Home

1600 tallet europa

Europas historie - Store norske leksiko

Størst makt på fastlandet hadde Habsburgmonarkiet på 1500-tallet og Frankrike på 1600-tallet under Richelieu og Ludvig 14. På 1700-tallet førte Peter den store Russland inn i den europeiske politikken, og med Preussen under Fredrik 2 steg nok en stat inn i rekken blant europeiske stormakter Europas historie omhandler historien til verdensdelen Europa, som det moderne mennesket har bebodd i nesten 40 000 år.Området ble tidlig dominert av sivilisasjonsdannelser omkring Middelhavet, spesielt den greske og latinske.Senere har den politiske hovedtyngden blitt flyttet mellom flere stormaktsdannelser, men ingen klarte å opprettholde hegemoniet over lengre perioder

Etter reformasjonen: Hellig krig herjet Europa

Renessansen er en sentral epoke i europeisk historie. Den starter i Italia på begynnelsen av 1400-tallet, hovedsakelig i Firenze, og har ved begynnelsen av 1600-tallet spredt seg til store deler av Europa. I Norden gjør renessansen seg hovedsakelig gjeldende på 1500- og 1600-tallet.Renessanse (italiensk Rinascimento) betyr gjenfødelse og viser til en ny interesse i antikkens kultur. Styreformer kan skifte, og noen ganger ganske hurtig. Dagens demokratiske styreform i Europa er bare om lag 200 år gammel. Den erstattet eneveldet, som dominerte som styreform i Europa på 1600- og 1700-tallet. Eneveldet bygde på et eldre system som kalles adelsveldet (føydalismen) Maleri av Charles Le Brun, kjent barokk-kunstner på 1600-tallet. Foto: All Over Press / Erich Lessing, Museum of Fine Arts, Budapest Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen: gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet

Derfor var livsvilkårene forholdsvis gode for den europeiske befolkningen på 1400-tallet. Men i løpet av siste halvdel av dette århundret skjedde det en sterk befolkningsøkning, som varte fram til 1600-tallet. I denne perioden begynte det å utvikle seg en ny handelskultur, spesielt i de italienske bystatene. Handelskultur og ny overklass Europakartet på 1600-tallet så noe annerledes ut enn hva det gjør i dag, slik at landoppdelingen i tabellen er en smule anakronistiske. Tallene for Frankrike inkluderer eksempelvis tall fra hertugdømmene Franche-Comté og Lorraine hvor trolldomsforfølgelsene var blant de verste i hele Europa Norge var ved begynnelsen av 1600-tallet blitt Europas største trelasteksportør, en stilling man beholdt frem til 1800-tallet. Men rundt 1700 ble det klart at de kystnære skogene i Sør-Norge var i ferd med å ryddes for skog slik den europeiske hadde blitt det. Kongen fant det derfor nødvendig å gjøre forsøk på begrense antallet sager for å holde prisene oppe og for å forhindre den verste avskogingen De fleste europeere på 1500- og 1600-tallet fikk aldri oppleve rettslig forfølgelse av trollfolk eller heksebrenning, mens henrettelse og lemlestelse av andre typer forbrytere var dagligdags. Hekseprosessene var kanskje verst i de tyske småstatene (halvparten av dødsdommene), Luxembourg , Sveits, Østerrike , Skottland , Flandern , Kanaløyene , Øst-Finnmark og andre deler av Norden , i forhold til folketallet

Midten av 1600-tallet kan faktisk være den perioden i verdenshistorien med flest kriger og konflikter, skriver den britiske historikeren Geoffrey Parker i «Global Crisis: War, Climate Change & Catastrophe in the Seventeenth Century». Mellom 1600 og 1700 opplevde Europa kun tre år uten krig. Tendensen gjaldt imidlertid ikke bare Europa OVERSIKT OVER EUROPA OG VERDEN FRA 500 TIL 1600-TALLET. DEN KRISTNE KIRKEN OG ISLAM. Perioden mellom 500 og 1500 kalles middelalderen, tiden mellom antikken og nyere tid. I denne perioden ble det moderne Europa grunnlagt. Tiden etter 1500 er det vanlig å kalle nyere tid

