Home

Traume psykolog oslo

Engasjert psykolog tilbyr samtaler via sikker videokonferanse. Som regel time på uken. Både korte og lange forløp er mulig. Vi finner sammen beste strategi for å hjelpe deg Senter for Stress og Traumepsykologi har spisskompetanse på arbeid med stress, kriser og traumer. • Vi holder til i Oslo. • Ring oss på 22 34 08 00. (Ingen henvisning nødvendig Våre psykologer har spisskompetanse i arbeid med stress og kriser, men arbeider også med ulike typer lettere psykiske lidelser. Krisehåndtering. Når krisen rammer, bistår vi virksomheten og de som er rammet av krisen. 0159 OSLO - Telefon : (+47) 22 34 08 00. Om du ikke har helseforsikring eller tilstrekkelig penger til å betale for traumebehandling selv, har vi her laget en enkel guide til psykolog i Oslo. Traumebehandling i en trygg ramme. Vi vektlegger å være åpne og likefrem om det vi tenker og gjør til enhver tid. Vi legger stor vekt på å skape en grunnleggende tillit og trygghet Psykologen i Oslo - Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo. Traumebehandling - Psykologen i Oslo. EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing er en annerkjent traumebehandlingsmetode utviklet av amerikanske Francine Shapiro. Jeg fikk min opplæring her i Norge av Roger Solomon

Våre psykologer tilbyr rådgivning, veiledning og terapi. Tilbudet skreddersys ut i fra dine ønsker og behov. Vårt tilbud retter seg mot voksne, og i all hovedsak bedriver vi individualbehandling. 0159 OSLO - Telefon : (+47) 22 34 08 00. Vi tilbyr våre tjenester i moderne lokaler i Grensen 18 i Oslo sentrum. Vi tilbyr også rådgivning og behandling via video, og kan bistå kunder overalt. Kontakt oss. Ring 22 34 08 00. Sentralbordet er betjent mandag til fredag fra kl 0800 til kl 1600. Vi nås også på post@traumepsykologi.no Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo Traumepoliklinikken er en spesialisert poliklinikk som tilbyr utredning og behandling av sammensatte traumerelaterte lidelser. Grunnet stor pågang over mange år og uhensiktsmessig lange ventelister, ser vi oss nødt til å begrense inntaket til å gjelde pasienter med dissosiative lidelser psykologer/psykiatere med driftsavtale i hele landet, i tillegg til private aktører. Norsk psykologforening. Psykologer og legespesialister med driftstilskudd - Helfo. Senter for Traumepsykologi - Oslo. Liste over sertifiserte EMDR-behandlere hos EMDR Norg

Kirke og sjelesorg. Kirke og sjelesorg er naturlig og integrert del av tilbudet til pasientene på Modum Bad. Fysisk aktivitet. Aktivitet styrker kroppen slik at vi står bedre rustet mot ulike sykdommer og lidelser Din psykolog i Oslo Ingen ventetid, lange åpningstider → Vi har åpent - les mer om våre smitteverntiltak → Bestill videotime. Bestill time. Oslo psykologklinikk blir Lysne. Vi hjelper folk til å se lysere på fremtiden og til håp, innsikt og handling for et godt liv Traumearbeid og krisehåndtering: Når du har blitt utsatt for en traumatisk hendelse er det vanlig å reagere med stress. Kroppen utløser en alarmreaksjon og beveger seg fra normalmodus til overlevelsesmodus. Innvendig kjennes dette vondt og ubehagelige og er til plage når trusselsituasjonen er over. Men det er helt og fult normale reaksjoner på unormale hendelser. Ofte går reaksjonene.

