Home

Patentstyret i norge

Patentstyret - regjeringen

Dato eller datospenn for når nasjonale varemerker er godkjent og registrert hos Patentstyret. For sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt inneholder feltet dato for når saken ble internasjonalt registrert, ikke når den ble besluttet gjeldende i Norge Esp@cenet Espacenet gives access to patents from more than 90 countries. You can search EPO's database of European patents, you can search all content (Worldwide), or access the Espacenet databases of other member states 4. Hvorfor registrere varemerke? Et varemerke er et navn, logo eller annet kjennetegn som identifiserer dine varer og tjenester. Har du et varemerke, vil kundene dine lettere kunne gjenkjenne og velge dine produkter igjen fordi de skiller seg fra konkurrentenes ID-porten Patentstyret, Google eller Facebook Krever ikke pålogging; Søk Finn varemerker, patenter og design i Norge : Send søknad For norske og utenlandske kunder : Betaling Betal årsavgifter og fornyelser : Produktvelger Hjelp til valg av varer og tjenester for varemerk 2. Typer varemerker. Du må velge hva slags varemerke du skal søke registrert, for eksempel en ren tekst eller en logo/figur. Dette kan ha betydning for om du får varemerket ditt registrert eller ikke, og påvirke også hva slags vern du får

Statistikk fra Patentstyret. Her finner du statistikk for alle patent-, varemerke- og designsaker som er levert inn i Norge Database hvor du kan søke etter patenter patentsøknader patentregister varemerker varemerkeregister varemerkeregistreringer varemerkesøknader designregistreringer designregister og designsøknader i Norge., Database where you can search for patent patent applications trademarks trademark applications design registrations and design applications in Norway

Hvis du vil ha en konfidensiell avklaring på om navnet eller logoen din kan registreres som varemerke i Norge før du søker, kan du bestille en forundersøkelse av Patentstyret. Dette er en betalt tjeneste. Profesjonell hjelp About us Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Vi behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv External services . 0.1.1541 Siden 1911 har Patentstyret registrert varemerker i Norge, og i september 2018 nådde vi 300 000 godkjente varemerker. Seksjonssjef i Design- og varemerkeavdelingen, Solrun Dolva, forteller at det er en stadig økning i varemerker. - Siden 1999 har det kommet inn 100 000 nye varemerker, sier hun. Gode klassiker Betaling fra Patentstyret. Betaling er en elektronisk betalingsløsning for årsavgifter og fornyelser til Patentstyret. For å opprettholde rettighetene til et patent, varemerke eller design, må avgifter betales. Denne tjenesten er utviklet for å gjøre fornyelse av patent, varemerke og designrettigheter enklere, og for å unngå feilbetalinger

Patentstyret tilbyr en sikker elektronisk løsning for kundene våre uten norsk personnummer. Du kan kommunisere elektronisk med oss, arkivere søknader, foretar betalinger og finner kvitteringer og meldinger fra oss - alt på ett sted 5 680 patenter fra Norge som er i kraft Antall patenter fra Norge i kraft (nasjonale, EP, PCT og SPC). 37,9 % av norske søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av søknadene fra Norge som blir meddelt patent (omfatter nasjonale- og PCT-saker siste 20 år) Kilde: Patentstyret. Varehandelen søker mest om å få registrere varemerke. Det norske næringslivet sto for 89 prosent av alle søknader om varemerke sendt i Norge i perioden 2015-2019. Figur 5.3b viser næringene med flest norske søknader til Patentstyret. Det er andre næringer som dominerer for varemerke og design enn for patenter Klikk her for å levere søknader eller skjema, og for å bruke alle Patentstyrets digitale tjenester Direktøren i Patentstyret: - Jeg er sikker på at vi ikke skal tilbake til samme arbeidshverdag Foto: Patentstyret. Da Norge stengte ned, hadde Patentstyret allerede bruk av hjemmekontor. Direktør Per Foss sier at koronakrisen likevel har gitt gode og nye erfaringer som de aktivt vil bruke for å skape en ny arbeidshverdag

Norge og Kina har inngått avtale om patentsamarbeid3.10.2019 14:59:09 CEST | Pressemelding. Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter har inngått en samarbeidsavtale om behandling av patentsøknader. Den vil gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å oppnå patent på oppfinnelser i det andre landet Fra i morgen blir det enklere for utenlandske næringsdrivende å søke om rettigheter til oppfinnelser, varemerker og design i Norge. Patentstyret er blant landets første til å åpne Altinn for utenlandske brukere