Styringssystemet enevelde, som var utbredt i Europa fra midten av 1600-tallet, passet godt inn i den politiske filosofien til Hobbes. Relaterte artikler. Opplysningstidens idégrunnlag og filosofer. Opplysningstidens politiske ideer slo ut i full blomst i den amerikanske og den franske revolusjonen. Vitenskapelige. Religiøse motsetninger var et viktig element i europeiske kriger som på 1500- og 1600-tallet ble preget av rivaliseringer mellom stormaktene England, Frankrike, Det tysk-romerske rike og Spania, blant annet trettiårskrigen (1618-1648), som gjorde Frankrike til en dominerende makt fra midten av 1600-tallet Behov for tømmer i Europa satte fart i norsk trelasthandel. Fram mot midten av 1600-tallet var bønder aktivt involvert i denne handelen, men etter hvert tok borgerne over kommandoen gjennom å få tildelt sagbruksprivilegier. Bergverk ble en stor industri på 1600-tallet, med sølvgruvene på Kongsberg som den største bedriften

I løpet av 1500- og 1600-tallet var stendene blitt stadig mindre viktige i de fleste europeiske land. De ble i stedet erstattet av eneveldige konger, det vil si at kongen fikk makt til selv å bestemme forfatningen som landet skulle styres etter Europas Historie 1000-1750: - Den F ydale Revolusjonen - Middelalderen - Middelalderens Fattiglov - Dannelsen av et Forf lgelsessamfunn - Italia, 1000-1600. - Spania fram til 1500. - Det Spanske Imperiet 1500-1750. - Nederland, p 15-1600-tallet. - England, 500-1087. - England, 1087-1330. - England, 1330-1500 - Oversikt: Englands Historie 1509-160 1400-tallet i Europa 1500-tallet i Europa 1600-tallet i Europa << - 1500-tallet i Europa - >> 1500-årene i Europa:. Kategori:1700-tallet i Europa. Hopp til navigering Hopp til søk. 1600-tallet i Europa 1700-tallet i Europa 1800-tallet i Europa << - 1700-tallet i Europa - >> 1700-årene i Europa: 1700 | 1701 | 1702.

Adelsveldet i Europa. Adelsveldet var blitt dominerende som styreform i mange av de europeiske statene i løpet av middelalderen. Mange steder fortsatte adelsveldet å være en vanlig styreform gjennom 1500- og 1600-tallet, men med svært ulike lokale tilpasninger. LK06. Vis kompetansemål. Den polske adelen hadde særlig. Sider i kategorien Europa i 1600-tallet Denne kategori indeholder følgende 3 sider, af i alt 3 1500-tallet 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet 1900-tallet Amerika Andre verdenskrig Arkivmagasinet Asia Aust-Agder Bedriftshistorie Bokmeldinger Debatt Europa Fortid Henrik Askjer Historie Historiografi historisk metode Idehistorie Infrastruktur Jens Petter Kollhøj Johanne Bergkvist Kjønnshistorie Krig og konflikt Kulturhistorie Lokalhistorisk magasin Maritim historie Medisinhistorie. (1500-tallet - 1600-tallet - 1700-tallet) I Norges historie preges 1600-tallet av unionen med Danmark. Inntil 1660 hadde Danmark-Norge et monarki hvor kongen styrte i samråd med adelen, men ved Fredrik IIIs kupp ble riksrådet avsatt og enevelde ble innført. Begge nasjoner fikk nye lovbøker, og den sivile administrasjonen ble i økende grad kontrollert fra København Hvalfangst på 1600-tallet. Fra Fotherby 1613. På 1400-tallet begynner Europa å blomstre og landene vokser seg sterke. Borte er indre stridigheter, krig, kriser, pest og epidemier. Befolkningen øker og trekker inn til byene fra landsbygda. På 1500-tallet retter Europa blikket utover mot andre land og kontinenter,.