Video: Psykolog Yngve Dahl - Samtaler over videokonferans

Psykologtjenester - Psykologer i Oslo. Leter du etter psykolog i Oslo? Tilbyr psykologhjelp i forhold til: traume/akutt krise (overgrep, psykisk/fysisk vold), angst, depresjon, sorg (alvorlig sykdom, død, selvmord) samliv, familie og barnefordelings- problematikk( manipulerende og antisosial atferd) For noen vil imidlertid plagene vedvare og etterhvert medføre psykiske helseplager som kan behandles av en psykolog. Hva er en traumatisk hendelse? Ordet traume betyr skade eller sår. Når vi snakker om psykologisk traume, mener vi en type hendelse som kan føre til psykiske skader som N-0103 Oslo . Besøksadresse: Kirkegata 2 . 23 10 31 30 Anbefalte psykologer med offentlig avtale i Oslo. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste psykolog finner du her

Psykologene - Senter for Stress og Traumepsykolog

Johanne Rogndal er arbeids- og organisasjonspsykolog ved Moment i Oslo. Tidligere har hun jobbet som psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning hvor hun også var markedssjef. Hun jobbet blant annet med behandling av stress, angst, depresjon og lav selvfølelse, og var spesielt opptatt av traumereaksjoner og kriser Sten-Rune er født i 1970 og kommer fra Nordland. Han er utdannet i Oslo og har jobbet som psykolog i 20 år. Han har vært spesialist i klinisk psykologi siden 2009. Sten-Rune er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi Bestille psykologtime? Her kan du gjøre det raskt og enkelt på to minutter. Velg mellom psykologene våre og kom raskt i gang. Også videoterapi Anbefalte psykiatere i Oslo. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste psykiater finner du her Psykologen i rettssystemet - UTSATT Vedlikeholdskurs Oslo 42723 Norsk psykologforening. Postboks 419 sentrum, N-0103 Oslo . Besøksadresse: Kirkegata 2 . 23 10 31 30. post@psykologforeningen.no . Tidsskrift for Norsk psykologforening. Annonser.

Mer utfyllende om ulike betingelser og vanlige spørsmål besvares lenger nede. Her er en enkel oversikt over priser for å gå til psykolog hos oss. Tjeneste Pris Dag Pris Kveld (e. 1530) Enkeltime (45min) 1370,- 1570,- Dobbeltime (75min) 2360,- 2670,- Parterapi dobbel (75min) 2440,- 2840,- Parterapi enkel (45min) 1820,- 2040,- ISTDP Blokktime (180min) 4340,- 4640,- PACT Psykolog i Bergen og Oslo. Institutt for Psykologisk Rådgivning har dyktige psykologer i Oslo og Bergen. Vi tilbyr individualterapi, parterapi, ekteskapsrådgivning, familieterapi, foreldreveiledning, kurs, veiledning for helsepersonell og sakkyndig arbeid. Vi er Norges største kompetansemiljø på emosjonsfokusert terapi (EFT). Les vår histori Traume I Oslo - avhengighet, familieterapi, stress, depresjon, hypnoterapi, fobier, parterapi, alkoholproblemer, konflikthåndtering, kognitiv terapi, familieterapeut. Psykolog Oslo Anne Cecilie Larsen Sareptas Hus. Carl Grøndhalsvei1 Oslo, 0875 . Jobber som klinisk psykologspesialist fordypning voksne og ungdom. Har videreudanning i affektbevissthetsmodellen, mentaliseringsterapi, Institutt for Aktiv Psykoterapi voksne-og ungdom og gruppeterapi Avtalespesialister er spesialister innenfor innenfor psykologi, psykiatri og legespesialister, som har driftsavtale med regionale helseforetak

Våre psykologer i Oslo sentrum behersker blant annet psykodynamisk terapi, ISTDP, eksistensiell psykoterapi, kognitiv terapi, mindfulness og metakognitiv terapi. Vi kan også tilby coaching / rådgivning i forbindelse med ulike karriere- og livsvalg, samt foredragsvirksomhet, arbeidsmiljøkartlegging, konflikthåndtering, sykefraværstiltak, arbeidsrettet terapi, bedriftshelsetjeneste og. Når du tar kontakt med psykologen på e-post, begrens informasjonen du oppgir til navnet ditt og ønske om timeavtale; Finnenpsykolog.no er utviklet og driftes av Norsk psykologforening. Psykologforeningen har ikke ansvar for hvordan den enkelte psykolog utøver sin virksomhet. Gå til mer informasjon om hva en psykolog kan hjelpe deg med