Jeg har en idé - Patentstyret

 1. Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Vi arrangerer kurs og holder foredrag om betydningen av immaterielle rettigheter og hvordan de kan sikres og utnyttes til å skape verdi. I tillegg utfører vi på oppdrag ulike typer forundersøkelser. Her skaffer vi oversikt over teknologiområder og gir.
 2. Patentstyret er et norsk statlig forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter innen industrielle rettigheter. Patentstyrets hovedoppgave er å behandle søknader om beskyttelse av oppfinnelser, varemerker og design.De tilbyr også forundersøkelser der du kan få tilbakemelding på ideer, overvåking av tekniske fagfelt og konkurrenter, samt åpne kurs som viser hvordan man oppnår.
 3. Det gjelder også årsavgifter for EP-saker som skal valideres i Norge, årsavgifter for avdelte saker og årsavgifter for noen PCT-saker. Publiseringsdato må være passert. Søknadsavgift kan du betale i Altinn samtidig som du leverer søknaden, eller du kan be om faktura. Andre avgifter og gebyrer til Patentstyret blir fakturert. 2
 4. Pass på å informere Patentstyret om endringer i eget navn og adresse, og andre endringer knyttet til rettigheten. Kursoversikt. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og møter innen industrielle rettigheter, Innovasjon Norge . Rettstvistforsikring for immaterielle rettigheter.

Hva kan du registrere? - Patentstyret

Kun søknader og registreringer i Norge er omfattet av tjenesten. Tjenesten er gratis. Til tjenesten. Trenger du hjelp? E-post: post@patentstyret.no. Besøk: Sandakerveien 64 0484 Oslo. Kundesenter: +47 22 38 73 00. Mandag til fredag 8.00-15.45. Kontakt oss. Nyheter fra Patentstyret. Meld deg på nyhetsbrevet vårt Om statistikk fra Patentstyret. Tjenesten tilbyr oppdatert statistikk om industrielle rettigheter i Norge. Pålitelig statistikk hjelper deg å se tall og trender i det norske innovasjonsmarkedet, og kan være et nyttig verktøy både for media og for aktører i markedet Patentsøknader til Patentstyret i Norge (Se beskrivelse under) Beskrivelse: Her vises allment tilgjengelige søknader med minst en norsk deltaker, innen teknikkfeltene medisinsk teknikk og legemidler. Tallgrunnlaget inkluderer nasjonale patentsøknader og videreførte internasjonale patentsøknader i nasjonal fase

Statistikk fra Patentstyret. Utfyllende info om data på siden. Datagrunnlag: Alle varemerkesøknader og registrerte varemerker de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt Norge og Kina har inngått avtale om patentsamarbeid 3.10.2019 14:59:09 CEST | Pressemelding. Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter har inngått en samarbeidsavtale om behandling av patentsøknader. Den vil gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å oppnå patent på oppfinnelser i det andre landet Patentstyret gir rettigheter til varemerke, design og patent i Norge. HelseOmsorg21 Monitor . Sykdomsbyrde. Ressurser. På hva og hvordan forsker vi - HRCS. Resultater. Næringsutvikling. Innovasjon i offentlig sektor. Leverandør: Det norske Patenstyret Kathrine Myhre er i dagens statsråd utnevnt til ny direktør for Patentstyret, et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Myhre er i dag konsernsjef for Norway Health Tech, som hun etablerte i 2009

Søk Patentstyret

Innovasjon Norge og Patentstyret skal samarbeide om etableringen av en veilednings- og rådgivningstjeneste for små og mellomstore bedrifter. Prosjektet skal bidra til økt bevissthet om immaterielle verdier og rettigheter i små- og mellomstore bedrifter og til bedre utnyttelse av slike verdier i bedriftene Patentstyret politianmelder et nytt selskap som de mener forsøker å lure norske bedrifter. Det fikk selv et tilbud om å fornye et varemerke, i sitt eget register, til mer enn fire ganger prisen