Europas historie - Wikipedi

renessansen - Store norske leksiko

Romerriket. I stede endte Europa splittet i mange kristne kongeriker. Midt på 1300-tallet tok den store pesten - svartedauden - muligens livet av opp mot halvparten av alle europeere, men denne katastrofen la også grunnlaget for en økonomisk framgang som har satt dype spor etter seg i europeisk historie. Sammendrag Føydalism 1500 - 1600 Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og med det tenker vi på den åndelige oppvåkningen som gikk over Europa fra slutten av 1300-årene. Denne oppvåkningen fornyet diktning, arkitektur, billedkunst og vitenskap. Renessansen regnes fra omkring år 1400 til ca.1600, men dateringene varierer etter hvor i Europa man befinner seg. Barok Europa Norge; Tidlig middelalder: Fra slutten av folkevandringene rundt 500 e.kr. til begynnelsen av 1000-tallet: Vikingetiden: fra midten av 700-tallet til 1066 (Slaget ved Stamford Bridge) Høymiddelalder: Fra begynnelsen av 1000-tallet til rundt 1300: Det samme, altså Norges storhetstid (Noregsveldet) Senmiddelalde

På 1600-tallet begynte den antikke medisinen å bli utfordret av en «ny vitenskap», som la større vekt på anatomi i sin forståelse av mennesket og dets lidelser. Filosofer som René Descartes var talsmann for en filosofi som så menneskekroppen som en maskin og galskapen som et utslag av en kroppslig defekt Det er gratis å laste ned historiske kart frå Kartverket. Ønsker du eit anna format enn det vi tilbyr gratis, eller er du på leit etter eit kart som vi ikkje har skanna ennå, så kan det tingast her 1600-tallet i Europa Årstall på 1600-tallet etter verdensdel {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors ( read / edit ) Blog. Oct. 20, 2020. How sales EQ can help you close more deals; Oct. 17, 2020. How to make a video presentation with Prezi in 6 steps; Oct. 14, 2020. Video conferencing best practices: Tips to make meeting online even bette Tallet 0 møtte imidlertid mye motstand i Europa, og det ble ikke snakk om omfattende bruk før inn på 1600-tallet. Skrevet av. Inger Christin Borge. Institusjon. Universitetet i Oslo. Begrep. Geometri. Ordet kommer fra gresk og betyr jordmåling

Mellom 1420 og 1780 brant det om lag 45 000 heksebål i Europa (tresnitt fra 1500-tallet t.h.). - Hvorfor ble det slutt på hekseprosessene? - Det skyldes nok den juridiske profesjonaliseringen utover på 1600-tallet, da det gamle bondestyrte rettssystemet ble erstattet med et profesjonelt rettssystem med utdannede jurister Mot slutten av 1700-tallet fikk man igjen kaldere gjennomsnittstemperaturer, og lavere vinternedbør. 1900-tallet regnes i motsetning til 1600- og 1700-tallet som et relativt varmt århundre, men også her ser man variasjoner i temperatur og nedbør i de instrumentelle seriene fra både Østlandet og Vestlandet (met.no 2012)

Efter Reformationen: Hellig krig hærgede Europa4 Jordens klima

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

Det nye Europa tar form Kunst og kultur i renessansen Den økte rikdommen i de norditalienske handelsbyene førte til en stor endring innen kunst, litteratur, musikk og arkitektur fra slutten av 1300-tallet og ut på 1600-tallet. Rikfolk bestille flotte verker, og arkitekter ble hyret til å tegne utsmykkede bygninger. Denn Særlig på 1500- og 1600-tallet foregikk det en viss innvandring til byborgerskapet og senere embetsstanden i Norge. Her dominerte trolig menn. Utskrivningen til flåtetjeneste i Danmark på 1600- og 1700-tallet representerte en betydelig tapping av menn