Bekymring er ikke farlig - Modum Bad

Forsiden - Senter for Stress og Traumepsykolog

Universitetsforlaget AS, Oslo. Magasinet Psykisk, nr 1 . 2008, Tar kontroll over traumene Ingunn Jørstad, psykoterapeut / veileder MNGF - Rosenkrantz' gate 10A, 6 etg, 0159 Oslo - Tlf +47 91536001 - ingunn@psykoterapeut.n Traume Oslo Ekeberg - veiledning, hypnoterapi, absolutt, selvhypnose, konflikter, lederutvikling, utbrenthet, ocd, anoreksi, innsovning, emdr, coaching - Finn firmaer. Traume Oslo Storo - veiledning, hypnoterapi, absolutt, selvhypnose, konflikter, lederutvikling, utbrenthet, ocd, anoreksi, innsovning, emdr, coaching - Finn firmaer. Vårt tilbud er et supplement til ordinær behandling ved DPS eller hos privatpraktiserende psykolog/psykiater. Hvordan samarbeidet rundt pasienten skal legges til rette vil drøftes i forhold til hver enkelt. Nærhet til Oslo. Personene som søkes til Traumepoliklinikken må bo i rimelig avstand til Oslo slik at den ukentlige reisen blir.

Traume videreutdanning gir en grundig innsikt i og forståelse for moderne Studiet søkes godkjent hos Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet for norske psykologer. lørdag og søndag 10.00-18.00, mandag 10.00-17.00 (Oslo og Bodø), Stavanger mandagen 10-15.00, Tromsø mandagen 16.00. Ved signering av studieavtale. NKT-Traume arbeider for å sikre likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde. Vårt arbeidsområde er hele den akuttmedisinske kjeden for pasienter med alvorlige skader, fra skadested over tilstedeværende, førstehjelp, nødmeldetjeneste, ambulanse og avansert prehospital akuttmedisin, lokalsykehus, traumesentre og rehabilitering og slutter med pasienterfaringer Vi er et privat psykolog tilbud sentralt i Oslo. Vi er erfarne psykologer som tilbyr behandling av en rekke psykiske plager og symptomer. Strever du for eksempel med angst, lav selvfølelse, nedstemthet eller depressive tanker? Eller har du vansker i parforholdet Utdannet psykolog ved universitetet i Oslo, med fordypning i integrativ psykoterapi, samt barne- og familieterapi. Jeg har erfaring fra arbeid med ulike utfordringer hos voksne og barn. Eksempelvis har jeg jobbet med mennesker som strever med angst, nedstemthet og depresjon, lav selvfølelse, traumer, og relasjonelle utfordringer Psykologer sentralt i Oslo TRONDHEIMSVEIEN 184, 0570 OSLO - 3 ETG. info@rosenhoffpsykologene.no Mandag - fredag kl 08.00 - 21.00;.

Behandling av traumer: Erfarne psykologer tilbyr effektiv

Traumebehandling - Psykologen i Oslo

 1. Norsk psykologforening. Postboks 419 sentrum, N-0103 Oslo . Besøksadresse: Kirkegata 2 . 23 10 31 30. post@psykologforeningen.n
 2. Den siste utviklingen innen IoPT. Passer for deg som er traumeterapeut, psykolog, psykiater eller på annen måte arbeider med traumer. Programmet i München er med Franz Ruppert. Programmet i Oslo er med Marta Thorsheim og følger faglig vår internasjonale videreutdanning i München
 3. Psykolog i Oslo ~ Velkommen til HelpLink psykologsenter. Vi er en privat klinikk som holder til ved Solli plass i Oslo. Når du henvender deg til oss, kommer du i direkte kontakt med en psykolog. Dette gjelder både skriftlig og på telefon
 4. Tannhelsetjenesten i Oslo har i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ, et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer over 21 år som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har sterk tannlegeskrekk (odontofobi), TOO-behandling. Målet er å gjøre pasienten i stand til å motta tannbehandlin
 5. Parterapi. De fleste par som tar kontakt med psykolog ønsker å finne tilbake til hverandre. Andre opplever at forholdet har kommet til veis ende, men ønsker en verdig avvikling av noe som en gang i livet har vært viktig og verdifullt