 1. Read the latest magazines about Www.patentstyret.no and discover magazines on Yumpu.co
 2. Patentstyret har valgt å legge inn en scriptkode som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen før informasjonen lagres av Google Analytics. På den måten kan analyseverktøyet anslå brukerens geografiske plassering uten at adressen kan brukes til å identifisere den enkelte brukeren
 3. Patentstyret - søknadsveiviser for varemerkeregistrering i Norge Alternativt kan du levere søknaden til Patentstyret via Altinn. Vær oppmerksom på at saksbehandlingstiden da er betydelig lengre. Både virksomheter og privatpersoner kan søke varemerkeregistrering. Når du søker, må du velge hvilke klasser varemerket skal gjelde for
 4. finansiering. Patentstyret må sette av ressurser til å bidra i prosjektarbeidet. 4.3 Opprettelse av en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste for immaterielle verdier og rettigheter Patentstyret skal videreføre det igangsatte arbeidet med Innovasjon Norge om å vurder
 5. Patentstyret | 1 438 følgere på LinkedIn | Vi hjelper næringslivet med å ta vare på verdiene | Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Vi behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Vi arrangerer kurs og holder foredrag om betydningen av immaterielle rettigheter og hvordan verdiene i.

Search databases - Patentstyret

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. mars 2014 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) § 2 tredje ledd og § 4 tredje ledd, lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) § 82, lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven) § 8 femte ledd, § 62a, § 66c første ledd. Patentstyret L Avdelt/utskilt Hvis du ikke har søkt om registrering av ]] Avdelt søknad denne designen Oppgi dato og nummer tidligere i Norge kan du gå videre til neste punkt. Søknaden er avdelt eller utskilt fra tidligere levert søknad i Norge: | | Utskilt søknad for opprinnelig søknad: Inngivelsesdato (åååå-mm-dd): Søknadsnummer rettigheter og verdier i Norge, må Patentstyret ha god og relevant kompetanse, gode rutiner for effektiv saksbehandling og en tydelig kundeorientering. 3. Mål og indikatorer 3.1 Målbilde Hovedmål Større bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet fra immaterielle verdier Delmål 1 Fra tirsdag blir det lettere å være oppfinnsom i Norge. Patentstyret tilbyr nå elektronisk betaling for alle som søker om enerett til oppfinnelser, varemerker og design. Betalingsløsningen er den første i sitt slag på Altinn, og er et ledd i etatens arbeid o Søknad kan i Norge inngis til Patentstyret. Det finnes også en Avtale om Fellesskapspatenter fra 1989, som ikke har trådt i kraft. EU-kommisjonen har også utarbeidet et utkast til forordning om fellesskapspatenter, men heller ikke dette er blitt vedtatt, og utkastets videre skjebne fremstår som usikker

Hvorfor registrere varemerke? - Patentstyret

 1. NB: Tilbakemeldinger er anonyme! Ønsker du svar, ring kundesenteret vårt på 22 38 73 00 eller send en e-post til post@patentstyret.n
 2. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO 30. mai 2017 Vedrørende: Patentsøknad i Norge nr. 20141427 Søker: NeoDrill AS Tittel: Anordning ved brønnhode Vår ref.: P27153NO00 - jr Vi viser til Styrets uttalelse av 24. mai 2017. Vedlagt følger beskrivelse og krav klargjort for publisering av patent. Oppfinnelsen er n
 3. Patentstyret mottok 8 prosent færre direkte patentsøknader i 2019. Lavere søknadsinngang i Norge fra både norske og utenlandske søkere var årsaken
 4. Oppdag bilder, illustrasjoner som får deg til å skille deg ut. Patentstyret Norge. 300 000 varemerker i Norge - Patentstyret
 5. Industrielle rettigheter i Norge - Patentstyret. from patentstyret.no. Embed Share. Resultater fra NNU® 2006Q4 - Patentstyret. patentstyret.no. Resultater fra NNU® 2006Q4 - Patentstyret. Resultater fra NNU® 2006Q4 - Patentstyret. patentstyret.no. Pages: 13.
 6. Patentstyret. Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge. Vi gir også veiledning knyttet til søknadsbehandling og rettigheter, og tilbyr forundersøkelser for å skaffe nyttig informasjon i forkant eller etter en søknadsprosess. I tillegg arrangerer vi kurs