Historie vg 2 og 3: 6: Styreformer i Europa

Årstall i Europa på 1600-tallet Årstall i Europa på 1700-tallet Årstall i Europa på 1800-tallet. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 117 underkategorier, av totalt 117. 0- Siste tredel av 1800-tallet emigrerte mange til Amerika. 780 000 Nordmenn utvandret til såkalte oversjøiske land, altså land i andre verdensdeler, mellom 1865 og 1930. Dette var mer enn en tredel av folketallet i perioden. Til tross for dette økte befolkningen i Norge på samme tid

Historie Vg2 og Vg3 - Renessansen - oppgangstid i Europa

trolldomsprosessene - Store norske leksiko

 1. Ideologier i Europa 1800-tallet - Historie Oversikt [16] Brukernes anmeldelser. 21.08.2014. Skrevet av Elev på Vg3. Skikkelig bra oversikt og hjalp virkelig til med øving til både prøven og muntlig eksamen:) 04.03.2014. Til alle sammen , ikke sløs poeng på dette her. Dere kommer til å angre som meg
 2. 1800-tallet, 1700-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Søndmørs personalhistorie, Sagn, Svartedøden, Pest. Manuskript ubb-ms-0185-m-05. Peder Carolus Jonssøn Fylling. Optegnelser om Gaarden Sorthe og dens ældre Beboere.
 3. Europa etter 2. verdenskrig. Norsk litteratur 1960-2000-tallet. 1600-tallet: Kontrastenes tidsalder. Petter Dass (1647-1707) Oppgaver. Test deg selv (side 58 - 63) Kontakt oss. Nødvendig programvare. Rettigheter. Sist oppdatert: 31.07.201
 4. Kategori:Årstall i Europa på 1600-tallet er tilgjengelig på 14 andre språk. Tilbake til Kategori:Årstall i Europa på 1600-tallet. Språk. Englis
 5. 1600-tallet. I 1607 kom den norske kirkeordinansen. I følge den skulle landets byer holde en dansk, tysk eller norsk skole, Prostitusjon ble nå fordømt over hele Europa, og de prostituerte ble dømt til korporlige straffer. En kvinne ble bedømt utifra sin ære
 6. Historie, 1600-tallet, 1700-tallet, Rettshistorie, Eiendomshistorie, Trøndelag, Eindomshandel Manuskript ubb-ms-0193-j-32 En Samling Skjøter, Forlig og Domme fra det Trondhjemske i Tiden 1604 - 1779 - 3

I løpet av de neste århundrene ble venetianerne de ledende glassprodusentene i Europa. Ett venetiansk luksusglass kunne koste det samme som fem vanlige vinglass, og var ettertraktet av både adel og kongelige i hele Europa. Fra 1600-tallet overtok Tyskland/Böhmen og England rollen som ledende innen glassproduksjonen Regnskapene for Akershus på 1600-tallet Oppland 1 , inneholder sikt- og sakefallslistene for prestegjeldene på Hadeland, Toten, Vardal og Biri, Land og Valdres i perioden mellom 1612-1695. Oppland 2 , inneholder sikt- og sakefallslistene for alle prestegjeldene i Gudbrandsdalen i perioden mellom 1606-1695

Norge 1500-1800 - et samfunn i vekst - Mennesket

-På 1600-tallet hadde vi våre egne sharia-lover i Norge, annonserte programleder Ellen Wesche Guttormsen i NRK's Ekko tirsdag 7. mars. Som en tidvis lytter til dette formiddagsprogrammet, har jeg vennet meg til de mange journalistiske merkverdigheter og ubehjelpeligheter som preger de mikrofonkjekke kvinnene og mennene som leder og lager dette programmet, men ved denne sharia. Årstall i Europa på 1800-tallet Årstall i Europa på 1900-tallet Årstall i Europa på 2000-tallet. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 155 underkategorier, av totalt 155. 0-