Psykolog i Oslo - Senter for Stress og Traumepsykolog

Psykolog i Oslo alternativ seks: Studenthelsetjeneste eller bedriftshelsetjeneste. Er du student i Oslo og har behov for psykolog, har du som regel tilgang på psykiske helsetjenester gjennom Studentsamskipnaden. Her betaler du bare egenandeler. Flere bedrifter har også en egen bedriftshelsetjeneste med mulighet for gratis psykolog i Oslo traume oslo berg ga ingen treff, derfor har vi utvidet området vi søker i. Psykolog Malin Elisabeth Olofsson. Søren Jaabæks gate. 8D 0460 OsloVis veibeskrivelse. Hvor synlig er din bedrift? Psykolog Kim Edgar Karlsen. Trøndergata. 7 0477 OsloVis veibeskrivelse Dialog Oslo tilbyr psykologiske tjenester og filosofisk samtaleterapi i Oslo for bedrifter og private. Psykologtjenester - Dialog 22 96 38 38 dialog@diakonhjemmet.n Jeg er utdannet Psykolog ved Universitetet i Oslo og har siden fordypet meg i traume og stress med en kroppsorientert tilnærming. Jeg er spesielt opptatt av hvordan nervesystemet vårt med alle våre erfaringer helt fra spedbarnsalderen legger premiss for våre psykologiske (og fysiologiske) tendenser

Søndre Oslo DPS (distriktspsykiatrisk senter) tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser/problemer. Vårt opptaksområde er bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Vi tilbyr utredning, behandling, vurdering, samtaleterapi, medikamentell behandling og krisehjelp. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe Psykologtilbud tilbyr faglig ekspertise til personer og bedrifter i Vestfold, med kontor i Tønsberg. Når du henvender deg kommer du i direkte kontakt med en psykolog. Du trenger ikke legehenvisning og får time allerede innen to uker. Les om våre tilbud og kontakt oss i dag

Velkommen til Zest Psykologtjeneste i Oslo og Akershus. Du kan få time raskt med å ta kontakt med oss eller benytt deg av vårt bestillingsskjema. Vi er med i refusjonsordning fra Helse Sør-Øst. Dette betyr i praksis at du som pasient betaler vanlig egenandel ved henvisning fra din fastlege, lege eller psykolog fra DPS Som psykolog og coach jobber jeg aktivt og engasjert med mine klienter. Jeg er direkte og rett på sak, men alltid respektfull og ivaretagende. Jeg har lang og bred erfaring, og står stødig i krevende prosesser. Det er din trygghet. Jeg har gjennom årene jobbet med like mange menn som kvinner, og snakker godt med begge kjønn Anbefalte psykologer i Kristiansand. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste psykolog finner du her Bestill time hos psykolog i Oslo. Timebestiling online. Få time hos psykologen uten ventetid. Vi leverer psykolog tjenester. Psykolog i Oslo Jeg heter Kari, og ble ferdig utdannet som psykolog ved Universitetet i Oslo i 1987. Jeg har 30 års erfaring med, og kompetanse på, utredning og behandling innen psykisk helse med barn, ungdom og voksne, både offentlig og privat. Jeg arbeider. les me

Video:

Ansatte | Nitelva Helsesenter AS | HelseRespons

Våre psykologer; Om oss. Follopsykologene, som er et privat psykologsenter, tilbyr tjenester til privatpersoner, bedrifter og offentlige instanser. Vi ønsker å være et supplement til det offentlige helsetilbudet ved å tilby rask og høyt kvalifisert hjelp Alle psykologene i Oslo Psykologkollektiv er medlem av Norsk Psykologforening. Som helsepersonell har vi full taushetsplikt, med unntak for situasjoner hvor vi blir alvorlig bekymret for mindreårige barn, eller hvor det er fare for liv og helse

Søk etter Psykolog-jobber i Oslo. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.900+ jobbtilbud i Norge og utlandet Psykolog. Mob: 902 44 790. Leif Bond er psykolog. Han har erfaring med å jobbe med både ungdommer, familier, foreldreveiledning og konflikthåndtering. For tiden spesialiserer Leif seg til å jobbe terapeutisk med grupper. Hos Uteseksjonen jobber han mye med HAP og de under 18 og unge voksne. Malin Rørendal. Psykisk helsearbeider. Mob: 951. Samtaleterapi hos psykolog i Oslo sentrum. Sorgterapi, livskriser, samlivsbrudd, relasjonelle vansker, stresshåndtering, angst og depresjon