Patentstyret mottok 19 prosent færre direkte patentsøknader i 2018. Flere utenlandske søkere sikrer seg i stedet industrielle rettigheter i Norge ved å få Patentstyret til å validere sine allerede godkjente patenter fra Det europeiske patentkontoret (EPO) Patentstyret er hovedansvarlig for å representere Norge i EPOs forvaltningsråd og i un- derliggende komiteer, ifølge føringer gitt av Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet 13. mars kunngjorde Patentstyret at det i betraktning av koronavirusutbruddet vil være mulig å be om en forlengelse av enkelte frister. De aktuelle fristene er slike som er blitt fastsatt av Patentstyret, slik som besvarelsesfrister. Det er fortsatt nødvendig å innlevere begjæringen om fristforlengelse før fristen utløper Kilde: Patentstyret. Figur 5.3c viser at næringene der det søktes mest om designbeskyttelse, fortsatt er engroshandel og faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet. Figur 5.3c Antall varemerkesøknader for utvalgte næringer. 2015-2018. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Immaterielle rettigheter i Norge etter foretakenes størrels

Patentstyret innloggin

«Patentstyret er en viktig aktør for innovasjon og nyskaping i Norge, og derfor er jeg ekstra glad for at Patentstyrets kunder får god og effektiv behandling. God digital kundeservice blir også ekstra viktig nå når alt skal skje elektronisk», sier Nybø. Nei til tastemeny Det er andre år på rad Patentstyret vinner denne prisen Patentstyret har i mange år kjempet for å få igjennom denne Patentstyret-misjonæren»: - Det er ute i felten jeg trives Norsk Varemerketidende nr 07/08 - Patentstyret. Patentstyrets årsrapport for 2019. 300 000 varemerker i Norge - Patentstyret. Patentstyret. Vi mener den egner seg bedre til muntlig behandling i domstolen, sier seksjonssjef Knut Bostad i Patentstyret. Nå gjenstår det å se om Pest Control ønsker å ta saken til retten i Norge. De har tidligere vunnet i en lignende sak i Italia. Hvis de ikke går rettens vei, skal Patentstyret se på saken igjen. Da kan ikke saken avvises Industrielle rettigheter i Norge - Patentstyret Patentstyret, Oslo Er du vår nye seksjonssjef for Arkiv og journal? Patentstyrets avdeling for virksomhetsstyring har en sentral rolle i videreutvikling av Patentstyret og består i dag av seksjonene Økonomi, HR og Arkiv og journal. Vi søker nå etter en utviklingsorientert seksjonssjef til Arkiv og journal

Typer varemerker - Patentstyret

Annen avd. sak nr. 7952 6. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet til Patentstyret den 1. september 2009, uttaler. registreringshavers fullmektig: Vi viser til Patentstyrets oversendelse datert 2009.07.02 vedlagt klage til Patentstyrets. 2. avdeling datert 29. juni 2009.. På vegne av Posten Norge AS vil vi hevde at avgjørelsen truffet av Patentstyrets første avdelin Når patentet er offentliggjort i Norge, behandles det på samme måte som om det hadde vært et nasjonalt patent. Publisering av EP-søknader Dette er en gratis tjeneste som gir deg en provisorisk patentbeskyttelse ved at Patentstyret kunngjør kravene i vår database før søknaden er meddelt i EPO Patentstyret administrerer registeret over ansvarsmerker i Norge. Det kom ny forskrift om registrering av ansvarsmerker i 2005. En viktig endring i forskriften fra tidligere, er at alle ansvarsmerker må fornyes hvert tidende år etter registrering (publiseringstidspunktet). Dette betyr at alle ansvarsmerker registrert før 1. juli 200 Aldri har utenlandsk næringsliv vist større interesse for å søke om enerett til navn og logoer i Norge. Fra norske næringsdrivende derimot, faller antall varemerkesøknader, viser ferske tall fra Patentstyret