Posts Tagged → 1600-tallet och livlös materia argumenterar Margaret Cavendish i polemik mot den mekanistiska världsbild som vann gehör i 1600-talets Europa. en av 1600-talets mest produktiva författare. Les mer. Årstall i Europa på 1700-tallet Årstall i Europa på 1800-tallet Årstall i Europa på 1900-tallet. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 124 underkategorier, av totalt 124. 0- Renessansen 1450-1600 Renessanse betyr gjenfødelse, og mye i kulturlivet utforsket og omformet idéer fra antikken i denne perioden. Men hva kunne gjenskapes av musikk fra antikken Basert på justisprotokoller fra Finnmark forteller universitetsbibliotekar i Tromsø Rune Hagen om både heksenes sankthansfeiring og om forfølgelsene av kvinner på 1600-tallet De fikk rykte som ett av mest pålitelige myntslagene blant europeiske, amerikanske og asiatiske kjøpmenn, fyrster og stater på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Nederlandske gulldukater sikret tilgang til markeder verden over. I Nord-Europa var det bare engelskmenn som utga gullmynt i like omfattende skala som nederlandene

Norge 1500-1800-tallet. Norge 1500-1800-tallet. Hva var årsaken til at så mange nordmenn søkte lykken utenlands på 1600- og 1700-tallet? Når økonomien er trang er det naturlig å søke arbeid der man kan få det. Mange nordmenn måtte utvandre til Europa eller Amerika for å kunne brødfø familien Fant 1100 krittpiper fra 1600-tallet På et lite område mellom gamle bryggefundamenter i Bjørvika gravde arkeologene frem et helt parti med ubrukte krittpiper. Pipene lå på et område på seks ganger seks meter, og lå rundt to meter under havoverflaten, i leiren mellom restene av bryggefundamentene fra Oslos havneanlegg før 1624 Underkategorier. Denna kategori har följande 40 underkategorier (av totalt 40). Europa under 1600-talet (decennium)‎ (14 kategorier Innføringen av eneveldet på 1600-tallet [Ferdighetsmål C] Enevelde er betegnelsen på styreformen i de fleste europeiske stater fra 1600-tallet til begynnelsen av 1800-tallet. Bruk artikkelen fra Leksikon for det 21. århundrede til å svare på spørsmålene nedenfor Den lille istid gav kolde vintre til store dele af verden, men konsekvenserne er bedst dokumenteret i Europa og Nordamerika. I 1600-tallet voksede gletsjerne i de schweiziske alper og opslugte hele landsbyer. Floderne i Vesteuropa frøs ofte helt til, så man kunne stå på skøjter på Themsen

Hekseprosessene - Wikipedi

Skip O hoi til fjells! Nå er jeg vel etablert her i Teruel. Vertshuset, KLIKK HER, jeg bor på ble bygget på 1600 tallet.Et eksotisk sted som forteller hvordan det en gang var. Feite tredører til rommene, gedigne jernhengleser på dørene, gedigne takbjelker med svai, lavere dørhøyde, slo skallen oppi en slik da jeg kom og det smalt skikkelig men Æ hadde på mæ hjelmen Vi krangler fortsatt om det samme som på 1600-tallet. Trodde du at diskusjonen om niqab og andre religiøse symboler var ny? Allerede på 1600-tallet kranglet de store tenkerne om religiøs toleranse. Vi har ikke kommet så mye lenger i dag, mener historiker Barokken er navnet på hele 1600-tallet. Barokken var et motsvar til århundret før, nemlig renessansen. Renessansen hadde vært enkel og ren, og barokkens forfattere syntes språket på 1500-tallet var rett og slett kjedelig. Dette måtte de gjøre noe med. Det barokkforfattere kunne si med et ord, sa de med ti 1600-tallet, Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø 2000. Andreassen, Reidun Laura & Liv Helene Willumsen. but also amongst the most severe witch-hunts in Europe during the 17th-century. This is made clear when we compare the numbers of victims to population and waves of trials in other countries Middelalderen er en periode i Europas historie der går fra 400-tallet frem til og med 1400-tallet. Den begyndte med det Vestromerske Riges fald og overgik til renæssancen og opdagelsestiden.Middelalderen er mellemperioden mellem de tre traditionelle dele i den vestlige historie: antikken, middelalderen og moderne tid.Middelalderen bliver underinddelt i tidlig middelalder, højmiddelalder og.

