artikkel? 3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket

Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv

 1. framfor substantivet. Legg merke til endingane, samanlikn med normal partisippbøying: ein lagd trasé ei lagd løype eit lagt løypenett fleire lagde løyper OBS! Utgangspunktet er verbet å legge/leggje (ikkje å lage). Hugs at bokmål sløy-fer ei staving her: stiligst, modigst SKRIFTLIGE TEKSTER
 2. BoligABC Undervisningsopplegg som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg
 3. Her finner du ferdige undervisningsopplegg som du kan ta i bruk i klasserommet med en gang. Dette er fleksible opplegg du kan forme som du selv ønsker. Hva skal vi, og elevene for den saks skyld, med kunnskaper om verb, substantiv, gerundium, subjekt, verbal og andre grammatiske objekter? Grammatikk i engelsk. Begynn skoleåret med froskehopp
 4. Oppfinnerverksted 1.-2. trinn Har du noen skaperspirer i din klasse? La de slå sammen verb og substantiv for å skape fremtidens oppfinnelser. Hvilke oppfinnelser blir til om man setter sammen ordene «hoppe» og «stol»? Oppfinnerverksted 3.-4. trinn Utfordre elevenes kreativitet på en enkel og..
 5. Norsk som andrespråk. 1. CALST - Listen and speak. 2. Grammatikk og språkbru
 6. Elevene har skrevet biodikt ? se «opriften» på side 106 i Nye Zeppelin 4. Språkbok . «Bio» står for «biografi», som betyr «fortelling om livet til en person». Elevene har selv valgt hvilken person biodiktet deres skal handle om: en person i en lesetekst, en popstjerne, et familiemedlem, en venn e.l. Det er lov «å lyve» og fylle på med fantasien når en skriver biodikt
Lærerbloggen: Ordklasser og andre ord - gratis arbeidshefte

SUBSTANTIV Egennavn og fellesnavn 4 Lær kjønnet 5 Bruk av ubestemt og bestemt form av substantivet 5 Regelrette substantiv (maskuline) 6 Regelrette substantiv (feminine) 14 Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -e 18 Regelrette substantiv (feminine) som slutter på -e 2 Substantiv med -sjon, -ning, -het og -else er maskulin. Substantivets former Substantivene har fire former etter to dimensjoner: Singular - plural og ubestemt - bestemt form. Singular Plural Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt I ubestemt form singular må vi vanligvis ha en artikkel foran substantivet: en, ei eller et. (På engelsk: a/an. Mini-grammatikk. Substantiv. Substantiv

Ordklasser - Norskoppgave

 1. 22. Kapittel 3 - Substantiv - Bøyningsskjema.pdf; 23. Kapittel 3 - Substantiv - Konkrete og abstrakte substantiv.pdf; 24. Kapittel 3 - Substantiv - Ordjakt.pdf; 25. Kapittel 3 - Strukturert tankekart.pd
 2. 1 Substantiv 6 Binder sammen setninger og delsetninger, bøyes ikke «Du og jeg.» 2 Verb 4 Angir steds-, tids, og årsaksforhold mellom ord eller grupper av ord «Hun satt på boken.» 3 Adjektiv 1 Gir navn til alle ting, personer eller egenskaper i verden « Flyet bråkte fælt.
 3. Substantiv-finn-rett-artikkel-fisketuren_LØKO.pdf. Løko_oppgaver_av_Janny_Sjo_Førre.pdf. Janny Sjo Førre har laget flere løko-oppgaver i leseforståelse. Oppgaver for både 12 og 24 brikker. Løko-oppgave i naturfag Blomster i grøftekanten. Løko-oppgaver om blomster i grøftekanten
 4. Substantiv [Nouns] Substantivets former Substantivets former - tabell The forms of the noun Bestemt eller ubestemt form? Definite and indefinite form Ubestemt artikkel 111 substantiv som er nøytrum 45 irregulære substantiv Genitiv Denne, dette, disse og den, det de Substantivfraser engelsk-norsk Substantivfraser på åtte språk Verb [Verbs
 5. Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda
 6. Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i norsk 4.klasse. Noen ganger er det hensiktsmessig og systematisere ord i ordklasser. Kunnskapen om ordklassene hvorfor ordene blir plassert i de ulike ordklassene, bør en lærer inneha