Patentstyret, Oslo, Norge. 10 752 liker dette · 184 snakker om dette · 358 har vært her. Vi beskytter oppfinnelser, navn og design. NB! Ikke publiser konkrete ideer til oppfinnelser på siden vår,.. Patentstyret er en etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet som forvalter regelverkene for patent, varemerke og design. Etaten er et nasjonalt kompetansesenter for industrielle rettigheter i Norge og er også medlem i det europeiske patentverket (EPO) og det nordiske patentinstituttet NPI Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design (industrielle rettigheter) i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. I tillegg har vi en pådriverrolle der vi tar initiativ og stimulerer norsk næringsliv til økt beskyttelse og bedre bruk av immaterielle rettigheter

patentstyret. torsdag 8. oktober 2020 Men hvem er egentlig motpartene? Norges 400 rikeste 40 under 40 Norges 100 mektigste kvinner Norge 500 største bedrifter Næringslivets mektigste. Kapital Lister Vin Reise KapiTalt. Historien Leserne Annonsering Brukervilkår Mest stilte spørsmål Kontakt oss Personvern Cookies Patentstyret: Nedenfor finner du informasjon om Patentstyret, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Patentstyret på kartet eller snevre inn ditt søk om Patentstyret ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Patentstyret fortalte om pågående digitaliseringsprosjekter i sammenlignbare virksomheter i de nordiske landene. Selv om bakgrunnen for systemutviklingen i disse landene er annerledes enn i Norge, forsto vi det likevel slik at dere kan lære av deres erfaringer Eneste leverdør i Norge! «Det har vært, og er fortsatt - en fantastisk reise å være med på å bygge opp og legge til rette for Norges første Mastergradsstudiet i Coaching!». Cecilie, coach og rådgivere hos Fønix Kompetanse tok, som én av fire i Norge, mastergraden i 2016. «Jeg vet at kompetansen som studiet gi

Tall og trender Patentstyret

 1. Vil søkeren videreføre en internasjonal patentsøknad i Norge, skal han innen 31 måneder fra den internasjonale inngivelsesdagen eller hvis prioritet er begjært, den dagen som prioritet er begjært fra, inngi til Patentstyret en oversettelse av den internasjonale søknaden til norsk eller engelsk i den utstrekning Kongen fastsetter, eller når søknaden er på norsk eller engelsk, en kopi.
 2. Dette er Norges mest «oppfinnsomme» fylker | Patentstyret Veiledning for søknad om registrering av design - Patentstyret 300 000 varemerker i Norge - Patentstyret
 3. Innovasjon Norge - Patentstyret. Patentstyret har i mange år kjempet for å få igjennom denne DOGA i virkemiddelapparatet | DOGA. Patentstyret-misjonæren»: - Det er ute i felten jeg trives Beregning av årsavgifter for europeiske patenter i Norge.
 4. Tollvesenet og Patentstyret har innledet en aksjon på norske flyplasser mot piratkopierte produkter. Norge 27.09.2020 Norges mest kjente tursjokolade til sak mot norsk turselska
 5. Et britisk og et norsk selskap krangler nå om hvem av dem som har fått lov av den anonyme kunstneren til å forvalte navnet hans i Norge. Men det er nesten umulig å slå fast hvem som har rett
 6. Nå er det lettere å søke varemerke, design og patent i Norge. I løpet av 2018 har Patentstyret laget en ny, digital måte å søke design, varemerke og patent på. Last updated 19.12.2018 . Verktøyet gjør det mulig å skrive søknad, sende, betale og få kvittering i én operasjon,.
 7. Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med krav om at en internasjonal registrering helt eller delvis skal ha virkning i Norge, skal Patentstyret undersøke om vilkårene i varemerkeloven § 14 til § 16 er oppfylt, jf. varemerkeloven § 70
Etablererveilederkonferansen: EtablererveilederkonferansenPatentstyret

Search NIP

 1. Patentstyret i Norge mottok i 2019 om lag 20 000 søknader om IPR-beskyttelse i Norge. Dessuten behandlet Patentstyret nærmere 10 000 europeiske patenter søkt gjennom EPO. Norske aktører sto i samme år for rundt 3 000 søknader om varemerker i Norge, snaut 1 000 om patenter (nasjonalt eller PCT) og drøyt 250 om design
 2. Patentstyret har som mål at industrielle rettigheter i Norge ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. Det skal være en aktiv medspiller og fremme kunnskap om immaterielle rettigheter i forsknings- og innovasjonsmiljøer samt næringslivet. I tillegg skal rollen som myndighetsorgan ivaretas
 3. Vi i Norsk Patentbyrå AS er saksbehandlere og jurister med lang erfaring innen området industrielt rettsvern. Industrielt rettsvern er en gammel samlebetegnelse for patent, design og varemerker
 4. Nitimen og Patentstyret har den siste uka latt folk stemme på hva som har vært Norge viktigste oppfinnelse gjennom tidene. Nå er resultatene klare, og både ostehøvel, binders og tripptrapp.
 5. Patentstyret, Oslo, Norge. 10 753 liker dette · 119 snakker om dette · 358 har vært her. Vi beskytter oppfinnelser, navn og design. NB! Ikke publiser konkrete ideer til oppfinnelser på siden vår,..