Hans Egedes rejse til Grønland - Magasinet EuropaLednice–Valtice kulturlandskap – Wikipedia

Jødenes nyvunne frihet gav suksess, og de ble straks utsatt for misunnelse. I de nye nasjonalstatene i Europa passet det å ha en folkegruppe selv de fattigste og mest forkomne innbyggere kunne forakte. (Foto: Ohayon Avi, GPO) Hygiene Dette med renslighet var det liten forståelse for i Europa før langt ut på 1800-tallet Europa: 950-1250 Norge: 1100-1350 Vokste fram i mellom- og sør-Europa fra 900-tallet, og ble særlig brukt i kirkebygg og klosteranlegg. Karakteristiske trekk. Tykke, massive murer i kvaderstein (hogd stein) eller tegl. Runde buer i dører og vinduer, gjerne avtrappet innover i muren. Fasadene dekorert med rundbuefriser, border og søyler 1600 i andre kalendere; Gregoriansk kalender: 1600 MDC: Ab urbe condita: 2353 Armensk kalender: 1049 ԹՎ ՌԽԹ Kinesiske kalender: 4296 - 4297 己亥 -.

Penger på 1600- og 1700-tallet. Posted on 25. juni 2012 by May Lis Ruus. 6. Toskillingsmynt eller styver som var i bruk mellom 1667-1732 (Foto: Reinsfelt, Anne-Lise / Norsk Folkemuseum) I det dansk-norske myntsystemet var rigsdaler species hovedmynt i tiden 1544 - 1813, og i Norge kalte man det vanligvis daler eller species På 1600-tallet kom ei lita gruppe finske innvandrere til Øst-Norge. I de store skogsområdene rundt og øst for Oslo slo de seg ned, i håp om å skape ei framtid for seg selv og sine. Skogen ga dem et levebrød, men la også grunnlaget for konflikter og uro Skipet er fra 1600-tallet og trolig et søsterskip av Vasa. Foto: Jimmy Hansson /Statens Maritima och Transporthisttoriska museer / TT / NTB scanpix Foto: NTB scanpix Svenske marinarkeologer har funnet vrakene av to orlogsfartøyer som kan være søsterskip til det bevarte Vasa, en av Stockholms største attraksjoner 1600-tallet - Barokken. Barokken var preget av overdådighet, dramatikk, detaljer, ornamentering og prakt. I litteraturen er salmene fra 1600-tallet typiske eksempler på barokke tekster. Salmene hadde et oppdragende formål, skulle følge bestemte mønstre og vekke menighetens følelser

1600-tallets klimakrise

Det 17. århundrede består af årene 1601 til 1700, det er ofte forvekslet med 1600-tallet som består af årene 1600 til 1699 Når barokken begynte på 1600-tallet, begynte den i Roma og spredte seg derfra videre rundt om i hele Europa. Barokken fikk stor hjelp av den katolske kirke for å formere seg. I barokken var det ikke lenger noe som var mystisk og den enkelheten og beskjedenheten som hadde vært i renessansen var for lengst borte Det må ha vært større likhet blant folk i Norge på 1800-tallet enn det var i mange andre land på den tiden, mener Lindbekk. Med den konklusjonen utfordrer hun tidligere historikere som har skrevet om det samme. Det fantes også en tredje sosialklasse i Trøndelag på 1800-tallet som verken var gårdbrukere eller husmenn 1600-tallet. Share this: Twitter; Facebook; Lik dette: Liker Laster... Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Skriv din kommentar her... Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn: E-post (påkrevet) (Adressen vises aldri offentlig) Navn (påkrevet) Nettsted