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for skule og barnehage. Me har kurs og gratis undervisningsopplegg for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål. Les meir: Om Nynorsksentere Klikk på emne og finn øvelse. Lett som bare det ! Kontakt Om oss Bakgrun Det er godt å ha familie og venner. Da er man ikke alene. Har du en søster eller bror? Er du gift eller samboer? Har du barn? En familie kan være en kjernefamilie med foreldre og barn og det kan være en storfamilie med tanter, onkler og besteforeldre. Venner er også viktig. De kan også [

Egennavn og fellesnavn - Den magiske koden

Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for elever på 5. til 7. trinn Redd Barna lanserer nå et nytt undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for elever på 5. til 7. trinn. Opplegget varer i to skoletimer. Det består av to filmer og et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid,. Å lese og skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Her på ungdomsskulesidene finn du undervisingstips og nynorskressursar for både hovudmål og sidemål Nynorsk - drilloppgaver - Substantiv 4. Hokjønn på -ing. Fyll inn rett form av substantiv Undervisningsopplegg «The Sims 4» - Fag og forstadsidyll. Kanskje en oppdagelsesreise er et bedre substantiv (eller et digitalt dikt). Hver gang du begynner spillet skapes en ny verden. Hver gang spillet slutter avsluttes en verden du aldri får se igjen. Hva er denne verdenen for noe

Lærerbloggen: Ordklasser og andre ord - gratis arbeidsheft

Praktisk Substantiv og/eller verb Lag et undervisningsopplegg om morfologi (nynorsk) for en ungdomsskoleklasse eller en gruppe elever. Det kan v re en f rste innf ring eller en repetisjon. Du kan selv velge trinn (8.-10.) Bruk L replanen og. - av Runar Ragnarson Brataas Å nei!Nå er det den tida på året igjen!, er det jeg husker best at en av mine kollegaer sa for et par år siden da det nærmet seg Halloween.I dag er hun en av dem som bruker Halloween og tida fram mot den store knask eller knep-festen til å jobbe med elevenes interesser, ulike fagområder og grunnleggende ferdigheter 2. Substantiv - fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga ending Grammatikk. 3. Substantiv - hankjønnsord som sluttar på -a Substantiv Hovudreglane for substantivbøying Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Verb Svake verb a-verb e-verb j-verb Kortverb Uregelrette svake verb Sterke verb Parverb Å bli og å verte Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv Samsvarsbøying av adjektiv Gradbøying Samsvarsbøying Pronomen og determinativ Personlege pronomen Eigedomsord Andre pronomen og determinativ Frå. Undervisningsopplegg om stadnamn Stedsnavn substantiv, verb, adjektiv, samsvarsbøying, pronomen og determinativ og frå bokmål til nynorsk. Det er tre vanskegrader: lett, middels og vanskeleg. Kurset har to øvingsrom

undervisningsopplegg på nynorsk. Vi har én oversettelse av undervisningsopplegg i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Fysisk aktiv læring handler om å integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Bruk av fysisk aktiv læring kan optimalisere lærerens undervisning og elevens læringsoppnåelse. Her finner du: eksempler på hvordan du kan gjennomføre fysisk aktiv læring i flere fag, råd om hvordan du kan komme i gang med fysisk aktiv læring på din skole, og databaser med aktiviteter du kan ta i bruk Undervisningsopplegg - Salto FOTOSAFARI Et grønt substantiv med dobbel konsonant. Et substantiv som begynner på O. Et klesplagg med o for å (kort å-lyd). Et verb med dobbel konsonant. Et substantiv med skj-lyd. Et substantiv som passer til adjektivet enorm. Et egennavn med dobbel konsonant (husk å spørre om lov før dere tar bilde) Oversettelse av undervisningsopplegg til bokmål i nynorsk-bokmål ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Kroppspress er et komplett undervisningsopplegg med tverrfaglig vinkling, fagstier og en oppgave som går på tvers av fag. Nyheter. Sean Connery er død. Sean Connery var den første James Bond-skuespilleren. Naturfag. Norges regnhovedstad i oktober 2020. Hvem ble vinneren? Se innslaget

Undervisningsopplegg Intertekst old. VG 1. Skriftlig. Skriverammer og skrivetips; Sjangre og teksttype Undervisningsopplegg til ressurslærersamling Tips Bruk av tekst i sirkel grupperer innhold og gjør at titler i toppen ikke trenger å bli så lange. Budskapet blir mer tilgjengelig. Hvit sirkel er et foretrukket grafisk element på forsider. Substantiv, entall og flertall. Da skal substantivet stå i ubestemt form: Hennes leilighet er mindre enn leiligheten hans. Denne plasseringen er vanlig når possessivet har trykk, slik som i eksempelsetningen over. Possessivene kommer også ofte først ved abstrakter: Hennes oppgave er.