Ønsker du hjelp? - Patentstyret

Telephone: +47 22 00 contact - regjeringen. NoTelephone. img. 300 000 varemerker i Norge - Patentstyret Patentstyret og Design · Se mer » Forvaltningsorgan. I Norge er forvaltningsorgan typisk regjeringen, departementene, direktorater, fylkeskommuner og kommuner. Ny!!: Patentstyret og Forvaltningsorgan · Se mer » Nærings- og fiskeridepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet (forkortet NFD) er et norsk departement som ble opprettet 1. Ny!! Patentstyret om å søke patent i flere land Klage på andres patent. Det er mulig å klage på andres patent eller patentsøknad. Mer informasjon om dette får du hos Patentstyret. Klageordning hos Patentstyret Pantsetting av patent. Det er mulig å pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser i Norge

Patentstyrets årsrapport for 2017U-GO: verdens første ledsagerbøyle er sikret medPropNorges viktigste oppfinnelse er kåretBergene A/S (ADisse merkelige patentene gir amerikanerne hodepine - TuSmøreslangen som revolusjonerer | nn-24

Sjekk hva som er registrert av patenter, design og varemerker i Norge, Europa og internasjonalt. Her kan man søke for å finne hva som er registrert av rettigheter fra før. Informasjonen kan påvirke hvilke valg bedriften vil ta. Patentstyret Postboks 4863 Nydalen, N-0422 Osl Patentstyret, Oslo, Norge. 10 743 liker dette · 145 snakker om dette · 357 har vært her. Vi beskytter oppfinnelser, navn og design. NB! Ikke publiser.. Kontakt oss i Patentstyret og Innovasjon Norge om spørsmål rundt beskyttelse av patent, varemerke og design. Du er her: IPR; IPR-hjelp; Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum, Akersgata 13, 0104 Oslo Sentralbord:(+ 47) 22 00 25 00 post@innovasjonnorge.no. Her kan du se vår Personvernerklæring Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. mars 2014 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) § 2 tredje ledd og § 4 tredje ledd, lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) § 82, lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven) § 68 og § 69, lov 14. mars 2003 om. Nå advarer Patentstyret mot at alt kan piratkopieres, - Vi ser en del nye importører på banen som ønsker å ta inn varer til Norge som de vanligvis ikke importerer Navnesøk: Domenenavn, foretaksnavn og varemerke — i ett sø

 • Pathfinder dyslexic character sheets.
 • Arrvev etter lungebetennelse.
 • Fos statnett.
 • Nystatin holsten tabletten.
 • Abweisend weil verliebt.
 • Zwinger acro cup 2017.
 • Selfie light.
 • Prøveplan asvg.
 • Bevegelseslikninger fysikk 1.
 • Club kaiser sushi.
 • Traumekurs 2017.
 • Rückrunde bundesliga tabelle.
 • Radicchio tondo alla piastra.
 • Pl fantasy.
 • Acetylsalisylsyre apotek.
 • Gudstjeneste bærum.
 • App for 2 åring.
 • Båtmaling biltema.
 • Chromecast games 2018.
 • Parkering frescati kostnad.
 • Fruktbarhet 30 år.
 • Pellek unravel.
 • Erstatning for puno garn.
 • Prosent trekant.
 • Ios 11 fotos beschriften.
 • Menn som napper øyenbryn.
 • Beautiful christina aguilera lyrics.
 • Hvor mange skudd i hagle.
 • Silhouette cameo.
 • Odal rune betydning.
 • Undervisningsopplegg naturfag.
 • Köfte oppskrift.
 • Poststelle 5035 unterentfelden unterentfelden.
 • Michael landon cancer.
 • Wohnheim coburg bewerbung.
 • Vitkål näringsvärde.
 • Andreas hofer film.
 • Myristica sebifera katze.
 • Partymeile dresden.
 • Indre oslofjord kart.
 • Gemälde schätzen lassen köln.