Sammendrag Europa Og Verden 500-150

 1. Forventet levealder i Norge 1846 - 2016. Kilde: Human Mortality Database, SSB-tall for 2015-16. Dødeligheten har sunket i alle aldersgrupper. Forventet levealder er bestemt av dødeligheten ved alle aldre. Når levealderen tidlig på 1900-tallet var så mye lavere enn i dag, skyldes det i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet
 2. Storbritannia og Nord-Irlands litteratur på 1600-tallet. Litteratur i verden. Europa. Storbritannia og Nord-Irlands litteratur. Her omtales den engelskspråklige litteratur i Storbritannia. For den gæliskspråklige litteratur i Skottland og den walisiskspråklige i Wales, se Skottland (litteratur).
 3. Viral Facebook-post om «norske» milde vintre spores tilbake til tysk årbok fra 1600-tallet. gjør Rolandsgard ganske sikker på at opphavet er å finne et sted i sør- og Mellom-Europa
 4. Danmark i 1600-tallet. Underkategorier. Denne kategori har nedenstående 2 underkategorier, af i alt 2. D Danskere i 1600-tallet‎ (832 S) K København i 1600-tallet‎ (8 S) Sider i kategorien Danmark i 1600-tallet Denne kategori indeholder følgende 34 sider, af i alt 34. B. Bosjökloster

Historie Vg2 og Vg3 - Naturens gjennombrudd - NDL

Omkring midten av 1600-tallet ser det imidlertid ut til at undergrunnskatolisismen stort sett var beseiret i Norge, i hvert fall som en organisert aktivitet. Den katolske kirke avviklet sin Missio Danica, og de fleste aktive forsøk på å re-katolisere Danmark-Norge opphørte 1800-tallet. Moten på begynnelsen av 1800-tallet var resultatet av en markant moteendring på slutten av 1700-tallet. Med inspirasjon fra tidens klassisistiske strømninger og antikkens drakt ble kjolene søyleslanke og fikk høytsittende livlinjer. Hvitt ble den store motefargen og tradisjonen med hvite brudekjoler skriver seg fra denne tiden Kler seg som den kinesiske eliten - på 1600-tallet. BEIJING (NRK): Når Kina nå markerer seg sterkt i verden ønsker stadig flere kinesere å bære den nasjonale stoltheten på kroppen Se også Diktsamlinger fra 1600-tallet og Forfattere på 1600-tallet Sider i kategorien «Dikt skrevet på 1600-tallet» Under vises 18 av totalt 18 sider som befinner seg i denne kategorien

Europa - Store norske leksiko

Tysklands litteratur på 1600-tallet Brødsmulesti Store medisinske leksikon. Språk Europa. Tysklands litteratur. Tyskspråklig litteratur har en lang og rik tradisjon og går tilbake til middelalderen [#981] Oversikt over prester fra 1600-tallet? Logg inn for å følge dette . Følgere 0 [#981] Oversikt over prester fra 1600-tallet? Av Gjest Vivian Linnerud, Oktober 16, 1999 i Arkiv. Recommended Posts. Gjest Vivian Linnerud Gjest Vivian Linnerud Gjester; Skrevet. Krigsskip fra 1600-tallet dukket opp fra intet Synet av stridsskipene midt i Stockholm overrasker ekspertene. KRIGSSKIP: Dette skipet dukket opp utenfor Kastellholmen i Stockholm. Fotograf: Jim. Fra 1600-tallet fikk desimaljakten større fart; da fant man nemlig flere aritmetiske formler som kunne brukes. Blant de mest kjente navnene i denne forbindelsen finner vi Wallis, Leibniz og Gregory, og en av de mest kjente formlene er Et av gledeshusene som på 1800-tallet het Vestindien, skal nå gjenåpnes som museum. I en nylig restaurert husrekke fra 1600-tallet skal det bli et kultursenter med utstillinger, kafé og pub, teaterscene og hybler for kunstnere. Lørdag 26. september kl. 11.00 skal det være offisiell åpning av bordellmuseet i Nøstegaten 41