Bistand hos psykolog ved HelpLink psykologsenter i Oslo På denne siden har vi forsøkt å skrive en kortfattet presentasjon av behandling hos psykolog ved vår klinikk i Oslo. Vi håper den kan hjelpe deg til å danne et realistisk bilde av hva det vil si å gå til psykolog, og hva som må til for å få mest mulig utbytte av behandlingen Psykolog Oslo. Om terapien. Det du får hos meg er en terapi med utgangspunkt i en felles forståelse for dine vansker. Det mest grunnleggende for terapi hos meg er opplevelsen av trygghet. Etterhvert som du blir tryggere på meg vil du gradvis tørre å utforske egne behov og slik begynne å utfolde flere deler ved deg selv Martinsen, Kristin (Kicki) (psykolog) Oslo Kognitive Senter, Riddervoldsgate 7, 0258 Oslo. Tlf. 99 59 49 84. E-post Samtaleterapi for barn, ungdom og voksne. Ikke refusjonsordning. Mathisen, Ingrid Myhre (audiopedagog) Tinnitusbehandlerne. Smestad Helsesenter, Sørkedalsvn. 90a, 0377 Oslo. Tlf. 47 22 91 55, 93 22 33 91

Hjelper Nina fra Vestby med spiseproblemene - Modum Bad

Psykologen i Oslo - Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo Hvis du har psykisk smerte og ønsker en endring i livet, kan en time gi deg svar på om dette kan være noe for deg. Psykologen i Oslo

Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo

Psykologen i Oslo - Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo. Interpersonlig terapi - Psykologen i Oslo. Interpersonal psychotherapy (Lorna Smith Benjamin, Harry Stack Sullivan) fokuserer på klientens mellommenneskelige problemer I lys av egen selvfølelse, selvaktelse Her finner du informasjon om behandling, forebygging og fakta om angstlidelser. Modum Bad har mange års erfaring i å behandle traumer med godt resultat Jeg ble utdannet psykolog i 1996 og har spesialitet innen familiepsykologi. Jobber i dag som privat psykolog engasjert på fulltid med parterapi, psykisk helse og traumearbeid. Jeg jobber generelt en del med relasjonelle problemstillinger. Har i mitt arbeid fokus på den gode samtalen og kunnskap om hva som virker i terapi Behandlingsmetoder. Blant annet følgende behandlingstilnærminger benyttes av psykologene i Oslo psykologklinikk. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske.

Fikk midler fra Sanitetskvinnene - Modum Bad

0253 Oslo. Informasjon. Hva kan du få hjelp med? Priser. Ta kontakt. Mer. Opplevelsen av å gå i terapi . Målet er å hjelpe deg med det som gjorde at du oppsøkte psykolog. Terapien er et samarbeid der vi utforsker innholdet i det du søker hjelp for, og sammen finner måter å få til endring Anbefalte psykologer i Oslo. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste psykolog finner du her Psykologspesialist i Oslo. Jeg startet som psykolog med å arbeide med klienter som hadde psykiske plager, og i de senere årene har jeg vendt tilbake til dette arbeidsfeltet. Les mer om meg. Erfaren psykolog du kan stole p. Psykolog som tilbyr individuell terapi og parsamtaler for deg som ønsker rask tilgang til anonym og profesjonell hjelp. Tjenester. Indviduell terapi ; Parsamtaler ; Kurs ; Samtaler via video ; Telefon: 4844 3001. Oslopsykologen Orgnr. 986 067 027. Besøksadresse: Solligata 2, 0254 Oslo. Ansvarlig psykolog: Bård Hafseng Børresen, MNPF Trine Bjørnstad er psykolog med nærmere 20 års terapierfaring. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2001 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne fra 2009. Hun har lang erfaring fra offentlig psykisk helsevern før hun startet opp som privatpraktiserende psykolog. Trine tilbyr: Samtaleterapi for voksne og ungdom over.