Kreativ Undervisnin

Kapittel 8 Substantiv. Kapittel 9 Pekeord. Kapittel 10 Eiendomsord. Kapittel 11 Substantiv. Kapittel 12 Preposisjoner. Kapittel 13 Substantiv. Kapittel 14 Adverb. Kapittel 15 Mengdeord. Kapittel 16 Adjektiv. Kapittel 17 Sammenlikning. Kapittel 18 Leddsetninger. Kapittel 19 Tekst. Oppgaver. 2.1 Personlige pronomen Ordklasser er grupper som ordene i et språk deles inn i, i henhold til deres form eller funksjon i setningen.Ordklasseinndelinga har sitt opphav i latinsk grammatikk.. Det greske verket Tekhne grammatike, som tilskrives Dionysios Thrax (100-tallet f.Kr.), grupperer ordene i åtte kategorier.. Ordklasser i norsk. Norsk referansegrammatikk opererer med følgende ordklasser Substantiver kjennetegnes morfologisk ved at de kan ha ubestemt artikkel foran seg. Ord som hus, gutt og tanke befinner seg i kategorien substantiv fordi alle kan ha bestemt artikkel foran seg: et hus, en gutt, en tanke.Proprium, det vil si egennavn, er en type substantiv som ikke har denne morfologiske egenskapen, men de opptrer likevel så likt andre substantiver, både når det gjelder bruk. Kapittel 11 Substantiv. Kapittel 12 Preposisjoner. Kapittel 13 Substantiv. Kapittel 14 Adverb. Kapittel 15 Mengdeord. Kapittel 16 Adjektiv. Kapittel 17 Sammenlikning. Kapittel 18 Leddsetninger. Kapittel 19 Tekst. Kapittel 14 Adverb. Her finner du oppgaver til kapittel 14 i Praktisk norsk 2 (side 111-117)

Substantiv. Substantiv - tall og kjønn Tallord. Tallord 1 - 10. Tallord 11- 100 Uttale. Uttaleregler - alfabetet. Uttaleregler - en oversikt. 1. Hvordan er synet på det moderne samfunnet på slutten av 1800-tallet? På slutten av 1800-tallet bredte et pessimistisk syn på samfunnsutviklingen seg, noe begrepene fin de siècle («slutten på et århundre») og dekadanse (moralsk forfall) forteller om. Idealet var ikke lenger fornuft, vitenskap og demokrati

Skriveopplæring - last ned gratis undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg til artikkelen ADJEKTIV ER ORD SOM enkelt sagt beskriver substantiv. Ad-jektivene gjør at noe spesielt med substantivet blir fram-hevet, for eksempel fargen, størrelsen eller hvordan noe kjennes ut. Ofte jobber en med adjektiv i tilknytning ti Substantiv: en skygge, et skjelett . 3. Bilde som inspirasjon og skriveramme som støtte. Gi elevene en skriveoppgave, «Tenk deg at du MÅ gå forbi dette huset. Det finnes ingen annen vei». Vis frem et bilde av et skummelt hus på smartboarden eller lignende Undervisningsopplegg om stadnamn substantiv, verb, adjektiv, samsvarsbøying, pronomen og determinativ og frå bokmål til nynorsk. Det er tre vanskegrader: lett, middels og vanskeleg. Gå til øvingar; Øvingsrekkjer. Ei øvingsrekkje er sett saman av fleire øvingar X Elevbok 5A Elevbok 5B D-bøkene krever innlogging. Dersom du ikke har tilgang, ta kontakt med oss: Send e-pos