Den bedste rejseguide til Azorerne - Bravo Tours

Norges historie - Store norske leksiko

2 Hvor høyt var folketallet midt på 1600-tallet og omkring år 1800? 3 Hva skjedde med det norske riksrådet da Norge og Danmark kom i fast union i 1536-37? 4 Hvilke følger fikk unionen med Danmark for norsk språk og kultur? 5 Hvorfor var norske bondefamilier friere enn bondefamilier i Danmark? 6 Mange norske bønder var leilendinger De daglige dødsfallene forårsaket av covid-19 i Europa har økt med nesten 40 prosent sammenlignet med forrige uke, sier WHO til BBC

Eneveldet og andre styreformer i Europa - NDL

Dette huset fra 1600-tallet har mange et forhold til - lørdag brant det ned til grunne Online historical atlas showing a map of Europe at the end of each century from year 1 to year 2000: Complete Map of Europe in Year 180 1400-tallet | 1500-tallet | 1600-tallet | 1700-tallet | 1800-tallet | 1900-tallet | 2000-tallet. Se også kategoriene Dikt skrevet på 1800-tallet og Diktsamlinger fra 1800-tallet. Forfattere som levde på 1800-tallet

Las Palmas de Gran Canaria – Wikipedia

Europas historie - oversikt over alle tekstene

I kveld spiller Molde sin 100. kamp i Europa: Denne mannen har stålkontroll alle kampene siden 60-tallet. Odd Thorvik jobber til daglig som utviklingssjef i Glamox. Mye av fritida opp igjennom har han brukt på å føre MFK-statistikk som strekker seg helt tilbake til 1963 Vi har flere antikke dører som har stått i vårt forrige hus bygget 1600/1700 tallet. Slåene og jernet er 1600 tallet. Ønsker rundt 2000kr per dør, se bildetekst. Har lagt ved noen bilder fra en bok som viser hvilket ca århundre slåene tilhører. Gi bud, de står litt i veien:) Har også en dobbel fiskebeinmønstret utgangsdør fra 1600/1700tallet, ta kontakt ved interesse

 • Smaragdgruvene ved mjøsa.
 • Via del corso stores.
 • Hvilke tilkoblingsmuligheter har vi i et tt 230v nett?.
 • Hvilke oppgaver har tennene.
 • Mag 256 manual.
 • Kleines haus münster kaufen.
 • Nal ansatte.
 • Hamm innenstadt öffnungszeiten.
 • Meld st 11 2015 2016.
 • Divi beach aruba.
 • Granskende utvalg kryssord.
 • Www colegio no.
 • Sailing yacht a inside.
 • Panaque wels.
 • Kræft i leveren symptomer.
 • Bassengoverbygg snø.
 • Sodapoppin reddit.
 • Hull i ørene pris kristiansand.
 • Tendinose gluteus medius.
 • Tester subwoofer.
 • Asia gourmet göttingen.
 • Mesternes mester deltakere 2018.
 • Eik traktor.
 • Prahavåren snl.
 • Bjørkeved kristiansand.
 • Del av brilleglass.
 • Sove 6 timer.
 • Zebra printer norge.
 • Augsburg techno.
 • Store plateselskap i norge.
 • Vintersportssted i saanen dalen i sveits.
 • Vikings stream english.
 • Åpningsreplikk tale.
 • Piteraq arctic bedding hd xl.
 • Backspin niko.
 • Moroccanoil gavesett.
 • Bauhaus lekestue.
 • Brødrene dahl namsos.
 • Studentsamskipnaden tromsø mat.
 • Lasertag hannover davenstedter str.
 • Rolls royce ålesund.