Privatpraktiserende psykologer med kontor på Frogner i Oslo. Kort- og langtidsterapi. Psykolog Gunnar Gjermundsen & Psykolog Tuva Langjord Psykolog raskt, når du trenger det. Få hjelp med angst, traumer, selvbilde, samlivsproblemer, depresjon, stress, fobier, avhengighet, søvnproblematikk Psykologer og legespesialister med driftstilskudd Trenger du å vite hvilke privatpraktiserende psykologer og legespesialister (avtalespesialister) som har inngått avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak Psykolog i Oslo? Få raskt hjelp med depresjon, angst og panikklidelse m.m. Anbefalt Psykolog i Oslo har ledig på dag og kveldstid. Bestill psykolog time

Behandlere traume.or

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og traume. Kommunene kan benytte psykologen i arbeidet med bedre gjennomføring i videregående opplæring. Det kan eksempelvis skje ved å opprette 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold Direkte timebestilling hos våre psykologer. Vi tilbyr psykologtime, parterapi, testing, kurs og gruppebehandling ved våre klinikker på Skøyen og i Gamlebye Finn den rette Psykolog, Psykoterapeut, Psykiater, Sexolog eller Coach via Norges største portal med ca. 100 behandlere. Book tid online, uten ventetid Søker du psykolog i Oslo? Favne Psykologbistand er en privat psykolog klinikk med beliggenhet sentralt i Oslo. Les mer om våre tilbud & bestill time her

Kontakt oss - Modum Ba

NKT-Traume, Oslo, Norge. 1,9 k liker dette. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi arbeider for å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde Velkommen til Torshovpsykologene - Privat psykolog i Oslo. Noen ganger kan det være godt å snakke med en profesjonell samtalepartner, enten man befinner seg i en spesielt krevende livssituasjon, opplever psykiske problemer som depresjon eller angst, eller ønsker å bli kjent med seg selv Norsk autorisasjon som psykolog og godkjent spesialist, da det er spesialistoppgaver i teamet som skal ivaretas (vedtak, epikriser). Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt. Kjennskap til norsk regel - og lovverk. Det er ønskelig med: Vedtakskompetanse. Kompetanse innen spiseforstyrrelser, traume

Oslo psykologklinikk - Lysne - Ingen ventetid, lange

06 - 07 Juni 2020 : TRE - Et kurs i traume og stress reguleringsøvelser. Både til eget bruk og for å bli sertifisert som lærer i bruken av TRE. Sted : Majorstua, Oslo - 3 min fra t-Bane stasjon. Prisen for 1 dag er : NOK 2.400 / 2 dager : NOK 3.50 Psykolog Gamle Oslo - Få hjelp med lav selvfølelse: Uansett hvor du bor eller jobber i bydel Gamle Oslo om det er på Grønland, Tøyen, Enerhaugen, Jordal, Vålerenga, Ensjø eller Helsfyr så kan vi hjelpe deg med diverse utfordringer som f.eks frykt for å bli deevaluert av andre slik at du unngår situasjoner som du er avhengig av eller ønsker å delta i Madeleine Lagerström er psykolog og er utdannet ved universitetet i Oslo i 2013. Hennes spesialiseringsområde er psykoterapi for voksne, med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) som spisskompetanse. Madeleine har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten for voksne

Traumearbeid og krisehåndtering - Psykologtilbu

PÅL-ERLING ANONSEN. DAGLIG LEDER OG PSYKOLOG FOR FAVNE PSYKOLOGBISTAND. Pål-Erling er psykolog og daglig leder i Favne. Utdannet ved Universitetet i Oslo og har klinisk arbeidserfaring fra ulike områder innen offentlig psykisk helsevern, inklusive behandling av utbrenthet, depresjon, angst, relasjonsvansker og rus- og alkoholavhengighet Torshovpsykologene er et kontorfellesskap for private psykologer i Oslo som tilbyr profesjonell hjelp og samtaleterapi for å mestre livsvansker, angst, depresjon o.l