Substantiv Norsksentere

 1. Har du mistet regelboken din, så kan du bruke denne siden. Dersom du ønsker å skrive den ut for å ha den i sekken, så kan du gjøre det. Den er ikke en direkte kopi fra noe læreverk, men utarbeidet gjennom flere år med skriving av regelbøker i forbindelse med klasseundervisning
 2. Nynorske substantiv. Jeg har lagt ut en lite kurs i nynorsk. Foreløpig er det kun substantiv som er ferdig, men flere kurs kommer i løpet av høsten 2020. Sjekk kurset om substantiv her. Har du digital dømmekraft? Digitale utfordringer
 3. et undervisningsopplegg for norskfaget i ungdomsskolen og den videregående skolen Program for kulturstudier, Norges forskningsråd : Klikk her for mer informasjon om slang.no! For å få tilsendt lærerveiledning, skriv til kulturstudier@kul.uib.no Har du.
 4. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere
 5. Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium
 6. Undervisningsopplegg - Trygghetsøvelser(pdf, 26,70 kB) Tekstbinding. Hvordan knytter vi sammen setninger og avsnitt til en sammenhengende og logisk oppbygd tekst? Se på ulike tekster sammen med elevene dine, og undersøk hvordan tekstene er bygd opp. Undervisningsopplegg - Tekstbinding(pdf, 89,82 kB) Påvirkning - språk, bilde og ly
 7. Substantiv. Substantiv er personer, steder eller gjenstander, og de nevner det vi snakker om. Ordene cat, Jack, rock, Africa og it er eksempler på substantiv. Adjektiv. Adjektiv modifiserer eller beskriver substantiv. Ordene tall, beautiful, irresponsible og boring er eksempler på adjektiv

Minigrammatikk - Språkråde

Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i. Eksempel: I setningen «Han sa det» er han og det pronomen. Han viser til den personen det snakkes om, for eksempel Helge, mens det viser til det Helge sa, for eksempel at vinteren er kommet Undervisningsopplegg 1-7. klasse: Strukturere tekst og skape sammenheng Trinn/nivå: Barnetrinn 1.-7. klasse. Tidsramme: Tidsrammen er ca. seks undervisningstimer iberegnet framføring. Hvis tekstskapingen er en del av et tverrfaglig prosjekt, vil tidsrammen bli større. Dette eksempelet viser hvordan elever kan øve på

Lesekroken: Undervisningsopplegg til Verdens nordligste korallrev Jobb med subjektive og objektive adjektiv i sakprosa til en tekst om korallrev i Norge. Adjektivene gjør at noe spesielt med substantivet blir framhevet, for eksempel fargen, størrelsen eller hvordan noe kjennes ut UNDERVISNINGSOPPLEGG er et substantiv på 20 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEEGGGIILNNNOPPRSSUV. Wordfeud poeng. 47 Wordfeud poeng per bokstav. U 4 N 1 D 1 E 1 R 1 V 5 I 2 S 1 N 1 I 2 N 1 G 4 S 1 O 3 P 4 P 4 L 2 E 1 G 4 G 4 Denne uka skal dere øve på ordstilling eller skrive tekster for å øve til skriftlig 2. Eksempler på oppgaver finner dere her. Helsetninger Leddsetninger Ordstilling Leddsetning Subjekt og verbal Leddsetninger Helsetninger med og uten spørreord Subjunksjoner Spørsmål uten spørreord Ordstilling i leddsetninger Spørreord Ordstilling i leddsetninger Spørreord Fordi og derfor Subjekt og.

Grammar exercises Norwegian. Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale studenter Bokmål Interaktive grammatikkoppgåver for internasjonale studentar Nynors For at vi skal lage et godt reflektert undervisningsopplegg, kan det være lurt å bruke læringsdesign. Da gjør man prosedyrer for å komme fram til et undervisningsopplegg. Hvordan skal undervisningen og læringen foregå? Jeg har valgt norskfaget, og temaet er nynorsk. Her skal vi da jobbe med grammatikk. Målgruppen for mitt undervisningsopplegg er 9. klasse Nynorskens stilling fra 1885 til i dag. Språkdebatt og språkpolitikk i dag. 8 Samisk språk og kultu Kompetansemål etter 4. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekste

Signatur 1 studiebok. 1. Lær lettere. Oversikt. I dette kapitlet skal du lære Test deg selv. Quiz; 2. Muntlig kommunikasjon. Oversikt. I dette kapitlet skal du lære. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