Psykologer i Oslo - Leter du etter psykolog i Oslo? - Oslo

Vi søker psykologer - Oslo psykologklinikk . Vi ser etter flere psykologer som ønsker å jobbe dagtid en eller flere dager i uka. Vi ser også etter psykologer som ønsker å jobbe helg! oslopsykologklinikk.no Vi søker psykologer! Brage Kraft Blog Kommentarer er skrudd av for Vi søker psykologer Psykolog Oslo, Psykiatere, Psykologi, Psykologtjenester, Livskriser, Barnepsykologi, Tvangslidelser, Spiseproblemer, Terapi, Traumer, Fobier, Samlivsprobleme Utdannelse: psykolog fra UiO, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Grunnfag idrett NIH, mellomfag sosiologi UiO. Etterutdanning i kognitiv og metakognitiv terapi, org. og ledelse, samt kognitiv veiledning og idrettspsykologi. Erfaring: egen psykologpraksis siden 1999, knyttet til OLT siden 2008 Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg over 18 år (16 år*) med lettere former for angst eller depresjon. Noen opplever også at de får søvnproblemer i tillegg Psykolog i Oslo. Hos Volvats erfarne psykologer får du anerkjente behandlingsmetoder for de fleste psykiske lidelser. Du kan også få hjelp til å takle livskriser og hverdagsutfordringer. Videokonsultasjon ; Våre psykologer har lang og bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske problemer. Vi.

kontakt - Senter for Stress og Traumepsykolog

Stian Midtgård er psykolog i Bergen og tilbyr terapi for ungdom og voksne. NB: Pga av stor etterspørsel har jeg ikke mulighet til å ta imot nye pasienter før 2019 Utbrenthet, depresjon, tristhet, angst, uro, stress, selvkritikk, irritabilitet, utmattelse, søvnproblemer og dårlig selvtillit/selvfølelse kan dukke opp og være vanskelige å håndtere på egenhånd Online Terapi er når dialogen med psykolog og klient foregår online på nett og ikke i psykologens kontor. Det er mange ulike kommunikasjons former som: tekst via app, nettside, e-post, chat, video og lydopptak

Ullevål sykehus dekker et stort område og har både behandling innenfor somatikk, psykisk helse og rus/avhengighet. Det finnes oversiktskart ved hver inngang til sykehuset som viser hvilke bygg som ligger hvor og hvilke enheter som befinner seg i hvilke bygg Anne Selvik er psykolog i Oslo sentrum med over 20 års psykoterapi erfaring Psykologspesialist Anne Selvik. Velkommen til min hjemmeside, psykologen i Oslo.Mitt navn er Anne Selvik og jeg er psykologspesialist med over 25 års erfaring Psykologspesialist Hilde Holthe-Berg fra Økern, 106685457S0 - Psykologspesialist Hilde Holthe-Ber Psykologer i Oslo er en variert gruppe, så hvordan skal du finne den psykolog som passer for deg? Mange psykologer i Oslo har gått rett ut i privat praksis etter at de var ferdig utdannet. Andre psykologer har gått et lengre spesialiseringsløp som innebærer omfattende veiledning, etterutdanning og variert praksis

 • Color line ansatte.
 • Julehjerter oppskrift papir.
 • Jul i svingen skuespillere nå.
 • Rund dusjforhengstang.
 • Transparent pudder.
 • Sjakk klubb i bergen.
 • Best mini series 2017.
 • Deutsche bahn frankfurt adresse.
 • Shooter season 1.
 • Destillasjon definisjon.
 • Momskompensasjon definisjon.
 • Rm lra donau ries de.
 • Sliten i øynene og svimmel.
 • Wikipedia romeo og julie.
 • 3 zimmer wohnung ravensburg.
 • Blood typing.
 • Resfeber betyder.
 • Ftm sverige.
 • Adidas yogamatte.
 • Skal jeg fortælle ham om mine følelser.
 • Dele rom på jobbreise.
 • Sunnah hadith.
 • Hvilken farge er shale.
 • Traueranzeigen mühldorf.
 • Individuell opplæringsplan.
 • 4 sorgfaser.
 • Inkasso bestridt krav.
 • Stelleveske tilbehør.
 • Coop obs elverum åpningstider.
 • Palmlilie umpflanzen.
 • Automesse englisch.
 • Teuerste opal der welt.
 • Ehrenbürger mainz.
 • Slett alle.
 • Forum für teenager.
 • Nyreligiøsitet artikkel.
 • Islam konfirmasjon.
 • Cci 22lr ballistics chart.
 • Etasjekake sjokolade.
 • Kunsthaar einflechten.
 • Risskov rejser.