Hvem er jeg? Ferdige skrivemaler på 1-2-3

Substantiv - Den magiske koden

LEKSEHJELPEN utvider til stadig sitt bibliotek av undervisningsopplegg i fagene RLE, naturfag, samfunnsfag, matematikk og norsk. LEKSEHJELPEN har lagd egne hefter og oppgaver for elever fra 4.-7. trinn. Foreløpig har vi disse heftene: MATEMATIKK Addisjon og subtraksjon Multiplikasjon etter japansk metode Multiplikasjon og divisjon Divisjon og brøk Areal og omkrets Prosent og promille RLE. Au lycée en Norvège Kort beskrivelse. Dette opplegget tar utgangspunkt i lytteteksten Au lycée en Norvège for fransk nivå I. Den handler om franske Gregory som forteller om sitt førsteinntrykk av det norske skolesystemet og sammenligner det med skolesystemet i Frankrike Synonymordboken er en gratis norsk synonymordbok. Dette er godt arbeidsverktøy som kan benyttes både av elever og lærere. Her får du hjelp til å finne de synonymer du søker etter

Signatur Bokmål

Taushetsplikt. Helsepersonell har taushetsplikt. De kan kun formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er nødvendig å sikre deg forsvarlig helsehjelp Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen Undervisningsopplegg. Trinn:7. trinn (progresjonsmodell) Tema:Elevene tar språket aktivt i bruk Tid:4 uker à 2 timer per uke Kort beskrivelse . Elevene motiveres til å ta språket aktivt i bruk ved at de lager og holder en presentasjon om sitt hjemsted (PowerPoint, Photo Story e.l.)

Arbeid med høyfrekvente ord på norsk, både bokmål og

Norskoppgaver - Google Site

Undervisningsopplegg - dele/kjøpe/selge has 13,905 members. Denne gruppen kommer som en frittstående gruppe ved siden av den originale.. Jeg ville at elevene skulle lære om nynorsk grammatikk, og da bøying og regler for substantiv, verb og adjektiv. Beskrevet undervisnings- og læringsaktiviteten Jeg ville benytte meg av internett, og da nynorsksenteret.no. Det er et nokså enkelt undervisningsopplegg, men jeg vet at med mine elever vil de bli motivert av at de kan sitte på PC-en og jobbe Den har syv korte og lange vokaler 8 er typiske avrundede vokaler som ö og ü. Dialekten er vanligvis på første stavelse. På tysk, det er bare 4 faller gjennom inflects medlemmer og avslutninger. Karakteristisk er en fast ordstilling. Vokabular utvider bretting og avledning av ord. Oppmerksomhet, er alle substantiver skrevet med store.

"Den slemme gutten gråt" - Noen skriveoppgaver fra kursetNorsk Ordklasser - norsk 2020

Substantiv - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

Ung.no er et nettsted med offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er dere mellom 13 og 20 år

 • Japanische freunde finden kostenlos.
 • Australien karte staaten.
 • Vox sko.
 • Wellness kurzurlaub bodensee günstig.
 • Osmose dialyseslange.
 • Aktuar lønn.
 • Skyldfølelse etter dødsfall.
 • Jack black filmer.
 • Oxe burger haugesund meny.
 • Donau skiphelle.
 • Anne neville.
 • Kikhoste symptomer voksne.
 • Hva er dumpa drikke.
 • Fettsuging mage arr.
 • Stortorvet kongsberg parkering.
 • Hvordan melde seg på konteeksamen ntnu.
 • Volkswagen boble.
 • Weber master touch gbs special edition copper.
 • Kamskjell gravid.
 • Politiet arendal.
 • Name bedeutung wunder.
 • Ut i vår hage ekspedisjon.
 • Baby foot bruksanvisning.
 • Radio gong verkehr münchen.
 • Lisa marie presley benjamin keough.
 • Bergen maritime timeplan.
 • Aluminium gjerde.
 • Sparebanken vest knarvik ansatte.
 • Urz uni heidelberg.
 • Kompetansemål norsk 6 trinn.
 • Sprüche nachdenken traurig.
 • Youtube oboe.
 • Xanthomknuter.
 • Vampyr remember me.
 • Road stop münster speisekarte.
 • Adfc saar.
 • Ikea fyllas.
 • Much mas.
 • Doppelname zoe.
 • Seroquel ved behov.
 • Tillväxtbokföring.